Настройване на централизирана работна област за вашия финансов екип
Финанси
Бързо създаване на визуализации на данни
Финанси
Можете бързо да прогнозирате бъдещи стойности на базата на хронологични данни
Финанси
Създаване на гъвкави диаграми за разбиране на данните и визуализиране на прозрения
Финанси
Сътрудничество в реално време в работна книга на Excel
Финанси
Безопасно споделяне на файлове с колеги
Финанси