Помощ за Excel

Създаване на първата работна книга с помощта на Excel 2016

  • Запознаване с Excel 2016
  • Бързо намиране на команди с "Кажи ми"
  • Създаване на работна книга с помощта на шаблон
  • Създаване на основна диаграма
  • Записване на работна книга в облака

Темите по категория