Úpravy dat v dotazu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

V některých situacích nelze změnit data v podkladové tabulce úpravou dat v Zobrazení Datový list dotazu. V tomto článku se dozvíte, kdy lze data dotazu upravovat a kdy nikoli, a seznámíte s postupem při změně návrhu dotazu tak, aby bylo možné upravovat podkladová data.

V tomto článku:

Úvod

Kdy lze upravovat data v dotazu?

Kdy nelze upravovat data v dotazu?

Jak změnit dotaz, aby bylo možné upravovat podkladová data?

Úvod

Po otevření dotazu v zobrazení datového listu můžete zjistit, že je nutné data upravit. Všimnete si například chyby nebo informací, které již jsou zastaralé. V závislosti na způsobu vytvoření dotazu lze data upravovat přímo v Datový list dotazu.

Pokud při pokusu o úpravu dat v datovém listu dotazu nedojde k žádné akci nebo je přehrán zvuk systému Windows a úpravy nejsou provedeny, nelze data upravovat. Příčinou může být, že nelze upravit samotný dotaz, například v případě křížového dotazu. Je také možné, že pole, které chcete upravit, není k dispozici pro úpravy (pokud je například založeno na agregační funkci, jako je průměr). V obou případech je možné po provedení určité akce úpravy povolit. 

Kromě úpravy dat v zobrazení datového listu lze pomocí Aktualizační dotaz aktualizovat také data v tabulce. Tento článek se aktualizačními dotazy nezabývá.

Další informace o aktualizačních dotazech najdete v článku Vytvoření a spuštění aktualizačního dotazu.

Při úpravách dat v zobrazení datového listu dotazu obvykle chcete změny uložit v tabulkách, na nichž je dotaz založen. Pokud nechcete měnit data v těchto tabulkách, ale přesto chcete data upravit a po dokončení úprav data zachovat, můžete pomocí Vytvářecí dotaz nejdříve vytvořit novou tabulku, jejíž data lze upravovat. Pomocí vytvářecího dotazu lze také výsledky dotazu, který neumožňuje úpravy, uložit jako novou tabulku. Tento článek se vytvářením a spouštěním vytvářecích dotazů nezabývá.

Další informace o vytváření vytvářecích dotazů naleznete v článku Vytvoření vytvářecího dotazu.

Začátek stránky

Kdy lze upravovat data v dotazu?

Data v dotazu lze upravovat vždy, když je dotaz založen buď na jedné tabulce nebo na dvou tabulkách, mezi kterými je Relace 1:1.

Poznámka: I když lze data v dotazu upravovat, nemusí být některá pole k dispozici pro úpravy. Takové případy jsou uvedeny v následující části.

Začátek stránky

Kdy nelze upravovat data v dotazu?

Data v dotazu nelze upravovat v následujících případech:

 • Jde o Křížový dotaz.

 • Jde o Dotaz SQL.

 • Upravované pole je Vypočítané pole. V tomto případě lze upravit ostatní pole.

 • Dotaz je založen na třech a více tabulkách s relací N:1:N

  Poznámka: Přestože nelze upravit datový list dotazu v tomto případě, můžete upravit data ve formuláři při nastavení vlastnost RecordsetType formuláře Dynamická (Nekonzistentní aktualizace).

 • Dotaz obsahuje klauzuli GROUP BY.

Začátek stránky

Jak změnit dotaz, aby bylo možné upravovat podkladová data?

V následující tabulce jsou uvedeny případy, kdy nelze dotaz upravovat, a příslušné postupy, které úpravy datového listu dotazu umožní.

Důvod, proč nelze upravit hodnoty v datovém listu dotazu:

Postup umožňující úpravy datového listu dotazu:

Vlastnost Jedinečné hodnoty dotazu je nastavena na hodnotu Ano.

Nastavte vlastnost Jedinečné hodnoty dotazu na hodnotu Ne.

Informace o nastavení této vlastnosti naleznete v následující části Nastavení vlastnosti Jedinečné hodnoty na hodnotu Ne.

Dotaz zahrnuje propojenou tabulku Databáze ODBC bez Jedinečný index nebo tabulku programu Paradox bez Primární klíč.

Pomocí postupu poskytnutého dodavatelem propojené databáze přidejte do propojené tabulky primární klíč nebo jedinečný index.

Nemáte pro podkladovou tabulku oprávnění k aktualizaci dat.

Přiřaďte oprávnění k aktualizaci dat.

Dotaz zahrnuje více tabulek nebo dotazů, které nejsou v návrhovém zobrazení spojeny čárou spojení.

Vytvořte příslušná spojení.

Informace o vytváření spojení naleznete v tématu Vytvoření spojení.

Databáze je otevřena pouze pro čtení nebo je umístěna na jednotce určené jen pro čtení.

Zavřete databázi a znovu ji otevřete, aniž byste vybrali možnost Otevřít jen pro čtení. Pokud je databáze umístěna na jednotce určené jen pro čtení, odstraňte z jednotky atribut Jen pro čtení nebo přesuňte databázi na jednotku, která není jen pro čtení.

Pole v aktualizovaném záznamu je odstraněno nebo uzamčeno jiným uživatelem.

Počkejte, než bude záznam odemčen. Ihned po odemčení lze záznam upravit. Počkejte, než daný uživatel dokončí operaci, která záznam uzamkla.

Dotaz je založen na tabulkách s Relace 1:N a pole spojení na straně N není výstupní pole. V tomto případě nelze upravovat data v poli spojení na straně N.

Přidejte do výstupních polí dotazu pole spojení ze strany N.

Informace o přidání pole spojení naleznete v tématu Přidání pole spojení na straně N do výstupních polí dotazu.

Pole spojení ze strany N je (po úpravě dat) na straně 1.

Stisknutím kombinace kláves SHIFT+F9 potvrďte změny a aktualizujte dotaz.

Prázdné pole v tabulce na straně 1 relace 1:N a pravé vnější spojení.

Zajistěte, aby dané pole na straně 1 obsahovalo hodnotu. Pole spojení na straně N lze upravit, pouze pokud dané pole na straně 1 obsahuje hodnotu.

Používáte propojenou tabulku databáze ODBC a některá pole z jedinečného indexu propojené tabulky nejsou ve výstupu dotazu.

Přidejte do výstupních polí dotazu všechna pole z jedinečného indexu tabulky ODBC.

Informace o přidání polí naleznete v části Přidání polí jedinečného indexu z propojené tabulky ODBC.


Začátek stránky

Nastavení vlastnosti Jedinečné hodnoty na hodnotu Ne

 1. Otevřete dotaz v návrhovém zobrazení.

 2. Pokud není zobrazen Seznam vlastností, otevřete jej stisknutím klávesy F4. Klepnutím na návrhovou mřížku se přesvědčte, zda jsou v seznamu vlastností zobrazeny vlastnosti dotazu, a nikoli vlastnosti pole.

 3. V seznamu vlastností vyhledejte vlastnost Jedinečné hodnoty. Klepněte do pole vlastnosti, klepněte na šipku v tomto poli a klepněte na položku Ne.

Vytvoření spojení

 1. Otevřete dotaz v návrhovém zobrazení.

 2. Z každé tabulky nebo dotazu, který chcete spojit s jinou tabulkou či dotazem, přetáhněte pole spojení do tabulky nebo dotazu, se kterým chcete spojení vytvořit.

Další informace o vytváření spojení naleznete v článku Spojení tabulek adotazů.

Přidání pole spojení ze strany N do výstupních polí dotazu

 1. Otevřete dotaz v návrhovém zobrazení.

 2. V návrháři dotazu vyhledejte spojení odpovídající příslušné relaci typu 1:N.

 3. Poklepejte na pole spojení na straně N relace 1:N. Pole spojení se zobrazí v mřížce pole, což znamená, že se jedná o výstupní pole.

Přidání polí jedinečného indexu z propojené tabulky ODBC

 1. Otevřete dotaz v návrhovém zobrazení.

 2. V návrháři dotazu vyhledejte propojenou tabulku ODBC.

 3. Vedle názvů polí jedinečného indexu bude zobrazen symbol klíče. Poklepejte na všechna pole, která dosud nejsou v mřížce pole. Tato pole se zobrazí v mřížce pole, což znamená, že se jedná o výstupní pole.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×