Управление с кого споделяте файлове
Сътрудничество
Съавторство на документ
Сътрудничество
Провеждане на събрание в Teams, докато работите съвместно върху файл
Сътрудничество