Office
Přihlásit se

Úvod do seznamů

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Seznam je souhrnem informací, které sdílíte s ostatními členy týmu. Můžete například vytvořit podpisový arch události nebo sledovat události týmu v kalendáři.

Přehled

Při vytvoření webu služby Microsoft Windows SharePoint Services je automaticky vytvořeno několik typů seznamů. Může se jednat o různé výchozí seznamy – od diskusních vývěsek až po seznam kalendářů.

Tyto seznamy můžete přizpůsobovat a můžete do nich přidávat položky, můžete vytvářet další seznamy z šablon seznamů, které jsou již k dispozici, a vytvářet vlastní seznamy pouze s nastavením a sloupci, které jste zvolili.

Seznam lze zobrazit různými způsoby. Na jedné stránce můžete například nastavit zobrazení všech úkolů a na jiné stránce pouze úkoly, které mají být splněny v daný den. Pomocí složek také můžete uspořádávat položky seznamu. Můžete například zobrazit pouze aktuální události z kalendáře na domovské stránce a vytvořit vizuální zobrazení (podobné nástěnnému kalendáři) na jiné stránce.

Máte v tabulce data, která chcete použít v seznamu na webu služby Windows SharePoint Services 3.0? Naimportováním dat z tabulky můžete vytvořit nový seznam, včetně sloupců a dat.

Pokud máte nainstalované databázové programy kompatibilní se službou Windows SharePoint Services 3.0, například Microsoft Office Access 2007, a prohlížeč podporuje ovládací prvky ActiveX, můžete integrovat data seznamu s databázovými nástroji, například dotazy, spojení a sestavy.

Seznamy také zobrazený ve webové části na stránkách webu. Webové části jsou stavebních bloků webu a můžete je přidat položky přímo ze seznamu na stránku webových částí. Můžete také otevřít přímo do seznamu a s ním pracovat. Příklad seznamu výchozí oznámení se objeví ve webové části na nové stránce Domů, ale můžete také kliknout na název seznamu a s ním pracovat na jeho vlastní stránce.

Zde jsou uvedeny některé způsoby práce se seznamy, které vám mohou pomoci spravovat informace pro skupinu:

 • Sledování verzí a podrobné historie.     Můžete sledovat verze položek seznamů, abyste věděli, které položky se změnily mezi verzemi, ale také to, kdo změnil položky seznamu. Pokud je v nové verzi chyba, můžete obnovit předchozí verzi položky. Sledování historie seznamu je zvláště důležité v případě, že společnost potřebuje sledovat vývoj seznamu.

  Historie verzí seznamu

 • Vyžadované schválení.    Podle potřeby můžete zadat, aby bylo povinné provést schválení položky seznamu, než ho budou moci prohlížet ostatní. Položky zůstanou ve stavu čekání na zpracování, dokud nebudou schváleny nebo zamítnuty uživatelem, který má oprávnění je schvalovat. Můžete určit, které skupiny uživatelů mohou položku seznamu zobrazit, než bude schválena.

 • Integrace e-mailů se seznamem.    Pokud byly na webu povoleny příchozí nebo odchozí e-maily, mohou seznamy využívat funkce e-mailů. Některé seznamy, například kalendáře, lze nastavit tak, aby do nich mohli uživatelé přidávat položky odesláním e-mailu. Jiné seznamy, například seznam úkolů, lze nastavit na odeslání e-mailu uživateli v případě, že jsou přiřazeny položky. Vaše společnost může příjem e-mailů nastavit u dalších typů seznamů.

 • Vlastní nastavení oprávnění.    Můžete zadat, zda mohou účastníci v seznamu číst a upravovat pouze položky, které sami vytvořili, nebo všechny položky v seznamu. Uživatelé, kteří mají oprávnění ke správě seznamů, mohou číst a upravovat všechny položky seznamu. Můžete také pro jednu položku seznamu použít konkrétní úrovně oprávnění, například pokud položka obsahuje důvěrné informace.

 • Vytváření a správa zobrazení.    Vaše skupina může vytvářet různá zobrazení stejného seznamu. Obsah daného seznamu se nemění, ale položky jsou uspořádány nebo filtrovány tak, aby uživatelé dokázali najít nejdůležitější nebo nejzajímavější informace, a to v závislosti na jejich potřebách.

 • Použití vzorců a vypočtených hodnot.    Pomocí vzorců a vypočtených hodnot lze dynamicky generovat informace ve sloupcích seznamu. Operace mohou zahrnovat informace z jednoho či více sloupců v seznamu, ale také systémové funkce, například [dnes] k označení aktuálního data. Můžete například zadat výchozí termín splnění, který je sedm dní od aktuálního data.

 • Nechte se informovat o změnách.    Seznamy a zobrazení v rámci služby Windows SharePoint Services 3.0 nyní používají informační kanály RSS, aby mohli členové vaší pracovní skupiny automaticky přijímat aktualizace. Technologie RSS umožňuje uživatelům přijímat a zobrazovat aktualizace nebo kanály RSS novinek a informací v jediném umístění. Můžete také vytvořit e-mailová oznámení, pomocí kterých budete upozorněni v případě, že dojde ke změně seznamů nebo v případě, že jsou přidány nové položky. Oznámení představují praktický způsob sledování změn, které jsou pro vás důležité.

 • Sdílení informací v seznamu s databázovým programem.    Pokud máte nainstalovaný databázový program, který je kompatibilní se službou Windows SharePoint Services 3.0, například Microsoft Office Access 2007, můžete vyexportovat a naimportovat data z webu a na něj, ale také propojit tabulku z databáze se seznamem SharePoint. Pokud pracujete s daty seznamu v databázi, můžete je analyzovat jako jakákoli jiný data, například pomocí dotazů, spojení a sestav.

  • Použít seznamy konzistentně napříč weby    Pokud vaše skupina pracuje s několika typů seznamů, můžete sjednotit napříč několika seznamů s typy obsahu, sloupce webu a šablonami. Tyto funkce umožňují znovu použít nastavení a struktury seznamu efektivně způsobem. Můžete například vytvořit typ obsahu pro nějaký problém se službami zákazníků, která určuje některé sloupce (například kontaktování) a obchodních procesů pro typ obsahu. Jiný příklad vytváří sloupce webu pro názvy oddělení, která obsahuje rozevírací seznam oddělení. Sloupec ve více seznamů zajistit, aby vždy se zobrazí jména stejným způsobem jako v každém seznamu můžete znovu použít.

   Odkazy na další informace o typech obsahu, sloupcích webu a šablonách seznamů naleznete v části Viz také.

 • Práce na položkách seznamu z e-mailového programu.    Pokud používáte e-mailový program, který je kompatibilní se službou Windows SharePoint Services 3.0, můžete si vzít důležité informace seznamu kamkoli s sebou. Pokud například budete používat aplikaci Microsoft Office Outlook 2007, můžete zobrazit a aktualizovat úkoly, kontakty a diskusní vývěsky na webu přímo z aplikace Outlook.

Použitý typ seznamu závisí na typu sdílených informací:

 • Oznámení    Použijte seznam oznámení sdílet novinky, stav a poskytnout připomenutí. Oznámení o podporu rozšířené formátování s obrázky, hypertextových odkazů a formátovaný text.

 • Kontakty    Použití seznamu kontaktů pro uložení informací o lidé nebo skupiny, které spolupracují s. Pokud používáte e-mailovou zprávu nebo program na řízení, která je kompatibilní s Windows SharePoint Services 3.0 kontaktů, můžete zobrazit a aktualizovat kontakty z webu služby SharePoint k aplikaci. Seznam dodavatelů všechny vaše organizace z Office Outlook 2007 například můžete aktualizovat. Seznam kontaktů neslouží ke správě skutečně členové webu, ale mohou sloužit k ukládání a sdílení kontaktů pro vaši organizaci, například seznam dodavatelů externí.

 • Diskusní vývěsky    Použijte diskusní vývěsky k poskytnutí centrální místo pro záznam a uložení diskusí týmu, který je podobný formátu diskusní skupiny. Pokud správce povolil seznamy na svůj web a přijímat e-maily, diskusní vývěsky mohou být uloženy e-mailové diskuse z nejčastěji používaných e-mailových programů. Můžete například vytvořit diskusní vývěsky k uvedení nového produktu vaší organizace. Pokud používáte e-mailový program, který je kompatibilní se službou Windows SharePoint Services 3.0, můžete zobrazit a aktualizovat diskusní vývěsku při práci v jiné aplikaci.

 • Odkazy    Použití seznamu odkazů jako centrální umístění odkazy na webu, vaší firemní síti intranet a dalších zdrojů. Například může vytvořit seznam odkazů na vaši zákazníci weby.

 • Kalendář    Použití kalendáře pro všechny váš tým události nebo v konkrétních situacích, například svátky. Kalendář nabízí vizuální zobrazení, podobně jako na stolním nebo zdi kalendář týmových událostí, včetně schůzek, společenské události a celodenní zvláštní události. Můžete taky sledovat týmový milníky, například termíny nebo data uvolnění produktů, které nesouvisí určitého časového intervalu. Pokud používáte e-mailové nebo kalendářové program, který je kompatibilní se službou Windows SharePoint Services 3.0, můžete zobrazit a aktualizovat svůj kalendář z webu služby SharePoint při práci v jiné aplikaci. Například můžete porovnat a aktualizace kalendáře na webu služby SharePoint s daty z kalendáře Office Outlook 2007 zobrazením obě kalendáře vedle sebe nebo v překryvném vzájemně v Office Outlook 2007.

 • Úkoly    Použití seznamu úkolů můžete sledovat informace o projektech a dalších událostí úkolů skupiny. Je můžete přidělovat úkoly, i sledovat stav a procento dokončení úkolu blíží dokončení. Pokud používáte e-mailu nebo úkolů správy aplikace, která je kompatibilní se službou Windows SharePoint Services 3.0, můžete zobrazit a aktualizovat úkolů z webu služby SharePoint k aplikaci. Můžete například vytvořit seznam úkolů pro proces rozpočtu vaší organizace a potom zobrazit a aktualizovat v Office Outlook 2007 spolu s jinými úkoly.

 • Úkoly projektu    Ukládání informací, které se podobá se seznamem úkolů, ale taky poskytují vizuální nebo zobrazení Ganttův diagram s indikátory průběhu, můžete seznam úkolů projektu. Můžete sledovat stav a procento dokončení úkolu blíží dokončení. Pokud používáte e-mailu nebo úkolů správy aplikace, která je kompatibilní se službou Windows SharePoint Services 3.0, můžete zobrazit a aktualizovat úkoly projektu z webu služby SharePoint k aplikaci. Můžete například vytvořit seznam úkolů na webu služby SharePoint k identifikaci a přiřazení práce k vytvoření ručního školení. Pak můžete sledovat průběh organizace z Office Outlook 2007.

 • Sledování problémů    Použití seznamu sledování problémů pro uložení informací o určitých problémech se dočtete víc například problémů podpory a sledovat daří plnit. Můžete přiřadit problémy, uspořádat a propojovat problémy vzájemně. Můžete například vytvořit seznamu sledování problémů pro správu služby problémů zákazníků a jejich řešení. Můžete taky komentovat problémy při každé úpravě, vytváření historii komentáře bez změny původního popis problému. Zástupce oddělení služeb zákazníkům můžete například záznam věnovat vyřešit problém a výsledky každého kroku.

 • Průzkum    Shromažďování a zpracováním zpětnou vazbu, například průzkum spokojenosti zaměstnanců nebo kvíz, můžete do průzkumu. Můžete navrhnout otázek a odpovědí v několika různými způsoby a najdete v článku základní informace o svůj názor. Pokud máte tabulky nebo databáze nainstalovaný program, který je kompatibilní se službou Windows SharePoint Services 2.0 nebo Windows SharePoint Services 3.0, můžete exportovat výsledky pro další analýzu.

 • Vlastní    Přestože můžete upravit jakýkoli seznam, můžete začít s vlastního seznamu a pak nastavení právě zadané. Můžete taky vytvořit seznam, který je založený na tabulce, pokud máte tabulkovým procesorem, která je kompatibilní s Windows SharePoint Services 3.0 nebo Windows SharePoint Services 2.0 a Windows Internet Explorer a Microsoft Windows. Můžete třeba importovat seznam z Microsoft Office Excel 2007, který jste vytvořili k ukládání a správě smlouvy s dodavateli.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×