Úprava nastavení kroku dotazu (Power Query)

Úprava nastavení kroku dotazu (Power Query)

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Poznámka:  Doplněk Power Query se v Excelu 2016 jmenuje Načíst a transformovat. Informace v tomto článku se týkají obou verzí. Další podrobnosti najdete v tématu Funkce Načíst a transformovat v Excelu 2016.

Poznámka: Krátké video o tom, jak Editor dotazů zobrazit najdete na konci tohoto článku.

Pokaždé, když Přidání kroku dotazu v Power Query je vložen do několik kroků, který následuje vybraný krok. Pokud Přidání kroku kdekoli jinak než na konci tok zkontrolujte, že všechny následující kroky fungovat správně.

Poznámka:  Když do dotazu vložíte mezilehlý krok nebo ho z dotazu odstraníte, můžete tím dotaz pokazit. Pokud se pokusíte vložit nový krok, Power Query zobrazí upozornění Vložit krok.

V tomto článku

Přidání kroku dotazu

Použití nastavení dotazů

Použití vzorce

Úprava kroku

Použití nastavení dotazů

Použití řádku vzorců

Odstranit krok

Změna pořadí kroku

Následující obrázek znázorňuje Editor dotazů v podokně Nastavení dotazu na pravé straně okna. Editor dotazů je, kde jsou vytvářeny dotazy Power Query, upravit a kontrast.

Začínáme

Přidání kroku dotazu

Jsou dva způsoby, jak do dotazu přidat krok dotazu.

Použití Nastavení dotazů

 1. V podokně Nastavení dotazů klikněte v seznamu POUŽITÝ POSTUP na krok dotazu.

 2. Po dokončení kroku dotazu, který změní uspořádání dat, se pod vybraný krok dotazu přidá další krok. Další informace o tom, jak přetvářet vaše data, najdete v tématu Vlastnosti obrazce.

Použití vzorce

 1. V případě potřeby klikněte v podokně Kroky na krok dotazu. Pod vybraný krok dotazu se přidá další krok dotazu.

 2. Klikněte na ikonu vzorce ( Vzorec ) vlevo od řádku vzorců.
  Vytvoří se nový vzorec ve formuláři = < nameOfTheStepToReference >

 3. Zadejte nový vzorec jako = Class.Function(referenční_krok[,další_parametry]).
  Třeba: Máte tabulku se sloupcem Pohlaví a chcete přidat sloupec s hodnotou „Paní” nebo „Pan” v závislosti na pohlaví osoby. Vzorec by v takovém případě byl = Table.AddColumn(<referenční_krok>, "Oslovení", each if [Pohlaví] = "Ž" then "Paní" else "Pan")

Skryté sloupce

Poznámka:  Když přidáte krok dotazu, může dojít k chybě v následujících krocích. Chyba vzniká, když nový krok mění pole, třeba názvy sloupců, které se používají v některém z kroků následujících po vloženém kroku.

Začátek stránky

Úprava kroku

Jsou dva způsoby úpravy stávajícího kroku.

Použití Nastavení dotazů

 1. V seznamu POUŽITÝ POSTUP klikněte na krok, který chcete upravit.

 2. Klikněte na ikonu ozubeného kola ( Ikona Nastavení ) nebo klikněte pravým tlačítkem a potom klikněte na Upravit nastavení.

 3. V dialogu pro vybraný krok upravte hodnoty kroku dotazu.

 4. Klikněte na OK.

Použití řádku vzorců

 1. V seznamu POUŽITÝ POSTUP klikněte na krok, který chcete upravit.

 2. V řádku vzorců podle potřeby změňte hodnoty ve vzorci. O vzorcích Power Query si můžete přečíst v tématu Další informace o vzorcích Power Query.

 3. V dialogu Editor dotazů klikněte na Aktualizovat.

Začátek stránky

Odstranit krok

 1. Klikněte na ikonu ( Odstranit krok ) vlevo od kroku, který chcete odstranit, nebo na .

 2. Klikněte na krok pravým tlačítkem a klikněte na Odstranit nebo Odstranit až do konce.

Začátek stránky

Změna pořadí kroku

Krok můžete v podokně Kroky přesouvat nahoru a dolů. Změna umístění kroku v podokně Kroky může způsobit selhání jednoho nebo víc kroků. Nezapomeňte po změně pořadí ověřit, že všechny kroky fungují správně.

Přesunutí kroku v podokně Kroky nahoru nebo dolů

 1. V podokně Kroky klikněte pravým tlačítkem na krok, který chcete přesunout.

 2. Kliknutím na Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů v místní nabídce přesuňte vybraný krok v seznamu o jednu pozici nahoru nebo dolů.

  Poznámka:  Opakováním postupu můžete krok posunout o víc pozic. Pokud je krok v seznamu první nebo poslední, je jedna z možností pro přesun neaktivní.

Začátek stránky

Poznámka: Editor dotazů se zobrazí jenom v případě, že v Power Query načtete nebo budete upravovat dotaz, případně když budete vytvářet nový dotaz. Následující video ukazuje okno Editor dotazů, které se zobrazí, když budete z excelového sešitu upravovat dotaz. Jestli chcete Editor dotazů zobrazit bez načtení nebo úpravy existujícího dotazu v sešitu, vyberte ve skupině Načíst externí data na záložce Power Query pásu karet možnost Z jiných zdrojů > Prázdný dotaz. Jeden ze způsobů, jak se dá Editor dotazů zobrazit, ukazuje následující video.

Jak zobrazit Editor dotazů v Excelu

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×