Účastníci programu OneNote Insider: Zveme vás v květnu na OneNote Quest!

10. května 2017: Tato událost už skončila. Děkujeme všem členům programu Office Insider a fanouškům OneNotu, kteří se k nám připojili při převzetí twitterového účtu a zúčastnili se soutěže OneNote Quest!

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

V úterý 9. května 2017 od 9:00 tichomořského času (PDT) převezme na jeden den oficiální twitterový účet programu Office InsiderWilliam Devereux z týmu OneNotu. Ten vám při této příležitosti nabídne pohled do zákulisí týmu OneNotu a jeho činnosti. Pokud jste zaregistrovaní do programu Office Insider a dostáváte buildy Fast, můžete se zúčastnit soutěže OneNote Quest. Pokud jako první najdete nové funkce v květnové aktualizaci OneNotu pro Windows 10, můžete vyhrát zajímavé ceny.

Udělejte si čas na Twitter Takeover!

Událost Twitter Takeover vám nabízí příležitost směřovat na účet @OfficeInsider dotazy k OneNotu, sdílet nápady, chatovat o aplikaci a objevovat nové funkce. Moderátor této akce, William, se s vámi podělí o další informace:

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Pokud chcete získat informace o novinkách a aktualizacích pro program Insider, sledujte @OfficeInsider na Twitteru. V průběhu události Twitter Takeover používejte k získání živých aktualizací hashtag #OneNoteQuest.

Zúčastněte se soutěže OneNote Quest

Aktualizace OneNotu pro Windows 10 kterou chystáme pro úroveň Fast programu Insider, je opravdu velkolepá. Přináší řadu nových funkcí a vylepšení. Mnoho z nich jsme přidali na základě vašich názorů. (Díky za ně!) Až ji vydáme, neprozradíme vám hned, jaké novinky skrývá. Místo toho pro vás máme soutěž OneNote Quest, ve které můžete, pokud jako první najdete nové funkce, vyhrát zajímavé ceny.

Pravidla soutěže OneNote Quest jsou následující:

 1. Nainstalujte si nejnovější aktualizaci OneNotu pro Windows 10, kterou získáte v rámci programu Insider Fast.

 2. Ve OneNotu klikněte nebo klepněte na Nastavení > Možnosti a zapněte možnost Povolit beta funkce.

 3. Vyhledejte v aplikaci všechny nové funkce přidané po dubnové aktualizaci.

 4. V okamžiku, kdy objevíte novou funkci, pošlete tweet na @OfficeInsider s názvem funkce a číslem nainstalované verze nebo buildu. Do svého tweetu zadejte oba hashtagy #OneNoteQuest a #contest. První účastník programu Insider, který najde novou funkci a pošle tweet s informacemi o této funkci, má nárok získat cenu. (Nejste si úplně jistí, jestli je funkce nová? Žádný problém. Označte v tweetu účet @OfficeInsider a William vám dá vědět.)

  Poznámka: Ceny můžete vyhrát, když objevíte nové nebo aktualizované funkce. Malé a kosmetické změny se nepočítají. Abyste měli nárok na výhru, musíte být také členem programu Office Insider, mít bydliště ve Spojených státech nebo Kanadě a musí vám být nejméně 13 let. Všechna pravidla najdete níže v části Oficiální pravidla soutěže Microsoft OneNote Quest.

 5. V průběhu akce Twitter Takeover oznámí William v reálném čase jména výherců. Pokud chcete získat aktuální informace o soutěži, sledujte @OfficeInsider a použijte hashtag #OneNoteQuest.

 1. SPONZOR

  Průběh soutěže Microsoft OneNote Quest (dále jen „soutěž“) se řídí těmito oficiálními pravidly (dále jen „pravidla“). Sponzorem (dále jen „sponzor“) je Microsoft Corporation.

 2. DEFINICE

  V rámci těchto pravidel se pojmy „Microsoft“ a „my“ vztahují na sponzora a pojem „vy“ se vztahuje na účastníky soutěže. Pojem „akce“ odkazuje na akci OneNote Quest, která probíhá v Redmondu ve státě Washington. Účastí v soutěži vyjadřujete (vy nebo váš zákonný zástupce, jste-li mladší 18 let) souhlas s těmito pravidly.

 3. DOBA PLATNOSTI SOUTĚŽE

  Soutěž bude probíhat během standardní doby platnosti akce 9. května 2017 (dále jen „doba platnosti soutěže“).

 4. ÚČAST V SOUTĚŽI

  Tato akce je otevřená pro všechny registrované účastníky od 13 let, kteří mají trvalé bydliště v některém z 50 států USA (+ Washington DC) nebo v Kanadě. Nezletilé osoby musí mít souhlas zákonného zástupce. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a členové správní rady společnosti Microsoft Corporation a jejích dceřiných společností, osoby podílející se na realizaci nebo administrativě této nabídky ani rodinní příslušníci (závislé osoby, nejbližší rodinní příslušníci a osoby žijící ve stejné domácnosti) výše jmenovaných. Akce neplatí pro Kubu, Írán, Severní Koreu, Súdán a Sýrii.

  Pro firemní/veletržní akce platí: Jestliže se akce zúčastníte v souvislosti s výkonem povinností vyplývajících z vaší zaměstnanecké pozice, zodpovídáte za dodržování pravidel dárkové politiky, která určil váš zaměstnavatel. Společnost Microsoft nebude v této věci účastníkem žádných sporů ani opatření. Společnost Microsoft se zavázala dodržovat etická pravidla a zákonné zásady týkající se darů, a proto se soutěží pořádaných na firemních nebo veletržních akcích nemohou zúčastnit zaměstnanci vládních institucí a veřejného sektoru.

 5. JAK SE ZÚČASTNIT SOUTĚŽE

  Pokud se chcete soutěže zúčastnit, stáhněte a nainstalujte si novou květnovou aktualizaci aplikace OneNote, která se vydává v rámci programu Insider, a vyhledejte v ní nové funkce. Pokud najdete novou funkci, můžete se o své zjištění podělit na Twitteru a pokusit se tak získat jednu z cen.

  Příspěvek do soutěže lze oficiálně poslat následujícím způsobem: Přihlaste se do svého řádně zaregistrovaného účtu na Twitteru a přidejte na něj veřejně přístupnou zprávu, v níž zmíníte účet @OfficeInsider, uvedete build OneNotu, který používáte, a název objevené funkce. Váš tweet musí také obsahovat hashtagy #OneNoteQuest a #Contest. Aby bylo možné zařadit příspěvek do soutěže, musí v něm být uvedeny všechny prvky. Zároveň musí být účet této zprávy nastaven jako „nechráněný“ nebo „veřejný“.

  VZOROVÝ TWEET: „@OfficeInsider I just found [NÁZEV FUNKCE] in OneNote build [xxxx.xxxx]. #OneNoteQuest #Contest“

  Během doby platnosti soutěže může jedna osoba odeslat pouze jeden soutěžní příspěvek.

  Neneseme zodpovědnost za ztracené, zpožděné, poškozené, neúplné soutěžní příspěvky ani za soutěžní příspěvky nad rámec stanoveného limitu. V případě sporu bude za autora soutěžního příspěvku považován oprávněný majitel e-mailové adresy, profilu na sociální síti nebo jiného účtu, z nějž byl příspěvek odeslán.

 6. VYUŽITÍ SOUTĚŽNÍCH PŘÍSPĚVKŮ

  Nenárokujeme si vlastnická práva na vaše soutěžní příspěvky. Odesláním soutěžního příspěvku nám však udělujete neodvolatelné, bezplatné, celosvětové právo a licenci k použití, přezkoumání, hodnocení, testování a k dalším analýzám vašeho soutěžního příspěvku a jeho obsahu, který se týká této soutěže, a k používání vašeho soutěžního příspěvku v jakýchkoli současných nebo budoucích médiích pro jakékoli komerční i nekomerční účely, například za účelem marketingu, prodeje nebo propagace produktů a služeb společnosti Microsoft, a to bez vašeho dalšího svolení. Dojde-li k použití vašeho soutěžního příspěvku, nebudou vám náležet žádné další náhrady ani uznání s výjimkou těch, které jsou popsány v těchto oficiálních pravidlech.

  Účastí v soutěži berete na vědomí, že jsme mohli vyvinout nebo vytvořit materiály podobné vašemu soutěžnímu příspěvku nebo zcela stejné a že se vzdáváte jakýchkoli nároků vyplývajících z podobnosti s vaším soutěžním příspěvkem. Dále berete na vědomí, že nebudeme omezovat pracovní úkoly zástupců, kteří mají přístup k vašemu soutěžnímu příspěvku, a souhlasíte, že pokud naši zástupci budou při vývoji nebo nasazení našich produktů či služeb využívat informace utkvělé v jejich paměti, na základě této smlouvy, zákonných předpisů o autorských právech nebo zákonných předpisů o obchodním tajemství nám nevznikne zodpovědnost za škodu.

  Váš soutěžní příspěvek může být zpřístupněn na veřejném webu. Za neoprávněné využití vašeho soutěžního příspěvku ze strany návštěvníků takového webu neneseme zodpovědnost. Nejsme povinni využít váš soutěžní příspěvek za žádným účelem, a to ani v případě, že byl vybrán jako výherní soutěžní příspěvek.

 7. VÝBĚR VÝHERCŮ A JEJICH INFORMOVÁNÍ O VÝHŘE

  Jména výherců oznámí během akce Twitter Takeover na účtu @OfficeInsiderWilliam Devereux. Aktuální informace o soutěži získáte sledováním twitterového účtu programu Office Insider a značek #TwitterTakeover a #OneNoteQuest. Konečný seznam výherců v soutěži OneNote Quest bude zveřejněn v průběhu akce.

  Výherce kontaktujeme během 7 dní po události prostřednictvím soukromé zprávy (DM) na Twitteru z účtu programu Office Insider, v níž jim sdělíme potřebné pokyny a také konečný termín, do kdy se mohou přihlásit o ceny. Jestliže výherci neodpoví během 7 pracovních dní, bude vybrána další osoba na seznamu výherců.

  V případě nerozhodného výsledku mezi několika soutěžními příspěvky rozhodne další porotce na základě výše uvedených kritérií hodnocení. Rozhodnutí porotců je konečné a závazné. Jestliže nezískáme dostatečné množství soutěžních příspěvků splňujících pravidla, můžeme dle vlastního uvážení vybrat méně výherců, než je níže uvedený počet soutěžních cen. Jestliže výherci mají vzejít z veřejného hlasování, je zakázáno získávat hlasy podvodným či nevhodným způsobem, jako je například nabízení odměn nebo jiných výhod výměnou za hlasy, využívání automatických programů nebo podvodných identit. Společnost Microsoft zneplatní jakékoli sporné hlasy.

  Výherci budou kontaktováni pomocí kontaktních údajů uvedených při vstupu do soutěže a mohou být povinni vyplnit žádost o předání výhry a daňový formulář (dále jen „formuláře“). Pokud vybraného výherce nelze kontaktovat, výherce nesplňuje podmínky soutěže, nepřihlásí se o výhru nebo nevrátí vyplněné formuláře, jeho výhra propadne a, bude-li to z časového hlediska možné, bude vybrán náhradní výherce. Budou vybráni pouze tři náhradní výherci. Pokud se o výhru nepřihlásí, zbývající ceny zůstanou nevyzvednuté.

 8. CENY

  V rámci soutěže budou uděleny následující ceny: Osmnáct (18) hlavních cen. Plášť s motivem aplikace OneNote. Maloobchodní hodnota jedné položky je přibližně 20 USD. Celková maloobchodní hodnota všech cen je přibližně 360 USD.

  Jedna osoba může získat pouze jednu (1) cenu. Nebude udělen vyšší než stanovený počet cen. Není dovolena žádná náhrada, převod nebo přidělení cen, s výjimkou toho, že v případě, je-li nabízená cena nedostupná, si společnost Microsoft vyhrazuje právo nahradit ji cenou se stejnou nebo vyšší hodnotou. Výherci cen mohou být povinni vyplnit a odevzdat žádost o předání výhry anebo daňové formuláře (dále jen „formuláře“) ve lhůtě uvedené v oznámení o výhře. Odvedení případné daně z výhry je výhradní zodpovědností výherců, jimž doporučujeme vyhledat nezávislé poradce pro otázky daní vyplývajících z přijetí ceny. Přijetím výhry souhlasíte s tím, že s výjimkou případů, které zakazuje zákon, může Microsoft v souvislosti s touto soutěží používat váš soutěžní příspěvek, jméno, fotografii a místo pobytu online, v tisku a ve všech ostatních médiích bez nároku na finanční nebo jiné vyrovnání.

 9. ŠANCE NA VÝHRU

  Pravděpodobnost výhry je založena na počtu a správnosti přijatých soutěžních příspěvků.

 10. OBECNÉ PODMÍNKY A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

  V rozsahu povoleném zákonem účastí v soutěži souhlasíte s tím, že na společnosti Microsoft a jejích mateřských, partnerských a dceřiných společnostech, zaměstnancích a zástupcích nebudete vymáhat zodpovědnost za újmy, ztráty nebo škody jakéhokoli druhu vzniklé ve spojitosti s touto soutěží a jakoukoli získanou výhrou.

  Platí všechny místní zákony. Rozhodnutí společnosti Microsoft je konečné a závazné.

  Vyhrazujeme si právo tuto soutěž z jakéhokoli důvodu zrušit, změnit nebo pozastavit, například kvůli podvodům, selhání techniky, přírodním katastrofám, válkám nebo jiným nepředvídaným nebo nečekaným událostem, které vznikly lidským přičiněním nebo technickou závadou a které by ovlivnily náležitý průběh této soutěže. Pokud nebude možné znovu zajistit náležitých průběh soutěže, můžeme vybrat výherce z autorů soutěžních příspěvků, které splňují pravidla, a poté soutěž zrušit, změnit nebo pozastavit. Osoby, které poruší pravidla, budou stíhány v plném rozsahu zákona a mohou být vyloučeny z účasti v soutěžích společnosti Microsoft.

 11. SEZNAM VÝHERCŮ

  Pokud budete chtít získat seznam výherců, pošlete do 30 dní od 9. května 2017 e-mail s předmětem „OneNote Quest winners“ na adresu willdev@microsoft.com.

 12. PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Ve společnosti Microsoft jsme se zavázali chránit vaše soukromí. Společnost Microsoft využívá vámi uvedené informace, aby uvědomila výherce cen a zasílala vám informace o dalších produktech a službách Microsoftu, pokud o to požádáte. Microsoft nebude vámi uvedené údaje sdílet se třetími stranami bez vašeho svolení, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon nebo kdy je to nutné pro poskytování služeb nebo dokončení transakcí, které si vyžádáte. Společnost Microsoft ctí závazek vůči zabezpečení vašich osobních údajů. Abychom vaše osobní údaje ochránili před neoprávněným přístupem, zneužitím nebo prozrazením, využíváme řadu různých zabezpečovacích technologií a postupů. S výjimkou dříve uvedených podmínek se vaše osobní údaje nikdy nesdílejí mimo společnost bez vašeho svolení.

  Pokud se domníváte, že společnost Microsoft toto prohlášení nedodržuje, upozorněte nás prosím elektronicky na adresu onenote@microsoft.com nebo písemně na adresu William Devereux, Microsoft Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 USA. K nápravě situace vynaložíme komerčně přiměřené úsilí.

Nejste členy programu Office Insider? Chcete se jimi stát?

Pokud se chcete zúčastnit akce Twitter Takeover a promluvit si s Williamem o různých věcech na téma OneNote, nemusíte být zaregistrovaní v programu Office Insider. Vítáme všechny fanoušky aplikace OneNote! Pro účast v soutěži OneNote Quest ale potřebujete květnovou aktualizaci. Abyste ji mohli získat, musíte být zapojeni do programu Office Insider. Pokud to chcete udělat, zapojte se do programu Windows Insider a vyberte možnost Windows Insider Fast. Jako účastníci programu Windows Insider automaticky získáte buildy programu Office Insider pro OneNote pro Windows 10.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×