Úvod k testování šablon formulářů

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Před publikováním šablon formulářů za účelem vyplnění je vhodné ověřit, zda jsou formuláře založené na šabloně snadno použitelné a umožňují shromáždit správný typ dat.

V tomto článku:

Přehled

Testování funkcí pro shromáždění dat

Testování použitelnosti formuláře

Přehled

V závislosti na typu shromažďovaných dat a počtu uživatelů, kteří budou formuláře založené na šabloně vyplňovat, může být testování šablony formuláře stejně snadné jako zobrazení náhledu šablony formuláře určené pro malý tým, nebo natolik komplexní jako plánování formálního procesu se zahrnutím testovacího prostředí pro ověření funkčnosti šablony formuláře určené pro nasazení do celého podniku. Testování šablony formuláře zůstává důležitou součástí vývojového procesu bez ohledu na to, zda je šablona určena pro 10 nebo 10 000 uživatelů.

Testování šablony formuláře před jejím publikováním přináší následující výhody:

  • zajišťuje, že formuláře založené na šabloně umožní shromaždování správného typu dat, a to ověřením správné konfigurace ovládacích prvků ve formuláři,

  • ověřuje správnou funkčnost všech funkcí implementovaných do šablony formuláře,

  • zajišťuje, aby uživatelé mohli vytvořit a odeslat nový formulář nebo změnit existující formulář založený na šabloně,

  • ověřuje, že spravovaný kód obsažený v šabloně formuláře funguje podle návrhu,

  • ověřuje, zda budou formuláře s různou konfigurací zabezpečení fungovat podle očekávání.

Testování šablony formuláře obvykle začíná definováním plánu testování. Pokud je šablona formuláře určena malému okruhu uživatelů, může plán testování spočívat v zápisu několika poznámek. Jestliže bude šablonu formuláře používat velký počet uživatelů, může plán testování představovat formální dokument popisující požadované testy, očekávané výsledky a kritéria, pomocí kterých lze šablonu klasifikovat jako připravenou k publikování.

Plán testování je vhodné vytvořit během fáze plánování, dříve než začnete s návrhem šablony formuláře. Pokud se plánovaný návrh šablony formuláře během návrhové fáze změní, upravte příslušným způsobem také plán testování. Při vytváření plánu testování nezapomeňte zahrnout testy pro zadání správných a nesprávných hodnot; tím zajistíte, aby byly uloženy nebo odeslány pouze správné hodnoty. Pokud se během fáze plánování rozhodnete přidat do šablony formuláře Pole, ovládací prvek nebo funkci, měli byste promyslet, jak toto pole, ovládací prvek nebo funkci otestovat. Jestliže do šablony formuláře přidáte například ovládací prvek, který akceptuje pouze kladná čísla od 1 do 31, měl by plán testování obsahovat testy pro zadání správné hodnoty, zadání hodnoty vyšší nebo nižší než jsou přípustné hodnoty a zadání znaků namísto čísel.

V některých případech lze funkčnost šablony formuláře testovat během návrhu. Pomocí náhledového okna můžete například testovat ověření dat ovládacího prvku bezprostředně po jeho implementaci. Tím lze zkrátit skutečný čas testování potřebný po dokončení návrhu šablony formuláře.

Jakmile dokončíte návrh šablony formuláře, můžete zahájit testování podle plánu. Všechny problémy, které během testování zjistíte, si poznamenejte. Před nápravou problému však nejprve rozhodněte, zda má význam, abyste problém řešili právě nyní. V závislosti na termínu nasazení šablony formuláře můžete napřed vyřešit problémy související s daty (například vzorce s nesprávnými výsledky) a teprve potom případné vizuální problémy, jako je barva šablony formuláře nebo rozmístění ovládacích prvků. Po vyřešení problému byste měli opětovným provedením stejných testů ověřit, zda byl problém opravdu vyřešen a nedošlo k zavlečení nových chyb.

Během procesu testování můžete zjistit, že jsou zapotřebí nové funkce nebo změny původního návrhu šablony formuláře. Před provedením změn posuďte náklady na implementaci a testování těchto nových funkcí. Existuje také možnost, že nové funkce ovlivní stabilitu existujících funkcí. Kdykoli do šablony formuláře přidáte nové funkce, měli byste plán testování aktualizovat tak, aby zahrnoval testování těchto nových funkcí. Pokud by náklady na implementaci ohrozily termín nasazení šablony formuláře, zvažte odložení implementace nových funkcí na pozdější dobu.

Proces testování může být kombinací testování funkčnosti a vzhledu formuláře a testování tvorby a odeslání nového formuláře nebo změny existujícího formuláře založeného na šabloně. Při testování funkčnosti formuláře se ověřuje, zda jsou data shromážděná ve formuláři správná. Testování dat spočívá v testování funkcí aplikace Microsoft Office InfoPath implementovaných do šablony formuláře (například podmíněné formátování, ověření dat a kód) a také v ověření, zda jsou v šabloně formuláře shromážděna správná data. Měli byste také prověřit proces vytváření nového formuláře, odeslání nového formuláře a změny existujícího formuláře. Testování dat i procesu zajišťuje, že prostřednictvím formulářů založených na šabloně lze shromažďovat a ukládat správná data.

Začátek stránky

Testování funkcí pro shromáždění dat

Aplikace InfoPath poskytuje řadu funkcí (například podmíněné formátování, ověření dat, vzorce, pravidla a kód), které uživatelům pomáhají do formuláře zadat správná data. Zobrazením náhledu šablony formuláře můžete ověřit, zda jsou tyto funkce správně nakonfigurovány. Při zobrazení náhledu šablony formuláře otevře aplikace InfoPath nové náhledové okno s formulářem založeným na šabloně, který lze použít k testování těchto funkcí.

Jestliže zjistíte, že k testování šablony formuláře opakovaně používáte stejnou množinu dat, můžete uložit formulář s ukázkovými daty a šablonu formuláře pak nakonfigurovat tak, aby při zobrazení náhledu šablony byla použita tato data. Vyhnete se tak nutnosti zadávání stejné množiny dat při každém zobrazení náhledu šablony formuláře. Pomocí ukázkových dat lze zjistit, zda jsou ovládací prvky a pole v šabloně formuláře nakonfigurovány pro přijetí správných dat. Uložením formuláře s nesprávnými ukázkovými daty můžete také ověřit, zda šablona formuláře reaguje správně na zadání chybných dat.

Začátek stránky

Testování použitelnosti formuláře

Chcete-li testovat postup, jakým uživatelé vyplňují a odesílají formulář založený na šabloně, je šablonu formuláře nutné publikovat do testovacího prostředí. V ideálním případě by se testovací prostředí mělo podobat reálnému provoznímu prostředí, kde budou uživatelé vyplňovat formuláře založené na šabloně. Pokud například provozní prostředí sestává ze sítě Microsoft Windows spravované několika servery se systémem Microsoft Windows Server 2003 a databází serveru Microsoft SQL Server, mělo by být testovací prostředí tvořeno samostatnou sítí Windows spravovanou samostatným serverem. Testy není vhodné provádět v provozním prostředí, protože by mohly mít nepříznivý dopad na uživatele v tomto prostředí nebo na data uložená na provozních serverech.

V testovacím prostředí můžete prověřit postup vytvoření a odeslání nového formuláře nebo změny existujícího formuláře a zjistit, zda jsou data odeslána do správných externích zdrojů dat. S využitím testovacího prostředí můžete rovněž vyzkoušet plány pro mimořádné situace (například co dělat v případě, kdy server přejde do režimu offline v okamžiku, kdy uživatel vyplnil formulář, ale dosud jej neodeslal).

Tip: Získání přístupu, vyplnění a odeslání formulářů můžete testovat také tak, že několik typických uživatelů požádáte o posouzení šablony formuláře dříve, než ji zpřístupníte všem uživatelům. Tím lze ověřit, zda skuteční uživatelé mohou formuláře založené na této šabloně snadno vyplnit, vytvořit a odeslat nové formuláře nebo změnit existující formuláře. Během této doby shromáždíte cenné informace o tom, jak budou uživatelé šablonu formuláře ve skutečnosti používat, na základě čehož pak můžete šablonu formuláře upravit. Někteří uživatelé mohou mít například potíže s určitým ovládacím prvkem, což jste během návrhu šablony formuláře nemohli předpokládat. Bez provedení testů s potenciálními uživateli to však můžete zjistit až poté, co šablonu formuláře nasadíte.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×