Úprava názvy nebo popisky dat v grafu

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Pokud graf obsahuje nadpisy grafu (ie. název grafu) nebo názvy os (názvy zobrazují na x, osy y a z grafu) a popisky dat, (které poskytují další podrobnosti na konkrétní datový bod v diagramu), můžete upravovat ty názvů a popisků.

Můžete taky upravovat nadpisy a popisky, které jsou nezávislé na data na listu, udělejte to přímo v grafu a použít formátování textu tak, aby byly lépe vypadal.

Všimněte si, že můžete upravit názvů a popisků dat, které jsou propojené s daty v listu do odpovídajících buněk listu. Pokud například můžete změnit název v buňce z "Roční výnos" k "Roční výnos" –, změny se automaticky zobrazí v názvů a popisků dat v grafu. Ale nebudete moct použít formátování textu při provádění změn od v buňce.

Při úpravách propojený název nebo popisek dat v grafu (ne v buňce), tento název nebo popisek dat se už propojený na odpovídající buňku listu a změny provedené nejsou zobrazené v listu, samotné (i když se vám zobrazí na t tahle grafu). Však můžete obnovit propojení mezi názvy nebo popisky dat a buněk listu.

Po dokončení úprav textu, můžete přesunutí popisků dat na jiné místo podle potřeby.

Poznámka: Proveďte některou z níže uvedených změn, graf musí už mají názvy nebo popisky dat. Další si je přidat najdete v tématu Přidání nebo odebrání názvů v grafu a popisky dat přidat nebo odebrat v grafu.

Co chcete udělat?

Úprava obsahu název nebo popisek dat v grafu

Úprava obsahu název nebo popisek dat, který je propojený s daty v listu

Obnovit propojení mezi název nebo popisek dat a buňky v listu

Změnit umístění popisků dat

Úprava obsahu název nebo popisek dat v grafu

 1. V grafu proveďte jednu z následujících akcí:

  • K úpravám obsahu nadpis, klikněte na název grafu nebo osy, který chcete změnit.

  • K úpravám obsahu popisek dat, klikněte dvakrát na popisek dat, který chcete změnit.

   Vybere první klikněte na popisky dat u celého datové řady a dalším klepnutím vyberete popisek dat..

 2. Dalším klepnutím umístěte název nebo popisek dat v režimu úprav, vyberte text, který chcete změnit, zadejte nový text nebo hodnotu přetažením.

  Pokud chcete vložit konec řádku, kliknutím umístěte kurzor na místo, kam chcete konce řádku a stiskněte klávesu ENTER.

 3. Po dokončení úprav klikněte na mimo textové pole, které jste provedli změny textu.

 4. Chcete-li formátovat text do pole název nebo popisek, postupujte takto:

  1. Klikněte do pole název a potom vyberte text, který chcete formátovat.

  2. Klikněte pravým tlačítkem myši do textového pole a potom klikněte na požadované možnosti formátování.

   Můžete taky použít tlačítka formátování na pásu karet (karta Domů, skupina Písmo). Pokud chcete formátovat celý název, můžete na něj kliknout pravým tlačítkem myši, kliknout na příkaz Formát názvu grafu v místní nabídce a pak vybrat požadované možnosti formátování.

Poznámka: Velikost pole popisek záhlaví nebo dat přizpůsobí velikost textu. Nejde měnit velikost pole popisek záhlaví nebo data a může se stanou zkrácen text, pokud je příliš velký maximální velikost. Tak, aby zahrnoval další text, můžete místo toho použít textové pole. Další informace najdete v tématu Přidání textového pole do grafu.

Začátek stránky

Úprava obsahu název nebo popisek dat, který je propojený s daty v listu

 1. V listu klikněte na buňku, ve které název nebo text popisku dat, který chcete změnit.

 2. Upravit existující obsah, nebo zadejte nový text nebo hodnotu a stiskněte klávesu ENTER.

  Provedené změny se automaticky zobrazí v grafu.

Začátek stránky

Obnovit propojení mezi název nebo popisek dat a buňky v listu

Při úpravě jejich obsah v grafu se přeruší propojení mezi názvy nebo popisky dat a odpovídajících buněk listu. Chcete-li automaticky aktualizován názvy nebo popisky dat změny provedené na listu, musíte obnovit propojení mezi názvy nebo popisky dat a odpovídajících buněk listu. Popisky dat můžete obnovit odkaz jednu datovou řadu po jednom nebo ve všech datových řadách ve stejnou dobu.

Následující postupy v sestavách kontingenčních grafů obnovit propojení mezi popisky dat a zdrojová data (nikoli buňkami listu).

Obnovení propojení u názvu grafu nebo osy

 1. V grafu klikněte na název grafu nebo osy, který chcete vytvořit propojení na odpovídající buňku listu.

 2. V listu klikněte na Řádek vzorců a poté napište znak rovná se (=).

 3. Vyberte buňku listu, která obsahuje data nebo text, který chcete zobrazit v daném grafu.

  Odkaz na buňku listu můžete taky zadat v řádku vzorců. Zadejte rovnítko, název listu a vykřičník, například: =List1!F2.

 4. Stiskněte ENTER.

Začátek stránky

Obnovení propojení u popisku dat

Pokud upravíte obsah popisku dat v grafu, už propojený s daty v listu. Propojení můžete obnovit obnovením text popisku pro všechny popisky v datové řadě, nebo zadejte odkaz na buňku obsahující data, která chcete vytvořit odkaz pro všechny datové body najednou.

Začátek stránky

Obnovit text popisku

 1. V grafu klikněte na jednou nebo dvěma časovými hodnotami na popisek dat, který chcete vytvořit propojení na odpovídající buňku listu.

  Vybere první klikněte na popisky dat u celého datové řady a dalším klepnutím vyberete popisek dat..

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na popisek dat a potom klikněte na Formát popisku dat nebo Formát popisků dat.

 3. Klikněte na Možnosti popisku, pokud není zaškrtnuté a zaškrtněte políčko Obnovit Text popisku.

Začátek stránky

Obnovení propojení s daty v listu

 1. V grafu klikněte na popisek, který chcete vytvořit propojení na odpovídající buňku listu.

 2. V listu klikněte na Řádek vzorců a poté napište znak rovná se (=).

 3. Vyberte buňku listu, která obsahuje data nebo text, který chcete zobrazit v daném grafu.

  Odkaz na buňku listu můžete taky zadat v řádku vzorců. Zadejte rovnítko, název listu a vykřičník, například: =List1!F2.

 4. Stiskněte ENTER.

Začátek stránky

Změnit umístění popisků dat

Změnit umístění popisku jednu datovou přetažením. Můžete také vložit popisky dat na standardní místo vzhledem k jeho datové značky. V závislosti na typu graf můžete vybírat různé možnosti umístění.

 1. V grafu proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete změnit umístění všechny popisky dat pro datová řada, klikněte na popisek vyberte datovou řadu.

  • Pokud chcete změnit umístění popisku konkrétních dat, klikněte na popisek dvakrát a vyberte ho.

   Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

 2. Na kartě rozložení klikněte ve skupině popisky klikněte na Popisky dat a potom klikněte na požadovanou možnost.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  Další možnosti popisku dat klikněte na Další možnosti popisků dat, pokud není vybrána, klikněte na Možnosti popisku a pak vyberte požadované možnosti.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×