Бързо създаване на визуализации на данни
Финанси
Можете бързо да прогнозирате бъдещи стойности на базата на хронологични данни
Финанси
Създаване на гъвкави диаграми за разбиране на данните и визуализиране на прозрения
Финанси
Сътрудничество в реално време в работна книга на Excel
Финанси
Безопасно споделяне на файлове с колеги
Финанси