Úprava obsahu buňky

Obsah buňky lze upravit přímo v buňce nebo také v Řádek vzorců.

Poznámka : Pracujete-li v režimu úprav, bude mnoho příkazů pásu karet neaktivních a nebudete je moci použít.

 1. Chcete-li převést obsah buňky do režimu úprav, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Poklepejte na buňku obsahující data, která chcete upravit.

  • Klepněte na buňku obsahující data, která chcete upravit, a potom klepněte kamkoli do řádku vzorců.

   Po provedení této akce bude kurzor umístěn v buňce nebo v řádku vzorců.

 2. Tip:    Chcete-li přesunout kurzor na konec obsahu buňky, klepněte na buňku a stiskněte klávesu F2.

 3. Chcete-li upravit obsah buňky, proveďte některou s následujících akcí:

  • Pokud chcete znaky odstranit, klepněte na místo, kde je chcete odstranit, a potom stiskněte klávesu BACKSPACE, nebo vyberte požadované znaky a stiskněte klávesu DELETE.

  • Pokud chcete znaky vložit, klepněte na místo, kam je chcete vložit, a potom zadejte nové znaky.

  • Pokud chcete určité znaky nahradit, vyberte je a potom zadejte znaky nové.

  • Pokud chcete zapnout režim přepisování, ve kterém jsou existující znaky nahrazovány nově zadávanými znaky, stiskněte klávesu INSERT.

   Poznámka : Režim přepisování lze zapnout nebo vypnout pouze v režimu úprav. Jestliže je režim přepisování zapnut, je znak vpravo od kurzoru v řádku vzorců zvýrazněn a při zadání dalšího znaku bude přepsán.

  • Pokud chcete v určitém místě textu v buňce začít nový řádek, klepněte na místo, kde chcete řádek zalomit, a potom stiskněte kombinaci kláves ALT+ENTER.

 4. Chcete-li provedené změny potvrdit, stiskněte klávesu ENTER.

  Tip:    Před stisknutím klávesy ENTER můžete všechny provedené změny zrušit stisknutím klávesy ESC. Po stisknutí klávesy ENTER je možné zrušit všechny provedené změny klepnutím na tlačítko Zpět Obrázek tlačítka na panelu nástrojů Rychlý přístup.

Poznámka : 

 • Pokud jsou obsahem buňky data s číselným formátem, která jsou širší než šířka sloupce, zobrazí se v buňce řetězec #####. Chcete-li zobrazit celý text, je nutné zvětšit šířku sloupce.

  Změna šířky sloupce

  1. Klepněte na buňku, pro kterou chcete změnit šířku sloupce.

  2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Buňky na položku Formát.

   Obrázek pásu karet aplikace Excel

  3. V oddílu Velikost buněk proveďte jednu z následujících akcí:

   • Chcete-li přizpůsobit šířku buňky jejímu obsahu, klepněte na příkaz Přizpůsobit šířku sloupců.

   • Chcete-li zadat větší šířku sloupce, klepněte na příkaz Šířka sloupců a potom zadejte požadovanou šířku do pole Šířka sloupce.

 • Nastavením možnosti pro zalomení textu můžete text v buňce zobrazit na více řádcích.

  Zalomení textu v buňce

  1. Klepněte na buňku, ve které chcete zalomit text.

  2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Zarovnání na položku Zalamovat text.

   Vzhled pásu karet Excelu

   Poznámka : Jestliže je textem jedno dlouhé slovo, nedojde k zalomení znaků. Chcete-li zobrazit celý text, můžete rozšířit sloupec nebo zmenšit velikost písma. Pokud po zalomení textu není zobrazen celý text, bude pravděpodobně nutné upravit výšku řádku. Na kartě Domů klikněte ve skupině Buňky na položku Formát a v části Velkost buňky klikněte na položku Přizpůsobit řádek.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×