Úpravy seznamů v aplikaci Business Contact Manager

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pomocí tohoto formuláře můžete upravit řadu seznamů, k nimž jsou přidružena pole, a přidat hodnoty užitečné pro váš podnik.

Vybraný seznam:     Vyberte seznam, který chcete upravit. Hodnoty v seznamu jsou zobrazeny v pořadí, ve kterém se zobrazují. Výchozí položka je označena značkou zaškrtnutí ve sloupci Výchozí.

Přidat:      Slouží k otevření dialogového okna Přidat hodnotu, jež umožňuje do seznamu přidat novou hodnotu.

Přejmenovat:      Slouží k otevření dialogového okna Upravit hodnotu, jež umožňuje hodnotu upravit.

Odstranit: Slouží k otevření dialogového okna Odebrat hodnotu, jež umožňuje hodnotu odstranit.

Poznámka : Po odstranění hodnoty budou ve všech záznamech prázdná pole, jež používají danou hodnotu. Chcete-li těmto polím přiřadit existující hodnotu, vyberte ze stejného seznamu existující hodnotu.

Přesunout nahoru.      Přesune vybranou hodnotu v seznamu nahoru.

Přesunout dolů.      Přesune vybranou hodnotu v seznamu dolů.

Nastavit jako výchozí:      Klepněte na toto tlačítko, chcete-li nastavit vybranou hodnotu v seznamu jako výchozí. Pokud jste vybranou hodnotu již nastavili jako výchozí, změní se název tohoto tlačítka na Vymazat výchozí.

Poznámka : Tento postup je součástí procesu vytváření vlastních formulářů aplikace Business Contact Manager. V nabídce Business Contact Manager přejděte na položku Úprava formulářů a klepněte na příkaz Úpravy seznamů.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×