Спрете да чакате реда си: редактирайте заедно
Word
Писане, създаване и споделяне директно с Word Online
Word
Форматирането е улеснено със стилове
Word
Променете документа си само с едно щракване
Word
Незабавно превеждане на текст
Word
Създайте автобиография, достойна за вашия характер
Word
Прослушайте своя документ, за да го разберете по-добре
Word
Приемане на предложение, запазване на промяната
Word
Получаване на картината
Word
Следете броя на думите
Word
Коя е вярната дума? Word ви помага да изберете
Word