Úpravy dat v dotazu

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V některých situacích nelze změnit data v podkladové tabulce úpravou dat v Zobrazení Datový list dotazu. V tomto článku se dozvíte, kdy lze data dotazu upravovat a kdy nikoli, a seznámíte s postupem při změně návrhu dotazu tak, aby bylo možné upravovat podkladová data.

V tomto článku:

Úvod

Kdy lze upravovat data v dotazu?

Pokud nemůžete upravovat dat v dotazu?

Jak můžu změnit dotazu, můžete upravovat její data?

Úvod

Po otevření dotazu v zobrazení datového listu můžete zjistit, že je nutné data upravit. Všimnete si například chyby nebo informací, které již jsou zastaralé. V závislosti na způsobu vytvoření dotazu lze data upravovat přímo v Datový list dotazu.

Pokud při pokusu o úpravu dat v datovém listu dotazu nedojde k žádné akci nebo je přehrán zvuk systému Windows a úpravy nejsou provedeny, nelze data upravovat. Příčinou může být, že nelze upravit samotný dotaz, například v případě křížového dotazu. Je také možné, že pole, které chcete upravit, není k dispozici pro úpravy (pokud je například založeno na agregační funkci, jako je průměr). V obou případech je možné po provedení určité akce úpravy povolit. 

Kromě úpravy dat v zobrazení datového listu lze pomocí Aktualizační dotaz aktualizovat také data v tabulce. Tento článek se aktualizačními dotazy nezabývá.

Další informace o aktualizačních dotazech najdete v článku Vytvoření aktualizačního dotazu.

Při úpravách dat v zobrazení datového listu dotazu obvykle chcete změny uložit v tabulkách, na nichž je dotaz založen. Pokud nechcete měnit data v těchto tabulkách, ale přesto chcete data upravit a po dokončení úprav data zachovat, můžete pomocí Vytvářecí dotaz nejdříve vytvořit novou tabulku, jejíž data lze upravovat. Pomocí vytvářecího dotazu lze také výsledky dotazu, který neumožňuje úpravy, uložit jako novou tabulku. Tento článek se vytvářením a spouštěním vytvářecích dotazů nezabývá.

Další informace o vytvářecích dotazů naleznete v článku Vytvoření vytvářecího dotazu.

Začátek stránky

Kdy lze upravovat data v dotazu?

Data v dotazu lze upravovat vždy, když je dotaz založen buď na jedné tabulce nebo na dvou tabulkách, mezi kterými je Relace 1:1.

Poznámka: I když lze data v dotazu upravovat, nemusí být některá pole k dispozici pro úpravy. Takové případy jsou uvedeny v následující části.

Začátek stránky

Kdy nelze upravovat data v dotazu?

Data v dotazu nelze upravovat v následujících případech:

 • Jde o Křížový dotaz.

 • Jde o Dotaz SQL.

 • Upravované pole je Vypočítané pole. V tomto případě lze upravit ostatní pole.

 • Dotaz je založen na třech a více tabulkách s relací N:1:N

  Poznámka: Přestože nelze upravit datový list dotazu v tomto případě, můžete upravit data ve formuláři při nastavení vlastnost RecordsetType formuláře Dynamická (Nekonzistentní aktualizace).

 • Dotaz obsahuje klauzuli GROUP BY.

Začátek stránky

Jak změnit dotaz, aby bylo možné upravovat podkladová data?

V následující tabulce jsou uvedeny případy, kdy nelze dotaz upravovat, a příslušné postupy, které úpravy datového listu dotazu umožní.

Důvod, proč nelze upravit hodnoty v datovém listu dotazu:

Postup umožňující úpravy datového listu dotazu:

Vlastnost Jedinečné hodnoty dotazu je nastavena na hodnotu Ano.

Nastavte vlastnost Jedinečné hodnoty dotazu na hodnotu Ne.

Najdete v následující části, nastavte vlastnost jedinečné hodnoty na hodnotu Ne, se dozvíte, jak nastavení této vlastnosti.

Dotaz zahrnuje propojenou tabulku Databáze ODBC bez Jedinečný index nebo tabulku programu Paradox bez Primární klíč.

Pomocí postupu poskytnutého dodavatelem propojené databáze přidejte do propojené tabulky primární klíč nebo jedinečný index.

Nemáte pro podkladovou tabulku oprávnění k aktualizaci dat.

Přiřaďte oprávnění k aktualizaci dat.

Dotaz zahrnuje více tabulek nebo dotazů, které nejsou v návrhovém zobrazení spojeny čárou spojení.

Vytvořte příslušná spojení.

Naleznete v části vytvořit spojeníse dozvíte, jak chcete vytvořit spojení.

Databáze je otevřena pouze pro čtení nebo je umístěna na jednotce určené jen pro čtení.

Zavřete databázi a znovu ji otevřete, aniž byste vybrali možnost Otevřít jen pro čtení. Pokud je databáze umístěna na jednotce určené jen pro čtení, odstraňte z jednotky atribut Jen pro čtení nebo přesuňte databázi na jednotku, která není jen pro čtení.

Pole v aktualizovaném záznamu je odstraněno nebo uzamčeno jiným uživatelem.

Počkejte, než bude záznam odemčen. Ihned po odemčení lze záznam upravit. Počkejte, než daný uživatel dokončí operaci, která záznam uzamkla.

Dotaz je založen na tabulkách s Relace 1:N a pole spojení na straně N není výstupní pole. V tomto případě nelze upravovat data v poli spojení na straně N.

Přidejte do výstupních polí dotazu pole spojení ze strany N.

Naleznete v části Přidat pole spojení z straně "n" do polí výstup dotazuse dozvíte, jak chcete, přidejte pole spojení.

Pole spojení ze strany N je (po úpravě dat) na straně 1.

Stisknutím kombinace kláves SHIFT+F9 potvrďte změny a aktualizujte dotaz.

Prázdné pole v tabulce na straně 1 relace 1:N a pravé vnější spojení.

Zajistěte, aby dané pole na straně 1 obsahovalo hodnotu. Pole spojení na straně N lze upravit, pouze pokud dané pole na straně 1 obsahuje hodnotu.

Používáte propojenou tabulku databáze ODBC a některá pole z jedinečného indexu propojené tabulky nejsou ve výstupu dotazu.

Přidejte do výstupních polí dotazu všechna pole z jedinečného indexu tabulky ODBC.

Naleznete v části Přidat jedinečný index pole z propojené tabulky ODBC, se dozvíte, jak přidat pole.


Začátek stránky

Nastavení vlastnosti Jedinečné hodnoty na hodnotu Ne

 1. Otevřete dotaz v návrhovém zobrazení.

 2. Pokud není zobrazen Seznam vlastností, otevřete jej stisknutím klávesy F4. Klepnutím na návrhovou mřížku se přesvědčte, zda jsou v seznamu vlastností zobrazeny vlastnosti dotazu, a nikoli vlastnosti pole.

 3. V seznamu vlastností vyhledejte vlastnost Jedinečné hodnoty. Klepněte do pole vlastnosti, klepněte na šipku v tomto poli a klepněte na položku Ne.

Vytvoření spojení

 1. Otevřete dotaz v návrhovém zobrazení.

 2. Z každé tabulky nebo dotazu, který chcete spojit s jinou tabulkou či dotazem, přetáhněte pole spojení do tabulky nebo dotazu, se kterým chcete spojení vytvořit.

Další informace o vytváření spojení naleznete v článku spojení tabulek a dotazů.

Přidání pole spojení ze strany N do výstupních polí dotazu

 1. Otevřete dotaz v návrhovém zobrazení.

 2. V návrháři dotazu vyhledejte spojení odpovídající příslušné relaci typu 1:N.

 3. Poklepejte na pole spojení na straně N relace 1:N. Pole spojení se zobrazí v mřížce pole, což znamená, že se jedná o výstupní pole.

Přidání polí jedinečného indexu z propojené tabulky ODBC

 1. Otevřete dotaz v návrhovém zobrazení.

 2. V návrháři dotazu vyhledejte propojenou tabulku ODBC.

 3. Vedle názvů polí jedinečného indexu bude zobrazen symbol klíče. Poklepejte na všechna pole, která dosud nejsou v mřížce pole. Tato pole se zobrazí v mřížce pole, což znamená, že se jedná o výstupní pole.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×