Úvod do správy webového obsahu

Funkce pro správu webového obsahu serveru Microsoft Office SharePoint Server 2007 vám mohou pomoci efektivněji komunikovat se zaměstnanci, partnery a zákazníky. Server Office SharePoint Server 2007 nabízí snadno ovladatelné funkce pro tvorbu, schvalování a publikování webového obsahu a umožňuje vám rychle přenést informace v jednotném vzhledu na intranet, extranet a internetové weby.

Co je správa webového obsahu?

Funkce správy webového obsahu můžete využít k tvorbě, publikování, správě a řízení rozsáhlých dynamických kolekcí obsahu. Správa webového obsahu je součástí správy podnikového obsahu (Enterprise Content Management, ECM) serveru Office SharePoint Server 2007 a může vám pomoci zpřehlednit proces tvorby a publikování webů.

Poznámka : Tento článek odkazuje na ukázkový web SharePoint vytvořený společností Adventure Works, což je fiktivní výrobce jízdních kol a součástek a doplňků k jízdním kolům.

Oddělení marketingu ve společnosti Adventure Works využívá funkci variant webu, která umožňuje vytvářet a udržovat weby v různých jazycích pro zákazníky z celého světa. Server Office SharePoint Server 2007 udržuje napříč těmito weby paralelní strukturu s ohledem na jednotlivé stránky a podřízené weby. Když Olivier Renaud, který je vlastníkem webu marketingu ve společnosti Adventure Works, přidá novou stránku do hlavní varianty webu udržované v jednom jazyce, přidá se táž stránka automaticky do struktury jazykových mutací.

Funkce správy webového obsahu serveru Office SharePoint Server 2007 vám také umožňují:

  • Spravovat varianty obsahu pro různá zařízení

  • Publikovat obsah na intranet, extranet a internetové weby

  • Vytvářet webový obsah v prostředí typu WYSIWYG

  • Spravovat obsah, strukturu a implementaci webu

  • Pomocí převaděčů dokumentů převádět soubory Microsoft Office InfoPath 2007, Word 2007 a XML.

  • Stanovit proces schválení, který zajistí revizi obsahu před publikováním

Více informací o těchto funkcích pro správu webového obsahu získáte v dalších článcích.

Proč využívat systém pro správu webového obsahu?

Funkce pro správu webového obsahu serveru Office SharePoint Server 2007 vaší organizaci umožní:

  • Snadno a rychle vytvářet a publikovat obsah:    Pracovní skupiny mohou včas vytvářet a publikovat webový obsah pomocí snadno ovladatelných nástrojů a integrovaných pracovních postupů s minimálním zapojením odborníků na IT. Můžete například využít pracovní postup Schválení pro schválení a publikování obsahu. Server Office SharePoint Server 2007 předává správu webového obsahu do rukou uživatelů webu a šetří tak čas i prostředky a zároveň dává vlastníkům webu a uživatelům větší míru kontroly. Tvorbu obsahu uživatelům usnadňují nástroje pro úpravy podobné běžným textovým editorům .

  • Udržovat jednotný styl navigace u všech vašich webů:    Udržujte konzistenci poskytnutím schválených stránek předlohy a rozložení stránek, které umožňují na jednom místě zadat grafickou podobu a navigaci na webu, jež mohou autoři obsahu opětovně využívat. Autor se tak může soustředit na vlastní obsah, nikoli na styl a formátování. Publikujete-li na několika místech, například na intranetu, extranetu a internetových webech, můžete přizpůsobit či vytvořit stránky předlohy a rozvržení stránek, které zobrazí obsah podle stylu a formátování navrženého pro dané umístění.

  • Snížit náklady na implementaci a správu webů:    Implementujte a spravujte infrastrukturu o více vrstvách pro tvorbu a publikování obsahu. Můžete například publikovat týž webový obsah na intranetu, extranetu a internetových webech. Správa webového obsahu poskytuje vývojářům a návrhářům webů možnost definovat grafickou podobu, navigaci a uspořádání šablon a také možnost stanovit v rámci webu pravidla publikování. Implementaci a správu webů můžete řídit, aniž byste zatěžovali specialisty na IT ve vaší organizaci.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×