Úprava a nastavení rozložení snímků v multimediálních zprávách

Funkce uvedené v tomto článku nejsou k dispozici odběratelům bezdrátových služeb ve Spojených státech. Služba Outlook Mobile Service je ve Spojených státech omezena pouze na textové zprávy.

Rozvržení multimediálních zpráv lze přizpůsobit pomocí služby Outlook Mobile Service. Můžete vybrat ze dvou režimů snímků a upravit rozlišení a rozložení snímků.

V tomto článku:

Snímkový režim a nesnímkový režim

Výběr rozložení snímků pro multimediální zprávy

Změna rozlišení obrazovky mobilního zařízení pro multimediální zprávy

Změna procentuální části oblasti obrázku v multimediálních zprávách

Snímkový režim a nesnímkový režim

V multimediálních zprávách lze použít jeden ze dvou režimů: snímkový režim a nesnímkový režim. Snímkový režim využívá snímky a sestává z několika snímků. Snímek může obsahovat obrázek, fragment textu či zvukový klip nebo v něm může být umístěna kombinace obrázku, textu a zvuku. Snímky se na zařízeních automaticky zobrazí s předdefinovanou dobou zobrazení jednotlivých snímků. Pro snímky lze vybrat některou z pěti možností rozvržení. V nesnímkovém režimu jsou obrázky, text a zvukové klipy zobrazeny na mobilních zařízeních podle zakódovaného pořadí v těle zprávy, ale nepoužije se formát snímku. Doba zobrazení není nastavena pro žádnou část nebo stránku multimediální zprávy. Text ve zprávách nesnímkového režimu lze posunovat nahoru nebo dolů stisknutím tlačítek nahoru nebo dolů na použitém mobilním zařízení. Při použití nesnímkového režimu můžete do mobilních zařízení odeslat dlouhé textové zprávy a v těchto zařízeních je také přečíst.

Začátek stránky

Výběr rozložení snímků pro multimediální zprávy

 1. Ve vaší multimediální zprávě klepněte na kartě Vytvořit ve skupinovém rámečku Vytvořit snímky na položku Další.

  Další rozložení snímků

 2. V části Režim snímků klepněte na požadované rozložení snímků nebo klepněte na možnost v části Snímkový režim.

  Tip : V mobilním zařízení vyberte požadované rozložení snímků stisknutím klávesy nahoru nebo dolů.

Multimediální snímek se zobrazí v hlavním okně i v podokně náhledu, které jste vybrali.

Začátek stránky

Změna rozlišení obrazovky mobilního zařízení pro multimediální zprávy

 1. Ve vaší multimediální zprávě klepněte na kartě Vytvořit ve skupinovém rámečku Vytvořit snímky na položku Přizpůsobit rozložení.

 2. V části Rozlišení obrazovky pro mobilní zprávy vyberte rozlišení v seznamu Šířka x výška (pixely). Požadované hodnoty můžete také zadat do polí Šířka a Výška. Zadání lze provést pomocí klávesnice i myši.

  Šířka musí být v rozsahu 50 až 320 pixelů. Výška musí mít hodnotu od 50 do 320 pixelů.

 3. Klepněte na tlačítko OK.

Poznámka : Změna rozlišení mobilní obrazovky se vztahuje na aktuální multimediální zprávu. Všechny nově vytvořené multimediální zprávy budou stále používat výchozí rozlišení.

Začátek stránky

Změna procentuální části oblasti obrázku v multimediálních zprávách

Pro snímky, které obsahují text a obrázky, můžete vybrat procentuální část zprávy, která se použije pro obrázek.

 1. Ve vaší multimediální zprávě klepněte na kartě Vytvořit ve skupinovém rámečku Vytvořit snímky na položku Přizpůsobit rozložení.

 2. V části Procento oblasti obrázku pro smíšená rozložení klepněte v poli Pro svislé rozvržení nebo Pro vodorovné rozvržení na požadovanou procentuální hodnotu. Hodnotu lze také zadat pomocí klávesnice.

 3. Klepněte na tlačítko OK.

Poznámka : Změny v oblasti obrázku se uplatní pouze pro aktuální multimediální zprávu. Všechny nově vytvořené multimediální zprávy budou stále používat výchozí nastavení pro oblast obrázku.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×