Účast v diskusi

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Diskusní vývěska je místo, které slouží ke sdílení informaci a diskusím o různých tématech s dalšími uživateli. Při vytváření tématu diskuse nebo odpovídání na existující diskusi můžete formátovat zadaný text, vložit hypertextový odkaz nebo tabulku a vytvořit propojení s obrázkem na webu. Nejen že se můžete účastnit na diskusní vývěsce na sharepointovém webu, ale můžete taky posílat e-maily a připojit se pomocí Outlooku 2010.

Co chcete udělat?

Přehled diskusních vývěsek

Účast v diskusi na Sharepointovém webu

Účast v diskusi pomocí e-mailu

Účast v diskusi připojením pomocí Outlooku

Porovnání používání e-mailu a připojením pomocí Outlooku

Účast na diskusní vývěsce na Sharepointovém webu

Vytvoření nového diskusního tématu

Zaslání odpovědi na diskusi

Úprava vlastního diskusního tématu

Úprava odpovědi na diskusi

Změna zobrazení diskuse

Účast v diskusi pomocí e-mailu

Účast v diskusi pomocí Outlooku

Připojení diskusní vývěsky k aplikaci Outlook

Odeslat příspěvek do diskusní vývěsky pomocí Outlooku

Odpověď na diskusní téma pomocí Outlooku

Odebrání diskusní vývěsky z Outlooku

Přehled diskusních vývěsek

Následující části popisují několik možností, jak se zúčastnit diskuse.

Účast v diskusi na sharepointovém webu

Diskusní vývěska (což je seznam) je místo pro sdílení informací a diskuse o různých tématech s dalšími uživateli. Diskusní vývěsky můžete používat pro různé účely, třeba pro pracovní debatu k projektu nebo k diskusi ke společnému zájmu. Při vytváření tématu diskuse nebo odpovídání na existující diskusi můžete formátovat zadaný text, vložit hypertextový odkaz nebo tabulku a vytvořit propojení s obrázkem na webu.

Můžete se také přihlásit k odběru diskuse a zobrazit změněný obsah nebo obdržet oznámení, když jiný uživatel přidá nebo odstraní položku.

Poznámka: V závislosti na tom, jak byla diskusní vývěska nastavena, je možné, že bude třeba, abyste byli členy webu, který obsahuje diskusní vývěsku. Vlastník mohl také přiřadit jiné typy oprávnění. Další informace získáte od vlastníka webu.

Začátek stránky

Účast v diskusi pomocí e-mailu

Pokud je pro diskusní vývěsku nastaven příjem e-mailů, můžete přidávat diskusní témata odesíláním e-mailů. Zprávu vytvoříte obvyklým způsobem a potom zahrnete název diskusní vývěsky do polí Komu nebo Kopie e-mailové zprávy. Zpráva potom vytvoří nové diskusní téma na diskusní vývěsce.

Pokud patříte do skupiny SharePoint zahrnující diskusní skupinu ve svém e-mailovém distribučním seznamu, jsou e-mailové zprávy, které odešlete do skupiny, automaticky přidány do diskusní vývěsky. Pokud odpovíte na e-mailovou diskusní zprávu a zahrnete skupinu do polí Komu nebo Kopie, stane se odpověď na e-mail také odpovědí v diskusi.

Chcete-li se pomocí e-mailu účastnit diskuse, je nejdříve nutné získat adresu diskusní vývěsky nebo skupiny SharePoint. V závislosti na situaci se může e-mailová adresa diskusní vývěsky nebo skupiny zobrazit v adresáři v e-mailové aplikaci. Pokud se tam nezobrazí, můžete ji po získání přidat do osobního seznamu kontaktů v e-mailové aplikaci, aby ji bylo možné později snadněji najít.

Začátek stránky

Účast v diskusi připojením pomocí Outlooku

Pokud máte diskusní vývěsku na sharepointovém webu, můžete s ní pracovat pomocí Outlooku 2010 různými způsoby. Pokud často pracujete s e-maily, možná bude pro vás lepší pracovat s diskusní vývěskou pomocí Outlooku místo otvírání vašeho sharepointového webu ve webovém prohlížeči.

Jakmile připojíte diskusní vývěsku na webu SharePoint k aplikaci Outlook, zobrazí se její obsah ve složce Seznamy serveru SharePoint v navigačním podokně. Diskuse na webu SharePoint můžete číst, publikovat a odpovídat na ně, aniž byste museli opustit aplikaci Outlook. Do diskusní vývěsky můžete také přidávat položky z poštovní schránky, například e-mailové zprávy, přetažením nebo zkopírováním.

Po připojení diskusní vývěsky k aplikaci Outlook můžete diskusní témata nastavit do offline režimu a pracovat s nimi. Pokud vytvoříte offline témata nebo na ně odpovíte, bude vaše práce publikována na serveru, jakmile se znovu připojíte a následně aktualizujete zobrazení v prohlížeči.

Začátek stránky

Porovnání používání e-mailu a připojením pomocí Outlooku

Při rozhodování o odeslání e-mailu nebo připojit k Outlooku, aby účast na diskusní vývěsce, zvažte následující.

E-mail je vhodné poslat do diskusní vývěsky v tomto případě:

 • Pro seznamy na vašem webu je povolen příjem e-mailů.

 • Nepoužíváte Outlook nebo máte s diskusní vývěskou připojení k Outlooku.

 • Diskusní vývěska je součástí skupiny SharePoint, obsah se proto zobrazí v diskusní vývěsce jako přirozená součást týmové diskuse.

Diskusní vývěsku je vhodné k aplikaci Outlook připojit v tomto případě:

 • Pro diskusní vývěsku nebo web není povolen příjem e-mailů.

 • Chcete si prohlížet obsah diskusní vývěsky a pracovat s ním způsobem, jakým pracujete s e-maily nebo úkoly v navigačním podokně.

 • Chcete použít nástroje kontroly pravopisu a další funkce, které jsou k dispozici v aplikaci Outlook. Přestože můžete naformátovat diskusní témata, když s nimi budete pracovat na webu SharePoint, nabízí aplikace Outlook další nástroje, například kontrolu pravopisu a tezaurus.

 • Máte v poštovní schránce položky, které chcete přetáhnout do diskusní vývěsky.

Začátek stránky

Účast na diskusní vývěsce na sharepointovém webu

Můžete vytvářet témata, odpovídat na ně a upravovat témata i odpovědi. Navíc můžete několika způsoby změnit způsob zobrazení diskusí.

Vytvoření nového diskusního tématu

 1. Přejděte na web s diskusní vývěskou, se kterou chcete pracovat.

 2. Klikněte na název diskusní vývěsky na panelu Snadné spuštění, nebo klikněte v nabídce Akce webu na Zobrazit veškerý obsah webu a potom v příslušné diskusní vývěsce klikněte na název diskusní vývěsky.

 3. Vzhled webu a možnosti navigace na něm jde podstatně změnit. Pokud některou možnost (třeba příkaz, tlačítko nebo odkaz) nemůžete najít, obraťte se na správce.

 4. Na pásu karet klikněte na kartu Položky a potom ve skupině Nová klikněte na možnost Nová položka.

 5. Zadejte text, který chcete použít pro předmět a samotnou zprávu. Klikněte na kartu Formát textu pro použití požadovaného formátování a na kartu Vložit pro přidání tabulek, multimédií, obrázků a souborů.

 6. Klikněte na Uložit.

Začátek stránky

Zaslání odpovědi na diskusi

 1. Přejděte na web s diskusní vývěskou, se kterou chcete pracovat.

 2. Klikněte na název diskusní vývěsky na panelu Snadné spuštění, nebo klikněte v nabídce Akce webu na Zobrazit veškerý obsah webu a potom v příslušné diskusní vývěsce klikněte na název diskusní vývěsky.

 3. Vzhled webu a možnosti navigace na něm jde podstatně změnit. Pokud některou možnost (třeba příkaz, tlačítko nebo odkaz) nemůžete najít, obraťte se na správce.

 4. Klikněte ve sloupci Předmět na název tématu diskuse, na které chcete odpovědět.

 5. V pruhu nad zprávou, na kterou chcete odpovědět, klikněte na Odpovědět.

 6. Zadejte text, který chcete použít pro předmět a samotnou zprávu. Klikněte na kartu Formát textu pro použití požadovaného formátování a na kartu Vložit pro přidání tabulek, multimédií, obrázků a souborů.

 7. Klikněte na Uložit.

Začátek stránky

Úprava vlastního diskusního tématu

Následujícím postupem upravíte původní téma, které jste zaslali do diskuse. Pro úpravu tématu vytvořeného jiným uživatelem nemusíte mít potřebné oprávnění.

 1. Přejděte na web s diskusní vývěskou, se kterou chcete pracovat.

 2. Proveďte některou z těchto akcí:

  • Pokud tato diskusní vývěska ještě není otevřená, klikněte na její název v panelu Snadné spuštění nebo klikněte na Akce webu, klikněte na Zobrazit veškerý obsah webu a potom v příslušné diskusní vývěsce klikněte na název diskusní vývěsky.

   Vzhled webu a možnosti navigace na něm jde podstatně změnit. Pokud některou možnost (třeba příkaz, tlačítko nebo odkaz) nemůžete najít, obraťte se na správce.

  • Pokud jste již zobrazili diskusní vývěsku a otevřeli téma, které chcete upravit, postupujte místo toho takto:

   1. Klikněte na Zobrazit vlastnosti a potom klikněte na Upravit položku Obrázek tlačítka .

   2. Přejděte ke kroku 4.

 3. Ve sloupci Předmět přejděte na diskusní téma, které chcete upravit, klikněte na šipku u zobrazené nabídce a potom klikněte na Upravit položku Obrázek tlačítka .

 4. Proveďte požadované změny a pak klikněte na Uložit.

Začátek stránky

Úprava odpovědi na diskusi

Následujícím postupem upravíte odpověď, kterou jste zaslali do existující diskuse.

 1. Přejděte na web s diskusní vývěskou, se kterou chcete pracovat.

 2. Proveďte některou z těchto akcí:

  1. Pokud tato diskusní vývěska ještě není otevřená, klikněte na její název v panelu Snadné spuštění nebo klikněte na Akce webu, klikněte na Zobrazit veškerý obsah webu a potom v příslušné diskusní vývěsce klikněte na název diskusní vývěsky.

   Vzhled webu a možnosti navigace na něm jde podstatně změnit. Pokud některou možnost (třeba příkaz, tlačítko nebo odkaz) nemůžete najít, obraťte se na správce.

  2. Pokud jste už zobrazili diskusi a otevřeli svou odpověď, přejděte ke kroku 4.

 3. Klikněte ve sloupci Předmět na název tématu diskuse obsahující odpověď, kterou chcete upravit.

 4. Najděte svoji odpověď a pak klikněte na Zobrazit vlastnosti.

 5. Klikněte na Upravit položku Obrázek tlačítka .

 6. Proveďte požadované změny a poté klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Změna zobrazení diskuse

Diskuse na stránce lze snadno řadit a filtrovat. Můžete také vytvořit vlastní zobrazení. Chcete-li změnit způsob zobrazení diskusí, proveďte jednu nebo více z následujících akcí:

 • Seřazení diskusí:    Klikněte na záhlaví sloupce, který chcete seřadit. Šipkou dolů se zobrazí vedle záhlaví sestupném pořadí (například nejnovější diskuse první) a šipkou nahoru pro vzestupně.

 • Filtrování diskusí:    Pro zobrazení jen těch položek, které splňují určitá kritéria, ukažte na sloupec, který chcete použít, klikněte na zobrazenou šipku a pak klikněte na položku, podle které chcete filtrovat. Když třeba vyberete dnešní datum ve sloupci Naposledy aktualizováno, uvidíte jen ty položky, které byly aktualizované dnes.

 • Změna aktuálního zobrazení tématu:    Na pásu karet klikněte na kartu Seznam a pak ve skupině Spravovat zobrazení klikněte na možnost Upravit toto zobrazení. Podle potřeby změňte další nastavení a pak klikněte na tlačítko OK..

 • Vytvoření vlastního zobrazení diskuse    Na pásu karet klikněte na kartu seznam a potom ve skupině Spravovat zobrazení klikněte na Vytvořit zobrazení. V části Zvolte formát zobrazení klikněte na typ zobrazení, které chcete vytvořit. Vždy zobrazíte diskuse zobrazení, pokud máte oprávnění k úpravám seznamy kliknutím na nastavit jako výchozí zobrazení. Změnit některé nastavení, které chcete a klikněte na OK.

 • Změna způsobu zobrazení jednotlivých diskusí:    Otevřete na diskusní téma a přepněte na jiné zobrazení, změňte zobrazení nebo vytvořit nové zobrazení tak, že stejným způsobem, které použijete ke změně zobrazení diskusní vývěsky. Jsou dvě klíčové možnosti s posloupností, ve kterém jsou odsazené odpovědi v rámci každé téma a ploché, ve kterém jsou zobrazeny v tématu a odpovědi na stejné úrovni se ostatní údaje o tohoto účastníka.

Začátek stránky

Účast v diskusi prostřednictvím e-mailu

 1. V e-mailové aplikaci připravte položku, kterou chcete přidat do diskusní vývěsky, jedním z následujících postupů:

  • Chcete-li vytvořit nové diskusní téma, vytvořte novou e-mailovou zprávu.

  • Odpovědět na existující diskusní téma pomocí e-mailu, otevřete původní zprávu a potom klikněte na odpovědět.

 2. Do pole Komu nebo Kopie přidejte adresu diskusní vývěsky nebo skupiny SharePoint. Pokud odpovídáte na existující e-mailovou zprávu, zobrazí se adresa diskusní vývěsky nebo skupiny SharePoint, odpovíte-li všem příjemcům.

 3. Přidejte do zprávy požadovaný obsah.

 4. Odešlete zprávu. Ve většině e-mailových aplikací slouží k odeslání zprávy tlačítko Odeslat.

Poznámka: 

 • Otevřete přílohu diskusní téma nebo odpověď, otevřete diskuse, klikněte na Zobrazit vlastnosti v panelu nad položku diskuse a potom klikněte na název přílohy vedle přílohy. V závislosti na vaší diskusní vývěsky je nastavení nemusí uložit e-mailových příloh v diskusní vývěsce na webu. Další informace najdete v tématu vlastník webu.

 • Pokud jiný uživatel odešle do diskusní vývěsky e-mail se stejným předmětem, jako má existující diskuse, není zpráva automaticky uložena jako odpověď na tuto diskusi na webu, pokud zpráva nepředstavuje také odpověď na existující e-mailovou diskusi. Zprávy, které patří k různým konverzacím, tak nejsou omylem přidány do stejné diskuse, a to ani v případě, že by měly stejný předmět (například „Smlouvy“).

Začátek stránky

Účast v diskusi pomocí Outlooku

Pro účast v diskusi pomocí Outlooku napřed připojte diskusní vývěsku k Outlooku. Pak můžete pohodlně publikovat témata a odpovídat na ně z Outlooku.

Připojení diskusní vývěsky k Outlooku

 1. Přejděte na web s diskusní vývěskou, kterou chcete připojit k Outlooku.

 2. Klikněte na název diskusní vývěsky na panelu Snadné spuštění, nebo klikněte v nabídce Akce webu na Zobrazit veškerý obsah webu a potom v příslušné diskusní vývěsce klikněte na název diskusní vývěsky.

 3. Vzhled webu a možnosti navigace na něm jde podstatně změnit. Pokud některou možnost (třeba příkaz, tlačítko nebo odkaz) nemůžete najít, obraťte se na správce.

 4. Na pásu karet klikněte na kartu Seznam a pak ve skupině Připojit a exportovat klikněte na Připojit k aplikaci Outlook.

 5. Pokud se zobrazí výzva k potvrzení, jestli chcete diskusní vývěsku připojit k aplikaci Outlook, klikněte na Ano.

 6. Volitelně klikněte na Upřesnit pro změnu některých možností, včetně názvu složky Outlooku a možnosti omezit aktualizace.

  V Outlooku se diskusní vývěska přidá do seznamu složek v nové složce s názvem Seznamy serveru SharePoint. Po zobrazení diskusních témat je můžete číst a odpovídat na ně.

  Po připojení diskusní vývěsky k Outlook můžete odeslat zprávu o sdílení ostatním členům týmu a vyzvat je k připojení k diskusní vývěsce. Klikněte pravým tlačítkem myši na název diskusní vývěsky v aplikaci Outlook, přejděte na Sdílet, a pak klikněte naSdílet<název diskusní vývěsky> v místní nabídce. Tím vytvoříte e-mailovou zprávu obsahující odkaz a příkaz k připojení k diskusní vývěsce.

Začátek stránky

Odeslání příspěvku do diskusní vývěsky pomocí Outlooku

 1. V navigačním podokně Pošta aplikace Outlook rozbalte složku Seznamy služby SharePoint a pak klikněte na název vaší diskusní vývěsky, jako je třeba Marketing – týmová diskuse.

 2. Na pásu karet klikněte na kartě Domů ve skupině Nové na Publikovat do této složky.

 3. Do pole Předmět zadejte předmět diskusního tématu.

 4. Klikněte do oblasti pro text příspěvku pod polem Předmět a pak zadejte požadovaný text pro diskusní téma. Při vytváření zprávy můžete použít nástroje kontroly pravopisu a formátování.

 5. Klikněte na Příspěvek.

Téma se přidá do diskusní vývěsky v Outlooku a na sharepointovém webu ho uvidíte po aktualizování prohlížeče.

Začátek stránky

Odpověď na diskusní téma pomocí Outlooku

Vystavte odpověď do vývěsky v případě, že chcete přidat svou odpověď do diskusní vývěsky a nepotřebujete odeslat odpověď přímo osobě, která téma vystavila. Chcete-li odpovědět přímo osobě, které diskusní téma vystavila, můžete odpovědět způsobem, jakým obvykle odpovídáte na e-mailovou zprávu.

 1. V navigačním podokně Pošta aplikace Outlook rozbalte složku Seznamy služby SharePoint a pak klikněte na název vaší diskusní vývěsky, jako je třeba Marketing – týmová diskuse.

 2. Vyhledejte diskusní téma, na které chcete odpovědět, a poklepáním ho otevřete.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li přidat odpověď na diskusní téma bez odeslání e-mailu, klepněte na možnost Odpovědět. Zadejte informace, které chcete zahrnout, a klepněte na tlačítko Odeslat.

  • Chcete-li odeslat odpověď v e-mailu, klepněte na Odpovědět. Zadejte informace, které chcete zahrnout, a potom klepněte na tlačítko Odeslat.

   • Klepnutím na možnost Odpovědět odešlete zprávu s odpovědí pouze osobě, která vystavila diskusní téma; odpověď tak není přidána do diskusní vývěsky.

Začátek stránky

Odebrání diskusní vývěsky z Outlooku

Poznámka: Tímhle postupem odeberete diskusní vývěsku jen z Outlooku a ne z sharepointového webu.

 1. V navigačním podokně Pošta aplikace Outlook rozbalte složku Seznamy služby SharePoint a pak klikněte na název vaší diskusní vývěsky, jako je třeba Marketing – týmová diskuse.

 2. Ve složce Seznamy serveru SharePoint klikněte na název diskusní vývěsky, kterou chcete odebrat.

 3. Pravým tlačítkem myši klikněte na název složky a pak v místní nabídce klikněte na Odstranit složku.

 4. Po zobrazení žádosti o potvrzení odstranění klikněte na tlačítko Ano.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×