Úvod do knihoven

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Knihovna je umístění na webu, kde můžete spolu s členy týmu vytvářet, shromažďovat, aktualizovat a spravovat soubory. Každá knihovna zobrazuje seznam souborů a klíčové informace o nich, což umožňuje členům týmu s těmito soubory společně pracovat. Můžete zvolit některou z knihoven a šablon knihoven připravených k okamžitému použití, jež představují vhodný výchozí bod pro organizaci souborů. Po vytvoření knihovny ji můžete přizpůsobit několika způsoby. Můžete například nastavit, jak mají být dokumenty zobrazeny, spravovány a vytvářeny. Lze rovněž sledovat verze, včetně jejich počtu a typu. Můžete dokonce vytvářet vlastní zobrazení, formuláře a pracovní postupy, aby vaše projekty a podnikové procesy probíhaly plynuleji.

V tomto článku

Základní informace o knihovnách

Co je to knihovna?

Jak typický tým používá knihovnu?

Typy knihoven

Způsoby práce s knihovnami

Uspořádání knihoven na webu

Ukládání dokumentů do jedné knihovny

Ukládání dokumentů do více knihoven

Uspořádání souborů v knihovně

Přidávání sloupců

Definování zobrazení

Vytváření složek

Kombinované používání sloupců, zobrazení a složek

Další kroky

Přehled knihoven

Místo stavu, kdy členové týmu musejí hledat dokumenty na různých místech, jako jsou osobní počítače, síťové disky a e-mailové složky, je mnohem efektivnější použít knihovnu služby SharePoint jako centrální umístění, které může každý člen týmu zobrazit a používat.

Začátek stránky

Co je knihovna?

Typická knihovna Knihovna služby SharePoint je umístění na webu, kde můžete vytvořit, ukládání, aktualizovat a spolupracovat na nich s ostatními členy týmu. Každý typ knihovny – dokumentů, obrázků, formuláře, stránky wikiwebu, materiálů, sestavy, záznam, datová připojení a snímku, zobrazí se seznam souborů a klíčové informace týkající se souborů, například kdo byl poslední osoby k úpravě souboru. Můžete vybírat z několika typů knihoven, v závislosti na typy souborů, které chcete uložit a jak chcete používat. Jakmile dokončíte s knihovnou, archivace souborů a odstranit knihovnu nepoužitý ušetřit místo na disku serveru.

Knihovny lze rovněž několika způsoby přizpůsobit. Můžete nastavit, jak mají být dokumenty zobrazeny, sledovány, spravovány a vytvářeny. Můžete sledovat verze včetně jejich počtu a typu. Můžete také omezit, kdo uvidí dokumenty před schválením. Chcete-li zjednodušit podnikový proces, můžete ke spolupráci na dokumentech v knihovnách použít pracovní postupy. Pro větší přehlednost můžete určit zásady správy informací pro řízení manipulace s dokumenty a ukončení platnosti dokumentů v knihovnách.

Začátek stránky

Jak typický tým používá knihovnu?

Marketingový tým společnosti Contoso společně pracuje na projektových a skupinových dokumentech. Členové týmu potřebují centrální umístění, kde budou moci spolupracovat na dokumentech, sledovat své kalendáře a schůzky, spravovat projekty a sledovat týmové úkoly. Tento tým má rovněž smluvního partnera, který se nachází ve vzdáleném umístění, takže použití služby SharePoint 2010 bude mít další výhodu.

Prvním krokem týmu bude určení jednoho člena jako vlastníka webu a osoby spravující týmový web. Vlastník webu se ujme role správce webu, získá pro danou knihovnu oprávnění Úplné řízení a nejprve zajistí, aby každý člen týmu měl na týmovém webu úroveň oprávnění Přispěvatel do knihovny Sdílené dokumenty. Dále vlastník webu tuto knihovnu přejmenuje na Marketingové dokumenty a přidá podrobný popis, aby všichni uživatelé (zejména pak noví uživatelé) měli jasnou představu o účelu knihovny a o tom, jaký obsah lze zobrazit nebo do ní přidat. Tým rozhodl, že tato knihovna bude používána pro správu tiskových zpráv, souborů rozpočtu, smluv, návrhů a dalších dokumentů týkajících se týmu.

Jedním z prvních úkolů vlastníka webu je vyhledání a odeslání důležitých dokumentů do knihovny, aby si členové týmu uvědomili, že knihovna bude používána jako centrální umístění. Potom se vlastník webu rozhodne provést následující akce: Nastaví v knihovně vyžadování rezervace, aby nikdo nemohl v dokumentech omylem provést změny, a sledování verzí, aby členové týmu měli k dispozici historii vývoje souborů a mohli v případě potřeby obnovit předchozí verzi. Za účelem zajištění souladu s firemními standardy přidá vlastník webu do knihovny rovněž standardní šablony pro marketingové sestavy, prodejní smlouvy, plány kampaní a rozpočtové listy. Každá šablona obsahuje logo a cíle společnosti. Při vytváření nového souboru z knihovny dokumentů mohou členové týmu snadno vybrat šablonu, kterou chtějí používat.

Členové týmu vkládají soubory, spolupracují na dokumentech a v průběhu času postupně uspořádávají knihovnu pomocí přidávání sloupců a vytváření zobrazení, která zobrazují obsah dalšími způsoby, jež mají pro jejich práci význam. Vlastník webu například přidá sloupec Název projektu, aby členové týmu mohli provádět filtrování nebo řazení podle tohoto sloupce.

Jiní členové týmu přidají veřejná zobrazení se seskupením podle fiskálního čtvrtletí a vyfiltrováním smluv, jejichž platnost vyprší během šesti měsíců. Každý člen rovněž vytváří osobní zobrazení, jež mu usnadňují rychle vyhledat informace a dokončit práci.

Po dlouhé diskusi na poradě zaměstnanců se tým rozhodne na úrovni knihovny nastavit upozornění na týdenní aktualizace. Každý člen se může rozhodnout nastavit u konkrétních souborů podle potřeby další upozornění nebo informační kanály RSS. Tým se rovněž rozhodne dodržovat důležitý „doporučený postup“ pro tento nový způsob spolupráce. Chtějí-li členové distribuovat dokument v knihovně, vzdají se pokušení připojit jej k e-mailové zprávě a místo toho odešlou v e-mailu odkaz. Vložení odkazu na dokument do e-mailové zprávy lze snadno provést z pásu karet knihovny. Tento postup zajišťuje uživatelům přístup k nejnovější verzi dokumentu a pomáhá předcházet zahlcení místní sítě nepotřebnými daty.

Někdy je členům týmu a jiným uživatelům přístup k obsahu zablokován, protože nemají příslušná oprávnění. Určité dokumenty jsou chráněny, protože mají důvěrný obsah, například smlouvy nebo informace o rozpočtu. Možnost vyžádání přístupu od vlastníka webu je však povolena, takže uživatelé mohou snadno požádat o přístup ze stránky a vlastník webu jim může k dokumentu udělit příslušné oprávnění.

Všichni členové marketingového týmu, zejména však smluvní partner, uvítali možnost převést obsah knihovny do offline režimu, pracovat s obsahem z domova nebo ze vzdáleného umístění a potom po návratu do online režimu hladce synchronizovat změny, přičemž všechny tyto činnosti se provádí pomocí aplikace Microsoft Office SharePoint Workspace 2010.

Hlavním úkolem tohoto marketingového týmu je navrhování marketingových kampaní za účelem zvýšení prodeje a výnosu. Při vyvíjení nového plánu kampaní mají členové týmu nastaveno sledování podverzí souboru. Pokud udělají chybu v jedné verzi, mohou obnovit předchozí verzi. Po dokončení plánu kampaní mohou vytvořit hlavní verzi a potom ji znovu publikovat ke schválení právním oddělením a nadřízeným. Po schválení si mohou soubor prohlížet i ostatní zaměstnanci společnosti. Vlastník webu prozkoumá online dokumentaci, školení a blogy a potom bez použití kódu určí způsob nastavení pracovního postupu, jeho přidružení ke knihovně a automatizaci procesu shromažďování názorů, shromažďování podpisů a publikování konečného dokumentu.

Po třech měsících používání se knihovna a web oddělení marketingu staly důležitou součástí práce marketingového týmu a významně pomohly zlepšit jeho produktivitu a viditelnost v rámci podniku. Členové týmu si již práci bez nich neumějí představit a aktivně zkoumají další způsoby, jak pomocí služby SharePoint 2010 lépe spolupracovat.

Začátek stránky

Typy knihoven

Některé knihovny jsou vytvářeny automaticky při vytvoření nového webu, například knihovna Sdílené dokumenty na týmovém webu. Tyto knihovny si můžete přizpůsobit pro své účely, nebo můžete vytvářet další vlastní knihovny. Každý typ knihovny je určen pro specifický účel, přičemž některé typy mají odlišné chování a funkce.

Knihovna dokumentů:    Tuto knihovnu použijte pro celou řadu typů souborů včetně dokumentů a tabulek. Některé typy souborů jsou sice z bezpečnostních důvodů blokovány, avšak v knihovně dokumentů je možné uchovávat i jiné typy souborů. Při práci s programy, které nejsou blokovány, můžete soubory vytvářet přímo z knihovny. Marketingový tým může například mít vlastní knihovnu dokumentů, ve které budou materiály ohledně plánování, zveřejněné novinky a publikace.

Knihovna obrázků:    Chcete-li sdílet kolekci digitálních fotografií nebo grafiky, použijte knihovnu obrázků. Obrázky lze sice ukládat v jiných typech knihoven služby SharePoint, avšak knihovny obrázků mají několik výhod. V této knihovně můžete například prohlížet obrázky v podobě prezentace, stahovat je do svého počítače a upravovat je v kompatibilních grafických programech, jako je program Malování. O vytvoření knihovny obrázků uvažujte, pokud chcete uchovávat obrázky týkající se týmových událostí nebo uvedení nových produktů. Na obrázky v knihovně lze rovněž vytvořit odkaz z jiných míst na webu, například z wikiwebů a blogů.

Knihovna formulářů:    Jestliže potřebujete spravovat skupinu obchodních formulářů založených na standardu XML, použijte tuto knihovnu. Knihovnu formulářů můžete ve vaší organizaci například používat pro formuláře obsahující vyúčtování výdajů. K nastavení knihovny formulářů je nutný editor XML nebo program pro vytváření návrhů formulářů v jazyce XML, například aplikace Microsoft InfoPath. Formulář, který uživatelé vyplní, je soubor XML obsahující data (a pouze data) zadaná do formuláře, například datum a částka výdajů. Všechno ostatní, co tvoří vyúčtování výdajů, je v zobrazení získáno z šablony formuláře. Jakmile uživatelé formuláře vyplní, můžete data formuláře sloučit nebo je vyexportovat a analyzovat.

Knihovna stránek wikiwebu    Pokud chcete vytvořit skupinu stránky wikiwebu připojené, použijte Knihovna stránek wikiwebu. Wikiweb umožňuje víc lidem shromažďovat pravidelné informace ve formátu, který můžete snadno vytvářet a upravovat. Stránky wikiwebu, ve kterých jsou obrázky, tabulky, hypertextové odkazy a interní odkazy můžete také přidat do knihovny. Například pokud váš tým vytvoří wikiweb projektu, webu mohou být uloženy tipy a triky, jak v řadě stránek, která se připojují k sobě.

Knihovna materiálů:    Jestliže chcete sdílet a spravovat materiály obsahující digitální média, například obrázky, zvukové soubory a soubory videa, použijte tuto knihovnu. Knihovna materiálů usnadňuje uživatelům vyhledání a opětovné použití souborů digitálních médií, jež vytvořili jiní uživatelé, jako jsou loga nebo firemní obrázky. Knihovna materiálů rovněž poskytuje typy obsahu s vlastnostmi a zobrazení pro správu a procházení materiálů obsahujících média, jako jsou miniatury a klíčová slova metadat. Můžete například spravovat a uchovávat obrázky se značkou podniku a fragmenty s opakovaně použitelným obsahem z aplikací, aby byly k dispozici v rámci podniku a aby byly používány konzistentně.

Knihovna datových připojení     Zjednodušit údržbu a Správa datových připojení, použijte v knihovně datových připojení. Knihovna datových připojení (DCL) je centralizované způsob, jak ukládat soubory připojení ODC (Office Data). Každý z těchto souborů (s příponou .odc) obsahuje informace o tom, jak najít přihlásit, dotazu a přístup k externímu zdroji dat. Centralizace ODC souborů v knihovně datových připojení také umožňuje sdílet a spravovat vyhledávání souborů připojení dat z webu služby SharePoint a pomáhá zajistit, že obchodních dat a sestav, zejména tabulek zachovat konzistentní sada hodnoty a výsledků vzorců jako "jedné verze pravdy".

Knihovna snímků     Pokud chcete účinně a efektivně sdílet snímky prezentace, používá knihovnu snímků. Knihovny snímků umožňují sdílení, ukládání a správa snímky z aplikace Microsoft PowerPoint nebo kompatibilní aplikace. Při publikování prezentace do knihovny snímků snímky uložte jako jednotlivé soubory, aby mohli být nezávisle změny a sledovat. Knihovny snímků s odkazem na prezentaci tak, aby se oznámení změn snímky. Knihovnu umožňuje řazení snímků, rezervaci a pomáhají Udržujte si přehled o historie. Knihovny snímků taky poskytují speciální funkce pro hledání, Správa a opakované použití snímků.

Knihovna záznamů:    Chcete-li udržovat centrální úložiště pro ukládání a správu záznamů nebo důležitých obchodních dokumentů vaší organizace, použijte knihovnu záznamů. Organizace musí například dodržovat předpisy, jež vyžadují organizovaný proces správy určitých dokumentů. Web centra záznamů může obsahovat několik knihoven záznamů pro ukládání různých typů záznamů. Pro každou knihovnu můžete nastavit zásady, jež určují záznamy, jež mají být uchovávány, způsob směrování a správy dokumentů a dobu uchovávání těchto záznamů.

Knihovna sestav:     Zjednodušit vytváření, Správa a doručení webových stránek, dokumentů a klíčové ukazatele výkonu (KPI) metriky a cíle, použijte knihovnu sestavy. Knihovna sestav je centrální místo, kde můžete vytvořit a uložit sestav, například Excelových sešitů a stránek řídicího panelu. Při publikování sešitu aplikace Excel na knihovnu sestavy je jediným klepnutím otevřete v zobrazení prohlížeče, ve kterém je pohodlný způsob, jak sešit zobrazit bez ho přidáte na stránku webových částí.

Knihovna datových připojení pro PerformancePoint    Zjednodušit údržbu a Správa datových připojení souborů pro PerformancePoint, použijte knihovna datových připojení pro PerformancePoint. V této knihovně mohou být uloženy připojení ODC (Office Data) a univerzální datové připojení (UDC).

Knihovna Řídicí panely:    Obsahuje stránky webových částí, stránky webových částí se seznamy stavů a nasazené řídicí panely PerformancePoint.

Knihovna procesních diagramů (metrické a americké jednotky)    Ukládání a sdílení dokumentů procesu diagram, třeba můžou být vytvořené pomocí aplikace Microsoft Visio 2010 můžete Knihovna procesních diagramů. Knihovny metrické a nám jednotky jsou přizpůsobené odpovídajících rozměrům.

Poznámka: V závislosti na daném webu a konfiguraci vytváří SharePoint Server 2010 automaticky další systémové knihovny, jako jsou knihovna stylů, knihovna materiálů webu a knihovna stránek webu. Prostřednictvím uživatelského rozhraní však tyto specifické knihovny nelze vytvořit.

Začátek stránky

Způsoby práce s knihovnami

Zde jsou uvedeny některé způsoby, jak pracovat s knihovnami a dosáhnout toho, aby byly užitečnější pro skupinu:

Vytvoření zobrazení     Zobrazení slouží k zobrazení položek v knihovně, které jsou pro vás nejdůležitější ani, přizpůsobit účel. Neměníte obsahu skutečné knihovny, ale soubory, které jsou uspořádány nebo filtrovány pro jejich snadněji najít a procházet smysluplně.

Vyžadování rezervace souborů     Když vyžadovat rezervaci souboru můžete zajistit, aby neměl že pouze jedna osoba můžete upravit tento soubor, dokud se změnami. Vyžadování dokumenty chcete vyžadovat rezervaci zabrání víc lidem změn ve stejnou dobu, které můžete vytvořit konflikty při úpravách a způsobit zmatky. Vyžadovat rezervaci také vám může připomenout členům týmu, pokud chcete přidat komentář při vracení souboru se změnami, takže můžete snadněji sledovat, co se změnilo ve všech verzích.

Sledování verzí     Pokud potřebujete uchování předchozích verzí souborů knihovny můžete sledovat, uložení a obnovení souborů. Můžete sledovat všechny verze stejným způsobem. Nebo můžete zvolit některé verze označit jako hlavní verze, například přidání nové kapitoly ručním a některých verzí jako dílčí, například oprava pravopisné chyby. K plánování úložiště, můžete volitelně počet každého typu verzi, kterou chcete uložit.

Vyžadované schválení dokumentu     Můžete určit, že je požadováno schválení pro dokument. Dokumenty zůstat na vyřízení, dokud nebudou schválení nebo odmítnutí někým, kdo má oprávnění k tomu nevyzve. Můžete určit, které skupiny uživatelů můžete dokument zobrazit, než je schválené. Tato funkce může být užitečné v případě knihovny obsahuje důležité pokyny nebo postupy, které musí být konečný než ostatní vidět.

Určení oprávnění    Skupiny Sharepointu a úrovně oprávnění můžete efektivně spravovat přístup k obsahu. Ve výchozím nastavení oprávnění na knihovnám, složkám v knihovnách a dokumenty se dědí od nadřazeného webu. Přiřazování úrovní oprávnění určité položky můžete chránit citlivý obsah, jako je smlouva nebo rozpočtu informace, bez omezení přístupu k zbytek webu.

Zajištění příjmu informací o změnách     Knihovny v Sharepointu 2010 podporují technologii RSS tak, aby automaticky přijmout a zobrazit aktualizace nebo informační kanály zpráv a informací v konsolidovaném umístění členy pracovní skupiny. Použití technologie RSS vás upozorní na všechny změny do knihovny, například při změně soubory uložené v knihovně. Informační kanály RSS povolit členům vaší pracovní skupiny najdete v článku konsolidované seznam souborů, které se změnily. Můžete taky vytvořit e-mailová oznámení, takže jsou oznámení změn soubory.

Vytvoření pracovních postupů     Knihovny dokumentů nebo obsah typu můžete použít pracovních postupů, které vaše organizace má definované pro obchodní procesy, například Správa schválení dokumentu nebo kontrola. Skupiny můžete použít obchodních procesů jejím dokumentům jmenoval pracovních postupů, které určují akce, které je potřeba vzít v pořadí, například schvalování dokumentů. Pracovní postup služby SharePoint je automatický způsob přesouvat dokumenty nebo položky pomocí posloupnosti akcí nebo úkolů. Tři pracovní postupy jsou k dispozici ke knihovnám ve výchozím nastavení: schválení, který směruje dokument se skupinou lidí ke schválení; Shromáždit názory, který směruje dokument se skupinou lidí k získání názorů a vrátí dokument na člověka, který spustil workflow jako kompilaci. a pracovního postupu Shromáždit podpisy, který směruje dokument se skupinou lidí, kterým chcete shromáždit digitálních podpisů

Definování typů obsahu     Pokud vaše skupina pracuje s několika typů souborů, například listy, prezentace a dokumenty, můžete rozšířit funkce knihovny povolením a definování více typů obsahu. Typy obsahu přidat flexibilitu a konzistence ve více knihovnách. Každý typ obsahu můžete určit šablony a dokonce i Pracovní postup procesy. Šablony fungují jako výchozí bod pro formátování a často používaný text a vlastností, které se vztahují k dokumentům tohoto typu, jako je název oddělení nebo smlouvy číslo.

Integrace klientů    Některé programy kompatibilní klienta pracovat s funkcí služby SharePoint přímo z klienta. Třeba při použití Microsoft Word 2010 můžete spravovat vracení se změnami a podívejte se na další snadno. V aplikaci Microsoft Office SharePoint Workspace 2010 nebo Microsoft Outlook 2010 můžete obsah knihovny jako offline, pracovat s nimi z vzdálený server a hladce synchronizovat změny při opětovném přechodu do online.

Sledování s auditem   Pokud jste vytvořili skupiny citlivé souborů a by bylo dobré vědět, jak byly použit dokumenty, můžete definovat zásadu, která umožňuje povolit "auditování sledovat události, jako je třeba změny souboru, kopie nebo odstranění.

Nastavení zásad    Nastavení zásad jsou nastavení Povolit vypršení platnosti dokumentu, automatické odstranění nebo pravidelných revize (přes pracovního postupu) dokumentů, které dosáhli věku zadaný. Jak vyvíjet knihoven pomocí tohoto nastavení dispozice můžete ušetřit čas a námahu pokusíte ručně pomůže vyčistit schránku místo na pevném disku, který je celá sbaleno a vyhnout se dosažení kvóty.

Použití webu Centrum dokumentů    Web Centrum dokumentů můžete použít, když budete chtít vytvořit a spravovat ukládání většího počtu dokumentů. Centrum dokumentů je založený na šabloně webu a slouží k sloužit jako centrálním úložišti pro správu spousty dokumentů. Funkce, jako jsou metadat a navigace ve stromovém zobrazení, typy obsahu a webové části, vám pomůže organizovat a načíst dokumenty způsobem efektivně a užitečnost pro uživatele. "Obsah osoby zodpovědné za rámci" můžete rychle konfiguraci navigace metadat řízené úsilím provést dobře u většiny knihoven bez explicitně vytváření indexů, ale taky získat pomoc při vytváření další indexy pro zvýšení výkonu přes může používat větší okruh filtry a zobrazení . Použití webu Centrum dokumentů jako vytváření (uživatelé aktivně naleznete v části soubory nebo oddálit a vytvářet struktury k těmto souborům) prostředí nebo archiv obsahu (uživatelé pouze zobrazení nebo nahrát dokumenty).

Začátek stránky

Uspořádání knihoven na webu

Způsob uspořádání souborů v knihovně závisí na potřebách skupiny a na tom, jakému způsobu uložení a vyhledávání informací dáváte přednost. Při nastavování struktury, která je pro vaši skupinu nejvhodnější, vám pomůže plánování. Knihovny mají několik funkcí umožňujících pracovat s více soubory v jedné knihovně. Je však možné, že vhodnější bude využívat ve skupině více knihoven.

Ukládání dokumentů do jedné knihovny

Je možné, že budete chtít, aby jedna knihovna sloužila k různým účelům. V jedné skupině můžete mít například několik projektů nebo může na stejném projektu pracovat více skupin. Použití jedné knihovny zvažte v těchto případech:

 • Členové skupiny potřebují vidět souhrnné informace o souborech nebo zobrazovat různé pohledy na stejnou sadu souborů. Nadřízený pracovník bude například chtít prohlížet všechny soubory seskupené podle oddělení nebo termínu splnění.

 • Uživatelé chtějí vyhledávat soubory ve stejném umístění na webu.

 • Chcete pro soubory použít stejné nastavení, například sledování verzí souborů nebo vyžadování schválení.

 • Skupiny pracující s knihovnou sdílejí podobné vlastnosti, například stejné úrovně oprávnění.

 • Chcete analyzovat informace o souborech v tabulce nebo dostávat konsolidované aktualizace týkající se souborů.

Pro efektivní práci s dokumenty v jedné knihovně můžete soubory v knihovně uspořádat tak, že přidáte sloupce, definujete zobrazení nebo vytvoříte složky.

Začátek stránky

Ukládání dokumentů do více knihoven

Existují-li výrazné rozdíly mezi sadami souborů, které chcete ukládat či spravovat, nebo mezi skupinami uživatelů, kteří se soubory pracují, můžete vytvořit více knihoven. Více knihoven použijte v těchto případech:

 • Typy souborů, které chcete ukládat a spravovat, se liší a neočekáváte, že uživatelé budou často zobrazovat souhrny souborů nebo soubory najednou prohledávat.

 • Skupiny uživatelů, kteří soubory používají, se liší a mají různé úrovně oprávnění.

 • Potřebujete-li pro různé sady souborů použít odlišné nastavení (například sledování verzí nebo schválení).

 • Nepotřebujete analyzovat soubory najednou ani dostávat konsolidované aktualizace týkající se těchto souborů.

 • Chcete při vytváření nových souborů nabídnout různé sady možností nebo potřebujete, aby se možnosti v nabídce Nový zobrazily v jiném pořadí.

Zde jsou uvedeny některé způsoby efektivní práce s více knihovnami.

Nastavení sloupců a šablon webu    Pokud vaše organizace chce nastavit konzistentní nastavení ve svých knihovnách, můžete nastavit tak šablon webů a sloupců webu. Nastavení můžete sdílet v několika knihovny tak, aby se nemuseli začínat nastavení pokaždé, když.

Odeslání souborů do jiného umístění    Pokud chcete soubor k dispozici do více knihoven, můžete uložit do jedné knihovny a odešlete jeho kopii do jiných knihoven. Můžete být vyzváni k aktualizaci všechny kopie dokumentu, když uděláte změny do původní podoby.

Vytvoření šablony knihovny    Pokud chcete vytvořit jednotné nastavení pro knihovny a používat různé vlastnosti ve knihovnách, můžete uložení knihovny jako šablony. Šablony knihoven jsou k dispozici jako jednu z možností na svém webu po klepnutí na tlačítko vytvořit v nabídce Akce webu.

Začátek stránky

Uspořádání souborů v knihovně

Soubory lze v knihovně uspořádat několika způsoby. Je možné přidávat sloupce, definovat zobrazení a vytvářet složky. Každý přístup má své vlastní výhody a kombinací jednotlivých přístupů můžete vytvořit uspořádání, jež bude vyhovovat jedinečným potřebám vaší knihovny a vašeho týmu.

Přidávání sloupců

Ve výchozím nastavení sledují knihovny název souboru a informace o stavu souboru, například zda je vrácen se změnami. Je však možné založit další sloupce, které umožní vaší skupině uspořádat soubory do kategorií a sledovat je. Příkladem takových sloupců může být sloupec obsahující název kampaně, číslo projektu nebo jiné informace, jež jsou pro váš tým důležité. Z hlediska typu vytvářeného sloupce máte několik možností, mezi něž patří jeden řádek textu, rozevírací seznam možností, číslo vypočtené z jiných sloupců nebo jméno a fotografie osoby na vašem webu.

Sloupce mají záhlaví, jež uživatelům usnadňuje řadit a filtrovat dokumenty. Při prohlížení souborů v knihovně je můžete dočasně seřadit nebo filtrovat tak, že přesunete ukazatel na název sloupce a kliknete na šipku dolů vedle názvu. To je užitečné v případě, že chcete soubory zobrazit určitým způsobem, ale při příštím zobrazení knihovny je nutné tento postup opakovat.

Začátek stránky

Definování zobrazení

Budou uživatelé chtít často zobrazovat všechny dokumenty související s určitým projektem, všechny dokumenty patřící do určitého oddělení, nebo seskupovat dokumenty podle měsíce, kterého se týkají? Pokud se domníváte, že budete chtít soubory zobrazovat určitým způsobem často, můžete definovat zobrazení. Toto zobrazení můžete použít vždy, když budete pracovat s knihovnou. Zobrazení bude po svém vytvoření přidáno do rozevíracího seznamu Aktuální zobrazení na pásu karet knihovny.

Zobrazení knihovny je výběr sloupců na stránce, jenž zobrazuje položky z knihovny, a často definuje určité pořadí řazení, filtrování, seskupování a vlastní rozložení. Knihovny mohou mít osobní a veřejná zobrazení. Kterýkoli uživatel s úrovní oprávnění Přispívání může vytvořit osobní zobrazení, pomocí kterého bude zobrazovat soubory určitým způsobem nebo filtrovat pouze soubory, jež chce zobrazit. Pokud máte oprávnění k návrhu knihovny, můžete vytvořit veřejné zobrazení, které bude moci použít při prohlížení knihovny každý uživatel. Kterékoli veřejné zobrazení lze také nastavit jako výchozí zobrazení knihovny, jež se uživatelům bude zobrazovat automaticky.

Pokud členové skupiny zobrazují knihovny v mobilním zařízení, můžete vytvořit mobilní zobrazení s určitými limity, jako je omezený počet zobrazených položek, který bude optimální pro šířku pásma a další omezení vyplývající ze zařízení.

Začátek stránky

Vytváření složek

Složky (nazývané také kontejnery) poskytují další způsob seskupování a správy obsahu v knihovně nebo seznamu. Pokud jsou složky pro knihovnu povoleny, můžete je přidávat do většiny typů knihoven. Obsahuje-li knihovna mnoho položek, mohou složky rovněž zlepšit efektivitu přístupu k těmto položkám. Při vytvoření složky se na pozadí vytváří interní index. Tento interní index se vytvoří také pro kořenovou složku nebo pro nejvyšší úroveň knihovny či seznamu. Při přístupu k položkám ve složce využíváte ve skutečnosti pro přístup k datům tento interní index.

Obsahuje-li knihovna mnoho položek, které je možné určitým způsobem seskupit, můžete k uspořádání obsahu v rámci knihovny použít složky. Vhodnými příklady skupin jsou například projekty, týmy, oddělení, kategorie produktů, věkové kategorie, abecední výpisy a abecední podskupiny (A–C, D–F atd.). Pomocí složek mohou uživatelé prohledávat a spravovat velké množství souborů známým způsobem.

Složky v knihovně

Ve výchozím nastavení knihovny se složkami povolené slouží k zobrazení složek ve výchozím zobrazení podokně úloh Knihovna bez filtrů. To je užitečné, protože uživatelé mohou příslušné složky Po vložení nové dokumenty. Zobrazení všech složek také je méně pravděpodobné, že položky se nesprávně přidají mimo složek v knihovně. Můžete snadno změnit uspořádání dokumentů do složky jiné knihovny pomocí příkazu Otevřít v Průzkumníkovi Windows k dispozici na pásu karet knihovny.

Poznámka: Je to možné definovat zobrazení knihovny, řazení jako-je, přičemž složky se nezobrazují první část před nějaké položky v zobrazení. Nechcete tuto možnost řazení zobrazení použít, pokud chcete uživatelům snadno najít správnou složku.

I když složky knihovny se nezobrazují v části dokumenty na panelu Snadné spuštění, vlastník webu nebo uživatel s oprávněním k návrhu webu můžete povolit stromové zobrazení, části Hierarchie webu se zobrazí na panelu Snadné spuštění, který umožňuje rozšířit, Umožňuje sbalit a snadno procházet složky knihovny.

Složky ve stromovém zobrazení

Začátek stránky

Kombinované používání sloupců, zobrazení a složek

Všechny tří postupů společně pracovat. Stejné sloupce, které používáte k sledování projektů ve výchozím zobrazení knihovny mohou sloužit k vytvoření zobrazení pomocí několika kritéria filtru. Zobrazení můžete taky seřazená a filtrovaná dynamicky kliknutím na záhlaví sloupce a další izolovat identifikovat obsah potřebné v spur okamžiku. Pokud byla definována struktura složek v knihovně, můžete "sloučíte" zobrazení knihovny nastavením možnost Zobrazit všechny položky bez složek v oddílu složky při vytvoření nebo úprava zobrazení. Každý přístup můžete doplnit další zobrazíte správný obsah ve správný čas a v pravém tak, jak můžete.

Začátek stránky

Další kroky

Nyní jste získali celkový přehled o knihovnách. Dále jsou uvedeny běžné a užitečné úkoly, jež se při práci s knihovnami používají.

 • Vytvoření nebo odstranění knihovny nebo složky v knihovně

 • Přidání, otevření a odstranění souborů v knihovně

 • Přidání sloupců do knihovny a vytvoření zobrazení knihovny

 • Práce s šablonami knihoven a typy obsahu

 • Synchronizace knihovny služby SharePoint v počítači s klientskými programy

 • Přesouvání a kopírování dokumentů mezi knihovnami

 • Používání pracovních postupů s knihovnou

 • Nastavení oprávnění a upřesnění nastavení v knihovně

 • Používání knihoven snímků, obrázků a materiálů obsahujících média

 • Správa knihovny s mnoha dokumenty

 • Správa rozsáhlých knihoven dokumentů a záznamů pomocí metadat

Další informace o těchto úkolech naleznete v části Viz také.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×