Office
Přihlásit se

Účast v diskusích na webu SharePoint

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Pomocí diskusní vývěsky lze sdílet informace a diskutovat na různá témata s ostatními uživateli. Pokud máte diskusní vývěsku na webu SharePoint, lze s ní pracovat pomocí aplikace Microsoft Office Outlook 2007 různými způsoby.

Poznámka: Funkce popsané v tomto článku Práce s weby SharePoint, ve kterých se nepoužívá Windows SharePoint Services 3.0 nebo Microsoft Office SharePoint Server 2007. Pokud si nejste jisti, které verze produktů společnosti Microsoft SharePoint a technologií pro server běží na serveru, požádejte správce serveru.

V tomto článku

Základní informace

Připojení diskusní vývěsky k aplikaci Outlook

Odeslat příspěvek do diskusní vývěsky pomocí Outlooku

Odpověď na diskusní téma pomocí Outlooku

Přesunutí existující položky pošty do diskusní vývěsky

Odebrání diskusní vývěsky z Outlooku

Odeslání e-mailu do diskusní vývěsky

Základní informace

Diskusní vývěsky lze používat pro řadu různých účelů, například pro pracovní debatu k projektu nebo k diskusi ke společnému zájmu. Pokud většinou pracujete prostřednictvím e-mailů, mohla by pro vás být práce s diskusní vývěskou prostřednictvím aplikace Office Outlook 2007 snazší než otevření webu SharePoint ve webovém prohlížeči.

Připojení diskusní vývěsky k aplikaci Outlook

Jakmile připojíte diskusní vývěsku na webu SharePoint k aplikaci Outlook, zobrazí se její obsah ve složce Seznamy serveru SharePoint v navigačním podokně. Diskuse na webu SharePoint můžete číst, publikovat a odpovídat na ně, aniž byste museli opustit aplikaci Outlook. Do diskusní vývěsky můžete také přidávat položky z poštovní schránky, například e-mailové zprávy, přetažením nebo zkopírováním.

Po připojení diskusní vývěsky k aplikaci Outlook můžete diskusní témata nastavit do offline režimu a pracovat s nimi. Pokud vytvoříte offline témata nebo na ně odpovíte, bude vaše práce publikována na serveru, jakmile se znovu připojíte a následně aktualizujete zobrazení v prohlížeči.

Pokud je pro web SharePoint a pro diskusní vývěsku povolen příjem e-mailů, můžete přidat obsah do diskusní vývěsky odesláním e-mailu, a to i v případě, že jste diskusní vývěsku nepřipojili k aplikaci Outlook. Pokud je pracovní skupina nastavena jako Skupina služby SharePoint s vlastním e-mailovým distribučním seznamem, je možné, že diskusní vývěska je již součástí skupiny. V takovém případě je e-mail automaticky přidán do diskusní vývěsky, když si navzájem posíláte e-maily.

Následující pokyny vám mohou pomoci určit, jaké metody jsou nejvhodnější pro práci s diskusemi.

Diskusní vývěsku je vhodné k aplikaci Outlook připojit v tomto případě:

 • Chcete si prohlížet obsah diskusní vývěsky a pracovat s ním způsobem, jakým pracujete s e-maily nebo úkoly v navigačním podokně.

 • Chcete vytvořit diskusní příspěvky, aniž byste je odeslali jako e-mailové zprávy.

 • Máte v poštovní schránce položky, které chcete přetáhnout do diskusní vývěsky.

 • Chcete použít nástroje kontroly pravopisu a další funkce, které jsou k dispozici v aplikaci Outlook. Přestože můžete diskusní témata naformátovat, když s nimi budete pracovat na webu SharePoint, nabízí aplikace Outlook další nástroje, například kontrolu pravopisu a tezaurus.

 • Pro diskusní vývěsku nebo web není povolen příjem e-mailů.

E-mail je vhodné poslat do diskusní vývěsky v tomto případě:

 • Posíláte položku e-mailem – můžete přidat adresu diskusní vývěsky do zprávy a potom ji odeslat obvyklým způsobem.

 • Diskusní vývěska je součástí skupiny SharePoint, obsah se proto zobrazí v diskusní vývěsce jako přirozená součást týmové diskuse.

 • Chcete použít nástroje kontroly pravopisu a další funkce, které jsou k dispozici v aplikaci Outlook. Přestože můžete naformátovat diskusní témata, když s nimi budete pracovat na webu SharePoint, nabízí aplikace Outlook další nástroje, například kontrolu pravopisu a tezaurus.

 • Pro seznamy na vašem webu je povolen příjem e-mailů.

Poznámka: V závislosti na nastavení diskusní vývěsky bude možná třeba být členem webu obsahujícího diskusní vývěsku, nebo mohou být vlastníkem přiřazeny jiné typy oprávnění. Další informace získáte od vlastníka webu.

Začátek stránky

Připojení diskusní vývěsky k aplikaci Outlook

 1. Ve webovém prohlížeči otevřete diskusní vývěsku na webu SharePoint.

  Pokud nemůžete diskusní vývěsku najít, klepněte na možnost Zobrazit veškerý obsah webu a klepněte na název diskusní vývěsky.

 2. V nabídce Akce Obrázek nabídky klikněte na připojit k aplikaci Outlook.

 3. Pokud se zobrazí výzva k potvrzení, zda chcete diskusní vývěsku připojit k aplikaci Outlook, klepněte na tlačítko Ano.

  V aplikaci Outlook je diskusní vývěska přidána do seznamu složek v nové složce s názvem Seznamy serveru SharePoint. Po zobrazení diskusních témat je můžete číst a odpovídat na ně.

Tip: Po připojení diskusní vývěsky k aplikaci Outlook můžete pošlete zprávu o sdílení ostatním členům týmu výzvou připojení diskusní vývěsky. Klikněte pravým tlačítkem na název diskusní vývěsky v Outlooku a potom klikněte na název diskusní vývěsky sdílené složky v místní nabídce. Tím vytvoříte e-mailovou zprávu, která obsahuje odkaz na a příkaz připojit diskusní vývěsky.

Začátek stránky

Odeslání příspěvku do diskusní vývěsky pomocí aplikace Outlook

Publikovat na diskusní téma na diskusní vývěsce na Sharepointovém webu pomocí následujícího postupu v Office Outlook 2007, je třeba nejprve připojit diskusní vývěsky k aplikaci Outlook. Další informace najdete v tématu připojení diskusní vývěsky k Outlooku v tomto článku.

 1. V navigačním podokně klepněte v části Pošta na znaménko plus a rozbalte tak složku Seznamy serveru SharePoint. Klepněte na název diskusní vývěsky, například Marketing – diskuse týmu.

  Aby se název diskusní vývěsky zobrazil, bude možná nutné posunout se dál v seznamu složek.

 1. V nabídce Nový klepněte na příkaz Vystavit do této složky.

 2. Do pole Předmět zadejte předmět diskusního tématu.

  Text předmětu se zobrazí v diskusní vývěsce v aplikaci Outlook a na webu SharePoint.

 3. Klepněte do oblasti pro text příspěvku pod polem Předmět a potom zadejte požadovaný text pro diskusní téma.

  Při vytváření zprávy můžete použít nástroje kontroly pravopisu a formátování.

 4. Klepněte na tlačítko Odeslat.

Poznámka: Téma je přidáno do diskusní vývěsky v aplikaci Outlook a na web SharePoint po aktualizování prohlížeče.

Začátek stránky

Odpověď na diskusní téma pomocí aplikace Outlook

Pokud chcete odpovědět na téma na diskusní vývěsce na Sharepointovém webu pomocí Office Outlook 2007, je třeba nejprve připojit diskusní vývěsky k aplikaci Outlook. Další informace najdete v tématu připojení diskusní vývěsky k Outlooku v tomto článku.

Vystavte odpověď do vývěsky v případě, že chcete přidat svou odpověď do diskusní vývěsky a nepotřebujete odeslat odpověď přímo osobě, která téma vystavila. Chcete-li odpovědět přímo osobě, které diskusní téma vystavila, můžete odpovědět způsobem, jakým obvykle odpovídáte na e-mailovou zprávu.

 1. V navigačním podokně klepněte v části Pošta na znaménko plus a rozbalte tak složku Seznamy serveru SharePoint. Klepněte na název diskusní vývěsky, například Marketing – diskuse týmu.

  Aby se název diskusní vývěsky zobrazil, bude možná nutné posunout se dál v seznamu složek.

 1. Vyhledejte diskusní téma, na které chcete odpovědět, a poklepáním ho otevřete.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li přidat odpověď na diskusní téma bez odeslání e-mailu, klepněte na možnost Odpovědět. Zadejte informace, které chcete zahrnout, a klepněte na tlačítko Odeslat.

  • Chcete-li odeslat odpověď v e-mailu, klepněte na Odpovědět. Zadejte informace, které chcete zahrnout, a potom klepněte na tlačítko Odeslat.

   Klepnutím na možnost Odpovědět odešlete zprávu s odpovědí pouze osobě, která vystavila diskusní téma; odpověď tak není přidána do diskusní vývěsky.

Začátek stránky

Přesunutí existující položky pošty do diskusní vývěsky

Chcete-li přidat položky pošty, například e-mailové zprávě nebo položce kalendáře do diskusní vývěsky pomocí Office Outlook 2007, je třeba nejprve připojit diskusní vývěsky k aplikaci Outlook. Další informace najdete v tématu připojení diskusní vývěsky k Outlooku v tomto článku.

Důležité informace: Při zkopírování položky kalendáře do diskusní vývěsky položka obsahuje pouze text oznámení a nemá plnou funkčnost kalendářové položky. Můžete například do diskusní vývěsky zkopírovat žádost o schůzku, abyste účastníky informovali o nadcházející schůzce, položka však nebude zobrazovat připomenutí schůzky tak, jak je to běžné u žádostí o schůzku v aplikaci Outlook.

Než začnete, můžete vyhledat diskusní vývěsku ve složce Seznamy serveru SharePoint, abyste znali její umístění pro následující postup.

 1. V podokně Pošta v navigačním podokně vyberte položku pošty, kterou chcete přesunout do diskusní vývěsky.

 2. Na panelu nástrojů Standardní klikněte na přesunout do složky Obrázek tlačítka zobrazíte rozevírací seznam a potom klikněte na přesunout do složky v seznamu.

  Seznam, který se zobrazí po klepnutí na tlačítko Přesunout do složky na panelu nástrojů Standardní, obsahuje také složky, do kterých jste dříve přesunuli položky. Pokud se název diskusní vývěsky zobrazí v seznamu, můžete klepnout na diskusní vývěsku místo klepnutí na příkaz Přesunout do složky v seznamu.

 3. V dialogovém okně Přesunout položky klepněte na složku pro diskusní vývěsku a klepněte na tlačítko OK.

  Složka pro diskusní vývěsku je umístěna ve složce Seznamy serveru SharePoint. Je možné, že bude třeba posunout obsah obrazovky, aby se položka zobrazila.

 4. Klepněte na tlačítko Odeslat.

Tip: Místo přesouvání lze také položky z poštovní složky do diskusní složky přetáhnout myší a klepnout na tlačítko Odeslat.

Začátek stránky

Odebrání diskusní vývěsky z aplikace Outlook

 1. V části Pošta klepněte ve složce Seznamy serveru SharePoint na název diskusní vývěsky, kterou chcete odebrat.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na název složky a v místní nabídce klikněte na příkaz Odstranit název diskusní vývěsky.

 3. Po zobrazení žádosti o potvrzení odstranění klepněte na tlačítko Ano.

  Poznámka: Tímto postupem pouze odeberete diskusní vývěsku z aplikace Outlook, nikoli z webu SharePoint.

Začátek stránky

Odeslání e-mailu do diskusní vývěsky

Pokud je pro diskusní vývěsku nastaven příjem e-mailů, můžete přidávat diskusní témata odesíláním e-mailů. Není nutné nejdříve připojovat diskusní vývěsku k aplikaci Outlook. Zprávu vytvoříte obvyklým způsobem a potom zahrnete název diskusní vývěsky do polí Komu nebo Kopie e-mailové zprávy. Zpráva potom vytvoří nové diskusní téma v diskusní vývěsce.

Pokud patříte do skupiny SharePoint zahrnující diskusní skupinu ve svém e-mailovém distribučním seznamu, jsou e-mailové zprávy, které odešlete do skupiny, automaticky přidány do diskusní vývěsky. Pokud odpovíte na e-mailovou diskusní zprávu a zahrnete skupinu do polí Komu nebo Kopie, stane se odpověď na e-mail také odpovědí v diskusi.

Chcete-li se pomocí e-mailu účastnit diskuse, je nejdříve nutné získat adresu diskusní vývěsky nebo skupiny SharePoint. V závislosti na situaci se může e-mailová adresa diskusní vývěsky nebo skupiny zobrazit v adresáři. Pokud se tam neobjeví, můžete ji přidat do seznamu kontaktů, aby ji bylo možné později snadněji najít.

 1. V aplikaci Outlook připravte položku, kterou chcete přidat do diskusní vývěsky, jedním z následujících postupů:

  • Chcete-li vytvořit nové diskusní téma, vytvořte novou e-mailovou zprávu obvyklým způsobem. Můžete například přejít na příkaz Nový v nabídce Soubor a klepnout na příkaz Poštovní zpráva.

  • Chcete-li odpovědět na existující diskusní téma prostřednictvím e-mailu, otevřete původní e-mailovou zprávu a klepněte na tlačítko Odpovědět.

 2. Do pole Komu nebo Kopie přidejte adresu diskusní vývěsky nebo skupiny SharePoint.

 3. Přidejte do zprávy požadovaný obsah.

 4. Klikněte na tlačítko Odeslat.

Poznámka: Pokud jiný uživatel odešle do diskusní vývěsky e-mail se stejným předmětem, jako má existující diskuse, není zpráva automaticky uložena jako odpověď na tuto diskusi, pokud zpráva nepředstavuje také odpověď na existující e-mailovou diskusi. Zprávy, které patří do jiných diskusí, tak nejsou omylem přidány do stejné diskuse, a to ani v případě, že by měly stejný předmět (například „Smlouvy“).

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×