Помощ за Outlook

Първи стъпки в Outlook 2016

  • Настройване на първия ви имейл акаунт в Outlook
  • Съставяне и изпращане на имейли
  • Спиране на изпращането на прикачени файлове и начало на споделянето
  • Създаване на имейл подпис в Outlook

Темите по категория