Úvod k dotazům

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Pokud chcete zkontrolovat, přidání, změna nebo odstranění dat z databáze zvažte použití dotazu.

Použití dotazu, můžete odpovědět specifických otázky týkající se vašich dat, které má být obtížné odpovědi přímo pohledem na data v tabulce. Dotazy slouží k filtrování dat, k provádění výpočtů s daty a sumarizovat data. Můžete také dotazů automatizovat mnoho úlohy správy dat a revize změn ve vašich datech před provedené změny.

Poznámka: Funkce agregace dotazu, jako třeba součtu nebo počtunejsou k dispozici ve webové dotazy.

Použití dotazů usnadňuje mnoho databázových úloh.

V tomto článku

Základní informace

Podívejte se na podmnožinu dat v tabulce

Současné prohlížení dat z více tabulek

Požádejte varianty dotazu pomocí parametrů

Provádění výpočtů na základě dat

Podívejte se na souhrnů nebo agregačních dat

Vytvoření nové tabulky pomocí dat z jiných tabulek

Přidání dat do tabulky pomocí dat z jiných tabulek

Změna dat Automatické způsobem

Odstranění dat Automatické způsobem

Základní informace

Tento článek obsahuje základní informace o dotazech a příklady různých typů dotazů.

Dotaz je žádost o výsledky data, akce na datech nebo obou. Použití dotazu pro zodpovězení jednoduché otázky k provádění výpočtů, ke kombinování dat z různých tabulek nebo dokonce pro přidání, změna nebo odstranění dat v tabulce. Dotazy, které slouží k načtení dat z tabulky nebo provádění výpočtů se označují jako výběrových dotazů. Dotazy, které přidání, změna nebo odstranění dat se označují jako akční dotazy.

Dotaz můžete také zadat data pro formulář nebo sestavu. V databázi dobře navržená data, která lze využít k prezentaci pomocí formuláře nebo sestavy často najdete v několika různých tabulek. Pomocí dotazu můžete sestavit data, která chcete použít dříve, než vytvoříte formuláře nebo sestavy.

Další informace o použití dotazu k poskytnutí dat formulářů a sestav najdete pod odkazy v části Viz také nebo v nápovědě.

Otevření existujícího dotazu

Pokud znáte není navigačního podokna, nemusí vědět, jak otevřít dotaz, který už existuje. Navigační podokno je funkce, která slouží k nahrazení okno databáze z verze před aplikace Access 2007. Zobrazí se v navigačním podokně na levé straně obrazovky.

Otevřete libovolnou databázového objektu, včetně dotazu, můžete poklepáním objekt v navigačním podokně.

Vyzkoušení příkladů pomocí databáze Northwind

Poznámka: Příklady v tomto článku se používá databáze vytvořená pomocí šablony databáze Northwind 2010.

 1. Klikněte na kartu soubor a potom klikněte na Nový.

 2. V prostředním podokně v části Dostupné šablony na položku Ukázkové šablony a potom klikněte na možnost Northwind.

 3. V pravém podokně zkontrolujte název souboru databáze do pole název souboru a proveďte požadované změny na název. Můžete taky vyhledáváte jiné umístění souboru kliknutím na ikonu složky.

 4. Klikněte na tlačítko Vytvořit.

 5. Podle pokynů na stránce Northwind Traders (na kartě objektu Úvodní obrazovka) otevřete databázi a potom zavřete přihlašovací dialogové okno.

Začátek stránky

Podívejte se na podmnožinu dat v tabulce

V některých případech je vhodné zobrazit všechna data z tabulky, ale v jiných případech je vhodné zobrazíte jen tu část dat z určitých polí nebo budete chtít zkontrolovat data jenom v případě, že některé pole splňují určitá kritéria. Chcete-li zobrazit některá data v tabulce, použijte výběrového dotazu.

Předpokládejme, že chcete projděte si seznam produktů a jejich ceny. Můžete vytvořit dotaz, který vrátí informace o produktech a cena pomocí následujícího postupu:

 1. Otevřít Northwind databáze, které jste dříve nastavit pomocí těchto kroků.

 2. Na kartě Vytvoření klikněte ve skupině Dotaz na tlačítko Návrh dotazu.

 3. V dialogovém okně Zobrazit tabulku na kartě tabulky poklikejte na položku produkty.

 4. Zavřete dialogové okno Zobrazit tabulku.

 5. V tabulce produkty poklikejte na Název produktu a Ceníková cena tato pole přidáte do dotazu Návrhová mřížka.

 6. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Výsledky na tlačítko Spustit.

  Dotaz spustí a zobrazí seznam produktů a jejich ceny.

Začátek stránky

Současné prohlížení dat z více tabulek

Tabulky v databázi dobře navržená nesete logické vztahy mezi sebou. Tyto vztahy existují na základě pole, které tabulkám společné. Pokud chcete provést revizi dat ze souvisejících tabulek, použijte výběrového dotazu.

Předpokládejme, že chcete provést revizi objednávky pro zákazníky, kteří žijí v se konkrétní město. Údaje o objednávky a data o zákaznících jsou uložené ve dvou tabulkách ve stejné databázi. Každá tabulka obsahuje pole ID zákazníka, který tvoří základ Relace 1:N mezi dvěma tabulkami. Můžete vytvořit dotaz, který vrátí objednávky pro zákazníky v se konkrétní Město, například Las Vegas, pomocí následujícího postupu:

 1. Otevřít Northwind databáze, které jste dříve nastavit pomocí těchto kroků.

 2. Na kartě Vytvoření klikněte ve skupině Dotaz na tlačítko Návrh dotazu.

 3. V dialogovém okně Zobrazit tabulku poklikejte na kartě Tabulky na položku Zákazníci a Objednávky.

 4. Zavřete dialogové okno Zobrazit tabulku.

  Řádek s názvem spojení, který propojuje pole ID v tabulce Zákazníci a pole ID zákazníka v tabulce objednávky pro poznámky. Tento řádek zobrazuje relaci mezi dvěma tabulkami.

 5. V tabulce Zákazníci poklikejte na položky Společnost a Město, čímž tato pole přidáte do návrhové mřížky dotazu.

 6. V návrhové mřížce dotazu, ve sloupci Město zrušte zaškrtnutí políčka v řádek Zobrazit.

 7. Na řádku Kritéria ve sloupci Město zadejte Las Vegas.

  Zrušením zaškrtnutí políčka Zobrazit zabrání zobrazení město jeho výsledky dotazu a napíšou je do řádku kritériahodnotu Las Vegas Určuje, že chcete zobrazit jenom záznamy, které pole Město hodnotu Las Vegas. V tomto případě dotaz vrátí jenom zákazníky, které se nacházejí v Las Vegas – L a Společnost AA.

  Všimněte si, že není nutné zobrazit pole pro použití s kritériem.

 8. V tabulce Objednávky poklikejte na položku ID objednávky a Datum objednávky, čímž tato pole přidáte do dalších dvou sloupců návrhové mřížky dotazu.

 9. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Výsledky na tlačítko Spustit.

  Dotaz spustí a zobrazí seznam objednávky pro zákazníky v Las Vegas.

 10. Stisknutím kombinace kláves CTRL+S dotaz uložte.

  Zobrazí se dialogové okno Uložit jako.

 11. Do pole Název dotazu zadejte objednávky podle městaa klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Požádejte varianty dotazu pomocí parametrů

V některých případech je vhodné spustit dotaz, který je pouze mírně liší od existujícího dotazu. Můžete změnit původní dotaz používat nová kritéria, ale pokud chcete spustit varianty konkrétní dotazu, zvažte použití parametrický dotaz. Po spuštění parametrického dotazu se dotaz výzvu k zadání hodnot polí a potom pomocí hodnoty, které jste zadali vytvoření kritéria pro dotaz.

V předchozím příkladuvytvoření dotazu, který vrací objednávky pro zákazníky, kteří jsou umístěny v Las Vegas. Můžete upravit dotaz, aby se zobrazila výzva k zadání město při každém spuštění dotazu pomocí následujícího postupu:

 1. Otevřít Northwind databáze, které jste dříve nastavit pomocí těchto kroků.

 2. Stisknutím klávesy F11 zobrazte navigační podokno.

  Poznámka: Tento krok není nutné, pokud je zobrazeno navigační podokno.

 3. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na dotaz s názvem Objednávky podle města (vytvořený v předchozí části) a potom klikněte na příkaz Návrhové zobrazení v místní nabídce.

 4. V návrhové mřížce dotazu na řádku Kritéria ve sloupci Město odstraňte hodnotu Las Vegas a zadejte řetězec [Zadejte město:].

  Řetězec [pro jaké city?] je svoji výzvu k zadání parametru. Hranaté závorky znamená to, můžete dotaz požádání uživatele o zadání vstupních hodnot a textem (v tomto případě pro k čemu města?) je otázku, která se zobrazí výzva k zadání parametru.

  Poznámka: Text ve výzvě k zadání parametru nesmí obsahovat tečku (.) ani vykřičník (!).

 5. Zaškrtněte políčko na řádku Zobrazit sloupce Město, aby se ve výsledcích dotazu zobrazilo město.

 6. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Výsledky na tlačítko Spustit.

  Dotaz vás vyzve k zadání hodnoty pro město.

 7. Zadejte New Yorka stiskněte klávesu ENTER.

  Dotaz se spustí a následně zobrazí objednávky pro zákazníky v New Yorku.

  Ale co dělat, pokud nevíte, jaké hodnoty lze zadat? Chcete-li parametr flexibilnější, můžete použít zástupné znaky jako součást výzvy:

 8. Na kartě Domů klikněte ve skupině Zobrazení na položku Zobrazení a potom na položku Návrhové zobrazení.

 9. V návrhové mřížce dotazu zadejte na řádku Kritéria ve sloupci Město řetězec Like [Zadejte město:]&"*".

  V tento parametr objeví se výzva, jako jsou klíčové slovo, ampersand (&), a na hvězdičku (*) mezi uvozovkami povolte tak uživateli zadejte kombinaci znaků včetně zástupné znaky, vrátíte různé výsledky. Například pokud uživatel zadá *, vrátí dotaz všech měst; Pokud uživatel zadá Ldotaz vrátí všech měst, které začínají písmenem "L"; a uživatel zadá * s *, dotaz vrací všechny měst, které obsahují písmeno "s".

 10. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Výsledky na tlačítko Spustit.

  Výzvy dotazu napište Newa stiskněte klávesu ENTER.

 11. Dotaz se spustí a následně zobrazí objednávky pro zákazníky v New Yorku.

Zadání datových typů parametrů

Měli byste rovněž zadat, jaký datový typ by měl parametr přijímat. Datový typ můžete nastavit pro libovolný parametr, avšak je zvlášť důležité jej nastavit pro číselná data, údaje s uvedením měny nebo kalendářní data a časy. Zadáte-li pro parametr přijímaný datový typ, zobrazí se uživatelům užitečnější chybová zpráva v případě, že zadají chybný datový typ, například při zadání textu namísto očekávané částky s uvedením měny.

Poznámka: Pokud je parametr nastaven na příjem textových dat, bude jakýkoli vstup interpretován jako text a nezobrazí se žádná chybová zpráva.

Chcete-li pro parametry v dotazu zadat datový typ, postupujte následujícím způsobem:

 1. Při otevření dotazu v návrhovém zobrazení klikněte na kartě Návrh ve skupině Zobrazit či skrýt na položku Parametry.

 2. V dialogovém okně Parametry dotazu zadejte ve sloupci Parametr výzvu pro každý parametr, pro který chcete zadat datový typ. Ověřte, zda každý parametr odpovídá výzvě použité na řádku Kritéria v návrhové mřížce dotazu.

 3. Ve sloupci Datový typ vyberte datový typ pro každý parametr.

Začátek stránky

Provádění výpočtů na základě dat

Ve většině případů, můžete pomocí tabulek počítané hodnoty, které jsou založeny na data ve stejné databázi. V tabulce Rozpis objednávek v databáze Northwind 2007 například není uložit mezisoučty výrobků, protože se vypočítá Mezisoučet pro daný výrobek pomocí daty uloženými v množství, Jednotková cena a sleva polí v tabulce Rozpis objednávek.

V některých případech může být počítané hodnoty zastaralé, protože hodnoty, aby byly založeny na změnit. Příklad by chcete uložit něčí stáří v tabulce, protože každoročně musíte aktualizovat hodnoty; Místo toho obsahují osoby datum narození a potom zadat pomocí výrazů v dotazu vypočítat věk této osoby.

Pomocí následujícího postupu k vytvoření dotazu, které vypočítá na základě dat v tabulce Rozpis objednávek mezisoučty výrobků.

 1. Otevřít Northwind databáze, které jste dříve nastavit pomocí těchto kroků.

 2. Na kartě Vytvoření klikněte ve skupině Dotaz na tlačítko Návrh dotazu.

 3. V dialogovém okně Zobrazit tabulku na kartě tabulky poklikejte na položku Rozpis objednávek.

 4. Zavřete dialogové okno Zobrazit tabulku.

 5. V tabulce Rozpis objednávek poklikejte na položku ID výrobku, čímž toto pole přidáte do prvního sloupce návrhové mřížky dotazu.

 6. Ve druhém sloupci mřížky klikněte pravým tlačítkem myši na řádek pole a potom klikněte na tlačítko Lupa v místní nabídce.

 7. V dialogovém okně Lupa zadejte nebo vložte toto:

  Mezisoučet: ([Množství] * [Jednotková cena])-([Množství] * [jednotková Price]*[Discount])

  Klikněte na tlačítko OK.

  Toto je počítané pole. Vynásobí množství každého počítaného pole produkt jednotkovou cenou pro tento výrobek vynásobí množství každý produkt Jednotková cena a sleva pro tento výrobek a potom odečtením hodnoty Celková sleva z celkové Jednotková cena.

 8. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Výsledky na tlačítko Spustit.

  Dotaz spustí a zobrazí seznam produktů a souhrny na zakázku.

 9. Stisknutím kombinace kláves CTRL + S uložte dotaz a pojmenujte jej mezisoučty Výrobků.

Začátek stránky

Podívejte se na souhrnů nebo agregačních dat

Pokud používáte tabulek do záznamů transakce nebo storu pravidelně výskytu číselná data, je užitečný pro moct Zkontrolujte tato data v agregace, třeba součty nebo průměry.

Access umožňuje zkontrolovat jednoduché agregace dat v libovolné Datový list přidáním řádek Součet. Řádek souhrnů tvoří jeden řádek v dolní části datového listu, který lze zobrazit mezisoučet nebo jiné agregace hodnoty.

Poznámka: Řádek souhrnů nelze přidat do datového listu webového dotazu.

Dotaz Mezisoučty výrobků, který jste vytvořili v předchozím příkladu pomocí následujícího postupu můžete přidat řádek Součet:

 1. Spusťte dotaz Mezisoučty výrobků a ponechejte výsledky otevřené v Zobrazení Datový list.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Záznamy na Souhrny.

  V dolní části datový list se na slovo Součet v prvním sloupci se zobrazí nový řádek.

 3. Klikněte na buňku v posledním řádku datového listu s názvem Součet.

  Všimněte si, že v buňce nezobrazí šipka.

 4. Klikněte na šipku zobrazující dostupné agregační funkce.

  Vzhledem k tomu, že sloupec obsahuje textových dat, jsou pouze dvě možnosti: žádný a počtu.

 5. Vyberte počet.

  Obsah buňky, změní z celkového počtu hodnot sloupce.

 6. Klikněte na sousední buňky (druhý sloupec).

  Všimněte si, že v buňce nezobrazí šipka.

 7. Klikněte na šipku a potom klikněte na možnost Součet.

  Pole se zobrazí součet hodnot sloupce.

 8. Ponechejte dotaz otevřený v zobrazení Datový list.

Vytvoření souhrnného dotazu pro složitější souhrny

Řádek souhrnů v datovém listu je velmi užitečné, ale složitější dotazy, používáte souhrnného dotazu. Souhrnný dotaz je výběrový dotaz, který vám umožní skupiny a souhrny dat. Předpokládejme například, že chcete zobrazit celkové prodeje za produkt. V souhrnného dotazu můžete SUMA, Agregační funkce, abyste zjistili celkový prodej za produkt.

Poznámka: Agregační funkce nelze použít v webového dotazu.

Pomocí následujícího postupu upravte dotaz mezisoučty výrobků snažíme usnadnit jeho sumarizovat mezisoučty výrobků podle produktu.

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Zobrazení na položku Zobrazení a potom na položku Návrhové zobrazení.

  Dotaz Mezisoučty výrobků se otevře v návrhovém zobrazení.

 2. Na kartě Návrh ve skupině Zobrazit nebo skrýt klikněte na Součty.

  V návrhové mřížce dotazu se zobrazí řádek Součty.

  Poznámka: Řádek Součty v návrhové mřížce není totéž co řádek Součet v datovém listu, ačkoli mají podobný název:

  • Pomocí řádku Součty v návrhové mřížce můžete seskupovat data podle hodnot polí.

  • Řádek Součet v datovém listu můžete přidat do výsledků souhrnného dotazu.

  • Pokud použijete řádek Součty v návrhové mřížce, je třeba zvolit agregační funkci pro každé pole. Nechcete-li u pole provést výpočet, můžete podle něj provést seskupení.

 3. Ve druhém sloupci návrhové mřížky vyberte na řádku Celkem z rozevíracího seznamu funkci Součet.

 4. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Výsledky na tlačítko Spustit.

  Dotaz se spustí a následně zobrazí seznam produktů s mezisoučty.

 5. Stisknutím kombinace kláves CTRL+S dotaz uložte. Ponechejte dotaz otevřený.

Vytvoření křížového dotazu přidat další úrovně seskupení

Nyní předpokládejme, že chcete prohlížet mezisoučty výrobků, avšak zároveň chcete provést agregaci podle měsíců, aby každý řádek zobrazoval mezisoučty pro výrobky a každý sloupec mezisoučty výrobků za měsíc. Mezisoučty pro výrobky a mezisoučty výrobků za měsíc zobrazíte pomocí Křížový dotaz.

Poznámka: Křížový dotaz nelze ve webovém prohlížeči.

Dotaz Mezisoučty výrobků můžete znovu upravit tak, aby vracel řádky s mezisoučty výrobků a sloupce s měsíčními mezisoučty.

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Zobrazení na položku Zobrazení a potom na položku Návrhové zobrazení.

 2. Ve skupině Nastavení dotazu klikněte na tlačítko Zobrazit tabulku.

 3. V dialogovém okně Zobrazit tabulku poklikejte na položku Objednávky a potom klikněte na tlačítko Zavřít.

 4. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Typ dotazu na položku Křížový.

  V návrhové mřížce je řádek Zobrazit skrytý a řádek Křížová tabulka zobrazený.

 5. Ve třetím sloupci návrhové mřížky klikněte pravým tlačítkem myši na řádek Pole a potom v místní nabídce klikněte na příkaz Lupa. Otevře se okno Lupa.

 6. V dialogovém okně Lupa zadejte nebo vložte toto:

  Měsíc: "Měsíc" & DatePart ("m"; [Datum objednávky])

 7. Klikněte na tlačítko OK.

 8. V řádku Křížový vyberte z rozevíracího seznamu tyto hodnoty: Záhlaví řádku pro první sloupec, hodnota pro druhý sloupec a Záhlaví sloupce pro třetí sloupec.

 9. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Výsledky na tlačítko Spustit.

  Dotaz se spustí a následně zobrazí mezisoučty výrobků, agregované podle měsíce.

 10. Stisknutím kombinace kláves CTRL+S dotaz uložte.

Začátek stránky

Vytvoření nové tabulky pomocí dat z jiných tabulek

K vytvoření nové tabulky z dat uložených v jiných tabulkách můžete použít vytvářecí dotaz.

Poznámka: Vytvářecí dotaz nejde spustit ve webovém prohlížeči.

Pokud například chcete odeslat data týkající se objednávek uskutečněných v Chicagu svému obchodnímu partnerovi z Chicaga, který používá aplikaci Access k vytváření sestav, nebudete pravděpodobně odesílat veškerá data objednávek, ale pouze data objednávek z Chicaga.

Provedením následujícího postupu můžete sestavit výběrový dotaz, který shromáždí data týkající se objednávek pro Chicago, a potom na základě tohoto dotazu vytvořit novou tabulku:

 1. Otevřít Northwind databáze, které jste dříve nastavit pomocí těchto kroků.

 2. Ke spuštění vytvářecího dotazu, budete muset povolit obsah databáze pomocí panelu zpráv, které se objeví pod pásu karet, pokud je databáze nedůvěryhodných při otevření.

  Postup povolení databáze

  • Na panelu zpráv klikněte na Povolit obsah.

  Pokud je databáze v důvěryhodném umístění, na panelu zpráv se nezobrazí a povolení obsahu není.

 3. Zavřete přihlašovací dialogové okno formulář.

 4. Na kartě Vytvoření klikněte ve skupině Dotaz na tlačítko Návrh dotazu.

 5. V dialogovém okně Zobrazit tabulku poklikejte na Položky rozpis objednávek a objednávky.

 6. Zavřete dialogové okno Zobrazit tabulku.

 7. V tabulce Objednávky poklikejte na položku ID zákazníka a Město příjemce, čímž tato pole přidáte do návrhové mřížky.

 8. V tabulce Rozpis objednávek poklikejte na položky ID objednávky, ID výrobku, Množství, Jednotková cena a Sleva, čímž tato pole přidáte do návrhové mřížky.

 9. Ve sloupci Město příjemce v návrhové mřížce zrušte zaškrtnutí políčka v řádku Zobrazit. V řádku kritéria zadejte 'Chicago' (zahrnut do jednoduchých uvozovek).

  Zkontrolujte výsledky dotazu před použitím vytvořit tabulku.

 10. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Výsledky na tlačítko Spustit.

 11. Stisknutím kombinace kláves CTRL+S dotaz uložte.

  Zobrazí se dialogové okno Uložit jako.

 12. Do pole Název dotazu zadejte Dotaz na objednávky pro Chicago a potom klikněte na OK.

 13. Na kartě Domů klikněte ve skupině Zobrazení na Zobrazení a potom klikněte na Návrhové zobrazení.

 14. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Typ dotazu na položku Vytvářecí.

  Zobrazí se dialogové okno Vytvořit tabulku.

 15. V dialogovém okně Vytvářecí zadejte v poli Název tabulky text Objednávky pro Chicago a potom klikněte na OK.

 16. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Výsledky na tlačítko Spustit.

 17. V potvrzovacím dialogu klikněte na Ano potvrďte.

  Vytvoření nové tabulky a v tabulce se zobrazí v navigačním podokně.

  Poznámka: Pokud již existuje tabulka se název, který jste zadali, se odstraní tuto tabulku před spuštěním dotazu.

 18. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Výsledky na tlačítko Spustit.

  Protože tabulku objednávky pro Chicago existuje, zobrazí se dialogové okno upozornění.

 19. Klikněte na bez zrušit a zavřete dialogové okno.

Začátek stránky

Přidání dat do tabulky pomocí dat z jiných tabulek

K načtení dat z jedné nebo více tabulek a jejich přidání do jiné tabulky se používá přidávací dotaz.

Poznámka: Přidávací dotaz nejde spustit ve webovém prohlížeči.

Předpokládejme, že jste vytvořili tabulku, kterou chcete sdílet s přidružit firmy Chicago, ale zjistíte, že přidružit taky označené jako pracuje s klienty v oblasti řetězec Milwaukee. Chcete přidat řádky, které obsahují řetězec Milwaukee oblast dat do tabulky před sdílením v tabulce s vaší přidružit.

Řetězec Milwaukee oblast dat můžete přidat do tabulky objednávky pro Chicago, kterou jste vytvořili v předchozím příkladu pomocí následujícího postupu:

 1. Otevřete dotaz s názvem Dotaz na objednávky pro Chicago v návrhovém zobrazení.

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Typ dotazu na Přidávací. Otevře se dialogové okno Přidat.

 3. V dialogovém okně Přidat klikněte na šipku v poli Název tabulky a pak vyberte Objednávky pro Chicago v rozevíracím seznamu.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

  Dialogové okno Přidat zavře. V návrhové mřížce zmizí řádek Zobrazit a objeví se řádek Přidat do.

 5. V návrhové mřížce odstraňte na řádku Kritéria ve sloupci Město příjemce řetězec 'Chicago' a potom zadejte řetězec 'Milwaukee'.

 6. Na řádku Přidat do vyberte odpovídající pole pro každý sloupec.

  V tomto příkladu by hodnoty řádku Přidat do měly odpovídat hodnotám na řádku Pole, není to však nutné pro fungování přidávacích dotazů.

 7. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Výsledky na tlačítko Spustit.

Poznámka:  Při spuštění dotazu, který vrací velké množství dat, se může zobrazit chybová zpráva s informací, že dotaz nebude možné vrátit zpět. Chcete-li aby se dotaz provedl, zkuste zvýšit limit segmentu paměti na 3 MB.

Začátek stránky

Změna dat Automatické způsobem

Data v tabulkách můžete změnit pomocí aktualizačního dotazu. V tomto dotazu můžete zadat kritéria určující, které řádky by měly být aktualizovány. Aktualizační dotaz nabízí možnost prohlédnout aktualizovaná data před provedením aktualizace.

Důležité informace: Akční dotaz nelze vrátit zpět. Měli byste zvážit vytvoření zálohy všech tabulek, které budete pomocí aktualizačního dotazu aktualizovat.

Poznámka: Aktualizační dotaz nelze spustit ve webovém prohlížeči.

V předchozím příkladupřidají řádků do tabulky objednávky pro Chicago. V tabulce objednávky pro Chicago pole Kód výrobku ukazuje, číselných ID produktu. Chcete-li data zvýšíte jeho přínos pro sestavy, může chcete nahradit product ID s názvy produktů. Nahrazení product ID, musíte nejdřív změnit datový typ pole ID produktu v tabulce objednávky pro Chicago z číslo na Text tak, aby pole Kód výrobku můžete přijímat názvy produktů.

Aktualizovat hodnoty v tabulce objednávky pro Chicago pomocí následujícího postupu:

 1. Otevřete tabulku Objednávky pro Chicago v návrhovém zobrazení.

 2. Na řádku ID výrobku změňte datový typ z hodnoty Číslo na Text.

 3. Uložte a zavřete tabulku Objednávky pro Chicago.

 4. Na kartě Vytvoření klikněte ve skupině Dotaz na tlačítko Návrh dotazu.

 5. V dialogovém okně Zobrazit tabulku poklikejte na položku Objednávky pro Chicago a produkty.

 6. Zavřete dialogové okno Zobrazit tabulku.

 7. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Typ dotazu na položku Aktualizační.

  V návrhové mřížce zmizí řádky Seřadit a Zobrazit a objeví se řádek Aktualizovat do.

 8. V tabulce Objednávky pro Chicago poklikejte na položku ID výrobku, čímž toto pole přidáte do návrhové mřížky.

 9. V návrhové mřížce v řádku Aktualizovat do ve sloupci ID výrobku, zadejte nebo vložte následující:

  [Výrobky]. [Název výrobku]

  Tip: Pomocí aktualizačního dotazu můžete hodnoty polí odstranit, a to použitím prázdného řetězce ("") nebo hodnoty NULL na řádku Aktualizovat do.

 10. V řádku kritéria zadejte nebo vložte toto:

  [Kód výrobku] Jako ([Výrobky]. [ ID])

  Klíčové slovo jako je nutné, protože pole, která jsou porovnání obsahovat různé datové typy (ID výrobku je textová data, ID číselná data).

 11. Zobrazením dotazu v zobrazení Datový list můžete zkontrolovat, které hodnoty se aktualizačním dotazem změní.

  Na kartě Návrh klikněte ve skupině Výsledky na položku Zobrazení a potom na položku Zobrazení Datový list.

  Dotaz vrátí seznam kódů Product ID, který bude aktualizován.

 12. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Výsledky na tlačítko Spustit.

  Když otevřete tabulku objednávky pro Chicago, zobrazí se, že číselné hodnoty v poli Kód výrobku byly nahrazeny názvy produktů z tabulky produkty.

Začátek stránky

Odstranění dat Automatické způsobem

K odstranění dat z tabulek můžete použít odstraňovací dotaz. V tomto dotazu můžete zadat kritéria určující, které řádky mají být odstraněny. Odstraňovací dotaz nabízí možnost zkontrolovat řádky, které budou odstraněny, před jejich odstraněním.

Poznámka: Odstraňovací dotaz nejde spustit ve webovém prohlížeči.

Předpokládejme, že připravujete odeslat v tabulce objednávky pro Chicago (aktualizace v předchozím příkladu) pro vaše podnikání Chicago přidružení a zjistíte, že některé řádky obsahovat prázdné pole. Chcete odebrat tyto řádky, které obsahují prázdné pole před odesláním v tabulce. Můžete jednoduše otevřete tabulku a odstranit řádky ručně, ale můžete může být užitečné slouží odstraňovací dotaz, pokud existuje více než několik prvních řádků, které chcete odstranit, a máte vymazat kritéria pro které mají být odstraněny řádky.

Provedením následujícího postupu můžete z tabulky Objednávky pro Chicago pomocí dotazu odstranit řádky, které neobsahují hodnotu ID objednávky:

 1. Na kartě Vytvoření klikněte ve skupině Dotaz na tlačítko Návrh dotazu.

 2. V dialogovém okně Zobrazit tabulku poklikejte na položku Objednávky pro Chicago.

 3. Zavřete dialogové okno Zobrazit tabulku.

 4. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Typ dotazu na tlačítko Odstranit.

  V návrhové mřížce zmizí řádky Seřadit a Zobrazit a objeví se řádek Odstranit.

 5. V tabulce Objednávky pro Chicago poklikejte na položku ID objednávky, čímž ji přidáte do mřížky.

 6. V návrhové mřížce zadejte na řádku Kritéria ve sloupci ID objednávky hodnotu IsNull.

 7. Na kartě Návrh ve skupině Výsledky klikněte na Spustit.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×