Úvod k sestavám

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Při používání databází se obvykle sestavy používají k zobrazování, formátování a souhrnům dat. Můžete například vytvořit sestavu v podobě seznamu k zobrazení telefonních čísel pro všechny své kontakty nebo souhrnnou sestavu s celkovými částkami prodeje pro svou společnost pro různé oblasti a časová období.

Tento článek obsahuje přehled sestav v aplikaci Microsoft Access 2010 a popisuje nové nebo změněné funkce sestav. Vysvětluje, jak vytvořit sestavu, jak používat řazení, seskupování a souhrny dat, jak zobrazit náhled sestavy před tiskem a jak sestavu vytisknout.

Zjistíte, že je jednodušší sestavy smysluplné Pokud databáze obsahuje strukturu dobře navržená tabulky a relace. Úvod k plánování a návrh databáze najdete v článku Základy návrhu databáze.

V tomto článku

Základní informace

Co je nového

Vytvoření nové sestavy

Přidání seskupení, řazení nebo souhrnů

Zvýraznění hodnot pomocí podmíněného formátování

Získání profesionálního vzhledu s motivy

Přidání obrázků

Zobrazení náhledu a tisk sestavy

Základní informace

Sestava je databázový objekt, pomocí kterého lze zobrazovat data a vytvářet jejich souhrny. Sestavy umožňují distribuovat nebo archivovat snímky dat, a to jak v tištěné podobě, tak převedené do souborů ve formátu PDF nebo XPS nebo vyexportované do jiných formátů souborů.

Sestava Zaměstnanci v náhledu před tiskem

Sestavy mohou poskytovat podrobnosti o jednotlivých záznamech, souhrny pro mnoho různých záznamů, nebo obojí. Pomocí sestav aplikace Access také můžete vytvářet štítky pro listovní zásilky či jiné účely.

Také je možné vytvářet tzv. „nevázané“ sestavy, které nezobrazují data. Pro účely tohoto článku však budeme předpokládat, že je sestava vázána na konkrétné zdroj dat, například na tabulku či dotaz.

Porovnání klientských a webových sestav

Aplikace Access 2010 nabízí nové funkce, které umožňují vytvořit webovou databázi publikováním databáze aplikace Access na serveru SharePoint, na kterém běží služba Access Services. Když vytvoříte webovou databázi, jsou sestavy aplikace Access vykreslovány v prohlížeči pomocí služby SQL Server Reporting Services. Tento převod do určité míry omezuje, jaké funkce lze v sestavách, které chcete v prohlížeči vykreslit, používat. Pokud je vám však jedno, zda se budou sestavy vykreslovat v prohlížeči, můžete využívat všechny funkce, které nabízí návrhář sestav v aplikaci Access.

Sekce sestavy

V aplikaci Access návrh sestavy rozděleného na oddíly. V klientské databázi můžete zobrazit sestavy v návrhovém zobrazení zobrazíte jeho jednotlivých oddílů. V rozložení zobrazení, v částech nejsou jako zřejmé, ale jsou tu a mohou být vybrány pomocí rozevíracího seznamu na kartě Formát ve skupině výběru. Pokud chcete vytvořit užitečné sestavy, budete muset pochopit, jak funguje každý oddíl. V následujícím příkladu oddílu, ve kterém se rozhodnete umístěte vypočítaného ovládacího prvku určuje způsob výpočtu výsledků v Accessu. V následujícím seznamu jsou souhrn typů oddíl a jejich použití:

 • Záhlaví sestavy    Tato část jenom jednou a tisku na začátku sestavy. Záhlaví sestavy lze použijte pro informace, které jsou obvykle zobrazeny na titulní stránku, například logo, nadpis nebo datum. Když umístíte vypočítaného ovládacího prvku, který používá agregační funkce SUMA v záhlaví sestavy, součet výpočtu se vypočítá následujícím za celou sestavu. Záhlaví sestavy se vytiskne před záhlaví stránky.

 • Záhlaví stránky    Tento oddíl je vytištěn v horní části každé stránky. Záhlaví stránky lze například použijte k opakovanému uvedení názvu sestavy na každé stránce.

 • Záhlaví skupiny    Tento oddíl je vytištěn na začátku každé nové skupiny záznamů. Záhlaví skupiny lze použijte k tisku názvu skupiny. Například v sestavě, která jsou seskupena podle produktu, záhlaví skupiny lze použijte k tisku názvu produktu. Když umístíte vypočítaného ovládacího prvku, který používá agregační funkce SUMA v záhlaví skupiny, součet se pro danou skupinu. Můžete mít víc oddílů záhlaví skupin v sestavě, podle toho, kolik úrovní seskupení přidáte. Další informace o vytváření po odebrání záhlaví a zápatí naleznete v části Přidání seskupení, řazení nebo souhrnů.

 • Podrobnosti    Tento oddíl je vytištěn jednou pro každý řádek ve zdroji záznamu. Toto je třeba umístit ovládací prvky, které tvoří hlavní část sestavy.

 • Zápatí skupiny    Tento oddíl je vytištěn na konci každé skupiny záznamů. Zápatí skupiny slouží k tisku souhrnné informace pro skupinu. Můžete mít víc oddílů zápatí skupiny v sestavě, podle toho, kolik úrovní seskupení přidáte.

 • Zápatí stránky    Tento oddíl je vytištěn na konci každé stránky. Zápatí stránky slouží k tisku čísel stránek nebo informací určených pro každou stránku.

 • Zápatí sestavy    Tento oddíl je vytištěn jenom jednou a na konci sestavy. Sestava zápatí použijte k tisku celkových součtů sestavy nebo jiných souhrnných informací za celou sestavu.

Poznámka: Zápatí sestavy se zobrazí pod zápatí stránky v návrhovém zobrazení. V ostatních zobrazeních (zobrazení rozložení, například nebo sestavy je náhledu nebo při tisku) zápatí sestavy zobrazí nad zápatí stránky hned za poslední skupiny zápatí podrobností řádku nebo na poslední stránce.

Horní části dokumentu

Co je nového

Postup vytvoření sestavy v aplikaci Access 2010 je velmi podobný vytváření sestav v aplikaci Access 2007. Aplikace Access 2010 však obsahuje několik nových funkcí týkajících se sestav:

 • Sdílené Galerie obrázků    V aplikaci Access 2010 můžete teď obrázek připojit k databázi a potom použít obrázek přes více objektů. Aktualizace jednoho obrázku se aktualizuje všude, kde je použit napříč celou databázi.

 • Motivy Office    V aplikaci Access 2010 můžete nyní používat standardní motivy systému Microsoft Office vyrovnat profesionálně navržených sad písem a barev všechny Accessových formulářů a sestav v celém dokumentu.

 • Výkonnější podmíněné formátování    Aplikace Access 2010 obsahuje výkonnější nástroje ke zvýraznění dat v sestavě. Můžete přidat až 50 pravidla podmíněného formátování pro každý ovládací prvek nebo skupinu ovládacích prvků a v sestavách klienta, můžete přidat datových čar a umožňuje porovnávat data mezi záznamy.

 • Flexibilnější rozložení    V aplikaci Access 2010 je výchozí metoda návrhu pro sestavy umístit ovládací prvky v rozložení. Tyto mřížky vám pomůžou Zarovnat a snadno velikosti ovládacích prvků a jsou potřeba pro sestavy, které chcete vykreslit v prohlížeči. Ačkoli samotná rozložení nejsou nového v aplikaci Access 2010, existují některé změny způsoby, ve kterém je používat k přesunutí, Zarovnat a změna velikosti ovládacích prvků. Další informace najdete v tématu video Úvod k rozložením formulářů a sestav.

Horní části dokumentu

Vytvoření nové sestavy

Krok 1: Volba zdroje záznamů

Zdrojem záznamů sestavy může být tabulka, pojmenovaný dotaz nebo vložený dotaz. Zdroj záznamů musí obsahovat všechny řádky a sloupce dat, které chcete zobrazit v sestavě.

 • Pokud je data, která chcete do existující tabulky nebo dotazu, vyberte tabulku nebo dotaz v navigačním podokně a potom pokračujte Krok 2: volba nástroje sestavy.

 • Jestliže ještě zdroj záznamů neexistuje, proveďte jednu z následujících akcí:

Další informace o vytváření tabulek nebo dotazů naleznete v článcích Úvod do tabulek nebo Úvod k dotazům.

Další informace o vytváření a výběrem zdroje záznamů naleznete v článku Nastavení zdroje záznamů pro sestavu.

Krok 2: Volba nástroje sestavy

Nástroje sestav se nacházejí na pásu karet na kartě Vytvoření ve skupině Sestavy. Následuje tabulka se stručným popisem jednotlivých nástrojů:

Sestavy kompatibilní s webem

Sestavy vytvořené pomocí těchto nástrojů jsou kompatibilní s funkcí Publikovat na webu služby Access Services a budou se vykreslovat v prohlížeči. Objekty kompatibilní s webem jsou indikovány obrázkem zeměkoule na ikoně objektu.

Obrázek tlačítka

Nástroj

Popis

Obrázek tlačítka

Sestava

Vytvoří jednoduchou tabulkovou sestavu obsahující všechna pole ve zdroji záznamů, který jste vybrali v navigačním podokně.

Obrázek tlačítka

Prázdná sestava:

Otevře prázdnou sestavu v zobrazení rozložení a zobrazí podokno úloh Seznam polí. Aplikace Access vytvoří dotaz na zdroj záznamů při přetahování polí ze seznamu do sestavy.

Další informace o publikování na funkce služby Access Services naleznete v článku vytvoření databáze aplikace Access pro sdílení na webu.

Klientské sestavy

Sestavy vytvořené pomocí těchto nástrojů nejsou kompatibilní s funkcí Publikovat na webu služby Access Services. Přidání klientských sestav do webové databáze nezabrání publikování databáze, klientské sestavy však v prohlížeči nebudou k dispozici. Ty pak budete moci použít při otevření databáze v aplikaci Access.

Obrázek tlačítka

Nástroj

Popis

Obrázek tlačítka

Sestava

Vytvoří jednoduchou tabulkovou sestavu obsahující všechna pole ve zdroji záznamů, který jste vybrali v navigačním podokně.

Obrázek tlačítka

Návrh sestavy

Otevře prázdnou sestavu v návrhovém zobrazení, do kterého můžete podle potřeby přidat jen požadovaná pole a ovládací prvky.

Obrázek tlačítka

Prázdná sestava

Otevře prázdnou sestavu v zobrazení rozložení a zobrazí podokno úloh Seznam polí. Při přetahování polí myší ze seznamu polí do sestavy bude aplikace Access vytvářet vložený dotaz, který uloží ve vlastnosti Zdroj záznamů sestavy.

Obrázek tlačítka

Průvodce sestavou

Zobrazí průvodce s několika kroky, který umožňuje zadat pole, úrovně seskupení a řazení a možnosti rozložení. Průvodce vytvoří sestavu na základě vybraných možností.

Obrázek tlačítka

Štítky

Zobrazí průvodce, který vám umožní vybrat štítky standardní nebo vlastní velikosti. Umožní vám také vybrat, které pole chcete zobrazit a jak je chcete řadit. Průvodce vytvoří sestavu se štítky na základě vybraných možností.


Krok 3: Vytvoření sestavy

 1. Klikněte na tlačítko nástroje, který chcete použít. Pokud se zobrazí průvodce, postupujte podle kroků v průvodci a na poslední stránce pak klikněte na tlačítko Dokončit.

  Aplikace Access zobrazí sestavu v zobrazení rozložení.

 2. Naformátujte sestavu podle svých představ:

  • Podle potřeby změňte velikost polí a popisů. Provedete to tak, že je vyberete a tažením myší za jejich okraj nastavíte požadovanou velikost.

  • Pole můžete přesunout tak, že ho vyberete (i s popiskem, pokud je k němu vytvořen) a přetáhnete ho na nové místo.

  • Klikněte na pole pravým tlačítkem myši a pomocí příkazů v místní nabídce pak můžete sloučit nebo rozdělit buňky, odstranit nebo vybrat pole a provést další úlohy formátování.

   Navíc můžete pomocí funkcí popisovaných v následujících částech tématu sestavu vizuálně upravit a zpřehlednit.

Horní části dokumentu

Přidání seskupení, řazení nebo souhrnů

Nejrychlejším způsobem, jak přidat seskupení, řazení nebo souhrny do sestavy, je kliknout pravým tlačítkem myši na pole, pro které chcete skupinu, řazení nebo souhrn aplikovat, a kliknout na požadovaný příkaz v místní nabídce.

Seskupení, řazení nebo souhrny také můžete přidat pomocí podokna Skupina, řazení a součet v zobrazení rozložení nebo v návrhovém zobrazení sestavy:

 1. Pokud podokno Skupina, řazení a součet není otevřeno, klikněte na kartě Návrh ve skupině Skupiny a souhrny na možnost Seskupit a seřadit.

 2. Klikněte na možnost Přidat skupinu nebo Přidat řazení a potom vyberte pole, podle kterého chcete seskupovat nebo řadit.

 3. Kliknutím na tlačítko Další na panelu seskupování nebo řazení zobrazíte další možnosti a můžete přidat souhrny.

Podrobnější informace o seskupování, řazení a souhrnech dat naleznete v článku Vytvoření seskupené nebo souhrnné sestavy.

Horní části dokumentu

Zvýraznění hodnot pomocí podmíněného formátování

Aplikace Access 2010 obsahuje výkonnější nástroje ke zvýraznění dat v sestavě. Můžete přidat až 50 pravidla podmíněného formátování pro každý ovládací prvek nebo skupinu ovládacích prvků a v sestavách klienta, můžete přidat datových čar a umožňuje porovnávat data mezi záznamy.

Přidání podmíněného formátování :

 1. Otevřete sestavu v zobrazení rozložení, a to tak, že na ni kliknete pravým tlačítkem myši v navigačním podokně a kliknete na příkaz Zobrazení rozložení.

 2. Vyberte všechny ovládací prvky, které chcete použít podmíněné formátování. Chcete-li vybrat více ovládacích prvků, stiskněte a podržte klávesu SHIFT nebo CTRL a klikněte na požadované ovládací prvky.

 3. Na kartě Formát ve skupině Podmíněné formátování klikněte na možnost Podmíněné formátování.

  V aplikaci Access se otevře dialogové okno Správce pravidel podmíněného formátování.

 4. V dialogovém okně Správce pravidel podmíněného formátování klikněte na možnost Nové pravidlo.

 5. V dialogovém okně Nové pravidlo formátování vyberte hodnotu v části Vyberte typ pravidla:

  • Chcete-li vytvořit pravidlo, které bude vyhodnocováno pro každý záznam individuálně, vyberte možnost Zkontrolovat hodnoty v aktuálním záznamu nebo použít výraz.

  • Chcete-li vytvořit pravidlo, které porovná záznamy pomocí datových pruhů, klikněte na možnost Porovnat s jinými záznamy.

Poznámka: Možnost Porovnat s jinými záznamy není k dispozici ve webových databázích.


 1. V části Upravte popis pravidla zadejte pravidlo, které bude určovat, kdy má být formátování použito, a také nastavte požadované formátování, které bude použito při splnění kritérií pravidla.

 2. Kliknutím na tlačítko OK se vraťte do dialogového okna Správce pravidel podmíněného formátování.

 3. Chcete-li vytvořit další pravidlo pro stejný ovládací prvek nebo sadu ovládacích prvků, opakujte tento postup od kroku 4. V opačném případě kliknutím na tlačítko OK dialogové okno zavřete.

Další informace o použití podmíněného formátování sestavy najdete v tématu video použití podmíněného formátování v sestavách.

Horní části dokumentu

Vytváření sestav profesionálního vzhledu pomocí motivů

Pro databáze aplikace Access lze nyní používat motivy systému Office 2010. To vám umožní zachovat jednotný styl ve všech dokumentech aplikací systému Office.

Důležité informace: Pokud se rozhodnete motiv systému Office, písmo nebo barvu, použije se na formuláři se sestavami v databázi (nejen tu, kterou právě pracujete).

 1. Otevřete sestavu v zobrazení rozložení kliknutím pravým tlačítkem v navigačním podokně a potom klikněte na rozložení Votevírající.

 2. Na kartě Návrh ve skupině motivy vyberte motiv, barvy nebo písma, které chcete:

  Obrázek pásu karet

  • Pokud chcete najednou nastavit barvy a písma podle předem navrženého schématu, použijte galerii Motivy.

  • Pokud chcete barvy a písma nastavit nezávisle na sobě, použijte galerie Barvy nebo Písma.


Další informace o použití motivů Office najdete v tématu video Zkontrolujte Accessových formulářů a sestav konzistentní a zajímavé pomocí motivů Office.

Horní části dokumentu

Přidání obrázků

V aplikaci Access byly obvykle obrázky vázány na jednotlivé ovládací prvky obrázků ve formulářích nebo sestavách. Pokud chtěl uživatel změnit obrázek používaný na různých místech ve více formulářích a sestavách, bylo nutné každý ovládací prvek obrázku upravit ručně. V aplikaci Access 2010 však nyní stačí připojit obrázek jednou k databázi a pak ho lze používat ve více objektech. Při aktualizaci obrázku je obrázek aktualizován v celé databázi na všech místech, kde je použit. To je velmi užitečné například pro obrázky, jako jsou loga společností nebo obrázky pozadí, které se používají na různých místech databáze.

Přidání obrázku

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na sestavu, do které chcete přidat obrázek, a potom klikněte na příkaz Zobrazení rozložení.

 2. Klikněte do sestavy na místo, kam chcete obrázek přidat.

 3. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Ovládací prvky na tlačítko Obrázek.

 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Použití existujícího obrázku    Pokud obrázek, který chcete, aby se už v galerii klikněte na Přidat do sestavy.

  • Nahrát obrázek novinky    V dolní části Galerie klikněte na Procházet. V dialogovém okně Vložit obrázek vyhledejte obrázek, který chcete použít a potom klikněte na Otevřít.

   Aplikace Access přidá vybraný obrázek do sestavy.

Přidání obrázku pozadí

Poznámka: Obrázky na pozadí nelze přidat do sestavy kompatibilní s webem.

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na sestavu, do které chcete přidat obrázek pozadí, a potom klikněte na příkaz Zobrazení rozložení.

 2. Na kartě Formát ve skupině Pozadí klikněte na možnost Obrázek pozadí.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Použití existujícího obrázku    Pokud obrázek, který chcete, aby se už v galerii klikněte na Přidat do sestavy.

  • Nahrát obrázek novinky    V dolní části Galerie klikněte na Procházet. V dialogovém okně Vložit obrázek vyhledejte obrázek, který chcete použít a potom klikněte na Otevřít.

   Aplikace Access přidá vybraný obrázek do sestavy.

Horní části dokumentu

Náhled sestavy před tiskem a tisk sestavy

Zobrazení náhledu sestavy před tiskem

 1. Otevřete sestavu, jejíž náhled chcete zobrazit, nebo ji vyberte v navigačním podokně.

 2. Na kartě Soubor klikněte na příkaz Tisk a potom klikněte na možnost Náhled.

  Aplikace Access otevře sestavu v náhledu. Pomocí příkazů na kartě Náhled můžete provádět následující akce:

  • Tisk sestavy

  • Úprava rozložení nebo velikosti stránky

  • Přiblížení či oddálení nebo zobrazení více stránek najednou

  • Aktualizace dat v sestavě

  • Export sestavy do jiného formátu souboru

 3. Chcete-li se vrátit do pracovního prostoru databází, klikněte na kartě Náhled ve skupině Zavřít náhled na možnost Zavřít náhled.

Tisk sestavy

Kromě toho, že můžete sestavu vytisknout ze zobrazení Náhled, můžete ji také vytisknout přímo bez zobrazování náhledu před tiskem:

 1. Otevřete sestavu, jejíž náhled chcete zobrazit, nebo ji vyberte v navigačním podokně.

 2. Na kartě Soubor klikněte na příkaz Tisk.

  • Chcete-li sestavu odeslat přímo na výchozí tiskárnu bez nastavování možností tiskárny, klikněte na možnost Rychlý tisk.

  • Chcete-li otevřít dialogové okno, ve kterém lze vybrat tiskárnu, zadat počet kopií a vybrat další možnosti, klikněte na možnost Tisk.

Horní části dokumentu

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×