Úpravy odsazení a mezer

Word pro Office 365, Word 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Můžete změnit odsazení – vzdálenost odstavce z na levý nebo pravý okraj – a mezer v dokumentu. A k okrajům můžete zvětšit nebo zmenšit odsazení jednoho odstavce nebo skupinu odstavců.

Co chcete udělat?

Když chcete udělat přesné změny odsazení a mezer nebo chcete-li provést několik změn najednou, otevřete dialogové okno Odstavec a klikněte na kartě Odsazení a mezery.

 1. Výběr jednoho odstavce nebo skupinu odstavce, které chcete upravit.

 2. Klikněte na tlačítko dialogového okna Odstavec na kartě Rozložení stránky nebo rozložení.

  Na kartě Rozložení je zvýrazněná šipka pro otevření dialogového okna Odstavec.

 3. V případě potřeby zvolte kartu Odsazení a mezery.

 4. Vyberte nastavení a klikněte na OK.

Tip: Výběr karty v dialogovém okně Odstavec otevře dialogové okno Tabulátory, kde můžete přesně nastavit tabulátory.

Existuje Obecné, odsazení a mezery mezi možnosti k dispozici v voleb v dialogovém okně Odstavec. V dolní části dialogového okna uvidíte Náhled vzhled možnosti před jejich použitím.

Obecné    

Zarovnání

Zvolte vlevo zarovnáte text doleva a pravý okraj zůstane nepravidelný (můžete taky použít klávesovou zkratku Ctrl + L).

Zvolte Centrum k zarovnání textu na s a okraj zůstane nepravidelný vlevo a vpravo (Ctrl + E).

Volbou vpravo zarovnáte text doprava levý okraj zůstane nepravidelný (Ctrl + R).

Zvolte do bloku zarovnáte text doleva i doprava tím, že mezer mezi slova (Ctrl + J).

Úroveň osnovy

Úroveň, na které se odstavec objeví v zobrazení osnovy. Další informace najdete v tématu Vytvoření osnovy dokumentu v zobrazení osnovy.

Možnost Ve výchozím nastavení sbaleno vyberte, pokud chcete, aby se dokument ve výchozím nastavení otevíral se sbalenými záhlavími. Další informace najdete v tématu Sbalení nebo rozbalení částí dokumentu.

Odsazení

Vlevo

Odsazení odstavce vlevo tak, že vámi určenou vzdálenost.

Šipka doprava

Odsazení odstavce vpravo tak, že vámi určenou vzdálenost.

Speciální

Volbou První řádek > O kolik odsadíte první řádek odstavce. Pokud chcete rychle odsadit první řádek pomocí pravítka, nahlédněte do tématu Odsazení prvního řádku.

Volbou Předsazení > O kolik předsadíte první řádek. Pokud chcete rychle vytvořit předsazení pomocí pravítka, nahlédněte do tématu Předsazení prvního řádku.

Zrcadlové odsazení

Po výběru této možnosti se políčka Vlevo a Vpravo změní na Uvnitř a Vně. Tato možnost je určená pro tisk ve stylu knihy.

Mezery    

Před

Upraví velikost mezery před odstavcem.

Za

Upraví velikost mezery za odstavcem.

Řádkování 

Klikněte na jednu na jednoduché řádkování textu. Chcete rychle jednoho místa celého dokumentu najdete v tématu jednoduché řádkování v dokumentu.

Volbou 1,5 řádku nastavíte text na jeden a půl násobek jednoduchého řádkování.

Volbou Dvojité nastavíte dvojité řádkování textu. Pokud chcete rychle nastavit dvojité řádkování u celého dokumentu, nahlédněte do tématu Nastavení dvojitých mezer mezi řádky v dokumentu.

Volbou Nejméně > Výška nastavte minimální velikost řádkování potřebnou pro umístění největšího písma nebo grafiky na řádku.

Zvolte přesně > v nastavení pevné řádkování, vyjádřený v bodech. Například pokud písmem 10 bodů je text, můžete určit 12 bodů jako řádkování.

Volbou Násobky > Výška nastavíte řádkování jako násobek, který se dá vyjádřit v číslech větších než 1. Například při nastavení řádkování na hodnotu 1,15 zvětšíte mezeru o 15 procent a při nastavení řádkování na hodnotu 3 ji zvětšíte na 300 procent (trojnásobné řádkování).

Nepřidávat

Políčko Nepřidávat mezeru mezi odstavce se stejným stylem zaškrtněte, pokud nechcete mezi takovými odstavci zvětšovat mezeru.

Pokud chcete uložit nastavení, které jste se rozhodli jako výchozí, klikněte na nastavit jako výchozí.

V tomto článku

 1. Klikněte na začátek řádku, který chcete odsadit.

 2. V Word 2007

  • Na kartě Rozložení stránky klikněte na spouštěč dialogového okna Odstavec a potom klikněte na kartě Odsazení a mezery.

   Spouštěč dialogového okna Odstavec

  V Outlook 2007

  • Na kartě Formátování textu ve skupině Odstavec klikněte na spouštěč pole dialogového okna Odstavec Obrázek tlačítka a potom klikněte na kartě Odsazení a mezery.

 3. V seznamu jinak v části Odsazení klikněte na první řádek a pak v poli podle nastavte požadovanou velikost prázdného místa, kterému chcete odsadit první řádek.

  Poznámka: První řádek odstavce a všechny následující odstavce, které zadáte bude odsazené. Všechny odstavce před vybraného odstavce však musí být odsadit ručně pomocí stejný postup.

Můžete vytvořit předsazení, ve kterém není první řádek odstavce odsazené, ale jsou po něm následující řádky.

 1. Výběr odstavce, ve kterém chcete odsadit všechny kromě prvního řádku odstavce, bývá označovaná taky jako předsazení.

 2. Na vodorovném pravítku přetáhněte značku Předsazení prvního řádku na místo, pro niž předsazení.

  Bude určeno

  Pokud se vodorovné pravítko v horní části dokumentu nezobrazuje, klikněte na tlačítko Zobrazit pravítko na horním okraji svislého posuvníku.

Pro přesnější nastavení předsazení, které můžete vybrat možnosti na kartě Odsazení a mezery.

Nastavení předsazení pomocí přesné hodnoty

 1. Na kartě Rozložení stránky klikněte na spouštěč dialogového okna Odstavec a potom klikněte na kartě Odsazení a mezery.

 2. V seznamu speciální v části Odsazení klikněte na položku Předsazení a v poli podle nastavte požadovanou velikost prázdného místa pro předsazení.

 1. Vyberte odstavec, který chcete změnit.

 2. Na kartě Formátování textu ve skupině Odstavec udělejte jednu z následujících akcí:

  • Kliknutím na tlačítko Zvětšit odsazení zvětšit odsazení odstavce.

  • Tlačítko Zmenšit odsazení na zmenšit odsazení odstavce.

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a pak klikněte na Možnosti aplikace Word.

 2. Klikněte na možnost Kontrola pravopisu a mluvnice.

 3. V části Nastavení automatických klikněte na tlačítko Možnosti automatických oprav a pak klikněte na kartu Automatické úpravy formátu při psaní.

 4. Zaškrtněte políčko Nastavit levé a první odsazení klávesami Tab a BACKSPACE.

  • Pokud chcete odsadit první řádek odstavce, klikněte na začátek řádku.

  • Odsazení u celého odstavce, klikněte na před každý řádek, ale první řádek.

 5. Stisknutím klávesy Tab.

Poznámka: Odebrání odsazení, stisknutím klávesy Backspace byste si jeho přesunutí kurzoru. Můžete také můžete na tlačítko zpět na panelu Nástrojů Rychlý přístup.

Můžete taky vytvořit záporným odsazením (označovaná taky jako zmenšení odsazení), který lze odstavce směrem k levému okraji.

 1. Vyberte text nebo odstavce, který chcete rozšířit do levého okraje.

 2. V Word 2007

  • Na kartě Rozložení stránky ve skupině Odstavec klikněte na šipku dolů v poli Odsazení zleva.

  • Dál klikněte na šipku dolů, dokud vybraný text je umístěn požadované místo na levém okraji.

  V Outlook 2007

  • Na kartě Formátování textu ve skupině Odstavec klikněte na Zmenšit odsazení.

  • Dál klikněte na Zmenšit odsazení, dokud vybraný text je umístěn požadované místo na levém okraji.

Viz také

Změna vodorovného zarovnání textu na stránce

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×