Úvod k programování v aplikaci Access

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Při vytváření nové databáze obvykle začnete vytvořením několik databázových objektů například tabulek, formulářů a sestav. Nakonec dostanete bodu, kde je nutné jej přidat některé programování automatizovat určité procesy a shromáždit databázových objektů. Tento článek vám pomůže změnit orientaci na nástroje programování v aplikaci Access 2010.

Poznámka : Visual Basic kódem Applications (VBA) můžete přidat na webovou databázi. Nelze však spustit tento kód při databázi běží ve webovém prohlížeči. Pokud vaši databázi převést obsahuje kód jazyka VBA, musíte nejdřív otevřít webové databáze pomocí aplikace Access dříve než spustíte kód. K provedení úlohy programování ve webové databázi, použijte makra aplikace Access.

Další informace o webových databázích naleznete v článku Vytvoření databáze pro sdílení na webu.

V tomto článku

Co je programování?

Mám používat makra nebo kód jazyka VBA mám použít?

Příkaz tlačítka pomocí Průvodce dělat základní programovací úkoly

Principy maker

Princip kód jazyka VBA

Převedení makra kódu jazyka VBA

Naučte se používat v systému nápovědy

Co je programování?

V aplikaci Access programování je proces přidávání funkcí do databáze aplikace Access makra nebo pomocí jazyka Visual Basic kód Applications (VBA). Předpokládejme například, že jste vytvořili formuláře a sestavy a chcete-li do formuláře přidat příkazové tlačítko, po kliknutí na něj otevře sestavu. Plánování v tomto případě je proces vytvoření makra nebo procedury jazyka VBA a pak nastavení příkazové tlačítko Při klepnutívlastnost události tak, že kliknete na tlačítko příkaz Spustit makro nebo postup. Jednoduché operace jako otevření sestavy, můžete použít příkaz tlačítko Průvodce pro práci všechny nebo můžete zapnout vypnuto průvodce a proveďte programování sami.

Poznámka : Mnoho aplikací systému Microsoft Office použijte termín "makra" odkázat na kód jazyka VBA. To může být matoucí uživatelům přístup, protože v aplikaci Access termín "makra" odkazuje na pojmenované sady akcí makra, které můžete vytvořit pomocí Tvůrce maker. Akce makra aplikace Access představují jen podmnožinu příkazy k dispozici v jazyce VBA. Tvůrce maker vám více strukturovaných rozhraní než editoru jazyka Visual Basic, umožňuje přidat programování ovládací prvky a objekty bez nutnosti další kód jazyka VBA. Měli můžete mít na paměti, že v článcích nápovědy přístup makra aplikace Access se označují jako makra. Naopak kód jazyka VBA se nazývá VBA, kód, funkce nebo postup. Kód jazyka VBA jsou obsaženy v předmětu moduly, (které jsou součástí jednotlivých formuláře nebo sestavy a obvykle obsahují kód určené pro tyto objekty) a modulů kontroly, (které nejsou stejným určité objekty a obvykle obsahují "globálním" kód, který můžete použít v celém databáze).

Objekty (například formuláře a sestavy) a ovládacích prvků (například příkazová tlačítka a textová pole) obsahují různé vlastnosti události, ke kterým můžete připojit makra nebo postupy. Každou událost vlastnost je spojena s zvláštní událost, například klepnutím myši, otevření formuláře nebo upravovat data v textovém poli. Události můžete spouštět také podle různých faktorů mimo přístup, například systémové události nebo makra nebo postupy, které jsou připojené k jiné události. Databázi můžete získat složité, když naopak přidáte mnoho makra nebo postupy několik vlastnosti události mnoho objektů, ale ve většině případů, můžete dosáhnout výsledků, podle potřeby pomocí jenom programování.

Začátek stránky

Mám používat makra nebo kód VBA?

Rozhodnutí o použití maker a jazyka VBA závisí na tom, jak plánujete nasazení nebo distribuce databáze. Například pokud je databáze uložena ve vašem počítači a jste jediným uživatelem a pokud jsou pro vás pohodlnější pomocí kódu jazyka VBA, můžete se rozhodnout jazyk VBA lze použít pro většinu programovací úkolů. Ale pokud chcete databázi sdílet s ostatními uživateli vyhledáním na souborovém serveru, můžete chtít eliminování možnosti použití jazyka VBA pro otázky bezpečnosti pro. Pokud chcete publikovat databázi jako webové aplikace Access, musíte použít makra místo VBA můžou provádět programovací, protože VBA není kompatibilní s funkci publikování na Web.

Webové aplikace Access    Nová funkce aplikace Access 2010, se kterým můžete publikovat aplikace Microsoft SharePoint server, na kterém běží služby Access Services jsou webové aplikace Access. Díky ostatní mohli používat vaši databázi prostřednictvím standardního internetového prohlížeče, takže není nutné mít přístup na svém počítači nainstalovanou. Protože kód jazyka VBA není kompatibilní s funkci publikování na Web, pokud chcete publikovat aplikaci jako webové aplikace Access, můžete provádět programovací úlohy musíte použít pouze makra.

Při vytváření nové webové aplikace Access, by měly začít kliknutím Prázdná webová databáze při prvním spuštění aplikace Access. Toto omezení funkce, které můžete použít k vytvoření databáze, pomáhají zajistit, aby webové aplikace úspěšně publikovat.

Klientské aplikace    Pokud se chystáte publikování aplikace služby Access Services serveru, mají základní vaše rozhodnutí na dvě pochybnosti používat makra nebo kód jazyka VBA: zabezpečení a funkce, které chcete. Zabezpečení je problém, protože VBA lze použít k vytvoření kód, který zneužije zabezpečení dat nebo můžete poškození souborů na počítači. Pokud používáte databázi, která byla vytvořená jinými uživateli než sobě, byste měli povolit kód jazyka VBA jenom v případě, že víte, že databázi pochází z důvěryhodného zdroje. Když vytvoříte databázi, která se použije někým jiným, pokuste se vyhněte se programovací nástroje, které vyžadují uživateli výslovně povolíte stav důvěryhodnosti databáze. Obecné techniky pro předcházení uživatelé s informacemi o důvěryhodnosti databáze pocházet později v této části.

Pokud chcete, aby zabezpečení databáze, doporučujeme provádějte makra můžete a používat programování VBA jenom pro operacích, které nelze provést s použitím akce makra. Kromě toho měli zkusit použít pouze akce makra, které nevyžadují udělení stav důvěryhodnosti databáze-li spustit. Omezení použití akce makra tímto způsobem, umožní uživatelům jistotu, že databázi používá programování, poškodit data nebo jiné soubory na svém počítači.

Akce makra co byste měli zvážit

Aplikace Access 2010 obsahuje mnoho nových akce makra, které umožňují vytvářet výkonnější makra, než je možné vytvářet pomocí předchozích verzí aplikace Access. Teď můžete vytvářet a používat globální dočasné proměnné s použitím akce makra a můžete obsloužení chyb více řádně pomocí nové akce makra zpracování chyb. V předchozích verzích aplikace Access tyto typy funkcí jsou k dispozici pouze pomocí jazyka VBA. Kromě toho můžete vložit makro přímo do události vlastnosti objektu nebo ovládacího prvku. Vloženého makra může být součástí objektu nebo ovládacího prvku a zůstane s objektu nebo ovládacího prvku, je-li přesunout nebo zkopírovat.

Makra poskytují snadný způsob, jak řešit mnoho programovací úkolů, například otevření a zavření formulářů a sestavami. Je můžete rychle a snadno shromáždit databázových objektů (formuláře, sestavy a tak dál), které jste vytvořili, protože je příliš mnoho syntaktických, musíte pamatovat. Argumenty pro každou akci se zobrazují v Tvůrci maker.

Kromě zvýšené zabezpečení a snadnější použití poskytující makra musíte pomocí makra dělat tyto věci:

 • Přiřazení akce nebo sady akcí klávese. Tento úkol vyžaduje vytvoření skupiny maker s názvem AutoKeys.

 • Provedení akce nebo série akcí při prvním otevření databáze. Tento úkol vyžaduje vytvoření makra s názvem AutoExec.

  Poznámka : Makra AutoExec spouští před další makra nebo kód jazyka VBA, i když máte určenou spouštěcí formulář v dialogovém okně Možnosti aplikace Access a připojené makra nebo kód jazyka VBA pro události Při otevření nebo Při načtení tohoto formuláře.

Další informace o vytváření maker naleznete v části Vysvětlení informací na makra.

Co byste měli zvážit jazyka VBA

Programování kódu VBA byste měli použít místo maker v následujících případech:

 • Použít předdefinované funkce, nebo vytvořit vlastní funkce    Access obsahuje mnoho předdefinované funkce, například funkce Platba.úrok , který počítá úrokovou platbu. Tyto předdefinované funkce slouží k provádění výpočtů aniž byste museli vytvářet složité výrazy. Pomocí kódu jazyka VBA můžete taky vytvořit vlastní funkcí k provádění výpočtů, které překračují funkci výrazu nebo nahrazení složených výrazech. Kromě toho můžete použít funkce, které vytvoříte ve výrazech společná operace vyrovnat více než jeden objekt.

 • Vytvořit nebo manipulaci s objekty    Ve většině případů zjistíte, že je nejjednodušší vytvářet a upravovat objekt v návrhovém zobrazení tento objekt. V některých případech však můžete chtít pracovat s definicí objektu v kódu. Pomocí jazyka VBA ovládáte všechny objekty v databázi, kromě samotné databáze.

 • Provedení akce na úrovni systému    Můžete provádět akce SpustitAplikaci v makru spuštění jiné aplikace (jako je Microsoft Excel) z aplikace Access, ale pomocí makra nelze provést mimo přístup. Pomocí jazyka VBA, můžete zkontrolovat, jestli existuje soubor v počítači, použijte automatizaci Dynamic Data (Exchange DDE) komunikovat s jiné programy společnosti Microsoft serveru s Windows, jako je Excel a volají funkce v systému Windows dynamické knihovny (DLL).

 • Práce s záznamů jeden po druhém    Můžete přecházet mezi sadu záznamů, záznamů najednou, pomocí jazyka VBA a provedení operace u jednotlivých záznamů. Naopak makra pracovat celé sady záznamů najednou.

Začátek stránky

Provedení běžných programovacích úkolů pomocí Průvodce příkazovým tlačítkem

Chcete-li přidat příkazové tlačítko do formuláře, příkaz tlačítko průvodce můžete vám pomůžou začít s programováním. Průvodce vám pomůže vytvořit příkazové tlačítko, které provede s konkrétním úkolem. Průvodce vytvoří v souboru aplikace Access 2010 (.accdb) makro, které je vložen do vlastnost .Přiklepnutí okraj příkazového tlačítka. Průvodce vytvoří v souboru MDB nebo ADP kód jazyka VBA, protože vloženého makra nejsou k dispozici ve starších formátech souborů. V obou případech můžete upravit nebo vylepšit makra nebo kód jazyka VBA lépe odpovídá vašim potřebám.

 1. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na formulář, do něhož chcete přidat příkazové tlačítko, a potom klepněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Na kartě Návrh klikněte na šipku dolů a po zobrazení v galerii ovládací prvky, přesvědčte se, že je zaškrtnuté Použít průvodce ovládacích prvků.

 3. Na kartě Návrh v galerii ovládací prvky na tlačítko.

 4. V návrhové mřížce formuláře klepněte na místo, kam chcete umístit příkazové tlačítko.

  Spustí se Průvodce příkazovým tlačítkem.

 5. Na první stránce průvodce klepněte postupně na všechny kategorie v seznamu Kategorie, abyste získali představu, jaké akce může průvodce do tlačítka naprogramovat. V seznamu Akce vyberte požadovanou akci a poté klepněte na tlačítko Další.

 6. Klikněte na možnost možnosti Text nebo Obrázek, podle toho, zda chcete text nebo obrázek, který se má zobrazit na příkazové tlačítko.

  • Pokud má být zobrazen text, můžete jej upravit v políčku vedle možnosti Text.

  • Pokud chcete obrázek, který má být zobrazena, průvodce navrhne obrázek v seznamu. Pokud chcete vybrat jiný obrázek, zaškrtněte políčko Zobrazit všechny snímky zobrazíte seznam všech obrázků tlačítko příkaz, které poskytuje přístup nebo klikněte na tlačítko Procházet a vyberte obrázek, který je uložený jinde.

   Klepněte na tlačítko Další.

 7. Zadejte smysluplný název příkazového tlačítka. Toto je volitelný krok a tento název nebude na příkazovém tlačítku zobrazen. Je však rozumné zadat smysluplný název, aby pro vás bylo později jednodušší rozlišit mezi příkazovými tlačítky, například při nastavování pořadí ovládacích prvků na formuláři. Pokud má například příkazové tlačítko sloužit k zavření formuláře, můžete je nazvat přkZavřít nebo PříkazZavřít.

 8. Klepněte na tlačítko Dokončit.

  Příkazové tlačítko bude vloženo do formuláře.

 9. Pokud chcete vidět kód „naprogramovaný“ průvodcem, postupujte následovně:

  1. Pokud není zobrazen seznam vlastností, zobrazte jej stisknutím klávesy F4.

  2. V seznamu vlastností klepněte na kartu Událost.

  3. V poli Na klikněte na vlastnosti klikněte na tlačítko Sestavit Obrázek tlačítka .

   Access spustí Tvůrce maker a zobrazí makro, které v Průvodci vytvořili. Makro můžete upravit, pokud chcete, aby (Pokud hledáte informace o tom, jak upravit makro, najdete v části Vysvětlení informací na makra). Až budete hotovi, klikněte na kartě Návrh ve skupině Zavřít na Zavřít zavřete Tvůrce maker. Pokud Access zobrazí výzvu k uložení změn a aktualizujte vlastnost, klikněte na Ano uložte změny nebo bez zamítnout změny.

 10. Na kartě Návrh klepněte ve skupině Zobrazení na položku Zobrazit a potom na položku Formulářové zobrazení. Klepnutím na nové příkazové tlačítko si ověřte, že funguje, jak očekáváte.

Začátek stránky

Principy maker

Makro je nástroj, který umožňuje automatizace úkolů a přidání funkcí do formuláře, sestavy a ovládací prvky. Příkazové tlačítko přidáte do formuláře, například přiřadíte vlastnost události Při klepnutí na tlačítko makro, které obsahuje příkazy má tlačítko provádět pokaždé, když po kliknutí na.

Makra aplikace Access si můžete představit jako zjednodušený programovací jazyk, v němž vytváříte kód sestavením seznamu akcí, které mají být provedeny. Při vytváření makra vybíráte každou akci z rozevíracího seznamu a potom pro každou akci doplníte požadované informace. Makra umožňují přidat funkčnost k formulářům, sestavám a ovládacím prvkům bez psaní kódu v modulu jazyka VBA. Makra poskytují podmnožinu příkazů, které jsou k dispozici v jazyce VBA, a pro většinu lidí bude jednodušší sestavit makro než napsat kód v jazyce VBA.

Makro vytvoříte pomocí nástroje Tvůrce maker, který je ukázán v následujícím obrázku.

Tvůrce maker v aplikaci Access 2010

Zobrazení nástroje Tvůrce maker:

 • Na kartě Vytvořit klikněte ve skupině Makra a kód na položku Makro.

Začátek stránky

Princip kódu VBA

Stejně jako makra jazyka VBA můžete přidat automatizaci a další funkce do aplikace Access. Rozšíření VBA pomocí ovládacích prvků třetích stran a můžete napsat vlastní funkcí a postupy pro vlastní specifických potřeb.

Poznámka : Visual Basic kódem Applications (VBA) můžete přidat na webovou databázi. Nelze však spustit tento kód při databázi běží ve webovém prohlížeči. Pokud vaši databázi převést obsahuje kód jazyka VBA, musíte nejdřív otevřít webové databáze pomocí aplikace Access dříve než spustíte kód. K provedení úlohy programování ve webové databázi, použijte makra aplikace Access.

Další informace o webových databázích naleznete v článku Vytvoření databáze pro sdílení na webu.

A rychlý způsob, jak začít s VBA programování je prvním vytvoření makra aplikace Access a následný převod na kód jazyka VBA. Tohoto postupu najdete v části Převést makra a kód jazyka VBA. Tato funkce vytvoří nový modulu VBA, který provádí operace odpovídající v makru. Taky otevře editoru jazyka Visual Basic, ve kterém můžete začnete upravovat postup. Při práci v editoru jazyka Visual Basic, můžete klikněte klíčových slov a stiskněte klávesu F1 začít nápovědě pro vývojáře aplikace Access a další informace o jednotlivých klíčových slov. Můžete prozkoumat nápovědě pro vývojáře aplikace Access a seznamte se s nové příkazy k provádění programového úkolů, které chcete.

Začátek stránky

Převod maker na kód jazyka VBA

Aplikace Access 2010 umožňuje automaticky převést makra nebo moduly VBA předmětu. Makra, která se připojují do formuláře nebo sestavy, lze převést a jestli existují jako neseskupenými objekty nebo vloženého makra. Můžete také převést globální makra, které nejsou připojené k určité formuláře nebo sestavy.

Poznámka : Visual Basic kódem Applications (VBA) můžete přidat na webovou databázi. Nelze však spustit tento kód při databázi běží ve webovém prohlížeči. Pokud vaši databázi převést obsahuje kód jazyka VBA, musíte nejdřív otevřít webové databáze pomocí aplikace Access dříve než spustíte kód. K provedení úlohy programování ve webové databázi, použijte makra aplikace Access.

Další informace o webových databázích naleznete v článku Vytvoření databáze pro sdílení na webu.

Převedení maker, která jsou připojena k formuláři nebo sestavě

Tento postup převede VBA makra, které jsou uvedené (nebo vložené do) do formuláře nebo sestavy (nebo jeho ovládací prvky) a kód jazyka VBA se přidá do formuláře nebo sestavy modul třídy. Modul třídy může být součástí formuláře nebo sestavy a přesune s formulářem nebo sestavou, je-li přesunout nebo zkopírovat.

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na formulář nebo sestavu a potom na příkaz návrhové zobrazení.

 2. Na kartě Návrh ve skupině Nástroje klikněte na Převést formuláře makra do jazyka Visual Basic nebo převedení sestavy makra do jazyka Visual Basic.

 3. V dialogovém okně Převést makra formuláře nebo Převést makra sestavy vyberte, jestli se má přístup k přidání kódu pro funkce naformátují zpracování chyb ve vzorcích. Také pokud máte všechny komentáře v makrech, vyberte, jestli chcete nechat součástí komentářů v těchto funkcích. Klikněte na Převést na pokračovat.

  Pokud žádný modul třídy existuje pro formulář nebo sestavu, aplikace Access vytvoří a přidá postup modulu pro každé makro, který je spojený s formulářem nebo sestavou. Access změníte vlastnosti události formuláře nebo sestavy tak, aby spouštět nové procedury jazyka VBA místo makra.

 4. Zobrazení a úpravy kódu VBA:

  1. Zatímco je formulář nebo sestava stále otevřena v návrhovém zobrazení a pokud ještě není zobrazen seznam vlastností, zobrazte jej stisknutím klávesy F4.

  2. Na kartě událostní seznamu vlastností klikněte do libovolné vlastnosti pole s nápisem [Neobsahuje žádné záznamy] a potom klikněte na tlačítko Tvůrce dotazů Obrázek tlačítka . Chcete-li zobrazit vlastnosti událostí pro určitý ovládací prvek, klikněte na ovládací prvek ho vyberte. Chcete-li zobrazit vlastnosti událostí pro celý formulář nebo sestavu, vyberte z rozevíracího seznamu v horní části seznamu vlastností formuláře nebo sestavy.

   Aplikace Access otevře aplikaci Visual Basic Editor a zobrazí proceduru této události v příslušném modulu tříd. Jakékoli další procedury ve stejném modulu tříd můžete zobrazit tak, že přejdete v okně nahoru nebo dolů.

Převedení globálních maker

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na makro, který chcete převést a klikněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Na kartě Návrh ve skupině Nástroje klikněte na Převést makra do jazyka Visual Basic.

 3. V dialogovém okně Převést makro vyberte požadované možnosti a poté klepněte na tlačítko Převést.

  Aplikace Access převede makro a otevře aplikaci Visual Basic Editor.

 4. Zobrazení a úpravy kódu VBA:

  1. Pokud v aplikaci Visual Basic Editor není zobrazeno podokno Prohlížeč projektu, klepněte v nabídce Zobrazit na příkaz Prohlížeč projektu.

  2. Rozbalte strom pod názvem databáze, ve které pracujete.

  3. V části moduly poklikejte na modul Převést makra – název makra.

   Aplikace Visual Basic Editor tento modul otevře.

Připojení funkce VBA k vlastnosti události

Když převedete globální makra jazyka VBA, kód jazyka VBA umístí do standardní modul. Na rozdíl od modul třídy standardní modul není součástí do formuláře nebo sestavy. Budete pravděpodobně chtít funkci přidružit vlastnosti události na formuláře, sestavy nebo ovládacího prvku tak, aby kód přesně kdy a místo, kam chcete. K tomuto účelu buď do modul třídy zkopírujte kód jazyka VBA a potom ji přidružit vlastnost události, nebo může být zvláštní zavolat z vlastnost události na standardní modul pomocí následujícího postupu.

 1. V aplikaci Visual Basic Editor si poznamenejte název funkce. Například pokud jste převáděli makro nazvané MojeMakro, funkce se bude jmenovat MojeMakro().

 2. Zavřete aplikaci Visual Basic Editor.

 3. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na formulář nebo sestavu, ke které chcete funkci připojit, a potom klepněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 4. Klepněte na ovládací prvek nebo část, ke které chcete funkci přidružit.

 5. Pokud není zobrazen seznam vlastností, zobrazte jej stisknutím klávesy F4.

 6. Na kartě Událost seznamu vlastností klepněte na políčko vlastnosti události, ke které chcete funkci přidružit.

 7. V dialogovém okně Vlastnosti napište rovnítko (=) a za ním uveďte název funkce, například =makro(). Nezapomeňte závorky.

 8. Uložte formulář nebo sestavu kliknutím na Uložit na panelu nástrojů Rychlý přístup.

 9. V navigačním podokně poklepejte na formulář nebo sestavu a vyzkoušejte, jestli kód funguje, jak má.

Teď vědět základní kroky pro přidání kódu jazyka VBA do databáze. Tento článek popisuje pouze základní informace o tom, jak začít; existuje řadu skvělých knih odkaz a online zdroje, které vám pomohou vytvořit programového dovedností.

Začátek stránky

Používání systému nápovědy

Aplikace Access 2010 obsahuje mnoho způsobů, jak získat pomoc s vaší programování. Získání nápovědy kdykoli po kliknutí na tlačítko Nápověda v pravém horním rohu okna aplikace Access.

Tlačítko nápovědy

Aplikace Access zobrazí okno nápovědy.

Při vytváření makra nebo procedury VBA můžete klepnout na akci makra, klíčové slovo nebo název zabudované funkce a stisknout klávesu F1. Aplikace Access ve většině případů zobrazí téma nápovědy pro položku, na kterou jste klepli.

Po otevření okna nápovědy použijte pro pohyb mezi stránkami navigační tlačítka na panelu nástrojů.

Panely nástrojů Prohlížeče nápovědy

Například klikněte na kartu Domů zobrazíte obsah a klepněte zpět, Předat dál, Zastavit nebo tlačítko Aktualizovat v aplikaci můžete přecházet mezi tématy nebo k načtení tématu. Můžete také prohledat systému nápovědy pro konkrétní informace zadáním hledaných slov v rozevíracím seznamu panelu nástrojů a potom stisknutím klávesy ENTER nebo kliknutím na Hledat.

Při hledání informací o programování je obvykle užitečné kromě Nápovědy aplikace Access prozkoumat také Nápovědu pro vývojáře aplikace Access.

Přepnutí do Nápovědy pro vývojáře aplikace Access

 1. Klepněte na šipku dolů vedle tlačítka Hledat.

  Tlačítko Hledat v nápovědě

  V okně nápovědy zobrazí seznam dostupných tématech nápovědy, které můžete procházet.

  Seznam pro vyhledávání v nápovědě

 2. Pokud jste připojení k Internetu, v části obsahu z webu Office.com, klikněte na Referenční informace pro vývojáře. Doporučujeme, abyste tímto způsobem, protože je vždy aktuální obsah z webu Office.com. Pokud nejste připojení k Internetu nebo správce systému zakázal schopnost v okně nápovědy přejít do online režimu, můžete pořád zobrazit nápovědě pro vývojáře aplikace Access po kliknutí na Referenční informace pro vývojáře v části obsah z tohoto počítače.

 3. Nápovědu můžete procházet pomocí odkazů v obsahu nebo zadáním hledaných pojmů do pole pod panelem nástrojů a následným stisknutím klávesy ENTER.

 4. Přepněte se zpátky do nápovědy k aplikaci Access, klikněte na šipku rozevíracího seznamu vedle tlačítka hledání a potom klikněte na Nápověda pro Access v části obsahu z webu Office.com nebo obsah z tohoto počítače.

Další informace o používání nápovědy offline nebo online získáte klepnutím na nabídku Stav připojení v pravém dolním rohu okna Nápověda. V nabídce klepněte na příkaz Vysvětlit tyto možnosti.

Zpráva Stav připojení v Prohlížeči nápovědy

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×