Помощен център за Outlook

Запознаване с "Групи"

Осъществете сътрудничество и комуникация с членовете на екипа си, като използвате групи. Взаимодействайте с членове направо от "Входящи" на групата, създавайте екипни събития, присъединявайте се към съществуващи групи или създавайте нови такива.

Създаване на група

Съвместна работа по прикачени файлове в реално време

Качвайте и споделяйте прикачени файлове от OneDrive и OneDrive за бизнеса – без да излизате от Outlook. Получателите автоматично получават достъп до най-новата версия.

Прикачване на файл