Úprava nebo změna nastavení datového typu pole

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Článek vysvětluje, jak v accessové databázi upravit nebo změnit datový typ pole v tabulce.

V tomto článku

Vysvětlení datových typů

Změna datových typů

Omezení při změně datových typů

Vysvětlení datových typů

Při prvním návrhu a vytvoření databáze naplánujete jednu nebo více tabulek, v každé tabulce naplánujete pole (sloupce) a u každého pole nastavíte jeho datový typ. Pokud třeba potřebujete uložit data a časy, nastavíte poli datový typ Datum a čas. Pokud potřebujete uložit jména a adresy, nastavíte jednomu nebo několika polím datový typ Text apod.

Access poskytuje mnoho různých datových typů a každý typ má konkrétní účel. Úplný seznam všech podporovaných datových typů v různých verzích Accessu najdete v tématu datové typy pro desktopové databáze Accessu a Úvod do datových typů a vlastností polí.

Další informace o vytváření a používání vyhledávacích polí najdete v článku Vytvoření nebo odstranění vícehodnotového pole.

Datové typy také představují základní způsob ověřování dat, protože zajistí, že uživatelé do polí tabulky zadají správné datové typy. Text třeba nejde zadat do pole, do kterého se smí zadávat jenom čísla.

Změna datových typů

Než budete podle těchto kroků postupovat dále, pamatujte si, že změnou datového typu můžete zkrátit (oříznout) některá (nebo všechna) data v poli a v některých případech je můžete i úplně odebrat. Další informace o tom, jak Access změní data, když změníte datový typ, najdete v části Omezení při změně datových typů tohoto článku.

Poznámka: Datové typy polí v tabulce můžete v Accessu nastavit v zobrazení Datový list nebo v návrhovém zobrazení. Postup v této části vysvětluje způsob nastavení datového typu v obou zobrazeních. Když nastavujete datové typy v návrhovém zobrazení, zobrazí se další volba Průvodce vyhledáváním. Tato volba ve skutečnosti není datový typ. Průvodce vyhledáváním se používá k vytvoření vyhledávacích polí, která propojí pole cizího klíče s jinými tabulkami. U vyhledávacích polí Access automaticky nastaví datový typ Číslo.

Změna datových typů v zobrazení Datový list

 1. V navigačním podokně přejděte k tabulce, kterou chcete změnit, a poklikejte na ni.

  Access tabulku otevře v zobrazení Datový list.

 2. Vyberte pole (sloupec), které chcete změnit.

 3. Na kartě Pole klikněte ve skupině Vlastnosti na šipku v rozevíracím seznamu vedle vlastnosti Datový typ a vyberte datový typ. 

 4. Uložte změny.

Změna datových typů v návrhovém zobrazení

 1. Pokud je tabulka otevřená v zobrazení datového listu, klikněte pravým tlačítkem na kartu dokumentu tabulky a klikněte na Návrhové zobrazení.

  – nebo –

  Pokud tabulka není otevřená, klikněte v navigačním podokně pravým tlačítkem na tabulku, kterou chcete změnit, a v místní nabídce klikněte na Návrhové zobrazení.

 2. Přejděte k poli, které chcete změnit, a ze seznamu ve sloupci Datový typ vyberte nový datový typ.

 3. Uložte změny.

Začátek stránky

Omezení při změně datových typů

Možnost změny datového typu u všech polí má následující výjimky:

 • Číselná pole se zapnutou vlastností Replikační identifikátor

 • Pole Objekt OLE

 • Pole Příloha

Pro většinu datových typů také platí, že je můžete změnit, i když pole obsahuje data. V závislosti na původním a novém datovém typu, které chcete použít, může Access část dat zkrátit nebo odstranit, případně může převod úplně zakázat.

V následující tabulce jsou uvedené možné převody datových typů, které jsou proveditelné v Accessu. Tabulka také popisuje omezení uplatňovaná Accessem při převodu.

Převod na tento typ

Z tohoto typu

Změny nebo omezení

Text

Memo

Access odstraní všechno kromě prvních 255 znaků.

Číslo:

Bez omezení

Datum a čas

Bez omezení

Měna

Bez omezení

Automatické číslo

Bez omezení

Ano/Ne

Hodnota -1 (Ano je pole typu Ano/ne) se převede na Ano. Hodnota 0 (Ne je pole typu Ano/ne) se převede na Ne.

Hypertextový odkaz

Aplikace Access zkrátí odkazy delší než 255 znaků.

Zápis

Text

Bez omezení

Číslo

Bez omezení

Datum a čas

Bez omezení

Měna

Bez omezení

Automatické číslo

Bez omezení

Ano/Ne

Hodnota -1 (Ano je pole typu Ano/ne) se převede na Ano. Hodnota 0 (Ne je pole typu Ano/ne) se převede na Ne.

Hypertextový odkaz

Bez omezení

Číslo

Text

Text musí obsahovat čísla, platnou měnu a oddělovač desetinných míst. Počet znaků v poli Text musí odpovídat nastavené velikosti pole Číslo.

Další informace o velikostech polí typu Číslo najdete v článku Vložení, vytvoření nebo odstranění pole k uložení číselných hodnot.

Memo

Pole typu Memo musí obsahovat pouze text, platnou měnu a oddělovače desetinných míst. Počet znaků v poli typu Memo musí spadat do velikosti nastavené pro pole Číslo.

Další informace o velikostech polí typu Číslo najdete v článku Vložení, vytvoření nebo odstranění pole k uložení číselných hodnot.

Číslo, ale s odlišnou velikostí pole nebo přesností

Hodnoty nesmí být větší ani menší, než jaké jdou uložit do nového pole. Při změně přesnosti může Access některé hodnoty zaokrouhlit.

Datum a čas

Data, která je možné převést, závisí na velikosti číselného pole. Access ukládá všechna data jako pořadová čísla a hodnoty dat jako celá čísla s dvojitou přesností a plovoucí desetinnou čárkou.

Access používá 30. prosince 1899 jako datum 0. Data mimo rozsah duben 18, 1899 a 11. září 1900 překročí velikost pole bajtů. Data mimo rozsah 13. dubna 1810 a 16. září 1989 překročí velikost pole typu celé číslo.

Aby bylo možné zadávat všechna data, nastavte vlastnost Velikost pole u pole typu Číslo na hodnotu Dlouhé celé číslo nebo větší.

Další informace o sériových datech a způsobu, jakým Access používá a ukládá hodnoty kalendářních dat, najdete v článku formátování pole data a času.

Měna

Hodnoty nesmí překročit (ani být menší než) nastavený limit velikosti daného pole. Například pole typu Měna můžete převést na pole typu Celé číslo jen v případě, že hodnoty jsou větší než 255 a menší než 32 767.

Automatické číslo

Hodnoty musí spadat do omezení velikosti nastaveného pro toto pole.

Ano/Ne

Hodnoty Ano budou převedeny na -1. Hodnoty Ne budou převedeny na 0.

Hypertextový odkaz

Nejde použít.

Datum a čas

Text

Původní text musí být rozpoznatelnou kombinací data nebo data a času. Například 18. ledna-2006.

Memo

Původní text musí být rozpoznatelnou kombinací data nebo data a času. Například 18. ledna-2006.

Číslo

Hodnota musí spadat do rozsahu od -657 434 do 2 958 465,99998843.

Měna

Hodnota musí spadat do rozsahu od -657 434 Kč do 2 958 465,9999 Kč.

Automatické číslo

Hodnota musí být vyšší než -657 434 a nižší než 2 958 466.

Ano/Ne

Hodnota – 1 (Ano) se převede na 1899. Hodnota 0 (ne) se převede na půlnoc (12:00:00 dop.).

Hypertextový odkaz

Nejde použít.

Měna

Text

Text musí sestávat z čísel a platných oddělovačů.

Memo

Text musí sestávat z čísel a platných oddělovačů.

Číslo

Bez omezení

Datum a čas

Bez omezení, ale Access může hodnotu zaokrouhlit.

Automatické číslo

Bez omezení

Ano/ne

Hodnota -1 (Ano) se převede na hodnotu 1 Kč. Hodnota 0 (Ne) se převede na hodnotu 0 Kč.

Hypertextový odkaz

Nejde použít.

Automatické číslo

Text

Není povoleno, pokud pole typu Automatické číslo slouží jako primární klíč.

Zápis

Není povoleno, pokud pole typu Automatické číslo slouží jako primární klíč.

Číslo:

Není povoleno, pokud pole typu Automatické číslo slouží jako primární klíč.

Datum a čas

Není povoleno, pokud pole typu Automatické číslo slouží jako primární klíč.

Měna

Není povoleno, pokud pole typu Automatické číslo slouží jako primární klíč.

Ano/Ne

Není povoleno, pokud pole typu Automatické číslo slouží jako primární klíč.

Hypertextový odkaz

Nejde použít.

Ano/Ne

Text

Původní text musí obsahovat jen hodnoty Ano, Ne, Pravda, Nepravda, Zapnuto nebo Vypnuto.

Memo

Původní text musí obsahovat jen hodnoty Ano, Ne, Pravda, Nepravda, Zapnuto nebo Vypnuto.

Číslo:

Nula a hodnota Null budou převedeny na Ne, všechny ostatní hodnoty na Ano.

Datum a čas

Hodnota Null nebo 0:00:00 bude převedena na Ne, všechny ostatní hodnoty na Ano.

Měna

Nuly a hodnoty Null se převedou na Ne. Všechny ostatní hodnoty se převedou na Ano.

Automatické číslo

Access převede všechny hodnoty na Ano.

Hypertextový odkaz

Nejde použít.

Hypertextový odkaz

Text

Pokud původní text obsahuje platnou webovou adresu, například adatum.com, www.adatum.com nebo http://www.adatum.com, Access převede text na hypertextový odkaz. Access se pokusí převést další hodnoty, což znamená, že se zobrazuje podtržený text, a když ukazatel myši umístíte na odkaz, ale nefungují. Text může obsahovat libovolný platný webový protokol: http://, gopher://, telnet://, ftp://, wais://atd.

Zápis

Viz předchozí položka. Platí stejná omezení.

Číslo:

Není povoleno, pokud je pole typu Číslo součástí relace. Pokud je původní hodnota ve tvaru platné IP adresy (čtyři trojice čísel oddělené tečkami: nnn.nnn.nnn.nnn) a čísla odpovídají webové adrese, bude výsledkem převodu platný odkaz. V ostatních případech Access přidá na začátek každé hodnoty předponu http://, ale výsledné odkazy nebudou platné.

Datum a čas

Access připojí na začátek každé adresy http://, ale skoro žádné výsledné odkazy nebudou funkční.

Měna

Access připojí na začátek každé hodnoty http://, ale podobně jako u kalendářních dat nebudou skoro žádné výsledné odkazy funkční.

Automatické číslo

Není povoleno, jestliže je pole typu Automatické součástí relace. Access připojí před každou hodnotu řetězec http://, avšak téměř žádné výsledné odkazy nebudou funkční.

Ano/Ne

Aplikace Access převede všechny hodnoty Ano na číslo -1 a všechny hodnoty Ne na 0 a připojí před každou hodnotu řetězec http://. Výsledné odkazy nebudou funkční.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×