Събрания онлайн със Skype за бизнеса
Събрание
Планиране на събрание в момента от имейл съобщение
Събрание
Включване на екипен чат във видеосъбрание "лице в лице"
Събрание