Úvod do služby InfoPath Forms Services

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Souhrn     Služby InfoPath Forms Services je technologii serveru, který umožňuje uživatelům vyplňovat ve webovém prohlížeči. Správa formulářů na jednom centrálním místě, můžete zjednodušení obchodních procesů a zlepšit vztahů se zákazníky, partnery a dodavatele.

Základní informace o aplikaci InfoPath Forms Services

Potenciální zákazníci, partnery a dodavatele snadno použitelné formuláře

Zjednodušení založených na formulářích obchodních procesů

Správa formulářů a šablon formulářů v centrálním umístění

Základní informace o InfoPath Forms Services

Uživatelé neměli mít nainstalovanou ve svém počítači vyplňovat uživatelé šablony formulářů s podporou prohlížeče aplikaci InfoPath ani nemusí žádné další stáhnout z webu. Potřebují stačí přístup do prohlížeče, jako je Windows Internet Explorer, Apple Safari nebo Mozilla Firefox. InfoPath Forms Services také vám umožní k ukládání a správě formulářům a šablonám formulářů v centrálním umístění. InfoPath Forms Services je založená na a vyžaduje Windows SharePoint Services 3.0, která umožňuje publikovat šablony formulářů, které je Navrhněte do běžného místa v organizaci. Kromě toho uživatelé odesílat formuláře do Sharepointové knihovny, které jsou složky, kde je uložena kolekci souborů a kde soubory, které často používat stejnou šablonu. Je také možné integrovat formuláře do správy dokumentů a úkolů životního cyklu například pracovní postup a rights management.

Technologie InfoPath Forms Services je k dispozici v Microsoft Office SharePoint Server 2007 CAL organizace a také, zvlášť, v Microsoft Office Forms Server 2007.

Možnosti práce při návrhu

Šablony formulářů, které lze vyplnit v prohlížeči se označují jako šablon formulářů s podporou prohlížeče. Pokud chcete vytvořit tento typ šablony formuláře, návrh Šablona formuláře kompatibilní s prohlížečem v aplikaci InfoPath, publikování na serveru InfoPath Forms Services a povolit pro použití na webu.

V některých případech můžete povolit šablony formuláře pro použití na webu tak, že zaškrtnete políčko Povolit tento formulář vyplnění pomocí prohlížeče v aplikaci InfoPath Publishing Wizard. V ostatních případech musí publikování šablony formuláře do sdíleného umístění ve vaší podnikové síti a potom požádejte správce serverové farmy, aby vám v povolení šabloně formuláře a jeho zpřístupnění na serveru.

V následujících situacích se vyžaduje schválení správce:

 • Šablona formuláře obsahuje spravovaný kód.

 • Šablona formuláře vyžaduje plnými úroveň, které umožňuje výsledné formuláře mít plný přístup ke systémové prostředky počítačích uživatelů, jako jsou soubory a nastavení.

 • Šablona formuláře používá datové připojení, které se spravuje správce.

 • Šablona formuláře aktivované zobrazený na mobilním zařízení.

Pokud se vyžaduje schválení správce, Publishing Wizard vás provede jednotlivými kroky Příprava šablony formuláře odevzdání správce.

Pokud po šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem s podporou prohlížeče, mohou uživatelé svůj prohlížeč vyplňovat formuláře založené na této šabloně.

Uživatelské prostředí

Uživatelské prostředí vyplňování formuláře v prohlížeči je téměř shodná s vyplněním formuláře aplikace InfoPath. Například ovládací prvky, například s opakováním oddíly a funkce, jako jsou vzorců a podmíněné formátování, fungují stejným způsobem jako v každém z obou prostředí.

Sice vyplněním formuláře v prohlížeči jako vyplněním formuláře v Infopathu, je jeden rozdíl klíče. Ve webovém prohlížeči InfoPath nabídek a panelů nástrojů nahrazují panel nástrojů v horní části formuláře, který zobrazuje možnosti ukládání, zavření, tisku a aktualizaci formuláře. Tento panel se bude zobrazovat i v dolní části formuláře, aby uživatelé neměli přejděte zpět do horní části formuláře dlouhém formátu.

Je-li odeslat možnosti pro šablonu formuláře, uživatelům taky zobrazí tlačítko Odeslat na panelu nástrojů. Když se na toto tlačítko dat formuláře se odešle přímo ke zdroji dat, že jste zadali při návrhu formulářů šablona, například seznam služby SharePoint a webová služba. Pokud vaše šablona formuláře obsahuje více než jeden Zobrazení, uživatelům se také zobrazí zobrazení seznamu na panelu nástrojů.

Formulář otevřený v prohlížeči

1. uživatelé odeslat data k externím zdrojům dat kliknutím na tlačítko Odeslat na panelu nástrojů.

2. uživatelé přepínání mezi zobrazeními kliknutím na položku v seznamu Zobrazit na panelu nástrojů.

Při návrhu šablony formuláře můžete přizpůsobit nastavení panelů nástrojů v dialogovém okně Možnosti formuláře. Můžete třeba odstranit jeden nebo víc tlačítek nebo skrýt panel nástrojů v dolní části formuláře.

V následující části se dozvíte víc o výhodách používání InfoPath Forms Services.

Začátek stránky

Potenciální zákazníci, partnery a dodavatele snadno použitelné formuláře

Po publikování šablony formuláře na server s InfoPath Forms Services distribuovat nejen ve vaší podnikové síti intranet, ale taky na externí weby, třeba extranetové weby nebo podnikové weby. Umožňuje shromáždit data od zákazníky, dodavatele a partnerům ty, které jsou důležité pro úspěšné vašeho podniku. Například ze velký pojištění společnosti můžete šablonu jednoho formulářů s podporou prohlížeče shromáždění a zpracování pojištění deklarované. Zákazník pojištění umožňuje prohlížeči vyplňte formulář žádosti na webu společnosti. Můžete taky Pokud zákazník zavolá pojištění společnosti sestav tvrzení, pojištění agent můžete pomocí aplikace InfoPath vyplňovat uživatelé formuláři nárok na v síti intranet. Stejně tak můžete vládní organizace shromáždit data od obyvatel pomocí šablon formulářů s podporou prohlížeče na svém webu.

Když uživatelé formulář, tak, že přejdete do knihovny nebo zadáním adresy URL pro formuláře do prohlížeče, může dojít jednu z těchto akcí:

 • Formulář se otevře v prohlížeči    Pokud uživatelé nemají aplikaci InfoPath mít na počítači nainstalovaný, otevře se formulář v prohlížeči, kde můžete vyplňování stejně jako jiný Web-based formulář.

 • Otevření formuláře v Infopathu    Pokud mají uživatelé aplikace InfoPath mít na počítači nainstalovaný, otevře se formulář v Infopathu, kde můžete vyplňování stejně jako jakékoli jiné formulář aplikace InfoPath. Protože vyplňování formulářů v Infopathu, tito uživatelé budou mít tu výhodu bylo možné používat funkce celé oblasti aplikace InfoPath pro vyplňování formulářů, některé z nich nejsou k dispozici ve formulářích prohlížeče.

  Poznámka: To, kterému dáváte přednost, můžete můžete přizpůsobit nastavení pro šablonu formuláře tak, aby vždy otevře v prohlížeči, i v případě, že uživatelé mají mít na počítači nainstalovaný aplikace InfoPath. To může být užitečné, pokud chcete zkušenosti s vyplněním formuláře na stejné pro všechny uživatele nebo pokud nechcete, aby formuláře a otevřít v aplikaci InfoPath, protože chcete uživatelům zabránit v otevírání a úpravám základní šablonu formuláře v režimu návrhu.

Pokud budou uživatelé vyplňovat formuláře na mobilním zařízení, jako je digitálního diáře (PDA) nebo smartphonu, můžete navrhovat šablony formulářů s podporou prohlížeče, takže ji můžete otevřít a vyplnit pomocí prohlížeče v mobilním zařízení. Při použití mobilního zařízení pro přístup do formuláře, otevře se o svoji obrazovku zjednodušený formát.

Zjednodušení založených na formulářích obchodních procesů

Formuláře se v centru mnoho obchodních procesů. Uložením šablon formulářů s podporou prohlížeče na serveru InfoPath Forms Services můžete integrovat dat formuláře s existující obchodních procesů nebo aplikací. Například máte tyto možnosti:

 • Odeslat data do stávajících podnikových systémů    Při návrhu formulářů kompatibilních s prohlížečem šablony můžete vytvořit datová připojení k webovým službám nebo jiných zdrojů externích dat. Umožňuje provádět odeslání dat do existující podnikových systémů, podnikových aplikací nebo podnikové databáze. Oddělení prodeje můžete například navrhnout formulář, který můžete odeslat potenciálních zákazníků a zákazník údaje o prodeji produktů do existujícího systému řízení vztahů se zákazníky (CRM).

 • Dotaz na data ze stávajících podnikových systémů    Je také možné zadat dotaz na data ve stávajících podnikových systémů, podnikových aplikací nebo podnikové databáze. Třeba při otevření formuláře založené na šabloně formuláře, můžete data z externího zdroje dat zobrazíte v polích název a adresa ve formuláři. To umožňuje vám využít stávající data organizace a zjednodušuje vyplněním formuláře.

 • Přidání pracovního postupu k formulářům    Přidání pracovního postupu na šablonu formuláře, který je uložený v knihovně. Umožňuje konzistentní spravovat běžné obchodní procesy. Například jako správce můžete pracovní postup schválení pro směrování formuláři vyúčtování nákladů v seznamu části schvalovatele. Schvalovatele můžete schválit nebo odmítnout formuláři vyúčtování výdajů, přiřazení úkolu schválení nebo požadovat změny ve formuláři. V aplikaci InfoPath uživatelé klikněte na položku příkazy v nabídce soubor k účasti v pracovním postupu. Na serveru budou přejděte na název formuláře v knihovně, klikněte na zobrazenou šipku a klikněte na pracovní postupy k účasti v pracovním postupu.

  Příkaz Pracovní postupy v místní nabídce

Začátek stránky

Správa formulářů a šablon formulářů v centrálním umístění

Šablony formulářů a jejich přidružené formuláře můžete ukládat v centrálním úložišti na serveru InfoPath Forms Services. To snadno najít, sdílet a spravovat formulářům a šablonám formulářů.

Klíčové výhody patří možnost:

 • Úložiště formulářům a šablonám formulářů v centrálním umístění    Přidružení šablony formuláře s knihovnou, což je umístění na Sharepointovém webu, kde můžete vytvořit, shromáždit, aktualizovat a spravovat soubory s dalšími lidmi ve vaší organizaci. Když uživatelé vyplňovat formuláře založené na šabloně formuláře v této knihovně vyplněné formuláře se zobrazí v knihovně spolu s klíčové informace z formuláře sami. V závislosti na tom, jak je určen Sharepointové knihovny uživatelé vyplňovat formuláře založené na šabloně formuláře, exportovat data z vyplněné formuláře aplikace Microsoft Office Excel nebo sloučení dat z několika formulářů do jednoho formuláře. Následující příklad ukazuje vyúčtování výdajů uložené v knihovně.

  Vyúčtování výdajů uložené v knihovně

 • Použití typů obsahu ke správě šablon formulářů    Publikování šablony formuláře jako webu Typ obsahu můžete Publishing Wizard aplikace InfoPath. Typ obsahu definuje šablony formuláře, sadu sloupců a nastavení správy dokumentů na serveru, jako je pracovní postup nebo nastavení zásad.

  Vytvořením typy obsahu, můžete znovu použít nastavení a šablon formulářů přes Kolekce webů. V minulosti Pokud jste chtěli pomocí šablony formuláře do více knihoven Sharepointu jste měli publikovat dvou různých kopií šablony formuláře, jedno pro každé knihovny. Pokud byste chtěli aktualizovat šablonu formuláře, bylo nutné změnit šablonu formuláře z obou míst. Ale teď můžete publikování šablony formuláře jako typu obsahu webu. Když aktualizujete typ obsahu, uložte změnu automaticky používají všude, kde je použit tento typ obsahu.

  Můžete přiřadit jednoho typu obsahu do více knihoven v kolekci webů nebo přiřazení více typů obsahu do jedné knihovny. Můžete například přidat typu obsahu pro formuláře, sestavy stavu u všech knihoven, které používají oddělení prodeje ve vaší firmě, aby shromažďování a vytváření sestav funkce stejný druh informací ke správě každou prodejní tým. Můžete taky Předpokládejme, že vaše oddělení používá různé šablony formulářů pro cestovního příkazu ze služební cesty sestavy a formuláře vyúčtování výdajů. Můžete publikovat šablony formulářů tři jako typy obsahu webu a přidat do jedné knihovny pro ukládání informací souvisejících s cestami týmu. Když uživatelé vytvářejí nové formuláře z knihovny, budou si vybrat, kterou z těchto šablon formulářů chtějí používat.

 • Správa formulářů a šablon formulářů    Správci serverové farmy můžete určit, jakým způsobem uživatelé přístup k a používaný v celé organizaci šablon formulářů. Například se můžete určit, kdo ho může publikovat šablony formulářů v celém webu nebo rozhodnout, jak upgrade šablon formulářů na server s minimálními vliv na uživatele formuláře.

 • Spravovat datová připojení v centrálním umístění    Pokud více šablonách formulářů používat stejný datových připojení, můžete uložit nastavení pro tato datová připojení v Soubor datového připojení v Knihovna datových připojení. Při otevření formuláře, ke kterému je připojen soubor datového připojení aplikace InfoPath pomocí nastavení v tomto souboru připojení k externímu zdroji dat. Tímto způsobem můžete více šablonách formulářů použít stejné soubor datového připojení, je potřeba ručně vytvořit stejnou datového připojení u každé šablony formuláře. Kromě toho je-li změnit nastavení umístění nebo připojení k externímu zdroji dat, nemusíte aktualizovat všechny šablony formulářů používá datové připojení. Místo toho můžete jednoduše aktualizovat soubor datového připojení jednou a všechny šablony formuláře pokračovat v práci podle očekávání.

Poznámka: Z aplikace InfoPath můžete publikovat šablony formuláře na serveru, který není spuštěný InfoPath Forms Services. Šablony formuláře můžete například publikovat na server služby Windows SharePoint Services. V tomto scénáři je můžete využít některé funkce zmiňované v předchozím seznamu, například možnost publikování šablony formuláře do knihovny. Ale pokud chcete vytvořit šablony formulářů s podporou prohlížeče nebo pokud chcete používat funkce například knihoven datových připojení, potom publikujte na šablonu formuláře na server s InfoPath Forms Services.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×