Úvod ke spravovaným metadatům na serveru SharePoint Server 2010

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Tento článek obsahuje přehled některých klíčové pojmy týkající se práce se s novými funkcemi spravovaná metadata Microsoft SharePoint Server 2010. Popisuje, jak s novými funkcemi spravovaná metadata podporují provádění formální taxonomií prostřednictvím spravované termíny. Také vysvětluje, jak sociální značky čísle do zaměstnání, jak se vztahují k funkcím spravovaných metadat, třeba spravované termíny a Podniková klíčová slova.

V tomto článku

Funkce spravovaných metadat

Klíčové termíny a pojmy

Taxonomie

Folksonomy

Sady termínů

Termín

Spravované termíny

Podniková klíčová slova

Skupina

Nástroj správy úložiště termínů

Sloupec spravovaných metadat

Sloupec podnikových klíčových slov

Sociální značky

Přiřazování značek

Scénáře metadat: od taxonomií k folksonomiím

Výhody spravovaných metadat

Správa metadat

Plánování a konfigurace spravovaných metadat

Vytváření a správě sad termínů

Použití metadat

Přiřazování značek k obsahu pomocí spravované termíny

Přiřazování značek k obsahu pomocí Podniková klíčová slova

Přiřazování značek k obsahu pomocí sociální značky

Funkce spravovaných metadat

Nové funkce spravovaná metadata v SharePoint Server 2010 jsou povolené nová aplikace služba spravovaných metadat, která podporuje dva základních věcí:

  • Publikování typu obsahu    Sdílení typů obsahu kolekcí webů a webové aplikace. Další informace o publikování typu obsahu najdete v tématu Úvod do typů obsahu a publikování typu obsahu.

  • Taxonomie    Vytvořit a spravovat hierarchické kolekce centrálně spravovaných termínů (nazývaných sady termínů), které lze použít jako atributy pro položky na webech služby SharePoint. Tyto sady termínů může být sdíleny kolekcí webů a webové aplikace. Sady termínů můžete vytváří a spravuje přes funkci nástroj správy úložiště termínů.

Začátek stránky

Klíčové termíny a pojmy

Existuje několik klíčových termínů a koncepty, které jsou užitečné pochopit při práci s funkcemi různých metadat na serveru SharePoint Server 2010. Principy koncepce vám pomůže pochopit informací vysvětlujících vysvětleno dále v tomto článku a další články o funkcích spravovaných metadat.

Taxonomie

Taxonomie je hierarchické klasifikace slova, štítků nebo podmínky, které jsou uspořádané do skupin podle podobnosti. Taxonomie mohou být definované a centrálně spravovaných jedné nebo více osob. Mezinárodní standardní průmyslové klasifikace ISIC, což vyvinutý konsorciem United Nations famous příklad průmyslové taxonomii, který slouží ke klasifikaci economic data. Taxonomie je užitečné, protože poskytují logickou, hierarchickou strukturu metadata, která mohou sloužit k konzistentní klasifikovat informace.

Začátek stránky

Folksonomy

Folksonomy je klasifikace, když uživatelé webu společně použití slova, štítků nebo podmínky obsahu na webu. Pokud jste viděli někdy Shluk značek na webu, mohli vidět vizualizace folksonomy. Následující obrázek ukazuje značku cloudu webové části na Sharepointovém webu. Na základě folksonomy přístup k metadat může být užitečné, protože klepne knowledge a odborných informací uživatelé webu a Autoři obsahu a umožňuje obsahu klasifikace vyvíjet se změnami obchodních potřeb uživatelů a zájmy.

Shluk značek

Začátek stránky

Sady termínů

Sada termínů je skupina souvisejících termínů.

Podle toho, kde je vytvořená sady termínů mohou být oboru místní nebo globální:

  • Sady termínů místní vytvořené v rámci kolekce webů a jsou dostupné pro použití (a jsou zobrazeny) pouze pro uživatele systému tuto kolekci webů. Je-li přidat sloupce spravovaných metadat pro seznam nebo knihovnu a vytvoříte nové sady termínů pro tento sloupec, potom sadu termínů je například místní pro kolekci webů, která obsahuje tento seznam nebo knihovnu.

  • Globální termínů sadách jsou k dispozici na všech webech, které přihlášení k odběru dané aplikace služba spravovaných metadat.

Sady termínů může být nakonfigurované pro zavřeli, což znamená, že uživatelé nemůžete přidávat nové termíny k nim, když jsou zadáním hodnoty pro sloupec, který je namapovaných na sadu termínů. Nebo se můžou být konfigurované jako otevřené, což znamená, že uživatelé můžete přidávat nové termíny k termínů, pokud aktualizují hodnotu sloupce, který je namapovaných na sadu termínů.

Začátek stránky

Termín

Termín, který je jednotlivé položky v rámci sady termínů a je určité slovo nebo slovní spojení, které jde přidružit k nějaké položce na serveru SharePoint Server 2010. Termín, který obsahuje jedinečné ID a může mít mnoho různých textové popisky (synonyma). Pokud pracujete na vícejazyčné webu, se mohou také obsahovat popisky v jiných jazycích.

Existují dva typy termínů:

Spravované termíny:

Spravované termíny jsou obvykle předem definované a uspořádané do hierarchických termínu nastavil správce úložiště termínů nebo jiného uživatele s oprávněními pro práci s spravovaných metadat.

Podniková klíčová slova:

Podnikové klíčové slovo je slovo nebo slovní spojení, které se přidá k položkám na Sharepointovém webu. Podniková klíčová slova jsou uspořádány do jediné, než hierarchických termínu nastavené v nástroji správy úložiště termínů s názvem nastavení klíčových slov. Protože uživatelů můžete obvykle slovo nebo slovní spojení k nějaké položce přidat jako klíčové slovo, lze Podniková klíčová slova pro přidávání značek folksonomy styl. Správce úložiště termínů nebo jiných osob s oprávněním ke správě metadata, můžete se rozhodnout pro přesunutí klíčová slova ze sady termínů Klíčová slova a do určité spravované sady termínů, v tomto okamžiku budou k dispozici v rámci sady termínů konkrétní klíčová slova. Správce úložiště termínů můžete taky zvolit vytvořit sadu klíčová slova zavřeli, aby uživatelé nemohou odeslat nová klíčová slova a jsou omezené pro používání existujících klíčových slov.

Začátek stránky

Seskupení

Skupiny definovat hranice zabezpečení. Skupina je že sada termínů nastaví všechny sdílejí společná požadavkům na zabezpečení. Pouze uživatelé, kteří jsou označeny jako přispěvatelů pro určité skupiny můžete spravovat sady termínů, které patří do skupiny nebo vytvořit nový termín sady v něm obsažené. Organizace má vytvořit jedinečný skupiny pro sady termínů, které budou mít jedinečný přístup nebo zabezpečení potřeb.

Začátek stránky

Nástroj správy úložiště termínů

Nástroj správy úložiště termínů je nástroj, který taxonomists, správci nebo ostatní uživatelé, kteří spravují taxonomií můžete vytvářet, importovat a spravovat sady termínů a termínů v rámci je. Nástroje pro správu úložiště termínů zobrazí všechny sady termínů globální a místní termínu sady k dispozici pro kolekci webů, kde máte přístup k nástroj správy úložiště termínů.

Začátek stránky

Sloupec spravovaných metadat

Sloupec spravovaných metadat je nový typ sloupce, který můžete přidat seznamy nebo knihovny tak, aby uživatelé webu nebo vlastníci obsahu můžete vybrat hodnoty ze sady termínů konkrétní spravovaných termínů a použít k obsahu. Sloupec spravovaných metadat možné konfigurovat přiřadit existující sady termínů, nebo můžete vytvořit nové sady termínů speciálně pro sloupec. Pokud vytvoříte nové sady termínů speciálně pro sloupce spravovaných metadat, která sada termínů bude sada termínů místní, která je dostupná jenom pro použití v rámci kolekce webů, kde jste ho vytvořili.

Začátek stránky

Sloupec podnikových klíčových slov

Sloupec podnikových klíčových slov je sloupec, který můžete přidat pro typy obsahu, seznamy nebo knihovny, aby uživatelé mohli označení položek s slova nebo fráze, které můžou vybrat. Je sloupec s více hodnotami ve výchozím nastavení. Po zadání slova nebo fráze do sloupce, jsou uvedeny s automatickým dokončováním návrhů, které může obsahovat položek z spravovaných termínů sady a sady termínů klíčových slov. Uživatele můžete vybrat existující hodnotu nebo zadejte něco nového (Pokud je sada termínů Klíčová slova nakonfigurované přístupný pro přidání uživatelů).

Začátek stránky

Sociální značky

Sociální značky jsou slova nebo fráze, které uživatelé webu můžete použít k obsahu na webu služby SharePoint pomůžou zařadit do kategorií informace způsoby, které jsou smysluplné na ně. Sociální značky můžete taky použije adresy URL Sharepointového webu. Sociální značky domovské stránce podpory na základě folksonomy značky. Sociální značka se skládá ze odkazy na tři typy informací:

  • Identita uživatele

  • URL adresa položky

  • termín

Tyto odkazy jsou uložené v úložišti označování sociální, která je součástí aplikace služby profilů uživatelů. Doslova sociální značky nejsou součástí funkcí spravovaných metadat na serveru SharePoint Server 2010, ale připojit k funkcím spravovaná metadata několika důležitých aspektech, který podporu konzistentní používání metadat napříč celou organizací. Část termínů sociální značka body k sadě termínů v sadě klíčová slova úložišti termínů pro jeden z aplikace služba spravovaných metadat, ke kterým je připojen webu.

Třeba při vytváření nové sociální značka, máte možnost výběru z existujících podmínek, které může být spravované termíny, stejně jako podniková klíčová slova. Pokud jste vybrali jednu z těchto existující podmínek, sociální značka obsahuje odkaz na tento výraz. -Li vytvořit termín, který má ještě nepoužili můžete určovat, jestli nechcete vybrat stávající termín, nové klíčové slovo se vytvoří ho v klíčová slova sada termínů v úložišti termínů a váš nový čárky sociální značka pro tento termín.

Tímto způsobem klíčová slova, která se používají v sociální značky se přidají do sady zobrazené v nástroj správy úložiště termínů (Pokud není již existují nějaké) termínů Klíčová slova a dá se ovládat Správci úložiště termínů. Navíc když uživatelé použít Podniková klíčová slova nebo spravované termíny k obsahu aktualizací sloupec Podniková klíčová slova nebo spravovaná Metadata, sociální značky lze vytvářet automaticky tak, aby se tyto termíny zobrazovaly jako značek ve svých informačních kanálech, shlucích značek nebo osobním webu profily. Vlastníci seznamu nebo knihovny můžete povolit nebo zakázat publikování metadat aktualizací možnosti nastavení podnikových metadat a klíčových slov pro seznam nebo knihovnu.

Sociální značka přidáte k nějaké položce, můžete určit, zda mají být vaši identitu a soukromá adresa URL položky, ale termín, který je uložen v úložišti termínů, je vždy veřejné.

Sociální značky je užitečná, protože umožňuje uživatelům web zlepšení vyhledávání obsahu a informací na webu.

Další informace týkající se ochrany osobních údajů a zabezpečení důsledky sociální značky najdete v tématu ochrany osobních údajů a zabezpečení důsledky sociální značky.

Přiřazování značek

Většina obecný znamená označování můžete vytvořit odkaz jednoduše příznaky použití metadat u položky, ať už jde spravovaná metadata nebo sociální značku. V tomto článku slovesné "značku" slouží v tomto smyslu a není omezena na sociální značky.

Začátek stránky

Scénáře metadat: od taxonomií k folksonomiím

Funkce správy metadata v SharePoint Server 2010 podporují oblasti postupů k řízení a používání metadat. Představte si tato oblast jako druh poměrně. Na jednom konci této poměrně existuje taxonomií, které jsou formální Centrální správa přístupových práv, hierarchické skupiny termínů. Na druhou stranu tato oblast existuje folksonomiím, které jsou pro spolupráci klasifikace provedené po osobám volně použití značek k obsahu.

SharePoint Server 2010 podporuje obou okrajích tento poměrně, stejně jako odkazuje na cestě. Na jednom konci poměrně účelem implementace formální taxonomií prostřednictvím spravovaných termínů a sad termínů. Na druhou stranu je podpora Podniková klíčová slova a sociální značky, do které uživatelé webu přiřadit značku obsahu s klíčovými slovy jejich výběru.

Mezi tyto mezními hodnotami můžete použít flexibilní stupňů struktury a kontroly metadat a upravíte obor niž použijete tento ovládací prvek výběrem usnadnit globální napříč weby nebo místní pro konkrétní weby. Například máte možnost pro nastavení sady termínů a byly zavřené nebo otevřené příspěvkům uživatelů. Můžete používat Podniková klíčová slova a sociální značky obsahují ve spojení s spravované termíny nebo ne. SharePoint Server 2010 umožňuje organizacím umožňují kombinovat výhody formálních spravovaných taxonomií s dynamickými výhodami sociálního značení přizpůsobenými způsoby.

Následující diagram ukazuje, jak různé druhy SharePoint založen řešení může vyžadovat jiné přístupy k metadat podle obchodních potřeb.

Flexibilní konfigurace spravovaných metadat

Začátek stránky

Výhody spravovaných metadat

Existuje několik výhod použití spravovaných metadat na webech v organizaci:

Konzistentní používání metadat    Funkce spravovaná metadata v SharePoint Server 2010 umožňují použít nastavitelný stupeň ovládací prvek na metadata, která Přibyla do obsahu. S termínů sadách a spravované termíny lze vytvořit publikum nemůže ovládat typy termínů, které jsou k dispozici které budou přidány do obsahu a můžete určit, kdo bude možnost přidávat nové termíny. Použití Podniková klíčová slova pro konkrétní seznam klíčových slov také omezíte konfigurace termínů Klíčová slova nastavte, jak je zavřený.

Při použití stejnými podmínkami konzistentně napříč weby je jednodušší vytvářet výkonné procesů nebo řešení, které jsou závislé na metadata. Kromě toho uživatelské prostředí pro práci s metadat na webech v seznamech a knihovnách i v klientských aplikacích Office usnadňuje uživatelé webu použít konzistentní metadat na jejich obsah.

Vylepšené vyhledatelnost obsahu:    Po obsahu na webech v organizaci konzistentní metadata, je snadno najít a používat informací o zaměstnání a data pomocí funkce hledání. Nové funkce vyhledávání, jako je panel upřesnění zobrazuje na levé straně stránky výsledků hledání, umožňují uživatelům k filtrování výsledků hledání na základě metadat.

Panel upřesnění zobrazuje metadata, která se dají použít k filtrování výsledků hledání.

Začátek stránky

Kromě toho můžete nakonfigurovat navigace pomocí metadat pro seznamy a knihovny umožnit uživatelům vytvářet dynamické zobrazení informací založené na polích konkrétní metadata. Uživatele můžete procházet knihoven složku nebo metadata pivot a budou pak zpřesnění výsledků pomocí dalších hlavní filtry.

Ovládací prvek navigace pomocí metadat

Začátek stránky

Increased flexibilitu    Funkce spravovaná metadata Usnadněte Správce úložiště termínů (nebo jiným osobám s oprávněním k aktualizaci spravovaných metadat) udržování a přizpůsobovat metadata obchodní potřeby vyvíjet. Je možné aktualizovat sady termínů snadno do nástroje správy úložiště termínů a nový nebo aktualizovaný podmínky budou automaticky k dispozici pro použití ať sloupce spravovaných metadat přidružený k neexistuje sady termínů. Pokud více podmínek sloučit do jedné termínů, obsah, který je označený termíny této změně automaticky aktualizován. Zadání více synonyma (nebo popisky) pro jednotlivé podmínky. Pokud je váš web vícejazyčné, můžete taky určit vícejazyčné popisky pro jednotlivé podmínky.

Začátek stránky

Správa metadat

Plánování a konfigurace spravovaných metadat

Vaše organizace můžete chtít zapojit do určité míry plánování, abyste mohli začít používat funkce spravovaných metadat. Stupeň plánování požadované odpovídá více nebo méně stupeň formální a ovládací prvek, který chcete uložit metadata.

Pokud chcete, aby vám pomohli vytvořit taxonomii uživatelů, můžete jednoduše si uživatelé přidat k položkám klíčová slova a pak tato slova uspořádat do sad termínů podle potřeby.

Pokud vaše organizace chce používat sady termínů spravovaných implementovat formální předdefinovaných taxonomií a pak zodpovědné za mají zájem vested strukturu taxonomii potřebujete ke spolupráci na plánování a vývoj sad termínů a termínů pro použití. Další informace o tomto procesu plánování najdete v tématu plánování termínů a sad termínů. Další informace o konfiguraci aplikace služba spravovaných metadat najdete v článku Správa spravovaných metadat.

Po zodpovědné v organizaci souhlasíte při sad termínů povinný, můžete k importu nebo vytvoření sad termínů a ke správě a udržovat že termín nastaví uživatelé začít pracovat s metadaty nástroj správy úložiště termínů. Pokud jste správce kolekce webů nebo určené správcem úložiště termínů nakonfiguroval aplikace služba spravovaných metadat pro webovou aplikaci, můžete přejít na nástroj správy úložiště termínů klepnutí na příkaz Nastavení webu v Web akce nabídku a potom na ukládání správě termínů v části Správa webů.

Začátek stránky

Vytváření a správě sad termínů

Nástroj správy úložiště termínů obsahuje ovládací prvek stromu, které můžete provádět většinu úkolů. Role uživatele pro tento nástroj určuje, jaké úkoly můžete provádět. Práce v nástroji správy úložiště termínů, musíte být správce farmy, Správce úložiště termínů nebo osoba, která byla určena jako správce skupiny nebo přispěvatel pro sady termínů. Podrobné informace o těchto rolích najdete v tématu role spravovaných metadat.

Chcete-li provést akce u položky v hierarchii, přejděte na název aplikace služba spravovaných metadat, skupiny, sady termínů nebo termín, který chcete upravit, klikněte na zobrazenou šipku a pomocí nabídky vyberte akce, které chcete.

Příklady:

Pokud jste správce úložiště termínů můžete vytvořit nebo odstranit skupiny aplikace služba spravovaných metadat.

K vytvoření nových skupin použijte nabídku.

Začátek stránky

Pokud jste správce úložiště termínů nebo správcem skupiny můžete vytvářet, importovat nebo odstranění sad termínů v rámci skupiny. Přispěvatelům sady termínů můžete vytvořit nový termínů sadách.

K vytvoření nové sady termínů použijte nabídku.

Začátek stránky

Pokud jste správce úložiště termínů, správce skupiny nebo přispěvatelů sada termínů, můžete můžete vytvořit nebo opětovné použití termínů v rámci sady termínů i kopírování, přesunutí nebo odstranění vybranému termínu sady.

Nabídka zobrazující akce, které lze provádět se sadou termínů

Začátek stránky

Pokud jste správce úložiště termínů, správce skupiny nebo přispěvatelů sada termínů, můžete vytvořit kopii, znovu použít, sloučení, neschválení, přesunete nebo odstraníte jednotlivé termínů v rámci sady termínů.

Ke správě termínů v rámci sady termínů použijte nabídku.

Začátek stránky

Na každé úrovni hierarchie můžete nakonfigurovat specifické vlastnosti pro skupiny, sady termínů nebo termínu pomocí podokna Vlastnosti zobrazující napravo od ovládací prvek strom úložiště termínů.

Například pokud konfigurujete sady termínů, můžete podokna Vlastnosti zadejte podrobnosti, například název, popis, vlastníka, kontaktu a zúčastněnými stranami. Můžete určit, jestli má být otevřený nebo zavřený na nové záznamy před uživateli sady termínů. Můžete také určit, jestli se má k dispozici pro přidávání značek sadu termínů. Pokud se rozhodnete sdělit zpřístupnění sady není k dispozici pro přidávání značek termínů, nebude viditelné pro většinu uživatelů. Pokud sada termínů je stále ve vývoji, například je možné provádět v není k dispozici pro přidávání značek.

Podokno Vlastnosti nástroje pro správu úložiště termínů

Začátek stránky

Použití metadat

Přiřazování značek k obsahu pomocí spravované termíny

Pokud sloupec spravovaných metadat byly přidány k typu obsahu, seznam nebo knihovnu, pak můžou vlastníci obsahu označení jejich obsah s spravované termíny z určité období nastavit úpravou vlastností pro položky seznamu nebo knihovny a následně aktualizováním příslušná pole v Úpravy Vlastnosti formulář pro položku nebo dokument. Spravovaná Metadata sloupců jsou snadno identifikovat protože zobrazují ikonu značky, která mohou sloužit k spuštění dialogového okna Výběr termínu.

Ikony Značky v dialogovém okně Upravit vlastnosti

Začátek stránky

Výběr termínu slouží k výběru termínem ze v hierarchii sady termínů. To je užitečné, pokud si nejste za podmínek, které jsou k dispozici. Pokud sada termínů byla konfigurované jako otevřené a sloupce spravovaných metadat pro něj povoluje vyplňované hodnoty, máte možnost Přidat nový termín do sady termínů. Nebo můžete jednoduše mu umožnit a pošlete svůj názor na určené kontakt pro sady termínů.

Spravované termíny lze vybrat ze stromového ovládacího prvku.

Když začnete psát termín má, dostupných termínů se automaticky návrhy podle toho, co začnete psát a vyberete tu, kterou chcete. Může se zobrazí informace v závorkách po termín, který označuje název sady termínů a hierarchie termínu. Může to být nápovědy, které vyberete z podobných termínů.

Jakmile začnete zadávat hodnotu, zobrazí se návrhy termínů.

Pokud se návrhy termínů duplicitní nebo podobné, lze také zobrazit popisný text, který správce úložiště termínů nakonfiguroval termínu na pomoc uživatelům proveďte příslušný výběr.

Vysvětlující text usnadní uživatelům vybrat správný termín.

Začátek stránky

Přiřazování značek k obsahu pomocí Podniková klíčová slova

Pokud sloupec podnikových klíčových slov je přidán k typu obsahu, seznam nebo knihovna a potom obsahu vlastníci (nebo každý, kdo má pro seznam nebo knihovnu oprávnění přispívat) označení obsahu s dostupné spravované termíny nebo klíčová slova úpravou vlastností pro seznam nebo položky v knihovně a zadáním klíčových slov, které chtějí do pole Podniková klíčová slova. Pokud existuje odpovídající nebo podobných termínů se budou doporučovány a můžete vybrat. Nebo můžete přidat nové klíčové slovo, pokud jsou nakonfigurovány sadu termínů Klíčová slova jako otevřít na nové podmínky. Tak k nějaké položce můžete přidat více klíčových slov, bude pole Podniková klíčová slova s více hodnotami.

Jakmile začnete zadávat klíčové slovo, zobrazí se návrhy dostupných termínů a existujících klíčových slov.

Začátek stránky

Přiřazování značek k obsahu pomocí sociální značky

Pokud povolil funkci sociálních značek můžete označení obsahu na Sharepointovém webu, která je smysluplný nebo zajímavé. Označení na stránku, můžete použít ikony značka, která se zobrazí v horní části stránky.

Tlačítko Sociální značka pro stránku

Pokud chcete označení dokumentů nebo položek seznamů, můžete použít příkaz značka, která se zobrazí na kartě Knihovna nebo seznam na pásu karet.

Příkaz Sociální značka na kartě Seznam nebo Knihovna na pásu karet

Jakmile začnete zadávat značky nebo značky, které chcete použít, můžete vybírat z existujících klíčových slov nebo spravované termíny nebo můžete přidat nová klíčová slova, pokud je otevřený sadu termínů Klíčová slova.

Možnosti automatického dokončení v dialogovém okně Sociální značka

Máte taky možnost přiřazování značek k obsahu na externí weby, například intranet nebo internet weby, tím, že přidáte SharePoint nástroj značky a poznámky do prohlížeče. Další informace o označování externí weby najdete v článku Začínáme s osobním webu.

Další informace o sociálních značek funkcí naleznete v tématech použití značky a poznámky ke sdílení informací s kolegy .

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×