Úvod k datovým souborům aplikace Outlook (PST a OST)

Úvod k datovým souborům aplikace Outlook (PST a OST)

Při používání aplikace Microsoft Outlook jsou vaše e-mailové zprávy, kalendář, úkoly a další položky ukládány na poštovním serveru, v počítači nebo v obou umístěních. Položky aplikace Outlook ukládané do počítače jsou umístěny v Datový soubor Outlooku (PST a OST).

V tomto článku

Datové soubory aplikace Outlook (PST a OST)

Datový soubor aplikace Outlook (PST)

Offline datový soubor aplikace Outlook (OST)

Umístění souborů

Datové soubory aplikace Outlook (PST)

Datový soubor aplikace Outlook (OST)

Datové soubory aplikace Outlook (PST a OST)

Existují dva typy datových souborů používaných aplikací Outlook. U většiny účtů se používá Datový soubor Outlooku (PST). Pokud používáte účet serveru Microsoft Exchange, jsou vaše položky obvykle doručovány a ukládány na poštovní server. Abyste mohli pracovat se zprávami i v situaci, kdy se nelze připojit k poštovnímu serveru, je v počítači udržován druhý typ datového souboru nazývaný Offline datový soubor Outlooku (OST).

Základní rozdíly mezi těmito dvěma typy datových souborů aplikace Outlook jsou následující:

  • Datové soubory aplikace Outlook (PST) se používají pro účty Protokol POP3, Protokol IMAP (Internet Message Access Protocol) a účty webové pošty. Chcete-li vytvořit archivy nebo zálohovat složky a položky aplikace Outlook v počítači, včetně účtů serveru Exchange, je nutné vytvořit a používat dodatečné soubory PST.

  • Offline datové soubory aplikace Outlook (OST) se používají s účtem serveru Exchange pro případ práce offline nebo při použití výchozího Režim Cached Exchange. Tento typ datových souborů je také určen pro účty nastavené pomocí nástroje Outlook Connector pro službu Windows Live Hotmail. Offline datové soubory aplikace Outlook (OST) jsou vždy kopiemi položek uložených na poštovním serveru a není třeba je zálohovat jako datové soubory aplikace Outlook (PST).

Začátek stránky

Datový soubor aplikace Outlook (PST)

Soubor osobních složek (PST) je datový soubor aplikace Outlook, do kterého se v počítači ukládají zprávy a další položky. Je to nejčastější typ souboru, do kterého informace v aplikaci Outlook ukládají domácí uživatelé nebo menší organizace. Domácí uživatelé se obvykle k Internetu připojují prostřednictvím Poskytovatel internetových služeb, jejichž nabídka obvykle zahrnuje jeden nebo více e-mailových účtů. Nejběžnější typy účtů jsou označovány pomocí příslušných názvů protokolů sítě Internet – POP3 a IMAP. Dalším typem účtu je účet HTTP neboli webový účet, který funguje podobně jako e-mailové účty IMAP. Všechny tři typy účtů využívají soubory PST.

Datový souboru aplikace Outlook (PST) lze také použít k přesunutí nebo archivaci položek. Vzhledem k tomu, že je soubor PST uložen ve vašem počítači, nepodléhá omezením velikosti poštovní schránky poštovního serveru. Přesunutím položek do souboru PST v počítači můžete uvolnit místo v poštovní schránce poštovního serveru. Aplikaci Outlook lze nakonfigurovat tak, aby do souboru PST doručovala nové položky, tento postup má však několik nevýhod – nebudete například moci pracovat s položkami v případě, že pro práci s e-mailovým účtem serveru Exchange používáte aplikaci Microsoft Outlook Web Access, nebo budete pracovat s jiným počítačem.

Upozornění : K datovému souboru aplikace Outlook (PST) nepřistupujte ze sdílené síťové složky či jiného počítače. Zvýší se tím riziko ztráty dat.

Tip : Datové soubory aplikace Outlook (PST) doporučujeme pravidelně zálohovat a ukládat je na bezpečném místě. Poskytovatel služeb Internetu ani společnost Microsoft nemohou v případě ztráty tohoto souboru vaše e-maily ani položky obnovit.

Začátek stránky

Offline datový soubor aplikace Outlook (OST)

Používáte-li server Microsoft Exchange, jsou e-mailové zprávy, kalendář a jiné položky obvykle doručovány a ukládány na tento server. Aplikaci Outlook můžete nakonfigurovat tak, aby uchovávala místní kopii vašich položek v počítači v datovém souboru aplikace Outlook označovaném jako offline datový soubor aplikace Outlook (OST). Díky tomu bude možné používat režim Cached Exchange nebo pracovat offline v případě, že připojení k počítači se serverem Exchange nebude možné či požadované. Soubor OST se s počítačem se serverem Exchange synchronizuje, jakmile bude připojení k dispozici.

Offline složky jsou kopie složek umístěných v Poštovní schránka počítače se serverem Exchange. Tyto složky umožňují převzít složku z umístění na serveru, pracovat s jejím obsahem bez připojení k síti a po opětovném připojení aktualizovat složku a jí odpovídající složky na serveru, a sjednotit tak obsah obou složek. Tento proces se nazývá synchronizace složek.

Obsah offline složky můžete přidat, odstranit a měnit stejným způsobem jako u složky na serveru. Můžete například měnit a přesouvat položky ve složkách, odesílat zprávy umístěné v offline složce Pošta k odeslání a zobrazit obsah veřejných offline složek. Současně můžete přijímat nové zprávy do složky Doručená pošta na serveru a ostatní uživatelé mohou přidávat, odstraňovat a měnit položky ve veřejných složkách. Tyto změny na serveru se však neprojeví, dokud neprovedete synchronizaci.

Synchronizovány jsou následující informace:

  • Záhlaví:    Pouze u položek e-mailů představuje záhlaví popisný identifikátor, který obsahuje jméno odesílatele, předmět zprávy, čas přijetí zprávy a její velikost.

  • Úplné položky:    Úplná položka obsahuje záhlaví, text zprávy a všechny přílohy, včetně vložených objektů a obrázků.

Při práci offline se synchronizované složky určují pomocí Skupina pro odesílání a přijímání. Pomocí skupin pro odesílání a přijímání můžete vybrat složky, které budou synchronizovány a udržovány aktuální. To umožňuje pokračovat v práci s těmito položkami, i když se nebude možné připojit k serveru nebo se rozhodnete pracovat offline. Můžete také zadat, aby byly během synchronizace staženy aktualizace Adresář.

Používáte-li e-mailový účet serveru Exchange, doporučujeme pracovat v Režim Cached Exchange. Při práci v tomto režimu zanikne většina důvodů pro práci offline. Nemožnost připojení k síti nemá na vaši práci prakticky žádný vliv, protože v práci s Položka můžete pokračovat.

Režim Cached Exchange ve výchozím nastavení vytvoří a použije soubor offline složek (OST) a potom stáhne a bude udržovat synchronizovanou kopii položek ve všech složkách Poštovní schránka. Můžete pokračovat v práci a aplikace Outlook vaše údaje synchronizuje se serverem. Pokud dojde k přerušení připojení k počítači se serverem Exchange, můžete pokračovat v práci se svými daty. Až se připojení obnoví, dojde k automatické synchronizaci změn a složky a položky na serveru a v počítači budou znovu identické.

V režimu Cached Exchange také není třeba vytvářet Skupina pro odesílání a přijímání, vybírat složky, které chcete mít k dispozici offline, a udržovat tyto složky synchronizované.

Začátek stránky

Umístění souborů

Datový soubor (jiný než soubor používaný jako výchozí umístění pro doručování) můžete uložit, zkopírovat nebo přesunout do jiného umístění na pevném disku nebo do sdílené síťové složky. K otevření datového souboru aplikace Outlook (PST) je však nutné mít pro danou složku oprávnění ke čtení a zápisu.

Datové soubory aplikace Outlook (PST)

Poznámka : Účty serveru Microsoft Exchange Server ukládají informace na poštovní server. Používáte-li Režim Cached Exchange nebo pracujete offline, ukládají se kopie položek do Offline datový soubor Outlooku (OST). Podrobnější informace naleznete v části Datový soubor aplikace Outlook (OST). Některé organizace také uživatelům dovolují exportovat či archivovat položky do souboru PST.

Toto je nejrychlejší způsob, jak otevřít složku, ve které je uložen datový soubor aplikace Outlook (PST a OST):

  1. V aplikaci Outlook 2010 klikněte na kartu Soubor.

  2. Klikněte na tlačítko Nastavení účtu a potom na příkaz Nastavení účtu.

  3. Na kartě Datové soubory klikněte na některou položku a potom klikněte na tlačítko Otevřít umístění souboru.

Datové soubory aplikace Outlook (PST) vytvořené v aplikaci Outlook 2010 se v počítači ukládají do složky Dokumenty\Soubory aplikace Outlook. Používáte-li systém Windows XP, vytvářejí se tyto soubory rovněž ve složce Dokumenty\Soubory aplikace Outlook.

Pokud jste provedli upgrade na aplikaci Outlook 2010 v počítači, ve kterém byly v předchozích verzích aplikace Outlook vytvořeny datové soubory, jsou tyto soubory uloženy v jiné, skryté složce.

Windows 7 a Windows Vista:     jednotka:\Users\uživatel\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP:     jednotka:\Documents and Settings\uživatel\Local Settings\Data aplikací\Microsoft\Outlook

Tip :  Informace o skrytých složkách v systému Windows naleznete v okně Nápověda a podpora pro systém Windows.

Datový soubor aplikace Outlook (OST)

Soubor OST je synchronizován s položkami na serveru Exchange. Vzhledem k tomu, že data zůstávají na serveru Exchange, je možné v novém počítači tento soubor OST znovu vytvořit, aniž by jej bylo předtím nutné zálohovat.

Windows 7 a Windows Vista:     jednotka:\Users\uživatel\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP:     jednotka:\Documents and Settings\uživatel\Local Settings\Data aplikací\Microsoft\Outlook

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×