Úvod do integrace dat mezi aplikací Access a webem služby SharePoint

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Aplikace Microsoft Office Access 2007 umožňuje ve spojení se službou Windows SharePoint Services 3.0 různými způsoby sdílet a spravovat data. Můžete využít výhod funkcí spolupráce na webu služby SharePoint a nadále používat funkce pro zadávání dat a analytické funkce aplikace Access. Můžete například sledovat verze dat, přihlásit se k odběru oznámení, která vás upozorní na změnu dat, a spravovat oprávnění pro přístup k datům.

V tomto článku:

Způsoby práce s daty

Integrace a správa dat

Sledování dat a pracovního postupu

Způsoby práce s daty

Při používání aplikace Office Access 2007 můžete data pocházející z webů služby SharePoint sdílet, spravovat a aktualizovat několika různými způsoby.

Přesunutí dat na web služby SharePoint.    Pokud databázi přesunete z aplikace Access na web služby SharePoint, vytvoříte na webu služby SharePoint seznamy, které jsou propojeny jako tabulky v databázi. Při přesunutí databáze vytvoří aplikace Access novou aplikaci front-end, která obsahuje všechny staré formuláře a sestavy a nové právě exportované propojené tabulky. Průvodce přenesením na server SharePoint umožňuje přesunout data ze všech tabulek najednou.

Po vytvoření seznamů aplikace SharePoint mohou uživatelé pracovat se seznamy na webu služby SharePoint nebo s propojenými tabulkami v aplikaci Access, přičemž funkce webu SharePoint jim umožní data spravovat a udržovat je aktuální. Jako správce můžete spravovat oprávnění pro přístup k datům a k jejich verzím, takže snadno zjistíte, kdo data změnil, nebo obnovíte předchozí data.

Publikování dat na web služby SharePoint.    Pokud spolupracujete s ostatními uživateli, můžete uložit kopii databáze do knihovny na serveru SharePoint a pracovat s databází pomocí formulářů a sestav v aplikaci Access. Seznamy lze propojit jako tabulky v databázi, což oceníte, pokud potřebujete sledovat data na webu služby SharePoint, a poté vytvořit formuláře, dotazy a sestavy pro práci s daty. Můžete například vytvořit aplikaci Access poskytující dotazy a sestavy pro seznamy služby SharePoint, které umožňují sledovat problémy a spravovat údaje o zaměstnancích. Jestliže uživatelé pracují s těmito seznamy na webu služby SharePoint, mohou pro tyto seznamy otevřít z nabídky Zobrazit dotazy a sestavy aplikace Access. Potřebujete-li například zobrazit a vytisknout sestavu aplikace Access pro měsíční poradu, můžete tak učinit přímo ze seznamu služby SharePoint.

Při prvním publikování databáze na server poskytne aplikace Access seznam webových serverů, který umožňuje snadný přechod do umístění, kam má být databáze publikována, například do knihovny dokumentů. Po publikování databáze si aplikace Access toto umístění zapamatuje, takže při publikování změn nebude nutné server znovu vyhledávat. Při publikování na web služby SharePoint se databáze zpřístupní uživatelům, kteří mají oprávnění k práci s tímto webem služby SharePoint.

Otevření formulářů a sestav aplikace Access z webu služby SharePoint.    Uživatelé služby Windows SharePoint Services mohou otevírat seznamy ze serveru SharePoint v různých zobrazeních aplikace Access. Na serveru SharePoint mohou být spolu s jinými zobrazeními uvedeny formuláře, sestavy a datové listy aplikace Access. Zvolíte-li zobrazení Access, aplikace Access se spustí a otevře požadovaný formulář, sestavu nebo datový list. To uživatelům usnadňuje spouštění různých sestav aplikace Access na serveru SharePoint, aniž by bylo nutné nejprve spustit aplikaci Office Access 2007 nebo přejít na správný objekt.

Vytvoření databází ze seznamů služby SharePoint.    Seznam služby SharePoint lze otevřít v aplikaci Access. Pokud databáze neexistuje, můžete ji vytvořit v aplikaci Access a pak vytvořit sadu formulářů a sestav založených na tomto seznamu.

Převedení seznamů služby SharePoint do offline režimu pomocí aplikace Access.    Pokud si potřebujete vzít práci domů, můžete pomocí aplikace Access jedním klepnutím převést seznamy služby SharePoint do offline režimu. V aplikaci Access můžete s daty pracovat a synchronizovat změny nebo se později znovu připojit k serveru služby SharePoint.

Import nebo propojení se seznamem služby SharePoint.    Seznam služby SharePoint lze do aplikace Access začlenit prostřednictvím importu nebo propojení. Při importu seznamu služby SharePoint je v databázi aplikace Access vytvořena kopie tohoto seznamu. Během importu lze určit, které seznamy chcete kopírovat a zda má být importován celý seznam nebo pouze určité zobrazení. Propojení umožňuje připojení k datům v jiném programu bez importu těchto informací, takže lze zobrazit a upravit nejnovější data jak v původním programu, tak v databázi aplikace Access bez nutnosti vytvoření a udržování kopie těchto dat v aplikaci Access.

Začátek stránky

Integrace a správa dat

Po přesunutí dat aplikace Access na web služby SharePoint je možné určit, kdo může data zobrazit, sledovat verze a obnovit jakákoli neúmyslně odstraněná data. Dokonalejší integrace dat mezi aplikací Office Access 2007 a weby služby SharePoint umožňuje zvýšit výkon a zlepšit návrh aplikací.

Správa oprávnění na webech služby SharePoint.    K seznamům a databázím aplikace Access na webech služby SharePoint lze přiřadit různé úrovně oprávnění. Skupinám můžete přiřadit omezená oprávnění pro čtení nebo úplná oprávnění pro úpravy a pak selektivně povolit nebo zakázat přístup určitým uživatelům. Pokud potřebujete omezit přístup pouze k několika důvěrným položkám v databázi, můžete na webu služby SharePoint nastavit oprávnění u specifických položek seznamu.

Sledování a správa verzí na webech služby SharePoint.    Na webu služby SharePoint lze sledovat verze položek seznamu a zobrazit historii verzí. V případě potřeby lze obnovit předchozí verzi položky. Zobrazením historie verzí můžete zjistit, kdo změnil určitý řádek nebo kdy k této změně došlo.

Vyhledání dat v koši.    Pomocí nového koše na webech služby SharePoint můžete snadno zobrazit odstraněné záznamy a obnovit neúmyslně odstraněné informace.

Vylepšené funkce tabulek propojených se seznamy serveru SharePoint.    Optimalizace interního zpracování tabulek propojených se seznamy služby SharePoint umožňuje rychlejší a plynulejší práci oproti předchozím verzím.

Vylepšené mapování datových typů služby Windows SharePoint Services.    Díky nové podpoře polí s více hodnotami a příloh podporuje nyní aplikace Access více datových typů dostupných u webů služby SharePoint, což významně zjednodušuje návrh a tvorbu sdílených aplikací.

Začátek stránky

Sledování dat a pracovního postupu

Aplikaci Office Access 2007 s informacemi z webů služby SharePoint lze použít ke sledování dat, problémů a pracovních postupů organizace.

Sledování.    Aplikace Access nyní obsahuje šablonu sledování, která spolupracuje přímo s šablonou Sledování problémů na webu služby SharePoint. Schéma je totožné, přičemž řešení aplikace Access lze použít jako aplikaci front-end (například s formuláři a dotazy) pro data z webu služby SharePoint.

Sledování historie polí typu Memo.    Pole typu Memo jsou vhodná pro uložení velkého množství informací. Je možné nastavit vlastnost, která aplikaci Access dává pokyn, aby uchovávala historii všech změn polí typu Memo. Historii těchto změn pak můžete zobrazit. Tato funkce podporuje rovněž správu verzí na webech služby SharePoint, takže k zobrazení změn provedených v seznamu služby SharePoint lze použít také aplikaci Access.

Integrace s pracovním postupem na webech služby SharePoint.    Aplikace Access nyní umožňuje vytváření zpráv a interakci s pracovními postupy, takže můžete lépe odhadnout stav projektu a vyhodnotit obchodní procesy. Sestavy pracovních postupů mohou zahrnovat údaje z několika seznamů, stejně jako informace z několika pracovních postupů.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×