Úvod k datovým souborům aplikace Outlook

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Používáte-li aplikaci Microsoft Outlook, je třeba používat nějaké místo pro uchovávání e-mailových zpráv, kalendáře, úkolů a dalších položek. Toto úložiště, označované jako datový soubor, umožňuje uchovávat vaše data v počítači.

V tomto článku

Datové soubory aplikace Outlook

Určení typů účtů

Soubory osobních složek (.pst)

Offline složky souborů (.ost)

Umístění datového souboru

Zabezpečení datových souborů

Datové soubory aplikace Outlook

Aplikace Outlook při ukládání položek s vaším počítačem, používá typ datový soubor aplikace Outlook Soubor osobních složek (PST) s názvem. Pokud používáte účet Microsoft Exchange Server, jsou položek aplikace obvykle Doručená do a uložili na poštovnímu serveru. Abyste mohli pracovat se zprávami, i když nemůžete připojit k poštovnímu serveru, aplikace Outlook nabízí složkami, které se ukládají do jiného typu datový soubor s názvem souboru Offline složek (.ost) na vašem počítači.

Základní rozdíly mezi těmito dvěma typy datových souborů aplikace Outlook jsou následující:

 • Soubory OST aplikace Outlook se používají pouze v případě, že využíváte účet serveru Exchange Server a rozhodnete se pracovat v režimu offline, nebo používáte režim serveru Exchange s mezipamětí.

 • Soubory PST aplikace Outlook se používají pro Protokol POP3, IMAP nebo HTTP účty. Když budete chtít vytvořit archivy nebo obecnějším údajům složkách Outlooku a položky ve vašem počítači, včetně účty Exchange serveru, musíte vytvořit a používání další PST souborů.

Začátek stránky

Určení typů účtů

V dialogovém okně Nastavení účtu jsou zobrazeny typy všech e-mailových účtů ve vašem profilu aplikace Outlook.

 • V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Nastavení účtu.

  Ukázka obrazovky

Začátek stránky

Soubory osobních složek (PST)

Dialogové okno Osobní složky (PST) je datový soubor aplikace Outlook, který ukládá zprávy a další položky v počítači. Soubory osobních složek jsou nejčastější formát uložený informací v aplikaci Outlook pro domácnosti nebo v malých organizacích. Domácí uživatele obvykle umožňuje poskytovatele internetových služeb (ISP) připojení k Internetu. Poskytovatele služeb Internetu taky obsahuje jeden nebo více e-mailové účty. Nejběžnější typům účtů se označují podle názvů Internet Protocol (protokol), POP3 a IMAP nebo jenom POP a IMAP. Jiný typ účtu je HTTP nebo Web-based účet, který funguje podobně jako e-mailové účty IMAP. Všechny tři typy účtu pomocí souboru .pst.

Do souboru osobních složek (PST) můžete položky také přesunout nebo archivovat. Vzhledem k tomu, že je soubor PST uchováván ve vašem počítači, nepodléhá omezením velikosti poštovní schránky poštovního serveru. Přesunutím položek do souboru PST ve svém počítači můžete uvolnit místo v poštovní schránce poštovního serveru. Aplikaci Outlook lze nakonfigurovat tak, aby do souboru PST doručovala nové položky, tento postup má však několik nevýhod. Nebudete moci s položkami pracovat například v případě, že pro práci s e-mailovým účtem serveru Exchange používáte aplikaci Microsoft Outlook Web Access, nebo budete pracovat s jiným počítačem.

V aplikaci Microsoft Office Outlook 2003 byl představen novější soubor PST, který poskytuje větší kapacitu ukládání položek a složek a podporuje vícejazyčná data ve formátu Unicode. Soubor vytvořený ve formátu souboru osobních složek aplikace Outlook (PST) v aplikaci Outlook 2003 nebo Microsoft Office Outlook 2007 není kompatibilní s předchozími verzemi aplikace Microsoft Outlook a nelze jej v těchto verzích otevřít. Chcete-li vytvořit datový soubor kompatibilní s aplikací Outlook 2002 a předchozími verzemi, vytvořte datové soubory ve formátu souboru osobních složek PST aplikací Microsoft Outlook 97-2002. Tento formát souboru se shoduje s formátem dostupným v předchozích verzích aplikace Outlook.

Tip : Doporučujeme soubory PST pravidelně zálohovat a ukládat je na bezpečném místě. Poskytovatel služeb Internetu ani společnost Microsoft nemohou v případě ztráty souboru PST vaše e-maily ani položky obnovit.

Začátek stránky

Soubory složek offline (OST)

Používáte-li server Microsoft Exchange, jsou e-maily, kalendář a jiné položky obvykle doručovány a ukládány na tento server. Aplikaci Outlook můžete nakonfigurovat tak, aby uchovávala místní kopii vašich položek v počítači v datovém souboru aplikace Outlook označovaném jako soubor složek offline (OST). Díky tomu bude možné používat režim serveru Exchange s mezipamětí nebo pracovat v režimu offline v případě, že nebude připojení k počítači se serverem Exchange Server možné či požadované. Soubor OST je s počítačem se serverem Exchange Server synchronizován, pokud je připojení k dispozici.

Složky offline jsou kopie složek umístěných v Poštovní schránka počítače se serverem Exchange Server. Tyto složky umožňují převzít složku z umístění na serveru, zpracovat její obsah bez připojení k síti a po opětovném připojení aktualizovat složku a jí odpovídající složky na serveru a sjednotit tak obsah obou složek. Tento proces se nazývá synchronizace složek.

Obsah složky offline můžete přidat, odstranit a měnit stejným způsobem jako u složky na serveru. Můžete například měnit a přesouvat položky ve složkách, odesílat zprávy umístěné v offline složce Pošta k odeslání a zobrazit obsah veřejných složek offline. Současně můžete přijímat nové zprávy do složky Doručená pošta na serveru a ostatní uživatelé mohou přidávat, odstraňovat a měnit položky ve veřejných složkách. Tyto změny na serveru se však neprojeví, dokud neprovedete synchronizaci.

Synchronizovány jsou následující informace:

 • Záhlaví:    Pouze u položek e-mailů představuje záhlaví popisný identifikátor, který obsahuje jméno odesílatele, předmět zprávy, čas přijetí zprávy a její velikost.

 • Úplné položky:    Úplná položka obsahuje záhlaví, text zprávy a všechny přílohy, včetně vložených objektů a obrázků.

Při práci offline složky, které jsou synchronizovány jsou určena skupiny pro odesílání a přijímání. U skupin pro odesílání a přijímání můžete složek, které jsou synchronizovány a aktualizován, aby se při připojení k serveru není možné nebo zvolíte možnost pracovat offline, můžete pokračovat v práci s tyto položky. Můžete taky určit, že aktualizace Adresář stáhnout při synchronizaci.

Pokud používáte e-mailový účet Exchange serveru, doporučujeme použít režim Cached Exchange. Většina důvodů pro práci offline jsou vyloučenou při použití režimu Cached Exchange. Chybějící připojení k síti totiž prakticky průhledné vám můžete pokračovat v práci s položkami.

Režim serveru Exchange s mezipamětí ve výchozím nastavení vytvoří a použije soubor složek offline (OST) a poté stáhne a bude udržovat synchronizovanou kopii položek ve všech složkách Poštovní schránka. Můžete pokračovat v práci a aplikace Outlook vaše údaje synchronizuje se serverem.

Ať jste v kanceláři, doma nebo v letadle, nemá změna sítě a její dostupnost na vaši práci žádný vliv. Pokud je připojení k serveru Exchange přerušeno, můžete pokračovat v práci se svými daty. Po obnovení připojení aplikace Outlook automaticky synchronizuje změny, takže složky a položky na serveru a ve vašem počítači budou opět shodné. Aplikace Outlook spravuje připojení k serveru a zajišťuje aktuálnost dat. Není třeba přepnout do režimu offline a poté se znovu pokoušet navázat spojení – vše probíhá automaticky.

Režim Cached Exchange také není ušetřil práci se dají vytvořit skupiny pro odesílání a přijímání, vyberte složky, které chcete, aby byl k dispozici offline a udržovat tyto složky synchronizované. Všechny úkoly jsou zpracovány v aplikaci Outlook.

Začátek stránky

Umístění datových souborů

Následující seznam obsahuje umístění, do kterých aplikace Microsoft Outlook ukládá v počítači datové soubory. Některé složky mohou být skryté. Chcete-li je zobrazit, proveďte jeden z následujících kroků:

 • Microsoft Windows XP a Microsoft Windows Server 2003   

  1. Klepněte na tlačítko Start a poté na příkaz Tento počítač.

  2. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti složky, klepněte na kartu Zobrazit a poté klepněte na možnost Zobrazit skryté soubory a složky.

 • Microsoft Windows 2000   

  1. Poklepejte na složku Tento počítač na ploše.

  2. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti složky, klepněte na kartu Zobrazit a poté klepněte na možnost Zobrazit skryté soubory a složky.

Datové soubory aplikace Outlook (PST)    jednotka: \Documents and Settings\Uživatel\Local Settings\Data aplikací\Microsoft\Outlook

Offline složky souboru (.ost)    jednotka: \Documents and Settings\Uživatel\Local Settings\Data aplikací\Microsoft\Outlook

Chcete-li zjistit úložiště dalších konfiguračních souborů, například vlastní nastavení panelu nabídek, vyhledejte další informace v části Umístění souborů aplikace Outlook v oddílu Viz také. Řiďte se následujícími pravidly:

 • Datový soubor (jiný než soubor používaný jako výchozí umístění pro doručování) můžete ukládat, kopírovat a přesouvat do jiného umístění na pevném disku nebo do sdílené síťové složky. Nezapomeňte však, že k otevření souboru osobních složek (PST) je nutné mít pro danou složku oprávnění ke čtení a zápisu.

 • S datovým souborem může pracovat vždy pouze jeden uživatel nebo jedna aplikace.

 • Datový soubor PST můžete uložit na médium určené pouze pro čtení, například disk CD a DVD. Budete-li však chtít soubor PST použít, bude nutné jej zkopírovat na jednotku pevného disku.

Upozornění : Nedoporučujeme přistupovat k datovému souboru ze sdílené síťové složky či jiného počítače. Zvýší se tím riziko ztráty dat.

Začátek stránky

Zabezpečení datových souborů

K datovému souboru PST můžete po jeho vytvoření přiřadit heslo. Heslo zvyšuje bezpečnost a snižuje riziko neoprávněného přístupu k vašim datům. Pokud zaškrtnete políčko Uložit toto heslo do seznamu hesel, nebudete při každém otevření souboru vyzváni k zadání hesla.

Používejte silná hesla kombinující malá a velká písmena, čísla a symboly. Slabá hesla obsahují jenom některé z těchto znaků. Příklad silného hesla: Y6dh!et5. Příklad slabého hesla: Domek27. Hesla by měla obsahovat minimálně 8 znaků. Ještě vhodnější jsou hesla obsahující 14 nebo víc znaků.

Heslo je nezbytné si zapamatovat. Pokud heslo zapomenete, společnost Microsoft ho nebude moci zjistit. Hesla, která si zapíšete, uložte na bezpečném místě stranou od informací, jež budou těmito hesly chráněny.

Poznámka : Jestliže není váš uživatelský účet systému Windows chráněný heslem nebo pokud mají k tomuto účtu přístup jiní uživatelé, nezaškrtávejte políčko Uložit toto heslo do seznamu hesel.

Dialogové okno Vytvořit osobní složky

1. Pokud nezadáte název do textového pole Název, bude mít ve výchozím nastavení soubor osobních složek (PST) v navigačním podokně aplikace Outlook název Osobní složky. To může být zavádějící, pokud otevřete několik souborů PST, které budou mít všechny stejný název. Doporučujeme zadat název, který je pro vás smysluplný.

2. Heslo není pro soubor PST povinné, zajistí však lepší ochranu vašich informací. Zadejte stejné heslo do obou textových polí Heslo a Potvrzení hesla. Z důvodu zabezpečení se při zápisu hesla zobrazí tečky.

3. Použijete-li pro tento soubor PST heslo, můžete zaškrtnutím tohoto políčka předejít nutnosti zadávat heslo při každém otevření daného souboru PST v aplikaci Outlook. Výzva k zadání hesla se bude zobrazovat i v případě, že soubor PST přesunete do jiného profilu systému Windows nebo do jiného počítače.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×