Úkoly po nasazení synchronizace dat školy

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Po nasazení synchronizace dat školy (SDS) existuje celá řada pokračovací úkoly, které školy oblasti chtít implementace za účelem splnění zabezpečení, dodržování předpisů, nebo použijte případu požadavky. Toto téma popisuje počet možných a běžné úkoly školy implementovali příspěvek nasazení. Toto jsou volitelné úkolů, ale dokumentovaného jako odkaz.

V tomto tématu

Skrytí skupiny Office 365 z globálního seznamu adres

Nově vytvořený třídy jsou skryté z globální seznam adres v Exchange Online může vyžadují školy. Třídy mohou být skryté prostřednictvím Powershellu. Skrýt třídy vytvořené pomocí SDS z globálního seznamu adres pomocí níže uvedených pokynů.

Třídy jsou v Office 365 tvaru Office 365 skupiny. V Exchange Online, kde je integrována globálního seznamu adres, budou se označují jako Unified skupiny. Spravovat tyto skupiny pomocí prostředí PowerShell získáte pomocí rutiny Get/Set-UnifiedGroup.

Poznámka : Další informace o rutině najdete v článku Set-UnifiedGroup.

Skrytí jednoho třídy

 1. Spuštění prostředí PowerShell jako správce a připojte k Exchange Online, jak je ukázáno v následujícím příkladu.

  $Cred = Get-Credential
  $Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $Cred -Authentication Basic -AllowRedirection
  Import-PSSession $Session
  
 2. Po připojení pomocí příkazu pod proti skupiny, který chcete skrýt.

  Set-UnifiedGroup <groupname> -HiddenFromAddressListsEnabled $true

Skrýt všechny třídy vytvořil SDS

 1. Spuštění prostředí PowerShell jako správce a připojte k Exchange Online, jak je ukázáno v následujícím příkladu.

  $Cred = Get-Credential
  $Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $Cred -Authentication Basic -AllowRedirection
  Import-PSSession $Session
  
 2. Po připojení pomocí příkazu pod proti všech vytvořený SDS skupin.

  Get-UnifiedGroup –ResultSize Unlimited | ? {$_.Name –like “Section_*”} | Set-UnifiedGroup <groupname> -HiddenFromAddressListsEnabled $true

Přidání sekundární učitele do třídy

Škola chtít přidat sekundární učitele předmětu nebo oddílu. Proces dole umožňuje správcům IT proveďte požadované změny a přidejte sekundární učitele blok předmětu.

Poznámka : Další informace najdete v tématu Správa členství ve skupinách v Centru pro správu Office 365.

Přidání člena do skupiny

 1. Přejděte do centra pro správu Office 365.

 2. V levém navigačním podokně klikněte na Skupiny.

 3. Vyberte požadovanou skupinu.

 4. V podokně podrobností na pravé straně obrazovky klikněte na Upravit členy a správce.

 5. Klikněte na Přidat člena.

 6. Vyhledejte nebo vyberte jméno člena, kterého chcete přidat.

 7. Klikněte na Přidat.

Zvýšení úrovně člena na stav správce

 1. Přejděte do centra pro správu Office 365.

 2. V levém navigačním podokně klikněte na Skupiny.

 3. Vyberte požadovanou skupinu.

 4. V podokně podrobností na pravé straně obrazovky klikněte na Upravit členy a správce.

 5. Vyberte požadovaného člena.

 6. V podokně podrobností na pravé straně obrazovky klikněte na Přiřadit stav správce.

Omezení možností e-mailu pro studenty

Omezené scénář e-mailu je možnost, která umožňuje oblasti škole a udělte všech studentů poštovních schránek Exchange Online při efektivně jejich požadavkům omezit možnost e-mailu na tyto studenty.

Tato možnost poskytuje následující výsledky:

 • Omezené e-mailu s ručně filtrovaným seznamem

  • Studenti v seznamu můžete přijímat jen e-maily z jiných studentů ve svých třídách.

  • Studenti v seznamu jdou posílat e-maily jenom uživatelům v rámci stejnéOffice 365 klienta. Uživatele, kterého jsou posílat platí stejné omezení e-mailu, příjemci dostanou zprávu jenom Pokud jsou v jednom z stejné třídy.

 • Omezené e-mailu s vlastní atribut a dynamické seznamu

  • Studenti sadou vlastní atribut pouze přijímat e-maily z jiných studentů ve svých třídách.

  • Studenti sadou vlastní atribut jdou posílat e-maily jenom uživatelům v rámci stejné Office 365 klienta. Uživatele, které odesíláte mít stejný e-mailem omezení se příjemci zobrazí se zpráva jenom Pokud jsou v jednom z stejné třídy.

Nasazení scénář s omezeným přístupem e-mailu

Požadavky a nastavení

 • 1. licence vše v rozsahu studentů s Exchange Online.

 • 2. Synchronizovat vše v rozsahu studenty a připojte k jejich odpovídajících tříd prostřednictvím SDS.

 • 3. Azure AD modul nainstalujete pro PowerShell a Pomocníka pro přihlášení ke službám Microsoft Online Services.

Omezit příchozích e-mailů

Omezení e-maily odeslané na studenty vyžaduje AcceptMessagesOnlyFromMembersOrSenders nastavení ve všech svých jednotlivých poštovních schránek. Tento parametr určuje, kdo bude moct odesílat zprávy příjemci. Zprávy od jiných odesílatelé jsou odmítnuté. Nastavíte atributy, které mají obsahovat všech Office 365 skupiny nebo služby Jednotné představující tříd za všech studentů.

Omezit příchozích e-mailů s ručně filtrovaným seznamem uživatelů

 1. Připojení k Azure AD a Exchange Online a potom. Spusťte následující příkazy.

  1. Import-Module Msonline
  2. $Cred = Get-Credential
  3. $Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $Cred -Authentication Basic -AllowRedirection
  4. Import-PSSession $Session
  5. Connect-MsolService -credential $cred
 2. Skript "Unified_Group_Membership.txt" uložte jako soubor .ps1 v adresáři c:\temp.

 3. Příkaz dole.

  Set-Location c:\temp
 4. Export všech skupin a skupiny členů z vašeho klienta. Příkaz dole.

  .\Unified_Group_Membership.ps1
 5. Po dokončení exportu filtrovat CSV dolů jenom uživatelé a skupiny, kterou chcete omezit.

 6. Skript "Restrict_Acceptance_Permissions_List.txt" uložte jako soubor .ps1 v adresáři c:\temp.

 7. Nastavení omezení tyto poštovních schránek. Příkaz dole.

  .\Restrict_Acceptance_Permissions_List.ps1

Omezit příchozích e-mailu s vlastní atribut k identifikaci cílového uživatele

 1. Připojení k Azure AD a Exchange Online a spusťte následující příkazy.

  1. Import-Module Msonline
  2. $Cred = Get-Credential
  3. $Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $Cred -Authentication Basic -AllowRedirection
  4. Import-PSSession $Session
  5. Connect-MsolService -credential $cred
 2. Skript "Unified_Group_Membership.txt" uložte jako soubor .ps1 v adresáři c:\temp.

 3. Příkaz dole.

  Set-Location c:\temp
 4. Export všech skupin a skupiny členů z vašeho klienta. Příkaz dole.

  .\Unified_Group_Membership.ps1
 5. Po dokončení exportu na všechny uživatele v AAD chcete omezit nastavte CustomAttribute1 "S omezeným přístupem".

 6. Skript "Restrict_Acceptance_Permissions_Attribute.txt" uložte jako soubor .ps1 v adresáři c:\temp.

 7. Nastavení omezení tyto poštovních schránek. Příkaz níže:

  .\Restrict_Acceptance_Permissions_Attribute.ps1

Omezit odchozích e-mailů

Tyto omezit odchozí skripty předpokládá, že už spustíte odpovídající procesem omezit příchozí e-mailu z oddílu výše. Budou využít výstupní soubor a cestu umístění přidružené Unified_Group_Membership.ps1. Bez dokončení dva způsoby příchozí omezení výše uvedené, nebudou tyto skripty úspěšně dokončena.

Omezit odchozích e-mailů s ručně filtrovaným seznamem uživatelů

 1. Skript "CreateStaticDL_and_TransportRule.txt" uložte jako soubor .ps1 v adresáři c:\temp.

 2. Vytvoření nové skupiny zabezpečení, přidání všech členů z filtrované soubor CSV a vytvořte pravidlo přenosu omezení odchozích e-mailů. Příkaz dole.

  .\CreateStaticDL_and_TransportRule.ps1

Omezit odchozí vlastní atributem k identifikaci cílového uživatele

 1. Skript "CreateStaticDL_and_TransportRule.txt" uložte jako soubor .ps1 v adresáři c:\temp.

 2. Vytvoření dynamická distribuční skupiny, přidání všech členů z filtrované soubor CSV a vytvořte pravidlo přenosu omezení odchozí poštu. Příkaz dole.

  .\CreateDDL_and_TransportRule.ps1

Příbuzná témata

Přehled synchronizace dat školy
pro školy Data synchronizovat soubory CSV
synchronizovat Data školy požadované atributy pro synchronizaci PowerSchool
nasazení synchronizace dat škole pomocí souboru CSV souborů
nasazení synchronizace dat škole pomocí PowerSchool synchronizace
nasazení synchronizace dat škole pomocí inteligentní synchronizace
chybám synchronizace dat škole a řešení potíží

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×