Úprava sloupců v zobrazení dat

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Chcete-li po vytvoření zobrazení dat zobrazit různá pole ze zdroje dat, můžete přidat, odebrat nebo uspořádat sloupce v existujícím zobrazení dat.

Při přidávání, odebírání nebo uspořádávání sloupců v zobrazení dat přidáváte, odebíráte nebo uspořádáváte pole tak, jak se zobrazují v zobrazení dat. Pokud je v zobrazení dat uvedeno několik polí, každý v jiném sloupci, můžete pomocí možností v dialogovém okně Upravit sloupce přidávat, odebírat nebo přesouvat sloupce. Pokud zobrazení dat obsahuje pole v řádcích, můžete pomocí možností v dialogovém okně Upravit sloupce přidávat, odebírat nebo přesouvat řádky.

Poznámka: Příkaz Upravit sloupce je k dispozici pouze v případě, že pracujete se zobrazením dat, které zobrazuje data v tabulce HTML.

Můžete také použít příkazy pro úpravu tabulky v nabídce Tabulka k úpravě sloupců v zobrazení dat.

V následujícím příkladě společnost Northwind Traders vytvoří zobrazení dat, které bude zahrnovat název produktu, počet položek na skladě a úroveň pro doobjednání. Za účelem lepšího sledování skladových nákladů navrhnete, aby zobrazení dat zahrnovalo také jednotkovou cenu. Snadno lze přidat sloupec zobrazující pole UnitPrice (Jednotková cena). Můžete také sloupce odebrat nebo změnit pořadí, ve kterém se zobrazují.

Další informace o zobrazení dat najdete v tématu Vytvoření zobrazení dat.

Co chcete udělat?

Přidání sloupců

Odebrání sloupců

Uspořádání sloupců


Přidání sloupců

 1. Otevřete stránku obsahující zobrazení dat, pro které chcete přidat sloupec.

 2. Klepněte na zobrazení dat pravým tlačítkem myši a poté v místní nabídce vyberte příkaz Zobrazit běžné úkoly řízení.

  Můžete taky kliknout na zobrazení dat a potom klikněte na šipku Obrázek tlačítka v pravém horním rohu zobrazte seznam Běžné úkoly zobrazení dat. Kliknutím na šipku znovu skrýt seznam.

 3. V seznamu Běžné úkoly zobrazení dat klepněte na možnost Upravit sloupce.

  Poznámka: Příkaz Upravit sloupce není k dispozici, pokud je zobrazení dat v tabulce aplikace HTML, který používá rowspan nebo colspan atributy s hodnotou vyšší než 1.

 4. V dialogovém okně Upravit sloupce klepněte v části Pole k dispozici na pole, které chcete zahrnout do zobrazení dat, a potom klepněte na tlačítko Přidat. Postup opakujte pro každé pole, které chcete přidat.

  Chcete-li vybrat více polí najednou, stiskněte klávesu CTRL a držte ji stisknout při klepání na jednotlivá pole.

  Příklad: Společnost Northwind Traders chce do zobrazení dat přidat pole UnitPrice (Jednotková cena). V dialogovém okně Upravit sloupce klepněte v části Pole k dispozici na možnost UnitPrice a potom na tlačítko Přidat.

  Dialogové okno Upravit sloupce

  Poznámky: 

  • Pokud jste změnili záhlaví sloupců v zobrazení dat, zobrazí se v seznamu Zobrazené sloupce záhlaví sloupců, nikoli názvy polí.

  • Pokud chcete přidat sloupec, který se zobrazí výsledek výrazu, naleznete v tématu Vytvoření sloupce vzorce v zobrazení dat.

Začátek stránky


Odebrání sloupců

 1. Otevřete stránku obsahující zobrazení dat, ze kterého chcete sloupec odebrat.

 2. Klepněte na zobrazení dat pravým tlačítkem myši a poté v místní nabídce vyberte příkaz Zobrazit běžné úkoly řízení.

  Můžete taky kliknout na zobrazení dat a potom klikněte na šipku Obrázek tlačítka v pravém horním rohu zobrazte seznam Běžné úkoly zobrazení dat. Kliknutím na šipku znovu skrýt seznam.

 3. V seznamu Běžné úkoly zobrazení dat klepněte na možnost Upravit sloupce.

  Poznámka: Příkaz Upravit sloupce není k dispozici, pokud je zobrazení dat tabulka HTML používající atributy rowspan nebo colspan s hodnotou větší než 1.

 4. V dialogovém okně Upravit sloupce klepněte v části Zobrazené sloupce na pole, které chcete odebrat ze zobrazení dat, a potom klepněte na tlačítko Odebrat. Postup opakujte pro každé pole, které chcete odebrat.

  Chcete-li vybrat více polí najednou, stiskněte klávesu CTRL a držte ji stisknout při klepání na jednotlivá pole.

Začátek stránky


Uspořádání sloupců

 1. Otevřete stránku obsahující zobrazení dat, které chcete uspořádat.

 2. Klepněte na zobrazení dat pravým tlačítkem myši a poté v místní nabídce vyberte příkaz Zobrazit běžné úkoly řízení.

  Můžete taky kliknout na zobrazení dat a potom klikněte na šipku Obrázek tlačítka v pravém horním rohu zobrazte seznam Běžné úkoly zobrazení dat. Kliknutím na šipku znovu skrýt seznam.

 3. V seznamu Běžné úkoly zobrazení dat klepněte na možnost Upravit sloupce.

  Poznámka: Příkaz Upravit sloupce není k dispozici, pokud je zobrazení dat tabulka HTML používající atributy rowspan nebo colspan s hodnotou větší než 1.

 4. V dialogovém okně Upravit sloupce klepněte v části Zobrazené sloupce na pole, které chcete v zobrazení dat přesunout, a klepněte na možnost Nahoru nebo Dolů. Postup opakujte pro každé pole, které chcete přesunout.

  Přesunutím pole v seznamu směrem nahoru přesunete sloupce v zobrazení dat směrem doleva. Přesunutím pole dolů v seznamu přesunete sloupec doprava.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×