Úprava výchozí stránky předlohy

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Stránky předlohy poskytují požadovaný vzhled a atmosféru pro všechny stránky webu. Změnou stylů a obsahu stránky předlohy lze rychle přizpůsobit vzhled celého webu.

Tento článek popisuje vytvoření kopie souboru default.master, úpravu stylů webu, úpravu zástupných symbolů obsahu a nakonec použití nové stránky předlohy na všechny stránky webu, které jsou propojeny se stránkou default.master.

V tomto článku

Než začnete

Nalezení a zkopírování soubor Default.master

Určení a upravte styly

Určení a úprava zástupných symbolů obsahu

Přidání nové oblasti obsahu

Použít novou stránku předlohy

Než začnete

Při prvním otevření webu Windows SharePoint Services 3.0 jednu stránku předlohy s názvem Default.master bude použit pro všechny stránky na webu. Tato výchozí stránku předlohy pro celý web můžete změnit pomocí návrhové nástroje v Microsoft Office SharePoint Designer 2007. Změna soubor Default.master je nejlepší volbou pro vás, pokud tato stránka předlohy již splňuje většinu vašim potřebám a chcete udělat jenom několik změn.

Začátek stránky

Vyhledání a kopírování souboru default.master

Výchozí stránka předlohy je umístěna v Galerii stránek předlohy. V aplikaci Office SharePoint Designer 2007 je Galerie stránek předlohy složka masterpage, která je v seznamu složek umístěna ve složce _catalogs.

Soubor default.master v seznamu složek

Tip: Název a umístění stránky předlohy, ke které je stránka obsahu připojena, je možné rozpoznat pomocí zobrazení indikátoru stránky předlohy v pravém horním rohu dané stránky obsahu.

Rozpoznání umístění a názvu stránky předlohy pomocí navigace s popisem cesty

Dobrý nápad je uložit všechny nové stránky předlohy do stejné složky. Usnadní se tak jejich vyhledávání a správa, protože všechny stránky předlohy daného webu budou v jednom umístění.

Je taky obvykle dobré vytvořit kopii default.master a úpravami soubor Default.master přímo. Ale pokud změny přímo soubor Default.master a nejste spokojení se změnami, které jste udělali, můžete vždycky obnovit soubor Default.master na definici webu. Další informace naleznete v článku Obnovení přizpůsobené stránky na definici webu.

Chcete-li vytvořit kopii souboru default.master, postupujte takto:

 1. V seznamu složek klepněte pravým tlačítkem myši na soubor default.master a poté vyberte příkaz Kopírovat.

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na složku masterpage a klepněte na příkaz Vložit.

Kopie výchozí stránky předlohy v podokně Seznam složek

Zobrazí se novou stránku předlohy s názvem default_kopie (1) .master. Můžete teď upravovat a přejmenujte na této stránce. Když zkopírujete stránku předlohy, budou všechny stránky, které jsou připojené k původní stránky předlohy obsahu – v tomto případě soubor Default.master – zůstat připojených původní stránky předlohy a nechcete kopírovat. Po zkopírovat a upravit soubor Default.master, můžete ho použít u všech stránek obsahu na webu. Další informace o tom, jak použít nové předlohy najdete v tématu použít novou stránku předlohy.

Začátek stránky

Určení a úprava stylů

K určení stylů použitých v stránce předlohy a k jejich úpravě lze v aplikaci Office SharePoint Designer 2007 použít nástroje šablon stylů CSS. Chcete-li například změnit barvu pozadí stránky, nejprve musíte určit styly, ve kterých je barva pozadí definována, a poté tyto styly za účelem použití požadované barvy pozadí změnit.

 1. Klepněte na soubor default_kopie(1).master, ve kterém chcete upravit styl.

  Poznámka: Některé oblasti obsahu, které se zobrazují v návrhovém zobrazení, nepoužívají styly, a proto se u nich nezobrazí žádný odpovídající styl v podokně úkol Použít styl. Příklad: Jestliže vyberete zástupný symbol obsahu, nezobrazí se v podokně úloh Použít styl žádný styl. Zástupné symboly obsahu se však zobrazí v prvcích HTML, například ve značce <td>.

 2. Jestliže podokno úloh Použít styl není zobrazeno, klepněte v nabídce Podokna úloh na položku Použít styl.

 3. V podokně úloh Použít styl klepněte na položku Možnosti a poté vyberte položku Zobrazit styly použité ve výběru.

  Každý styl použitý v oblasti, kde se nachází kurzor, je ohraničen modře a uvnitř tohoto ohraničení se zobrazí náhled daného stylu.

  V následující ukázce je v návrhovém zobrazení vybrána položka div.ms-titleareaframe. V podokně úloh Použít styl se zobrazí dva ze tří stylů použitých na tuto položku. První z nich, styl Div.ms-titleareaframe, definuje barvu pozadí.

  Poznámka: Vzhledem k tomu, že v názvech stylů se rozlišují malá a velká písmena, není styl Div.ms-titleareaframe shodný se stylem div.ms-titleareaframe.

  Vybraná položka Div.ms-titleareaframe v návrhovém zobrazení s odpovídajícím stylem v podokně úloh Použít styl

  1. V návrhovém zobrazení je vybrán styl Div.ms-titleareaframe.

  2. V podokně úloh Použít styl se zobrazí všechny tři styly použité na oblast div.ms-titleareaframe.

 4. Klikněte pravým tlačítkem myši na styl, který chcete upravit a klikněte na Vybrat všechny výskyty X, kde X je počet instancí, ve kterých se použije styl na stránce.

  V tomto příkladu klepněte pravým tlačítkem myši na první styl, tedy Div.ms-titleareaframe.

 5. Po vybrání všech instancí tohoto stylu opět klepněte na styl pravým tlačítkem a vyberte možnost Změnit styl.

 6. V dialogovém okně Změnit styl proveďte požadované změny a poté klepněte na tlačítko OK.

  V našem příkladu, v dialogovém okně Změnit styl v části kategorie klikněte na pozadí. V seznamu Barva pozadí klikněte na červené Červená a potom klikněte na OK.

Nový styl bude použit na stránku.

Upravený styl v návrhovém zobrazení

Pokračujte v úpravě stylů a proveďte všechny požadované změny v stránce předlohy tak, aby odpovídala vašim požadavkům.

Poznámka: Pokud kdykoli se rozhodnete, že nejste spokojení s změny provedené na stránce předlohy, můžete ho vrátit na definici webu. Další informace naleznete v článku Obnovení přizpůsobené stránky na definici webu.

Při úpravě styl na Sharepointovém webu se otevře místní kopii Core.css a změn v místní kopii. Další informace naleznete v článku použít vlastní šablony stylů na web služby SharePoint.

Začátek stránky

Určení a úprava zástupných symbolů obsahu

Ve výchozím nastavení není většina obsahu stránky default.master, což je výchozí stránka předlohy webu aplikace Windows SharePoint Services 3.0, kódována v této stránce. Většina jejího obsahu pochází z webových ovládacích prvků SharePoint ASP.NET, jejichž obsah je stahován ze serveru. Při vyžádání stránky obsahu prohlížečem je tento obsah stažen ze serveru a zobrazen na stránce. Příklad: Text Týmový web, který se zobrazuje v levé oblasti výchozí domovské stránky (default.aspx) pochází ze zástupného symbolu obsahu ASP.NET, který tento obsah stahuje ze serveru. Text Týmový web se v zobrazení kódu nezobrazuje se značkami HTML. Tento text lze nahradit vlastním obsahem pomocí aplikace Office SharePoint Designer 2007.

Většina výchozích zástupných symbolů obsahu v stránce default.master je vyžadována funkcemi spolupráce aplikace Windows SharePoint Services 3.0 (například seznamy a knihovny SharePoint), a není proto vhodné je odstraňovat. Je však možné použít aplikaci Office SharePoint Designer 2007 a upravit výchozí zástupné symboly obsahu tak, aby odpovídaly vašim požadavkům. Je například možné nahradit text Týmový web jiným textem.

 1. Otevřete soubor default.master.

 2. V nabídce Zobrazit přejděte na položku Panely nástrojů a vyberte možnost Stránka předlohy, čímž zobrazíte panel nástrojů Stránka předlohy.

 3. Panel nástrojů Stránka předlohy použijte k vyhledání zástupného symbolu obsahu, který chcete změnit.

  Na panelu nástrojů Stránka předlohy klepněte na šipku vpravo od pole Oblast a poté klepněte na položku PlaceHolderSiteName.

 4. Chcete-li vybrat vlastnost projektu, klepněte na text Týmový web.

  Vlastnosti projektu v zástupném symbolu obsahu PlaceHolderSiteName vybraném v návrhovém zobrazení
  Vlastnosti projektu v zástupném symbolu obsahu PlaceHolderSiteName vybraném v návrhovém zobrazení
 5. Zadejte nový název webu a poté klepnutím na položku Uložit v nabídce Soubor změny uložte.

  Zobrazí se zpráva o tom, že uložení změn přizpůsobí stránku pomocí definice webu. Klepněte na tlačítko Ano.

  Poznámka: Pokud nejste spokojení s změny provedené na stránce předlohy, můžete kdykoliv ho vrátit na definici webu. Další informace naleznete v článku Obnovení přizpůsobené stránky na definici webu.

Další informace o tom, jak vyhledání a upravení výchozích zástupných symbolů obsahu naleznete v článku Upravení výchozích zástupných symbolů obsahu služby SharePoint.

Začátek stránky

Přidání nové oblasti obsahu

Novou oblast obsahu je možné do stránky předlohy přidat také přidáním zástupného symbolu obsahu.

Poznámka: Zástupné symboly obsahu nelze vložit do jiných zástupných symbolů obsahu.

 1. V návrhovém zobrazení klepněte pravým tlačítkem na stránku a poté v místní nabídce vyberte možnost Spravovat oblasti obsahu Microsoft ASP.NET.

 2. V dialogovém okně Spravovat oblasti obsahu do pole Název oblasti zadejte název pro novou oblast obsahu a poté klepněte na tlačítko Přidat.

  Do pole Název oblasti například zadejte text ContentPlaceHolder1.

 3. Klepněte na tlačítko Zavřít.

  Zobrazí se nový zástupný symbol obsahu s názvem ContentPlaceHolder1.

  Zástupný symbol obsahu v návrhovém zobrazení

Poznámka: Pokud nejste spokojení s změny provedené na stránce předlohy, můžete kdykoliv ho vrátit na definici webu. Další informace naleznete v článku Obnovení přizpůsobené stránky na definici webu.

Začátek stránky

Použití nové stránky předlohy

Po vytvoření nové stránky předlohy je možné ji používat jako výchozí stránku předlohy pro celý web.

Po nastavení nové stránky předlohy jako výchozí stránky předlohy budou všechny stránky připojené ke stávající verzi stránky default.master, včetně stránek existujících ve webu a nových stránek, připojeny k nové stránce předlohy.

 • Ve složce masterpage klepněte pravým tlačítkem na stránku, kterou chcete nastavit jako novou výchozí stránku předlohy a v místní nabídce vyberte položku Nastavit jako výchozí stránku předlohy.

  Zobrazí se upozornění, že se zobrazí nefunkční všech stránek, které obsahují oblasti obsahu, které se nezobrazují v nové výchozí stránky předlohy. Pokud oblasti obsahu v nové výchozí stránku předlohy odpovídá oblasti obsahu v obsahu stránek, klikněte na Ano. Další informace o oblastech obsahu a zástupných symbolů obsahu naleznete v článku zástupné symboly obsahu změnit výchozí SharePoint.

Poznámka: Jestliže je vybraná stránka předlohy výchozí stránkou předlohy pro daný web, nebude příkaz Nastavit jako výchozí stránku předlohy dostupný.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×