Úrovně zabezpečení formulářů aplikace InfoPath

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Model zabezpečení aplikace Microsoft Office InfoPath souvisí s nastavením zón a úrovní zabezpečení v aplikaci Microsoft Internet Explorer. Tyto funkce zabezpečení jsou navrženy tak, aby usnadnily ochranu formulářů a počítačů uživatelů před nebezpečnými operacemi, jakými jsou například přístup k datům či jejich odesílání do nedůvěryhodného zdroje.

V tomto článku

Úrovně zabezpečení formulářů

Další funkce zabezpečení formulářů

Zóny zabezpečení aplikace Internet Explorer a úrovní

Úrovně zabezpečení formulářů

Aplikace InfoPath poskytuje tři úrovně zabezpečení formulářů: Omezeno, Doména a Úplná důvěryhodnost. Úrovně zabezpečení určují, zda může formulář získat přístup k datům v jiných doménách nebo k souborům a možnostem nastavení v počítači uživatele. Při vyplňování formuláře ovlivňují úrovně zabezpečení také funkce formuláře. Jestliže například formulář obsahuje pole se seznamem, které zobrazuje data z databáze aplikace Microsoft Access, může úroveň zabezpečení formuláře určovat, zda bude formulář otevřen a bude moci získat přístup k databázi, nebo zda bude zobrazena zpráva týkající se zabezpečení a nebude možné získat přístup k databázi.

Při návrhu šablony formuláře vybere aplikace InfoPath na základě funkcí dané šablony automaticky příslušnou úroveň zabezpečení této šablony. Vybrané nastavení zajišťuje maximální možnou úroveň zabezpečení a stupeň omezení. Pokud u navrhované šablony formuláře dáváte přednost jiné úrovni zabezpečení, můžete výchozí nastavení přepsat tím, že ručně vyberete jinou úroveň zabezpečení. Jestliže je při vyplňování formuláře uživatelem vyžadována jiná než přidělená úroveň zabezpečení, nebude daný formulář otevřen nebo nebude správně fungovat. Pokud například navrhnete šablonu formuláře a určíte, že vyžaduje zabezpečení na úrovni Úplná důvěryhodnost, musí uživatel při vyplňování udělit příslušnému formuláři úplnou důvěryhodnost. Jinak se formulář neotevře.

Jedním ze tří úrovní zabezpečení, podle toho, kde se nacházejí, jak jsou nainstalované a jestli jsou digitálně podepsaných spustit šablon formulářů. Tyto limity zabezpečení jsou vysvětleny v následujících částech.

Poznámka: Šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem lze spustit pouze na úrovni domény nebo plnými zabezpečení.

Omezeno

Při spuštění s úrovní zabezpečení Omezeno může formulář získat přístup pouze k obsahu, který je uložen v samotném formuláři. To znamená, že při spuštění formuláře s úrovní Omezeno nebudou správně fungovat následující funkce:

 • Vlastní podokna úloh

 • datová připojení, s výjimkou odeslání e-mailovou zprávou,

 • ovládací prvky Microsoft ActiveX a vlastní ovládací prvky,

 • spravovaný kód a skript,

 • role založené na umístění v adresářové službě Active Directory,

 • pravidla přidružená k otevírání formulářů,

 • zobrazení pro tisk v aplikaci Microsoft Office Word,

 • vlastní dialogová okna,

 • propojené obrázky.

Doména

Při spuštění s úrovní zabezpečení Doména může formulář přistupovat k obsahu, který je uložen v samotném formuláři, a k obsahu uloženému v těchto umístěních:

 • stejná doména, jako je doména formuláře,

 • obsah v zóně Místní počítač v aplikaci Internet Explorer, ale před přístupem k obsahu se může zobrazit zpráva týkající se zabezpečení,

 • obsah v zóně Místní intranet v aplikaci Internet Explorer, ale před přístupem k obsahu se může zobrazit zpráva týkající se zabezpečení.

Formulář získává přístup k obsahu v zóně na základě úrovní zabezpečení zadaných pro danou zónu v aplikaci Internet Explorer. Formulář v zóně Internet v aplikaci Internet Explorer se může otevřít, ale nemůže získat přístup k obsahu, který je uložen v jiné doméně.

Úplná důvěryhodnost

Při spuštění s úrovní zabezpečení Úplná důvěryhodnost může formulář přistupovat k obsahu, který je uložen v samotném formuláři, a k obsahu uloženému v těchto umístěních:

 • stejná doména, jako je doména formuláře,

 • všechny ostatní domény, aniž by se nejprve zobrazila zpráva týkající se zabezpečení s informacemi o přístupu k obsahu,

 • soubory a možnosti nastavení v počítači a ke všem prostředkům, k nimž má přístup uživatel, který vyplňuje formulář.

Formulář je možné spustit s úrovní Úplná důvěryhodnost pouze v případě, že je šablona formuláře digitálně podepsána pomocí důvěryhodného kořenového certifikátu nebo pokud byla do počítače uživatele nainstalována pomocí instalačního programu, jako je například Instalační služba systému Microsoft Windows (soubor MSI). Šablonu formuláře s úrovní Úplná důvěryhodnost není nutné digitálně podepisovat v případě, že chcete zobrazit její náhled v režimu návrhu. Instalační soubory pro formuláře lze vytvořit pomocí Průvodce publikováním aplikace InfoPath.

Začátek stránky

Další funkce zabezpečení formulářů

Aplikace InfoPath obsahuje další funkce, které mohou pomoci zlepšit zabezpečení formulářů. Mezi tyto funkce patří:

Ochrana návrhu formuláře:    Při návrhu šablony formuláře můžete pomocí této funkce zabránit uživatelům vyplňujícím formulář v jeho otevření v režimu návrhu. Nezapomeňte, že toto nastavení nezabrání uživatelům v otevření nebo změně formuláře v režimu návrhu úplně. Uživatel může například vyhledat uložený formulář a otevřít jej v režimu návrhu klepnutím na odkaz V tomto počítači v dialogovém okně Navrhnout formulář. V takových případech se však uživatelům zobrazí zpráva s oznámením, že je formulář chráněn.

Digitální podpisy:    Pokud uživatelé vyplní formulář v aplikaci InfoPath, mohou jej celý nebo pouze jeho určité části digitálně podepsat. Jestliže vyplní Šablona formuláře s podporou prohlížeče, nemohou formulář podepsat celý, ale pouze jeho části. Díky podpisu formuláře lze lépe ověřit uživatele jako osobu, která formulář vyplnila, a zajistit, aby nedošlo ke změně obsahu formuláře. Dále můžete digitálně podepsat šablonu formuláře, kterou navrhujete, a potom nastavit úroveň zabezpečení této šablony na hodnotu Úplná důvěryhodnost.

Vlastní nastavení pro ukládání, tisk, odesílání a export:    Při návrhu šablony formuláře můžete pomocí těchto možností nastavení zapnout či vypnout určité příkazy a možnosti. Tyto možnosti nastavení určují, zda budou moci uživatelé ukládat, tisknout, odesílat či exportovat formulář, který vyplňují.

Technologie IRM (Správa přístupových práv k informacím):    Při návrhu šablony formuláře v aplikaci InfoPath nebo odesílání formuláře pomocí aplikace Microsoft Office Outlook 2007 můžete u šablony či formuláře použít technologii IRM (Správa přístupových práv k informacím). Technologii IRM můžete použít také u samotné e-mailové zprávy.

Důvěryhodní vydavatelé a formuláře:    Možnosti nastavení v Centru zabezpečení umožňují uživatelům spravovat seznam vývojářů a vydavatelů šablon formulářů, kterým mohou důvěřovat, a určit, zda budou moci důvěryhodné formuláře při vyplňování získat přístup k souborům a možnostem nastavení v počítačích uživatelů. Důvěryhodné formuláře jsou formuláře založené na šablonách formulářů, které jsou nainstalovány v počítači uživatele, nebo formuláře založené na šablonách formulářů digitálně podepsaných pomocí důvěryhodného kořenového certifikátu, jejichž úroveň zabezpečení je nastavena na hodnotu Úplná důvěryhodnost. Další informace o přidávání a odebírání důvěryhodných vydavatelů naleznete v části Viz také.

Pokud uživatel nainstaluje do počítače určitou šablonu formuláře, je automaticky povoleno, že formuláře založené na této šabloně budou moci získat přístup k souborům a možnostem nastavení v daném počítači. Digitálně podepsaná šablona formuláře, kterou uživatel do počítače nenainstaluje, však přístup k souborům a možnostem nastavení v počítači uživatele automaticky získat nemůže. Chtějí-li uživatelé povolit takový přístup formulářům založeným na digitálně podepsané šabloně formuláře, mohou pomocí nastavení důvěryhodného formuláře změnit úroveň zabezpečení u digitálně podepsaných formulářů.

Sloučení:    Při návrhu šablony formuláře můžete určit, zda budou moci uživatelé importovat data z formulářů založených na dané šabloně do jednoho formuláře. Pokud slučování formulářů zakážete, nebude příkaz Sloučit formuláře v nabídce Soubor k dispozici.

Začátek stránky

Zóny a úrovně zabezpečení aplikace Internet Explorer

V aplikaci Internet Explorer umožňují zóny a úrovně zabezpečení určit, zda budou moci weby získat přístup k souborům a možnostem nastavení v počítači, a také rozsah jejich přístupu. Aplikace InfoPath pomocí některých z těchto možností nastavení určuje, zda může formulář vyplňovaný uživatelem získat přístup k souborům a možnostem nastavení v počítači daného uživatele, a rozsah tohoto přístupu. Aplikace InfoPath také pomocí některých z těchto možností nastavení určuje, zda může formulář vyplňovaný uživatelem získat přístup k obsahu uloženému v doménách, které jsou odlišné od domény, v níž je uložen daný formulář. Informace o tom, jak zóny a úrovně zabezpečení ovlivňují úrovně zabezpečení formulářů aplikace InfoPath vyplňovaných uživateli, naleznete v předchozí části Úrovně zabezpečení formulářů.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×