Úpravy obrázku

Create a document with images (3) Edit an image

Ve vytvořených obrazcích můžete přidat barvy a stíny nebo zadat text.

Čím se tato stránka zabývá

Změna barvy obrázku

Zadání textu do obrázku

Seskupení obrázků

Změna barvy obrázku

Nyní zkusíme změnit barvu šipky.

 1. Vyberte obrazec kliknutím.

 2. Na kartě Formát klikněte na šipku u tlačítka Výplň obrazce ve skupině Styly obrazců.

  On the Format tab, in the Shape Styles group, click Shape Fill to display the color palette.

  Zobrazí se paleta barev.

  Přesuňte ukazatel myši nad barvu, která se vám líbí. Zobrazí se náhled, jak bude barva použita.

 3. Klikněte na požadovanou barvu.

  Click the desired color.

  Barva šipky se změní.

  The color of the arrow changes.

Dále změníme barvy okrajů obdélníku.

 1. Klikněte na obdélník.

 2. Na kartě Formát klikněte na šipku u tlačítka Obrys obrazce ve skupině Styly obrazců a potom klikněte na požadovanou barvu.

  To change the outline color, on the Format tab, in the Shape Styles group, use Shape Outline.

  Barva okrajů obdélníku se změní.

  The outline color of the rectangle changes.

Tip: Použití rychlých stylů

Doctor

Aplikace Word nabízí rychlé styly, které kombinují různé prvky formátování, například barvy, stíny a prostorové efekty.

Rychlé styly můžete vybrat z galerie rychlých stylů ve skupině Styly obrazců na kartě Formát. Jejich pomocí můžete najednou použít více prvků formátování, nikoli jen barvu.

A quick style is selected from the Quick Styles gallery.

Chcete-li zobrazit více rychlých stylů, rozbalte jejich galerii kliknutím na tlačítko Down .

Začátek stránky

Zadání textu do obrázku

Nyní zkusíme zadat text do obdélníku.

 1. Klikněte na obdélník.

 2. Umístěte kurzor na obdélník, klikněte pravým tlačítkem myši a klikněte na příkaz Přidat text.

  Right-click the shape, and click Add Text.

  Kurzor se zobrazí uvnitř obdélníku a budete moci zadat text.

 3. Zadejte do obdélníku následující text.

  Pokud se text do obdélníku nevejde, zkuste obdélník zvětšit.

  Type text inside the rectangle.

Tip: Přesunutí obrazce, do kterého byl zadán text

Doctor

Pokud kliknete dovnitř obrazce, do kterého byl zadán text, nelze obrazec přesunout, protože kurzor je uvnitř něj.

Chcete-li v této situaci obrazec přesunout, umístěte kurzor nad okraj obrazce a přetáhněte obrazec, jakmile se ukazatel myši změní na následující tvar.

To move a shape, click the border of the shape and drag it to the desired location.

Začátek stránky

Seskupení obrázků

Obrazce je možné seskupovat. Pokud obrazce seskupíte, můžete s několika obrazci pracovat tak, jako by se jednalo o jeden obrazec. To je užitečné, pokud chcete současně přesunout více objektů nebo nastavit stejné formátování.

V tomto příkladu zkusíme seskupit obdélník a šipku do jedné skupiny.

 1. Klikněte na obdélník.

 2. Stiskněte a podržte klávesu CTRL a klikněte na šipku.

  Pomocí klávesy CTRL je možné vybrat více obrazců.

  Click the rectangle, and then click the arrow while pressing the Ctrl key.

 3. Klikněte na kartu Formát, dále na tlačítko Skupina ve skupině Uspořádat a potom na příkaz Skupina.

  On the Format tab, in the Arrange group, click Group, and then click Group.

  Obdélník a šipka budou seskupeny.

  The rectangle and arrow are grouped.

Zkontrolujte, jak se budou obrazce chovat při přesunutí nebo změně velikosti.

Začátek stránky

Následuje stránka Použití obrázků SmartArt.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×