Úvod do šablon formulářů kompatibilních s prohlížečem

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Když navrhnout šablonu formuláře aplikace Microsoft Office InfoPath můžete vytvořit šablonu formuláře, který můžete otevřít nebo vyplnit v aplikaci InfoPath nebo webovém prohlížeči. Tento typ šablonu formuláře se nazývá šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem. Po dokončení návrhem šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem, použijete k publikování na serveru InfoPath Forms Services Publishing Wizard. Taky musíte povolit šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem pro použití ve webovém prohlížeči. V některých případech můžete povolit šablony formuláře sami během procesu publikování. V ostatních případech, třeba když šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem obsahuje spravovaný kód správce serverové farmy musíte provést tento krok.

V tomto článku

Co je služby InfoPath Forms Services?

Základní informace o kompatibilita s prohlížečem

Možnosti kompatibility

Zobrazení pouze pro aplikaci InfoPath

Podokno úloh Kontrola návrhu

Možnosti nasazení

Co je InfoPath Forms Services ?

InfoPath Forms Services je technologie serveru, která umožňuje navrhnout prohlížečový formulářů v Infopathu a potom tyto formuláře distribuovat na interní a externí weby. Uživatelé, kteří nejsou musí mít nainstalovaný v počítači vyplňování formuláře Infopathu ani nemusí žádné další stáhnout z webu. Potřebují stačí prohlížeče, jako je Windows Internet Explorer, Apple Safari nebo Mozilla Firefox. Pokud mají uživatelé aplikace InfoPath mít na počítači nainstalovaný, mohou zobrazit a vyplňování formuláře v InfoPath spíše než v prohlížeči.

Technologie InfoPath Forms Services je k dispozici v Microsoft Office SharePoint Server 2007 CAL organizace a také, zvlášť, v Microsoft Office Forms Server 2007.

Začátek stránky

Základní informace o kompatibilita s prohlížečem

Všechny šablon formulářů kompatibilních s aplikací InfoPath – to znamená uživatelů můžete otevírat a upravovat formulářů v Infopathu, za předpokladu, že uživatelé aplikace InfoPath na svém počítači nainstalovanou.

Pokud máte přístup k serveru InfoPath Forms Services, můžete navrhnout šablonu formuláře, která bude vyhovovat dva typy uživatelů, uživatele, kteří mají nainstalovanou na svých počítačích a uživatelům, kteří nemají aplikaci InfoPath. V takovém případě uživatelé vyplňovat ve webovém prohlížeči, není v aplikaci InfoPath.

Pokud vaši uživatelé mají nainstalovanou aplikaci InfoPath, mohou otevřete formulář v Infopathu a přístup k široká řada funkcí pro vyplňování formulářů.

Proces návrhem šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem zahrnuje zadání nastavení kompatibility, předem při prvním vytvoření šablony formuláře, nebo později, když návrh šablony formuláře. Po návrh šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem ji otestujte a publikovat ji s podporou prohlížeče tak, aby uživatelé mohli vyplňovat v prohlížeči.

Začátek stránky

Možnosti kompatibility

Můžete navrhnout šablonu jednoho formuláře kompatibilní s prohlížečem, která běží ve webovém prohlížeči, v aplikaci InfoPath nebo dokonce na mobilním zařízení. Tento přístup snižuje vývoj čas a náklady a zvyšuje efektivity tím, že se různým uživatelům s jedinou šablonu formuláře.

Návrh šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem, zaškrtněte políčko Povolit pouze funkce kompatibilní s prohlížečem v dialogovém okně Navrhnout šablonu formuláře, který se objeví pokaždé, když vytvoříte nové šablony formuláře. Tento údaj označuje do aplikace InfoPath, co má šablona formuláře kompatibilní s webovým prohlížečem a, kterou chcete publikovat šablony formuláře na serveru InfoPath Forms Services.

Nastavení kompatibility v dialogovém okně Navrhnout šablonu formuláře

Když vyberete toto políčko, ovládacích prvků a funkce, které nefunguje v šablon formulářů kompatibilních s prohlížečem jsou skryté nebo zakázat tak, že nebudete mít možnost používat během procesu návrhu formuláře. Na následujícím obrázku text do pole žlutá označuje, že nepodporované prvky se nezobrazují v podokně úloh ovládací prvky.

Upozornění na skryté ovládací prvky v podokně úloh Ovládací prvky

Pokud chcete rychle zkontrolovat aktuální nastavení kompatibility pro šablonu formuláře, podívejte se na text, který se zobrazí v pravém dolním rohu okna aplikace InfoPath.

Aktuální nastavení kompatibility pro šablonu formuláře se zobrazí na stavovém řádku.

Pokud kliknete na tento text, zobrazí se podokno úloh Kontrola návrhu, kde můžete změnit aktuální nastavení kompatibility pro šablonu formuláře. Například pokud začnete návrhem šablony formuláře a rozhodněte se, že chcete, aby byl kompatibilní s prohlížečem, můžete změnit nastavení kompatibility pro šablonu formuláře po kliknutí na odkaz Změnit nastavení kompatibility v podokně Kontrola návrhu Podokno úloh. Podobně můžete klepnutím na tento odkaz šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem přeměna šablonu formuláře aplikace Infopath – pouze.

Začátek stránky

Zobrazení pouze pro aplikaci InfoPath

Pokud spoustu vaši uživatelé budou mít aplikace InfoPath na svém počítači nainstalovanou, můžete použít široká řada funkcí dostupných v aplikaci InfoPath, včetně některých, které nejsou dostupné ve webovém prohlížeči. V takovém případě můžete vytvořit dvě zobrazení šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem. První zobrazení bude pro uživatele, kteří otevřete šablonu formuláře ve webovém prohlížeči. Zobrazení dalších použije výhradně uživatelé, kteří mají aplikace InfoPath na svém počítači nainstalovanou.

Toto zobrazení pouze pro aplikaci InfoPath nikdy zobrazí se ve webovém prohlížeči. Funkce aplikace InfoPath v důsledku toho můžete toto zobrazení, které by jinak mohli použít, například role uživatelů nebo ovládací prvky seznam a podrobnosti.

Tip: Můžete taky navrhnout zobrazení určené pro na malé obrazovce a použijte kód pro automatické přepínání zobrazení při otevření formuláře na mobilním zařízení.

Začátek stránky

Podokno úloh Kontrola návrhu

Pokud jsou návrhem šablony formuláře a chcete-li změnit její nastavení snažíme usnadnit jeho kompatibilní s prohlížečem kompatibility, je možné, že může způsobit problémy s kompatibilitou prohlížeče. Problémy s kompatibilitou vznikají, když šablona formuláře obsahuje funkce, které nejsou podporovány v šablon formulářů kompatibilních s prohlížečem. Nejrychlejší způsob, jak identifikovat těchto problémů kompatibility je použití podokna úloh Kontrola návrhu.

Část podokna úloh Kontrola návrhu

1. na text v horní části podokna úloh označuje aktuálně kompatibilní s aplikací InfoPath i serveru InfoPath Forms Services šablony formuláře. Pokud chcete toto nastavení změnit, klikněte na odkaz Změnit nastavení kompatibility.

2. se v podokně úloh protože šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem obsahuje nepodporované ovládací prvky. Publikování šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem, odeberte tyto možnosti řízení nebo převést na ovládací prvky, které jsou kompatibilní s prohlížečem.

Pokud zaškrtnete políčko Ověřit na serveru v podokně úloh Kontrola návrhu, můžete taky zobrazit chyb a zpráv generovaných serverem systémem InfoPath Forms Services společně s chybami a zprávami rozpozná aplikace InfoPath. Třeba může zobrazit oznámení o funkcích v šabloně formuláře, který může negativně ovlivnit výkon formuláře v prohlížeči. Funkce ověření je užitečná, protože můžete zobrazit potenciální problémy při vytváření šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem spíše než až poté, co jste publikovali ho na server.

Poznámka: Je možné publikovat šablony formuláře, který obsahuje chyby kompatibility. Ale pokud uděláte, šablony formuláře nelze s podporou prohlížeče, buď tak, že jste nebo správce farmy.

Začátek stránky

Možnosti nasazení

Všechny šablony formulářů s podporou prohlížeče musí být hostovaná na serveru InfoPath Forms Services. Abyste mohli nasadit šablony formulářů s podporou prohlížeče, musíte publikování šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem pomocí Průvodce publikování v aplikaci InfoPath a povolte ho pro použití na webu.

Publikování šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem, musíte vybrat možnost na server SharePoint pomocí hesla nebo bez služby InfoPath Forms Services na první obrazovce Průvodce publikováním.

Část Průvodce publikováním

Existují dva způsoby nasazení pro šablony formulářů, které jsou hostované na serveru InfoPath Forms Services: jedno pro uživatelské šablony formulářů a jedno pro šablony formuláře schválená správcem. V následujících částech jsou uvedeny dostupné dva nasazení možnosti podrobněji.

Uživatelské šablony formulářů

Tento typ šablony formuláře před povolením pro použití na webu Návrhář šablony formuláře.

Uživatelské šablony formulářů nemusí obsahuje spravovaný kód nebo skript, vyžadují úplnou důvěryhodností nebo přes datové připojení, která spravuje správce. Kromě toho uživatelské šablony formulářů nemusí navrženy pro usnadnění přístupu v mobilním prohlížeči.

V části úroveň zabezpečení důvěryhodnosti domény, což znamená, že na šablonu formuláře důvěryhodná pro počítače do stejné domény jako server a že jsou všechna datová připojení v šabloně formuláře mít přístup k datům z tu samou doménu spusťte uživatelské šablony formulářů.

Uživatelské šablony formulářů můžete publikovat do knihovny nebo jako Typ obsahu na serveru InfoPath Forms Services. Publikování šablony formuláře do knihovny, potřebujete oprávnění k vytváření knihoven a seznamů na webu. Publikování šablony formuláře jako typu obsahu webu, musíte oprávnění ke správě webu.

Instalace uživatelské šablony formulářů je nejlepší pro šablony formulářů, které nemají spravovaný kód a který mají omezený rozsah nasazení, jako jsou ty, které jsou určeny pro použití v zaměstnanců jednoho oddělení.

Poznámka: Pokud chcete nasazení šablony formuláře, ale nemáte oprávnění k tomu nevyzve, zobrazí se text v Publishing Wizard s výzvou k požádejte o pomoc správce farmy. Před požádejte správce farmy nasazení šablony formuláře musí publikovat na místo, kde může správce k němu přístup. Představte si, například, že jste právě dokončili návrh šablony formuláře, který umožňuje uživatelům spravovat své pojistnou online. Protože šablona formuláře obsahuje datových připojení, která spravuje správce farmy, nelze publikovat formuláře přímo na serveru InfoPath Forms Services. Místo toho publikování šablony formuláře do umístění v síti určil správce, kde je možné zkontrolovat za účelem zajištění shody se všemi standardy vaše organizace používá u šablon formulářů. V posledním kroku můžete upozornit správce, jestli je připravená k revizi šablony formuláře.

Šablony formuláře schválená správcem

Tento typ šablony formuláře před povolením pro použití na webu jenom správce farmy.

Šablony formuláře schválená správcem může obsahovat spravovaný kód nebo skript, vyžadují úplnou důvěryhodností nebo přes datové připojení, která spravuje správce. Kromě toho se může navrženy pro usnadnění přístupu v mobilním prohlížeči.

V části úroveň zabezpečení plná nebo důvěryhodnosti domény může spustit šablony formuláře schválená správcem.

Na šablonu formuláře se obecně ověření a nahrát správce farmy, a pak je aktivovali do knihovny šablony formuláře pro jeden či více kolekcí webů. Aktivace je proces, který se používá k zapnutí nebo vypnutí funkcí v Kolekce webů nebo být k dispozici pro použití šablony formuláře schválená správcem. Správce farmy musí ověřit a uložit šablonu formuláře schválená správcem, ale správce kolekce webů můžete po byl odeslán aktivovat šablony formuláře.

Nasazení šablony formuláře schválená správcem je nejvhodnější pro šablony formulářů, které musí být široce nasazeny pro použití zaměstnanci v mnoha odděleních napříč celou organizací.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×