XIRR функция

В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията XIRR в Microsoft Excel.

Описание

Връща вътрешна норма на печалба за разписание на парични потоци, които не са непременно периодични. За да изчислите вътрешната норма на печалба за последователност от периодични парични потоци, използвайте функцията IRR.

Синтаксис

XIRR(стойности; дати; [предположение])

Синтаксисът на функцията XIRR има следните аргументи:

 • Стойности    Задължително. Последователност от парични потоци, които отговарят на разписание за плащания на определени дати. Първото плащане е незадължително и отговаря на цена или плащане, което се извършва в началото на инвестицията. Ако първата стойност е цена или плащане, тя трябва да бъде отрицателна. Всички следващи плащания се отчитат на базата на година от 365 дни. Последователността от стойности трябва да съдържа поне една положителна и една отрицателна стойност.

 • Дати    Задължително. Разписание от дати за плащане, които съответстват на плащанията в паричния поток. Датите могат да са подредени в произволен ред. Датите трябва да бъдат въведени с помощта на функцията DATE или като резултати на други формули или функции. Например използвайте DATE(2008;5;23) за 23-ия ден на май 2008 г. Проблеми може да възникнат, ако датите са въведени като текст.

 • Предположение    Незадължително. Число, за което предполагате, че е близо до резултата от XIRR.

Забележки

 • Microsoft Excel съхранява датите като поредни числа, така че те могат да се използват в изчисления. По подразбиране 1 януари 1900 е с поредно число 1, а 1 януари 2008 е с поредно число 39448, понеже той е 39 448 дни след 1 януари 1900.

 • Числа в датите са орязани до цели числа.

 • XIRR очаква поне един положителен паричен поток и един отрицателен; в противен случай XIRR връща стойността за грешка #NUM!.

 • Ако някое число в дати не е валидна дата, XIRR връща стойността за грешка #VALUE!.

 • Ако някоя дата в дати предшества началната дата, XIRR връща стойността за грешка #NUM!.

 • Ако стойности и дати съдържат различен брой стойности, XIRR връща стойността за грешка #NUM!.

 • В повечето случаи не е нужно вие да задавате предположение за изчислението на XIRR. Ако предположение се пропусне, приема се за 0.1 (10 процента).

 • Функцията XIRR е тясно свързана с функция XNPV за нетна настояща стойност. Нормата на печалба, изчислена от XIRR, е лихвеният процент, съответстващ на XNPV = 0.

 • Excel използва итеративен метод за изчисляване на XIRR. Променяйки лихвата (започвайки от предположение), XIRR извършва циклични изчисления, докато достигне резултат с точност от 0,000001 процента. Ако XIRR не може да намери подходящ резултат след 100 опита, връща се стойността за грешка #NUM!. Лихвата се променя, докато:

  Уравнение

  където:

  • di = i-та, или последната, дата за плащане.

  • d1 = нулевата дата за плащане.

  • di = i-то, или последното, плащане.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Стойности

Дати

-10 000

1.01.08

2750

1.03.08

4250

30.10.08

3250

15.02.09

2750

1.04.09

Формула

Описание (Резултат)

Резултат

=XIRR(A3:A7; B3:B7; 0,1)

Вътрешната ставка на доходност (0,373362535 или 37,34%)

37,34%

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×