Úrovně ochrany osobních údajů

V tomto článku

Konfigurace úrovně osobních údajů

Konfigurace funkce Rychle zkombinovat

Úrovně ochrany osobních údajů určují úroveň izolace definující míru, do které bude jeden zdroj dat izolovaný od ostatních. I když omezující úrovně izolace blokují výměnu informací mezi zdroji dat, může to snižovat funkčnost a ovlivňovat výkon. Nastavení Rychle zkombinovat určuje, jestli bude Power Query při kombinování dat používat vaše nastavení Úrovně ochrany osobních údajů. V dialogu Úrovně ochrany osobních údajů se zobrazuje informační zpráva o důsledcích výběru úrovní ochrany osobních údajů u zdrojů dat. Je tam i odkaz na online nápovědu Power Query k úrovním ochrany osobních údajů a funkci Rychle zkombinovat.

Úrovně ochrany osobních údajů

Upozornění :  Zdroj dat, který obsahuje vysoce citlivé nebo důvěrné údaje, byste měli označit jako Privátní .

Konfigurace úrovně osobních údajů

Pokud použijete nastavení úrovně ochrany osobních údajů, můžete určit úroveň izolace definující míru, do které musí být jeden zdroj dat izolovaný od ostatních.

Nastavení

Popis

Příklad zdrojů dat

Privátní zdroj dat

Privátní zdroj dat obsahuje citlivé nebo důvěrné informace a jeho viditelnost může být omezená na oprávněné uživatele. Privátní zdroj dat je zcela izolovaný od ostatních zdrojů dat.

Data z Facebooku, textový soubor obsahující odměnu v akciích nebo textový soubor obsahující informace s recenzemi zaměstnanců.

Organizační zdroj dat

Viditelnost organizačního zdroje dat je omezená na důvěryhodnou skupinu lidí. Organizační zdroj dat je nezávislý na všech veřejných zdrojích dat, ale je viditelný pro ostatní organizační zdroje dat.

Dokument Microsoft Word na intranetovém sharepointovém webu se zapnutými oprávněními pro důvěryhodnou skupinu.

Veřejný zdroj dat

Veřejný zdroj dat obsahuje data viditelná pro všechny. Za veřejné se dají označit jenom soubory, zdroje dat z internetu nebo data sešitu.

Data dostupná zdarma z webu Microsoft Azure Marketplace, data ze stránky na Wikipedii nebo místní soubor s daty zkopírovanými z veřejné webové stránky.

Konfigurace nastavení úrovně soukromí

  1. Po zobrazení výzvy v dialogovém okně Vybrat úroveň ochrany osobních údajů pro zdroje dat klikněte na Veřejné, Organizační nebo Privátní podle povahy konkrétního zdroje dat. Další informace najdete v tématu Konfigurace úrovně ochrany osobních údajů.

  1. Klikněte na Uložit.

Začátek stránky

Konfigurace funkce Rychle zkombinovat

Rychle zkombinovat je nastavení sešitu, které je ve výchozím nastavení vypnuté.

Nastavení

Popis

Vypnuto (výchozí)

Nastavení úrovně ochrany osobních údajů se používají k určení úrovně izolace mezi zdroji dat při kombinování dat.

Zapnuto

Při kombinování dat se nebere ohled na úrovně ochrany osobních údajů, ale může se zvýšit výkon a funkčnost dat.

Poznámka zabezpečení :  Nastavení funkce Rychle zkombinovat na Zapnuto by mohlo odkrýt důvěrné údaje neoprávněné osobě. Funkci Rychle zkombinovat nenastavujte na Zapnuto , pokud si nejste jistí, že zdroj dat neobsahuje citlivé nebo důvěrné údaje.

Konfigurace funkce Rychle zkombinovat

  1. Na pásu karet POWER QUERY klikněte na Rychle zkombinovat.

    1. Když funkce Rychle zkombinovat není vybraná, data se budou kombinovat podle nastavení Úrovní ochrany osobních údajů. Sloučení dat přes zóny izolace ochrany osobních údajů způsobí uložení některých dat do vyrovnávací paměti.

    2. Když je funkce Rychle zkombinovat vybraná, data se zkombinují a budou při tom ignorovány úrovně ochrany osobních údajů, které můžou odkrýt citlivé nebo důvěrné údaje neoprávněnému uživateli. Toto nastavení může zlepšit výkon a funkčnost.

      Poznámka zabezpečení :  Vypnutí funkce Rychle zkombinovat může zajistit zlepšení výkonu, Power Query ale nemůže zajistit ochranu osobních údajů u dat sloučených do tohoto sešitu.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×