Úvod do tabulek

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Data jsou v databázi uložena v tabulkách – seznamech předmětů, které obsahují data uspořádaná do záznamů. Můžete například vytvořit tabulku Kontakty, která bude sloužit k ukládání jmen, e-mailových adres a telefonních čísel.

Tento článek obsahuje přehled tabulek v Microsoft Access 2010 a přináší funkce nové nebo odebírat tabulky. Tento článek také vysvětluje, jak vytvořit tabulku, jak přidáte pole do tabulky, jak nastavit tabulky Primární klíč a jak nastavit vlastnosti pole a tabulky.

By měly začít návrhu databáze plánování všech jejích tabulek a jak se jedná o sobě. Před vytvořením tabulky pečlivě zvažte vašim požadavkům a určete všech tabulek, které potřebujete. Úvodní informace o plánování a návrh databáze nahlédněte do článku Základy návrhu databázea odkazy v části Viz také.

Poznámka: Návrhové zobrazení není dostupné u webových tabulek. Místo toho můžete návrh funkce nyní obsažené v zobrazení Datový list. Další informace o návrhu webové databáze naleznete v článku vytvoření databáze pro sdílení na webu.

V tomto článku

Základní informace

Specifikace tabulek

Co je nového

Vytvoření nové tabulky

Nastavení primárního klíče tabulky

Nastavení vlastností tabulky

Přidání pole do tabulky

Vytvoření počítaného pole

Nastavení vlastností pole

Přehled

Tabulka je databázový objekt, který slouží k ukládání dat o určitém předmětu zájmu, například zaměstnancích nebo výrobcích. Tabulka se skládá ze záznamů a polí.

Každý záznam obsahuje data týkající se jedné instance předmětu tabulky, například zaměstnance. O záznamech se často hovoří jako o řádcích nebo instancích.

Každé pole obsahuje data o jednom aspektu předmětu tabulky, například křestní jméno nebo e-mailovou adresu. Pole se často označují jako sloupce nebo atributy.

Záznam se skládá z hodnoty polí, například Contoso, Ltd. nebo someone@example.com. Hodnotu pole je také běžně označovanému jako údaj.

Customers table in Access showing layout of records and fields

1. Záznam

2. Pole

3. Hodnota pole

Databáze může obsahovat mnoho tabulek a v každé z nich jsou uloženy informace týkající se jiného předmětu. Každá tabulka může obsahovat mnoho polí různých datových typů, například texty, čísla, kalendářní data a hypertextové odkazy.

Externí data

Lze vytvářet propojení na nejrůznější externí zdroje dat, například jiné databáze, textové soubory a sešity aplikace Excel. Pokud vytvoříte propojení na externí data, aplikace Access bude toto propojení používat, jako by se jednalo o tabulku. V závislosti na externím zdroji dat a způsobu vytvoření propojení lze data v propojené tabulce upravovat a vytvářet relace zahrnující propojenou tabulku. Prostřednictvím tohoto propojení však není možné měnit návrh externích dat.

Vlastnosti tabulky a pole

Nastavením vlastností tabulek a polí je možné určit jejich charakteristiku nebo chování.

Seznamy vlastností tabulky a pole
Otevřete v návrhovém zobrazení tabulky.

1. Vlastnosti tabulky

2. Vlastnosti pole

V databázi aplikace Access představují vlastnosti tabulky atributy, které ovlivňují vzhled a chování tabulky jako celku. Vlastnosti tabulky se nastavují v seznamu vlastností tabulky, v návrhovém zobrazení. Například nastavením vlastnosti Výchozí zobrazení tabulky lze určit, jak bude tabulka ve výchozím nastavení zobrazena.

Vlastnost pole platí pro konkrétního pole v tabulce a definuje jeden z pole vlastnosti nebo aspekt chování pole. Některé vlastnosti pole můžete nastavit v Zobrazení Datový list. Pomocí podokna Vlastností pole můžete také nastavit libovolného pole vlastnosti v návrhovém zobrazení.

Datové typy

Každé pole má určitý datový typ. Datový typ pole označuje typ dat, která budou v poli uložena, například dlouhé texty nebo připojené soubory.

Nastavení datového typu

Datový typ je vlastnost pole, od ostatních vlastností pole se však liší následovně:

 • Datový typ pole se nastavuje v návrhové mřížce tabulky, nikoli v podokně Vlastnosti pole.

 • Datový typ pole určuje, jaké další vlastnosti bude pole mít.

 • Datový typ pole je nutné nastavit při vytvoření daného pole.

  Poznámka: V Accessu můžete vytvořit nové pole zadáním dat v novém sloupci v zobrazení Datový list. Když vytvoříte pole zadáním dat v zobrazení Datový list, Access automaticky přiřadí datového typu pro pole, podle hodnoty, které zadáte. Pokud žádný datový typ je dán zadání, aplikace Access nastaví datový typ Text. V případě potřeby můžete změnit datový typ pomocí karet část nové Fluent systému Microsoft Office.

Příklady automatické dat zadejte zjišťování

Následující tabulka znázorňuje, jak v zobrazení Datový list funguje automatické zjišťování datových typů.

If you enter:

Datový typ pole vytvořeného aplikací Office Access 2007

Jan

Text

http://www.contoso.com

Můžete použít libovolný platný prefix protokolu sítě Internet. Platné prefixy jsou například tyto: http://, https:// nebo mailto:.

Hyperlink

2,5

Number, Long Integer

50 000

Číslo (dlouhé celé číslo)

50 000,99

Číslo (dvojitá přesnost)

50000,389

Number, Double

12/67

Rozpoznány budou formáty data a času, které odpovídají místnímu nastavení přihlášeného uživatele.

Datum a čas

31. prosinec 2006

Datum a čas

10:50:23

Datum a čas

10:50 dop.

Datum a čas

17:50

Datum a čas

312,50 Kč

Rozpoznán bude symbol měny, který odpovídá místnímu nastavení přihlášeného uživatele.

Měna

21,75

Číslo (dvojitá přesnost)

123,00%

Číslo (dvojitá přesnost)

3,46E+03

Číslo (dvojitá přesnost)

Relace tabulek

Přestože jsou v každé z tabulek uložena data o jiném předmětu, tabulky databáze obvykle obsahují data o předmětech, které jsou vzájemně v určité relaci. Databáze může například obsahovat:

 • Tabulku zákazníků, která obsahuje zákazníky společnosti včetně jejich adres

 • Tabulku prodávaných výrobků, včetně cen a obrázků jednotlivých položek

 • Tabulku objednávek obsahující objednávky zákazníků

Protože data týkající se různých předmětů jsou uložena v samostatných tabulkách, je třeba je nějakým způsobem provázat, aby bylo možné snadno kombinovat související data z těchto samostatných tabulek. Data uložená v různých tabulkách se propojují vytvořením relací. Relace je logické propojení mezi dvěma tabulkami určující pole, která jsou pro tabulky společná.

Klíče

Pole, která jsou součástí relace tabulky, se označují jako klíče. Klíč se obvykle skládá z jednoho pole, může však být tvořen i více poli. Existují dva typy klíčů:

 • Primární klíč:    Tabulka může mít pouze jeden primární klíč. Primární klíč se skládá z jednoho nebo více polí, které jedinečným způsobem identifikují každý záznam, který je v tabulce uložen. Jako primární klíč často slouží jedinečné identifikační číslo, například číslo ID, výrobní číslo nebo kód. Například každý zákazník v tabulce Zákazníci může mít jedinečné identifikační číslo (ID). Pole identifikačního čísla zákazníka je primárním klíčem tabulky Zákazníci. Pokud primární klíč obsahuje více než jedno pole, skládá se obvykle z již existujících polí, která společně tvoří jedinečné hodnoty. Například v tabulce týkající se osob lze použít jako primární klíč kombinaci příjmení, křestního jména a data narození.

 • Cizí klíč:    Tabulka může mít také jeden nebo více cizích klíčů. Cizí klíč obsahuje hodnoty, které odpovídají hodnotám primárního klíče jiné tabulky. Například v tabulce Objednávky může každá objednávka obsahovat identifikační číslo (ID) zákazníka odpovídající určitému záznamu v tabulce Zákazníci. Pole identifikačního čísla zákazníka (ID) je cizím klíčem tabulky Objednávky.

Shoda hodnot mezi poli klíčů tvoří základ relace tabulky. Pomocí relace tabulky lze kombinovat data ze souvisejících tabulek. Předpokládejme například, že existuje tabulka Zákazníci a tabulka Objednávky. V tabulce Zákazníci je každý záznam identifikován polem primárního klíče – ID.

Chcete-li přidružit jednotlivé objednávky k zákazníkům, můžete přidat do tabulky Objednávky pole cizího klíče odpovídající poli ID v tabulce Zákazníci a pak mezi těmito dvěma klíči vytvořit relaci. Při přidávání záznamu do tabulky Objednávky použijete hodnotu ID zákazníka z tabulky Zákazníci. Kdykoli budete chtít zobrazit informace o zákazníkovi určité objednávky, pomocí této relace zjistíte, která data z tabulky Zákazníci odpovídající příslušným záznamům v tabulce Objednávky.

An Access table relationship shown in the Relationships window
Relace tabulek zobrazená v okně relace.

1. Primární klíč identifikovaný ikonou klíče vedle názvu pole

2. Cizí klíč – všimněte si chybějící ikony klíče

Výhody používání relací

Oddělené uchovávání dat v tabulkách se vzájemnými relacemi přináší následující výhody:

 • Konzistence:    Každá položka dat je zaznamenána pouze jednou a v jedné tabulce, existuje proto menší pravděpodobnost nejednoznačností nebo nekonzistencí. Například jméno zákazníka je uloženo pouze jednou v tabulce zákazníků, nikoli opakovaně (a potenciálně nekonzistentně) v tabulce obsahující data objednávek.

 • Efektivita:    Zaznamenáváním dat na jednom místě se šetří místo na disku. Kromě toho menší tabulky obvykle poskytují data rychleji než větší tabulky. A konečně pokud nepoužíváte pro samostatné předměty samostatné tabulky, dojde v tabulkách ke vzniku hodnot Null (chybějícím datům) a redundanci, čímž dochází k plýtvání místem a snížení výkonu.

 • Srozumitelnost:    Návrh databáze je snáze pochopitelný, jsou-li předměty správně rozděleny do tabulek.

Tip: Při plánování tabulek berte v úvahu relace. Pokud tabulka obsahující odpovídající primární klíč již existuje, můžete k vytvoření pole cizího klíče použít Průvodce vyhledáváním, který tuto relaci automaticky vytvoří.

Začátek stránky

Specifikace tabulek

V Access 2010: tabulka má následující praktické omezení:

Atribut

Maximum

Počet znaků v názvu tabulky

64

Počet znaků v názvu pole

64

Počet polí v tabulce

255

Počet otevřených tabulek

2 048; do tohoto omezení jsou započteny tabulky otevřené interně v aplikaci Access

Velikost tabulky

2 gigabajty minus prostor potřebný pro systémové objekty

Počet znaků v poli typu Text

255

Počet znaků v poli typu Memo

65 535 při vkládání dat prostřednictvím uživatelského rozhraní;
2 gigabajty pro uložení znaků při vkládání dat z programu

Velikost pole typu Objekt OLE

1 gigabajt

Počet indexů v tabulce

32

Počet polí v indexu

10

Počet znaků v ověřovacím textu

255

Počet znaků v ověřovacím pravidle

2 048

Počet znaků v popisu tabulky nebo pole

255

Počet znaků v záznamu (kromě polí typu Memo a Objekt OLE), pokud je vlastnost Komprese kódu Unicode polí nastavena na Ano

4 000

Počet znaků v nastavení vlastností pole

255

Začátek stránky

Co je nového

Rozdíly oproti aplikaci Access 2007

Vytvoření tabulky ve Access 2010 je velmi podobné proces pro vytvoření tabulky v aplikaci Access 2007. V Access 2010 existují však několik nových funkcí, které se vztahují k tabulkám:

 • Datová makra:    K událostem v tabulkách lze nyní připojit makra, což umožňuje provádět akce v případě změny, vložení nebo odstranění záznamu. Tato makra je možné použít například k ověřování dat nebo provádění výpočtů.

 • Datový typ Vypočteno:    Tento nový datový typ umožňuje vytvořit pole na základě výpočtu z jiných polí ve stejné tabulce. Lze například vytvořit pole Celkem řádek obsahující výsledek součinu pole Množství a Jednotková cena. Potom je v případě aktualizace pole Množství nebo Jednotková cena automaticky aktualizováno pole Celkem řádek.

 • Připojitelnost k webovým službám:    Kromě propojení s externími zdroji dat, jako jsou sešity aplikace Excel a seznamy služby SharePoint, se lze nyní připojit k datům na webech poskytujících rozhraní webové služby. Lze například vytvořit připojení k datům na webu internetového prodejce a pak vytvořit vlastní aplikaci na prohlížení výrobků nebo vytváření objednávek.

 • Tabulky a pole šablon nahrazují modely    Aplikace Access 2007 zavádí šablony tabulky a pole šablony. Šablony tabulky byly prázdné tabulky, které můžete použít k vytvoření nové tabulky vytvořené kompatibilní s tyto předdefinované seznamy služby Windows SharePoint Services:

  • Kontakty

  • Úkoly

  • Problémy

  • Události

  • Prostředky

   V Access 2010 pomocí modely když budete chtít přidat předdefinovaných části do vaší databáze. Modely mohou obsahovat tabulek a mohou také obsahovat jiné druhy databázové objekty, například dotazy a formuláře.

   Poznámka: Toto téma modely nepopisuje. Další informace naleznete v části Viz také.

Rozdíly oproti aplikaci Access 2003

 • Modely nahradil Průvodce tabulky    Ve verzích aplikace Access starší než 2007 použít Průvodce tabulky pro rychlé vytvoření tabulky odpovědí na pár otázek. V aplikaci Access 2007 Průvodce tabulky nahradil šablony tabulky a pole. V Access 2010 nahraďte modely šablony tabulky a pole.

  Poznámka: Toto téma modely nepopisuje. Další informace naleznete v části Viz také.

 • Vytváření datových listů:     Tabulky a pole lze nyní vytvářet a upravovat při práci v zobrazení Datový list.

Začátek stránky

Vytvoření nové tabulky

Novou tabulku vytvořte v případě, že máte nový zdroj dat, který nepatří do žádné z existujících tabulek.

Tabulku lze vytvořit vytvořením nové databáze, vložením tabulky do existující databáze nebo importem do tabulky či vytvořením propojení na tabulku z jiného zdroje dat – například sešitu aplikace Microsoft Office Excel, dokumentu aplikace Microsoft Office Word, textového souboru, webové služby nebo jiné databáze. Při vytvoření nové prázdné databáze vznikne automaticky nová prázdná tabulka. V tabulce pak můžete zadáváním dat začít definovat požadovaná pole.

Co chcete udělat?

Vytvoření nové tabulky v nové databázi

Vytvoření nové tabulky v existující databázi

Vytvoření nové tabulky v nové databázi

 1. Na kartě Soubor klikněte na možnost Nový a poté na položku Prázdná databáze.

 2. Do pole Název souboru zadejte název souboru nové databáze.

 3. Chcete-li přejít do jiného umístění pro uložení databáze, klikněte na ikonu složky.

 4. Klikněte na tlačítko Vytvořit.

  Otevře se nová databáze a vytvoří se v ní nová tabulka s názvem Tabulka1, která se otevře v zobrazení Datový list.

Vytvoření nové tabulky v existující databázi

 1. Klikněte na kartu Soubor, přejděte na položku Otevřít a poté proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud je požadovaná databáze uvedena v seznamu Poslední databáze, klikněte na příslušnou databázi v tomto seznamu.

   – nebo –

  • Není-li databáze v seznamu Poslední databáze uvedena, klikněte v části Otevřít dokument na požadovanou možnost.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte databázi, kterou chcete otevřít, a klikněte na tlačítko Otevřít.

 3. Na kartě Vytvořit klikněte ve skupině Tabulky na položku Tabulka.

  V databázi se vytvoří nová tabulka a tato tabulka se otevře v zobrazení Datový list.

Začátek stránky

Vytvoření tabulky importem nebo propojením dat

Vytvoření tabulky importem nebo propojením dat, který je uložený jinde. Můžete importovat nebo propojit data v listu aplikace Excel, seznam Windows SharePoint Services, soubor XML, jiné databáze aplikace Access, do složky Microsoft Office Outlooku a další.

Při importu dat vznikne v aktuální databázi nová tabulka, která bude obsahovat kopii těchto dat. Následné změny zdrojových dat nebudou mít na importovaná data žádný vliv a změny importovaných dat neovlivní zdrojová data. Po připojení ke zdroji dat a importu dat z tohoto zdroje lze importovaná data používat bez připojení ke zdroji. Návrh importované tabulky je možné změnit.

Při propojení dat vznikne v aktuální databázi propojená tabulka, která představuje přímé propojení na informace, které jsou uloženy jinde. Jestliže měníte data v propojené tabulce, měníte je ve zdroji. Kdykoli se změní data ve zdroji, projeví se tato změna v propojené tabulce. Při každém použití propojené tabulky musí být k dispozici připojení ke zdroji dat. Návrh propojené tabulky není možné změnit.

Poznámka: Data v listu aplikace Excel nemůžete upravovat pomocí propojené tabulky. Toto omezení lze obejít importem zdrojových dat do databáze aplikace Access a následným propojením této databáze s aplikací Excel. Další informace o vytváření propojení s aplikací Access z aplikace Excel naleznete v nápovědě aplikace Excel nebo v odkazech v části Viz také.

Vytvoření nové tabulky importem nebo propojením externích dat

 1. Na kartě Externí data klikněte ve skupině Importovat a propojit na některý z dostupných zdrojů dat.

 2. Postupujte podle pokynů v dialogových oknech, které se v jednotlivých krocích zobrazí.

  Aplikace Access vytvoří novou tabulku a zobrazí ji v navigačním podokně.

Tip: Import nebo propojení dat ze seznamu služby SharePoint je možné provést také pomocí příkazu na kartě Vytvořit.

Začátek stránky

Vytvoření tabulky pomocí webu služby SharePoint

Vytvoření tabulky v databázi, které importují data z nebo propojení se seznamem Sharepointu. Můžete taky vytvořit nový seznam služby SharePoint pomocí předdefinované šablony. Předdefinované šablony v Access 2010 patří Kontakty, úkoly, problémy a události.

 1. Na kartě Vytvořit klepněte ve skupině Tabulky na položku Seznamy serveru SharePoint.

 2. Udělejte něco z tohoto:

  • Vytvořit seznam služby SharePoint, který je založený na šabloně

   1. Klikněte na jednu z položek Kontakty, Úkoly, Problémy nebo Události.

   2. V dialogovém okně Vytvořit nový seznam zadejte adresu URL webu služby SharePoint, na kterém chcete seznam vytvořit.

   3. Do polí Zadejte název pro nový seznam a Popis zadejte název a popis nového seznamu.

   4. Pokud chcete propojenou tabulku po vytvoření otevřít, zaškrtněte políčko Otevřít seznam při dokončení (ve výchozím nastavení zaškrtnuto).

  • Vytvoření nového vlastního seznamu

   1. Klepněte na tlačítko Vlastní.

   2. V dialogovém okně Vytvořit nový seznam zadejte adresu URL webu služby SharePoint, na kterém chcete seznam vytvořit.

   3. Do polí Zadejte název pro nový seznam a Popis zadejte název a popis nového seznamu.

   4. Pokud chcete propojenou tabulku po vytvoření otevřít, zaškrtněte políčko Otevřít seznam při dokončení (ve výchozím nastavení zaškrtnuto).

  • Import dat z existujícího seznamu

   1. Klikněte na položku Existující seznam serveru SharePoint.

   2. V dialogovém okně Načíst externí data zadejte adresu URL webu služby SharePoint, na kterém jsou uložena data, která chcete importovat.

   3. Klikněte na přepínač Importovat zdrojová data do nové tabulky v aktuální databázi a klikněte na tlačítko Další.

   4. Zaškrtněte políčko vedle každého seznamu služby SharePoint, který chcete importovat.

  • Propojení s existujícím seznamem

   1. Klikněte na položku Existující seznam serveru SharePoint.

   2. V dialogovém okně Načíst externí data – Web služby SharePoint zadejte adresu URL webu služby SharePoint obsahujícího seznam, ke kterému chcete vytvořit propojení.

   3. Klikněte na přepínač Vytvořit odkaz na zdroj dat vytvořením propojené tabulky a potom klikněte na tlačítko Další.

   4. Zaškrtněte políčko vedle každého seznamu služby SharePoint, na který chcete vytvořit propojení.

Začátek stránky

Vytvoření tabulky pomocí webové služby

V databázi lze vytvořit tabulku, která bude propojena s daty na webu poskytujícím rozhraní webové služby.

Poznámka: Tabulky webových služeb jsou určeny jen pro čtení.

 1. Na kartě Externí data klikněte ve skupině Importovat a propojit na tlačítko Další a pak klikněte na položku Datové služby.

 2. Pokud bylo připojení, které chcete použít, již vytvořeno, přejděte ke kroku 5. V opačném případě pokračujte následujícím krokem.

 3. Klikněte na položku Instalace nových připojení.

 4. Vyberte soubor připojení, který chcete použít, a klikněte na tlačítko OK.

 5. V dialogovém okně Vytvořit propojení na data webové služby rozbalte připojení, které chcete použít.

 6. Vyberte tabulku, na kterou chcete vytvořit připojení.

  Aplikace Access zobrazí příslušná pole na pravé straně dialogového okna.

 7. Název propojené tabulky můžete také zadat do pole Zadejte název odkazu. Aplikace Access tento název použije pro propojenou tabulku v navigačním podokně.

 8. Klikněte na tlačítko OK.

  Aplikace Access vytvoří propojenou tabulku.

Začátek stránky

Nastavení primárního klíče tabulky

Vytvořením primárního klíče tabulky získáte následující výhody:

 • Aplikace Access automaticky vytvoří index pro primární klíč, čímž se může zvýšit výkon databáze.

 • Aplikace Access zajistí, aby měl každý záznam v poli primárního klíče hodnotu.

 • Aplikace Access ověří, zda jsou všechny hodnoty v poli klíče jedinečné. Jedinečné hodnoty mají zásadní důležitost, protože jinak by neexistoval způsob, jak spolehlivě rozlišit určitý záznam od jiných.

Při vytvoření nové tabulky v zobrazení Datový list aplikace Access automaticky vytvoří primární klíč a přiřadí mu název pole ID a datový typ Automatické číslo.

V návrhovém zobrazení lze primární klíč změnit nebo odebrat, případně nastavit primární klíč pro tabulku, která ho neobsahuje.

Určení polí, která lze použít jako primární klíč

Může nastat situace, že data, která chcete použít jako primární klíč, již existují. Máte například existující čísla ID zaměstnanců. Pokud vytvoříte tabulku pro ukládání informací o zaměstnancích, můžete se rozhodnout použít existující čísla ID zaměstnanců jako primární klíč tabulky. Nebo může nastat situace, že číslo ID zaměstnance je jedinečné pouze v kombinaci s číslem ID oddělení, což vyžaduje, aby byla jako primární klíč použita obě pole společně. Má-li pole sloužit jako primární klíč, musí splňovat následující podmínky:

 • Každý záznam má pro dané pole nebo kombinaci polí jedinečnou hodnotu.

 • Pole nebo kombinace polí nejsou nikdy prázdné nebo nemají hodnotu Null – vždy obsahují nějakou hodnotu.

 • Hodnoty se nemění.

Pokud neexistují data vhodná jako primární klíč, můžete vytvořit nové pole, které bude jako primární klíč sloužit. Při vytváření nového pole určeného pro primární klíč nastavte jeho datový typ na Automatické číslo, abyste zajistili, že bude splňovat podmínky uvedené v předchozím seznamu.

Nastavení nebo změna primárního klíče

 1. Vyberte tabulku, jejíž primární klíč chcete nastavit nebo změnit.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Zobrazení na položku Zobrazení a potom na položku Návrhové zobrazení.

 3. V návrhové mřížce tabulky vyberte pole, která chcete použít jako primární klíč.

  Chcete-li vybrat samostatné pole, klikněte na Volič řádku pro požadované pole.

  Chcete-li vybrat více polí, stiskněte a podržte klávesu CTRL a klikněte na voliče řádku jednotlivých polí.

 4. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Nástroje na příkaz Primární klíč.

  Skupina Nástroje na kartě Návrh

  Nalevo od pole nebo polí, která byla určena jako primární klíč, se zobrazí indikátor klíče.

Odebrání primárního klíče

 1. Vyberte tabulku, jejíž primární klíč chcete odebrat.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Zobrazení na položku Zobrazení a potom na položku Návrhové zobrazení.

 3. Klikněte na Volič řádku aktuálního primárního klíče. Skládá-li primární klíč z více polí, podržte stisknutou klávesu CTRL a potom klikněte na volič řádku každého pole.

 4. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Nástroje na Primární klíč.

  Skupina Nástroje na kartě Návrh

  Z pole nebo polí, která byla určená jako primární klíč, bude odstraněn indikátor klíče.

Poznámka: Pokusíte-li se uložit novou tabulku bez nastavení primárního klíče, zobrazí se dotaz, zda má být vytvořeno nové pole pro primární klíč. Pokud kliknete na tlačítko Ano, aplikace Access vytvoří pole ID datového typu Automatické číslo a zajistí tak, aby každý záznam obsahoval jedinečnou hodnotu. Jestliže tabulka již pole typu Automatické číslo obsahuje, bude toto pole použito jako primární klíč. Jestliže kliknete na tlačítko Ne, aplikace Access pole nepřidá a nebude nastaven žádný primární klíč.

Začátek stránky

Nastavení vlastností tabulky

Je možné nastavit vlastnosti, které platí pro celou tabulku nebo pro celé záznamy.

 1. Vyberte tabulku, jejíž vlastnosti chcete nastavit.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Zobrazení na položku Zobrazení a potom na položku Návrhové zobrazení.

 3. Na kartě Návrh klepněte ve skupině Zobrazit/Skrýt na položku Seznam vlastností.

  Show/Hide group on the Design tab in Access

  Zobrazí se seznam vlastností tabulky.

 4. V seznamu vlastností klikněte na kartu Obecné.

 5. Klikněte do buňky nalevo od vlastnosti, kterou chcete nastavit, a zadejte nastavení požadované vlastnosti.

  Vlastnosti dostupné tabulky

  Vlastnost tabulky

  Použití

  Zobrazit zobrazení na webu služby SharePoint

  Zadejte, zda zobrazení založená na tabulce mohou být zobrazena na webu služby SharePoint.

  Poznámka: Účinek tohoto nastavení závisí na nastavení vlastnosti databáze Zobrazit všechna zobrazení na webu SharePoint.

  Další informace naleznete v části Viz také.

  Vnořený datový list rozevřen

  Nastavte rozbalení všech vnořených datových listů při otevření tabulky.

  Výška vnořeného datového listu

  Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud chcete okno vnořeného datového listu, aby byly zobrazeny všechny řádky, ponechejte toto nastavení vlastnosti na hodnotě 0".

  • Jestliže chcete určit výšku vnořeného datového listu, zadejte požadovanou výšku v palcích.

  Orientace

  Nastavte orientaci zobrazení podle toho, zda se váš jazyk čte zleva doprava nebo zprava doleva.

  Popis

  Zadejte popis tabulky. Tento popis se zobrazí jako popis tabulky.

  Výchozí zobrazení

  Nastavte zobrazení Datový list, Kontingenční tabulka nebo Kontingenční graf jako výchozí zobrazení pro otevření tabulky.

  Ověřovací pravidlo

  Zadejte výraz, který musí být při přidání nebo změně záznamu pravdivý.

  Ověřovací text

  Zadejte zprávu, která se zobrazí, pokud záznam poruší platnost výrazu ve vlastnosti Ověřovací pravidlo.

  Filtr

  Definujte kritéria pro zobrazení pouze odpovídajících řádků v zobrazení Datový list.

  Řadit podle

  Zadejte jedno nebo více polí pro výchozí pořadí řazení řádků v zobrazení Datový list.

  Název vnořeného datového listu

  Zadejte, zda se má v zobrazení Datový list zobrazit vnořený datový list, a pokud ano, která tabulka či dotaz má být zdrojem řádků vnořeného datového listu.

  Podřízená propojovací pole

  Zadejte jedno nebo více polí z tabulky či dotazu sloužící jako zdroj řádků vnořeného datového listu – obsah těchto polí se bude porovnávat s hodnotou vlastnosti Řídicí propojovací pole zadané pro tabulku.

  Řídicí propojovací pole

  Zadejte pole z tabulky, které splňují podmínku vlastnosti Podřízená propojovací pole zadané pro tabulku.

  Filtrovat při zavedení

  Nastavíte-li tuto vlastnost na hodnotu Ano, bude při otevření tabulky v zobrazení Datový list automaticky použita filtrační podmínka zadaná ve vlastnosti Filtr.

  Řadit podle hodnoty Při zavedení

  Nastavíte-li tuto vlastnost na hodnotu Ano, bude při otevření tabulky v zobrazení Datový list automaticky použita podmínka řazení zadaná ve vlastnosti Řadit podle.

  Tip: Získat další prostor zadávat nebo upravovat nastavení v poli vlastnosti, stiskněte kombinaci kláves SHIFT + F2 zobrazte okno Lupa. Je-li pomoc s vytvořením výrazu ve vlastnosti Ověřovací pravidlo , klikněte na Tlačítko Tvůrce vedle pole vlastnosti ověřovací pravidlo pro zobrazení Tvůrce výrazů.

 6. Změny uložíte stisknutím kombinace kláves CTRL+S.

Začátek stránky

Přidání pole do tabulky

Veškerá data, která chcete evidovat, jsou uložena v polích. V tabulce kontaktů například vytvoříte pole Příjmení, Křestní jméno, Telefonní číslo a Adresa. V tabulce výrobků vytvoříte pole Název výrobku, ID výrobku a Cena.

Před vytvořením polí se pokuste data rozdělit na co nejmenší smysluplné části. Je mnohem snadnější data později sloučit než rozdělit. Například místo pole Celé jméno můžete vytvořit samostatná pole pro Příjmení a Křestní jméno. Potom lze snadno vyhledávat nebo řadit podle hodnoty Příjmení, Křestní jméno nebo obou. Pokud plánujete vytvářet sestavy, řadit, vyhledávat nebo provádět výpočty s některou položkou dat, umístěte tuto položku do samostatného pole. Další informace o navrhování databáze a vytváření polí naleznete pomocí odkazů v části Viz také.

Jakmile pole vytvoříte, můžete také nastavením jeho vlastností určit jeho vzhled a chování.

Přidání pole zadáním dat

Pokud vytvoříte novou tabulku nebo otevřete existující tabulku v zobrazení Datový list, můžete do tabulky přidat pole zadáním dat do sloupce datového listu Přidat nové pole.

Datasheet in Access with Add New Field column

1. Zadejte data do sloupce Přidat nové pole.

 1. Vytvořte nebo otevřete tabulku v zobrazení Datový list.

  Další informace o vytváření tabulky naleznete v části Vytvoření nové tabulky.

 2. Do sloupce Přidat nové pole zadejte název pole, které chcete vytvořit.

  Použijte popisný název, aby bylo pole snadněji identifikovatelné.

 3. Zadejte data do nového pole.

Začátek stránky

Vytvoření vypočítaného pole

Vypočítané pole je třeba vytvořit v návrhovém zobrazení.

 1. Tabulku, ve které chcete vytvořit počítané pole, otevřete v návrhovém zobrazení.

 2. Do prvního prázdného řádku návrhové mřížky tabulky zadejte v poli Název pole název vypočítaného pole.

 3. Jako Datový typ zvolte hodnotu Vypočítané.

  Otevře se Tvůrce výrazů.

 4. Zadejte výpočet, který chcete provést v okně Tvůrce výrazů. Pokud tabulka obsahuje pole1 a pole2 a chcete vytvořit počítané pole (pole3) rovna hodnotě pole1 vydělí hodnotu pole2, který byste zadali například [pole1] a [pole2] v okně Tvůrce výrazů.

  Další informace o výrazů naleznete v článku Úvod k výrazům.

 5. Jakmile dokončíte zadání výpočtu, klikněte na tlačítko OK.

  Tip: Je vhodné přepnout do zobrazení Datový list a zkontrolovat, zda vypočítané pole funguje požadovaným způsobem.

Začátek stránky

Nastavení vlastností pole

Jakmile pole vytvoříte, můžete nastavením jeho vlastností určit jeho vzhled a chování.

Nastavením vlastností pole můžete například:

 • Určit vzhled dat v poli

 • Zabránit zadání nesprávných dat do pole

 • Zadat výchozí hodnoty pro pole

 • Zrychlit vyhledávání a řazení na základě daného pole

Některé dostupné vlastnosti pole lze nastavit v zobrazení Datový list. Pokud však chcete zobrazit nebo upravit úplný seznam vlastností polí, je nutné použít návrhové zobrazení.

Nastavení vlastností pole v zobrazení Datový list

Při práci v zobrazení Datový list lze pole přejmenovat, změnit jeho datový typ, změnit jeho vlastnost Formát a změnit některé další vlastnosti pole.

Otevření tabulky v zobrazení Datový list

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na tabulku, kterou chcete otevřít.

 2. V místní nabídce klikněte na příkaz Zobrazení Datový list.

Přejmenování pole

Pokud přidáte pole zadáním dat v zobrazení Datový list, přiřadí aplikace Access poli automaticky obecný název. Aplikace Access přiřadí prvnímu novému poli název Pole1, druhému novému poli název Pole2 a tak dále. Ve výchozím nastavení je název pole použit jako jeho popisek při zobrazení, například záhlaví sloupce v datovém listu. Přejmenováním polí tak, aby získaly popisnější názvy, usnadníte jejich používání při zobrazení nebo úpravách záznamů.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví pole, které chcete přejmenovat (například Pole1).

 2. V místní nabídce klikněte na příkaz Přejmenovat sloupec.

 3. Zadejte nový název do záhlaví pole.

  Názvy polí mohou být tvořeny maximálně 64 znaky (písmeny a číslicemi), a to včetně mezer.

Změna datového typu pole

Vytvoříte-li pole zadáním dat v zobrazení Datový list, aplikace Access data ověří a určí odpovídající datový typ pole. Jestliže například zadáte 1/1/2006, aplikace Access rozpozná tento údaj jako kalendářní datum a nastaví datový typ pole na Datum a čas. Pokud aplikace Access nemůže datový typ určit, je ve výchozím nastavení nastaven datový typ Text.

Datový typ pole určuje další vlastnosti, které je možné nastavit. Například u pole s datovým typem Hypertextový odkaz nebo Memo lze nastavit jen vlastnost Pouze připojit.

Někdy může být místo, kam chcete ručně změnit datový typ pole. Předpokládejme například, že máte místnosti čísla, která se podobají dat, například 10/2001. Pokud zadáte 10/2001 do nové pole v zobrazení Datový list, automatické datový typ vybere funkce rozpoznávání pole Typ dat Datum a čas. Protože jsou čísla místnosti popisky a ne kalendářní data, by se měly používat datový typ Text. Pomocí následujícího postupu můžete změnit datový typ pole.

 1. Klikněte na kartu Datový list.

 2. V seznamu Datový typ vyberte ve skupině Typ a formátování dat požadovaný datový typ.

  Access Ribbon Image of Data Type and Formatting group

  K dispozici datových typů

  Datový typ

  Slouží k ukládání

  Velikost

  Text

  Alfanumerické znaky

  Slouží k uložení textu nebo k uložení čísel, která nejsou používána ve výpočtech (například identifikátor produktu). Číselnou hodnotu, která je uložena jako text, je možné řadit a filtrovat logičtějším způsobem, ale nelze ji snadno použít ve výpočtech.

  Maximálně 255 znaků

  Memo

  Alfanumerické znaky (delší než 255 znaků) nebo formátovaný text

  Používá se pro text, který je delší než 255 znaků nebo text, který má formát s formátovaným textem. Poznámky, podrobné popisy a odstavce, které použít formátování textu, například tučné nebo kurzíva, jsou správné příklady použití typu Memo.

  Maximálně 1 024 miliónů znaků neboli 2 gigabajty v úložišti dat (2 bajty na znak), z toho lze v ovládacím prvku zobrazit 65 535 znaků.

  Číslo

  Číselné hodnoty (celá čísla nebo desetinná čísla)

  Slouží k uložení čísel, která jsou používána ve výpočtech, s výjimkou peněžních hodnot (pro peněžní hodnoty použijte datový typ Měna).

  1, 2, 4 nebo 8 bajtů, nebo 16 bajtů při použití u replikačního identifikátoru

  Datum a čas

  Kalendářní data a časové údaje

  Používá se k ukládání hodnot kalendářního data a času. Každá uložená hodnota obsahuje datovou i časovou část.

  8 bajtů

  Měna

  Peněžní hodnoty

  Používá se k ukládání peněžních hodnot (měny).

  8 bajtů

  Automatické číslo

  Jedinečná číselná hodnota, kterou aplikace Access vloží automaticky při přidání záznamu

  Slouží k vytváření jedinečných hodnot, které mohou sloužit jako primární klíč. Všimněte si, že hodnoty pro pole typu Automatické číslo můžete být zvýšen postupně nebo podle určité hodnoty, nebo přiřazené náhodně.

  4 bajty, nebo 16 bajtů pro replikační identifikátor

  Ano/ne

  Logické hodnoty (ano/ne)

  Je možné použít jeden ze tří formátů: Ano/Ne, True/False (Pravda/Nepravda) nebo Zapnuto/Vypnuto.

  1 bit (8 bitů = 1 bajt)

  Objekt OLE

  Objekty OLE nebo jiná binární data

  Slouží pro ukládání objektů OLE z jiných aplikací systému Microsoft Windows.

  Maximálně 1 gigabajt

  Příloha

  Fotografie, obrázky, binární soubory, soubory sady Office

  Tento datový typ je předurčen k ukládání digitálních obrázků a všech typů binárních souborů.

  Pro komprimované přílohy 2 GB. Pro nekomprimované přílohy přibližně 700 kB, v závislosti na míře komprimovatelnosti přílohy.

  Hypertextový odkaz

  Hypertextové odkazy

  Používá se k ukládání hypertextových odkazů, které umožňují okamžitý přístup k webovým stránkám pomocí adresy URL a k souborům pomocí názvu ve formátu UNC. Také lze ukládat hypertextové odkazy, které odkazují na objekty aplikace Access uložené v databázi.

  Maximálně 1 024 miliónů znaků neboli 2 gigabajty v úložišti dat (2 bajty na znak), z toho lze v ovládacím prvku zobrazit 65 535 znaků.

  Průvodce vyhledáváním

  Nejedná se ve skutečnosti o datový typ. Slouží ke spuštění Průvodce vyhledáváním.

  Slouží ke spuštění Průvodce vyhledáváním, který umožňuje vytvoření pole, v němž lze pomocí pole se seznamem vyhledat hodnotu v jiné tabulce, dotazu nebo seznamu hodnot.

  Na základě tabulky nebo dotazu: Velikost vázaného sloupce.

  Na základě hodnot: Velikost pole typu Text použitého k uložení hodnot.

  Poznámka: Maximální velikost souboru databáze aplikace Access je 2 gigabajty.

  Tipy pro používání datových typů

  • Optimalizace výkonu, byste měli použít požadovanou nejvhodnější Velikost pole při vytváření pole typu Text nebo číslo. Pokud budete chtít ukládat poštovní směrovací čísla předvídatelná délky, například zadejte delší jako velikost pole. Určete velikost pole nastavením hodnotu do pole vlastnosti Velikost pole. Další informace naleznete v části Nastavení dalších vlastností pole.

  • U telefonních čísel, čísel dílů a jiných čísel, která se nebudou používat k matematickým výpočtům, doporučujeme zvolit místo datového typu Číslo datový typ Text. Číselnou hodnotu, která je uložena jako text, je možné řadit a filtrovat logičtějším způsobem.

Změna formátu pole

Kromě určení datového typu nového pole může aplikace Access nastavit v závislosti na zadaných datech také vlastnost Formát. Zadáte-li například hodnotu 10:50:00 dop., aplikace Access nastaví datový typ Datum a čas a kromě toho nastaví vlastnost Formát na Čas (střední). Chcete-li vlastnost pole Formát změnit ručně, postupujte následujícím způsobem:

 1. Na pásu karet klikněte na kartu Datový list.

 2. V seznamu Formát ve skupině Datový typ a formátování zadejte požadovaný formát.

  Poznámka: V závislosti na datovém typu pole nemusí být seznam Formát u některých polí (například Text) k dispozici.

Nastavení dalších vlastností pole

 1. V zobrazení Datový list klikněte do pole, jehož vlastnost chcete nastavit.

 2. Na kartě Datový list ve skupině Datový typ a formátování vyberte požadované vlastnosti.

  Access Ribbon Image of Data Type and Formatting group

Začátek stránky

Nastavení vlastností pole v návrhovém zobrazení

Při práci s tabulkou v návrhovém zobrazení lze nastavit jakoukoli vlastnost pole. V návrhovém zobrazení se datové typy polí nastavují v návrhové mřížce tabulky a ostatní vlastnosti v podokně Vlastnosti pole.

Otevřete tabulku v návrhovém zobrazení.

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na příslušnou tabulku.

 2. V místní nabídce klikněte na příkaz Návrhové zobrazení.

Změna datového typu pole

 1. V návrhové mřížce tabulky přejděte na pole, pro které chcete nastavit datový typ.

 2. Ve sloupci Datový typ zvolte v seznamu datový typ.

  K dispozici datových typů

  Datový typ

  Slouží k ukládání

  Velikost

  Text

  Alfanumerické znaky

  Slouží k uložení textu nebo k uložení čísel, která nejsou používána ve výpočtech (například identifikátor produktu). Číselnou hodnotu, která je uložena jako text, je možné řadit a filtrovat logičtějším způsobem, ale nelze ji snadno použít ve výpočtech.

  Maximálně 255 znaků

  Memo

  Alfanumerické znaky (delší než 255 znaků) nebo formátovaný text

  Používá se pro text, který je delší než 255 znaků nebo text, který má formát s formátovaným textem. Poznámky, podrobné popisy a odstavce, které použít formátování textu, například tučné nebo kurzíva, jsou správné příklady použití typu Memo.

  Maximálně 1 024 miliónů znaků neboli 2 gigabajty v úložišti dat (2 bajty na znak), z toho lze v ovládacím prvku zobrazit 65 535 znaků.

  Číslo

  Číselné hodnoty (celá čísla nebo desetinná čísla)

  Slouží k uložení čísel, která jsou používána ve výpočtech, s výjimkou peněžních hodnot (pro peněžní hodnoty použijte datový typ Měna).

  1, 2, 4 nebo 8 bajtů, nebo 16 bajtů při použití u replikačního identifikátoru

  Datum a čas

  Kalendářní data a časové údaje

  Používá se k ukládání hodnot kalendářního data a času. Každá uložená hodnota obsahuje datovou i časovou část.

  8 bajtů

  Měna

  Peněžní hodnoty

  Používá se k ukládání peněžních hodnot (měny).

  8 bajtů

  Automatické číslo

  Jedinečná číselná hodnota, kterou aplikace Access vloží automaticky při přidání záznamu

  Slouží k vytváření jedinečných hodnot, které mohou sloužit jako primární klíč. Všimněte si, že hodnoty pro pole typu Automatické číslo můžete být zvýšen postupně nebo podle určité hodnoty, nebo přiřazené náhodně.

  4 bajty, nebo 16 bajtů pro replikační identifikátor

  Ano/ne

  Logické hodnoty (ano/ne)

  Je možné použít jeden ze tří formátů: Ano/Ne, True/False (Pravda/Nepravda) nebo Zapnuto/Vypnuto.

  1 bit (8 bitů = 1 bajt)

  Objekt OLE

  Objekty OLE nebo jiná binární data

  Slouží pro ukládání objektů OLE z jiných aplikací systému Microsoft Windows.

  Maximálně 1 gigabajt

  Příloha

  Fotografie, obrázky, binární soubory, soubory sady Office

  Tento datový typ je předurčen k ukládání digitálních obrázků a všech typů binárních souborů.

  Pro komprimované přílohy 2 GB. Pro nekomprimované přílohy přibližně 700 kB, v závislosti na míře komprimovatelnosti přílohy.

  Hypertextový odkaz

  Hypertextové odkazy

  Používá se k ukládání hypertextových odkazů, které umožňují okamžitý přístup k webovým stránkám pomocí adresy URL a k souborům pomocí názvu ve formátu UNC. Také lze ukládat hypertextové odkazy, které odkazují na objekty aplikace Access uložené v databázi.

  Maximálně 1 024 miliónů znaků neboli 2 gigabajty v úložišti dat (2 bajty na znak), z toho lze v ovládacím prvku zobrazit 65 535 znaků.

  Průvodce vyhledáváním

  Nejedná se ve skutečnosti o datový typ. Slouží ke spuštění Průvodce vyhledáváním.

  Slouží ke spuštění Průvodce vyhledáváním, který umožňuje vytvoření pole, v němž lze pomocí pole se seznamem vyhledat hodnotu v jiné tabulce, dotazu nebo seznamu hodnot.

  Na základě tabulky nebo dotazu: Velikost vázaného sloupce.

  Na základě hodnot: Velikost pole typu Text použitého k uložení hodnot.

  Poznámka: Maximální velikost souboru databáze aplikace Access je 2 gigabajty.

  Tipy pro používání datových typů

  • U telefonních čísel, čísel dílů a jiných čísel, která se nebudou používat k matematickým výpočtům, doporučujeme zvolit místo datového typu Číslo datový typ Text. Číselnou hodnotu, která je uložena jako text, je možné řadit a filtrovat logičtějším způsobem, ale nelze ji snadno použít ve výpočtech.

  • U datových typů Text a Číslo je možné upřesnit velikost pole nebo datový typ nastavením hodnoty v poli vlastnosti Velikost pole.

Nastavení dalších vlastností pole

 1. V návrhové mřížce tabulky vyberte pole, jehož vlastnosti chcete nastavit. Aplikace Access zobrazí vlastnosti daného pole v podokně Vlastnosti pole.

  Vlastnosti, které je možné nastavit, jsou určeny datovým typem pole.

 2. V podokně Vlastnosti pole zadejte požadovaná nastavení jednotlivých vlastností, nebo stiskněte klávesu F6 a pomocí kláves se šipkami příslušnou vlastnost vyberte.

  K čemu pole vlastnosti jsou k dispozici?

  Poznámka: Některé vlastnosti nejsou pro určitá pole dostupné. Vlastnosti pole určuje jeho datový typ.

  Vlastnost pole

  Popis

  Velikost pole

  Nastavte maximální velikost dat, která jsou uložena jako datový typ Text, Číslo nebo Automatické číslo.

  Tip: Pro nejlepší výkon vždy zadejte nejnižší dostatečnou hodnotu vlastnosti Velikost pole.

  Formát

  Přizpůsobte výchozí vzhled pole při zobrazení nebo vytištění.

  Počet desetinných míst

  Zadejte počet desetinných míst pro zobrazení čísel.

  Nové hodnoty

  Určete, zda se při přidání nového záznamu hodnota pole typu Automatické číslo postupně navyšuje, nebo zda je přiřazena náhodná hodnota.

  Vstupní maska

  Zobrazte pomocné znaky usnadňující zadávání dat. Další informace o vytváření a používání vstupní masky naleznete v části Viz také.

  Titulek

  Zadejte text, který se standardně zobrazí v popiscích ve formulářích, sestavách a dotazech.

  Výchozí hodnota

  Zadejte výchozí hodnotu, která se při přidávání záznamů automaticky přiřadí poli.

  Ověřovací pravidlo

  Zadejte výraz, který musí být při přidávání nebo změně hodnot v tomto poli pravdivý.

  Ověřovací text

  Zadejte zprávu, která se zobrazí, pokud hodnota poruší platnost výrazu ve vlastnosti Ověřovací pravidlo.

  Je nutno zadat

  Určete, zda je zadání dat do daného pole povinné.

  Povolit nulovou délku

  Nastavením hodnoty této vlastnosti na Ano můžete povolit zadání řetězce s nulovou délkou ("") v poli typu Text nebo Memo.

  Indexovat

  Vytvořením a použitím indexu můžete zrychlit přístup k datům v tomto poli.

  Komprese kódu Unicode

  Nastavte, zda má být text uložený v tomto poli komprimován, je-li uloženo malé množství textu (< 4096 znaků).

  Režim editoru IME

  Nastavte možnost řízení převodu znaků ve východoasijských verzích systému Windows.

  Režim sentence editoru IME

  Nastavte řízení převodu vět ve východoasijských verzích systému Windows.

  Značky akcí

  Připojte značku akci do tohoto pole.

  Pouze přidat

  Nastavte sledování historie hodnot v poli (nastavením hodnoty této vlastnosti na Ano).

  Formát textu

  Chcete-li ukládat text ve formátu HTML a povolit plné formátování textu, zvolte u této vlastnosti hodnotu Formátovaný text. Pokud chcete ukládat pouze neformátovaný text, zvolte hodnotu Prostý text.

  Zarovnání textu

  Zadejte výchozí zarovnání textu v ovládacím prvku.

 3. Chcete-li mít pro zadání nebo úpravu hodnoty vlastnosti k dispozici více místa, zobrazte stisknutím klávesové zkratky SHIFT+F2 okno Lupa.

  Tip: Pokud zadáte vstupní masky nebo ověření výrazu a mají pomoc s vytvořením, klikněte na Tlačítko Tvůrce vedle pole vlastnosti do příslušného Tvůrce.

 4. Změny uložíte stisknutím kombinace kláves CTRL+S.

Další informace o datových typech a vlastnostech polí naleznete v části Viz také.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×