Помощ за PowerPoint

Създаване на вашата първа презентация в PowerPoint

  • Запознаване с PowerPoint 2016
  • Работете бързо с "Кажи ми"
  • Вмъкване на картини, видеоклипове и друго съдържание в презентация
  • Вижте нашето интерактивно обучение за Office Mix
  • Създаване и записване на документи в облака

Темите по категория