Úvod k rolím uživatelů

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V tomto článku

Přehled rolí uživatelů

Situace vhodné pro použití rolí uživatelů

Vytvoření a přiřazení rolí uživatelů

Přehled rolí uživatelů

Role uživatele jsou předdefinované kategorie přiřazené uživatelům na základě jejich funkce nebo jiných kritérií. Role se obvykle používají při prezentaci přizpůsobených verzí nebo zobrazení šablony formuláře do různých typů uživatelů. Můžete zjednodušení obchodních procesů a optimalizace dat shromažďování přidáním role uživatelů do šablony formuláře chcete určit, co uživatelé můžou uvidět když otevřete formulář, který je založený na vaší šabloně. Představte si, například, že navrhujete šablony formuláře s žádostí o povolení jehož formuláře se používají následující typy uživatelů:

 • žadatelé, kteří potřebují vystavovat žádosti o licence,

 • přejímací pracovníci, kteří ověřují, zda žádosti obsahují nezbytné informace,

 • správci, kteří schvalují odeslané žádosti o licence.

Namísto návrhu tří šablon formulářů pro jednotlivé typy uživatelů a evidence dat ze všech těchto formulářů můžete vytvořit jednu šablonu, jejíž formuláře umožní shromáždění potřebných dat, a přidat role uživatele pro jednotlivé typy uživatelů. Role uživatele rozhoduje o tom, jaká data jsou zobrazena prostřednictvím přizpůsobených zobrazení založených na jednotlivých typech uživatelů.

Poznámka zabezpečení: Role uživatelů není vhodné používat na omezení přístupu k citlivá data ve formuláři. I když nastavíte šablony formuláře jen pro čtení nebo skrytí některých ovládací prvky, které jsou na základě rolí uživatelů, uživatelé potenciálně můžete programu pro úpravu textu například Notepad zobrazit nebo upravit šablonu (XSN) soubor formuláře a přístup k datům.

Začátek stránky

Situace vhodné pro použití rolí uživatelů

Role uživatelů představují pro uživatele přínos v mnoha situacích a mají následující výhody:

 • Jedinečná zobrazení pro jednotlivé role uživatelů:    Šablonu formuláře je možné navrhnout tak, aby byla zobrazena různá zobrazení šablony formuláře v závislosti na tom, kdo formulář vyplňuje. Můžete například navrhnout jedno zobrazení pro žadatele licencí, druhé zobrazení pro pracovníky přejímající žádosti a třetí zobrazení pro správce, kteří všechny tyto informace posuzují. Každé zobrazení obsahuje pouze data určená pro danou roli uživatele.

 • Zobrazení odlišných oddílů pro jednotlivé role uživatelů:    Můžete navrhnout šablonu formuláře, která zobrazuje odlišné oddíly v závislosti na tom, kdo formulář vyplňuje. Pokud například formulář pro vyúčtování výdajů otevře zaměstnanec, může se zobrazit oddíl, který je určen pouze pro zaměstnance. Jestliže tento formulář otevře manažer schvalující vyúčtování výdajů, otevře se jiný oddíl určený pouze pro manažery.

 • Ověření dat zadaných do pole na základě rolí uživatelů:    Šablonu formuláře lze navrhnout tak, aby na ovládací prvek s vazbou na určité pole bylo uplatněno odlišné ověření dat v závislosti na roli uživatele osoby, která formulář vyplňuje. Maximální hodnotu výdajů pro manažera můžete například nastavit na určitý limit, přičemž správce může mít u stejného textového pole nastaven vyšší limit. Pokud manažer vyplňuje formulář a překročí nastavenou částku, zobrazí se dialogové okno. Správce může do stejného textového pole zadat hodnotu, která by byla odmítnuta, pokud by formulář vyplňoval manažer.

 • Odeslání dat formuláře do externího zdroje dat na základě rolí uživatelů:    Návrh formuláře umožňuje, aby například žadatelé licencí mohli vyplněné formuláře odeslat pouze do webové služby, zatímco pracovníci přejímající tyto žádosti mohou formuláře odesílat pouze do databáze SQL. Správci mohou data svých formulářů odesílat do databáze a v emailové zprávě, pokud byla žádost schválena, případně pouze do databáze, pokud byla žádost zamítnuta.

Začátek stránky

Vytvoření a přiřazení rolí uživatelů

Když vytvoříte novou uživatelskou roli, můžete k ní přiřadit uživatele následujícími způsoby:

 • Zadejte uživatelská jména z adresářové služby Microsoft Active Directory (například prodej\pavel). Pokud chcete zadat uživatelské jméno z adresářové služby Active Directory, musí být šablona formuláře vytvořena a publikována v síti Microsoft Windows, ve které se používá služba Active Directory.

 • Zadáním skupin z adresářové služby Active Directory. Můžete třeba zadat distribučního seznamu e-mailu, který obsahuje názvy všichni členové marketingového týmu. Chcete-li skupina v adresáři služby Active Directory, musí být šablony formuláře vytvořené v a publikované k síti Microsoft Windows, který používá Active Directory.

 • Zadáním hodnoty, kterou automaticky vytvořily přímo z polí ve formuláři. Pole může načtení dat ze služby Active Directory nebo uživatel může zadat data do ovládacího prvku, který je svázán s toto pole. Například pokud vaše šablona formuláře obsahuje textové pole Správce, můžete přidružit určitou roli Pole, ke kterému je vázaný textové pole.

Uživatelskou roli můžete po jejím přidání nastavit jedním z následujících způsobů:

Výchozí role    Uživatelé, kteří nejsou přiřazené k existující role uživatele přiřazené automaticky nastavené jako výchozí role role uživatele. Výchozí role se používá taky pro uživatele, kteří jsou součástí skupiny, ale kdo pracujete v režimu offline. Jedna role uživatele je vždy nastavit jako výchozí.

Roli autora    Pokud chcete použít určitou roli uživatelům, kteří otevřete formulář poprvé, můžete určit roli Autor. Můžete například definovat roli Autor s názvem "Dodavatel" vztahující se k uživatelé vyplňovat nové povolení aplikace. Uživatele, který má přiřazenou roli různá uživatelská bude automaticky přiřazena roli dodavatel při otevře nový formulář povolení aplikace. Však při příštím otevření stejné formuláře, aplikace Microsoft Office InfoPath používá osoby přiřazenou roli místo roli autora.

Pokud jste přiřadili uživatelům role na základě libovolné kombinace uživatelských jmen, skupin nebo hodnot pole a uživatel otevře formulář založený na šabloně formuláře, určí aplikace InfoPath roli, kterou má přiřadit, podle následujícího pořadí:

 1. Uživatelské jméno je hodnotou v poli šablony formuláře.

 2. Uživatelské jméno je ve službě Active Directory

 3. Uživatel je člen skupiny služby Active Directory.

  Poznámka: Pokud je uživatel členem několika skupin a přiřazujete uživatelské role založené na skupinách, zkontroluje aplikace InfoPath seznam členů každé skupiny v pořadí, v jakém jsou skupiny uvedeny v dialogovém okně Spravovat role uživatelů. Pokud je například uživatel členem skupin přijímajících referentů i správců a skupina správců je uvedena před skupinou přijímajících referentů, bude uživateli přiřazena role pro skupinu správců.

 4. Neplatí-li žádná z výše uvedených podmínek, použije se výchozí role.

Po definování role uživatelů pro šablonu formuláře, můžete nastavit Pravidlo automaticky kombinace kláves vymění zobrazení na základě role uživatele. Můžete například vytvořit roli správce uživatele a pak vytvořte pravidla pro automatické přepněte do zobrazení správce při otevření formuláře uživatelem, který má přiřazenou roli správce. Můžete taky můžete nejdřív vytvořit pravidlo a pak definovat role uživatelů jako součást procesu vytváření pravidel.

Na základě role uživatele lze také definovat různé chování ovládacích prvků. Ovládací prvek můžete například povolit pouze pro určitou roli uživatele, zatímco jiné role uživatelů mohou data v ovládacím prvku zobrazit, ale nikoli změnit. Pokud pomocí rolí uživatelů vymezíte, kdo může do ovládacího prvku zadávat data, můžete zajistit, aby data zadaná do ovládacího prvku pocházela z ověřeného zdroje. Šablona formuláře pro žádost o licenci může například obsahovat zaškrtávací políčko Schváleno označující schválení žádosti, které mohou zaškrtnout pouze členové role uživatele Správci. Uživatelé, kterým jsou přiřazeny jiné role uživatelů (například žadatelé), mohou zaškrtávací políčko pouze zobrazit, ale nemohou změnit jeho stav.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×