TREND функция

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

TREND връща стойности от линейна тенденция. Отговаря на права линия (с помощта на метода на най-малките квадрати) към масивите known_y и известни_x. Връща стойностите на y, тази линия за масив от new_x от вас условия.

Използвайте ТЕНДЕНЦИЯ, за да се предвиждат приходи производителността за месеца 13-17, когато имате текущи данни за месеца 1-12.

Забележка: Ако имате текущата версия на Office 365, след това можете да въведете формулата в най-горе-лява клетка на диапазона на изхода (клетка E16 в този пример), след което натиснете клавиша ENTER, за да потвърдите формулата като динамична масив. В противен случай, формулата трябва да бъдат въведени като наследени масив, като първо изберете изходен диапазон (E16:E20), въведете формулата в най-горе-лява клетка на диапазона на изхода (E16) и след това натиснете CTRL + SHIFT + ENTER , за да я потвърдите. Excel вмъква фигурни скоби в началото и края на формулата за вас. За повече информация относно формулите за масиви вижте указания и примери за формули за масиви.

= TREND(known_y's, [known_x's], [new_x's], [const])

Синтаксисът на функцията TREND има следните аргументи:

Аргумент

Описание

"известни_y"   

Задължителен

Набор от стойности за y вече знаете в отношението y = mx + b

 • Ако масивът известни_y е в една колона, тогава всяка колона от известни_x се разглежда като отделна променлива.

 • Ако масивът известни_y е в един ред, тогава всеки ред на известни_x се разглежда като отделна променлива.

Известни_x   

Задължителен

Незадължителен набор от x-стойности, които вече знаете в отношението y = mx + b

 • Масивът известни_x може да включва един или повече набори от променливи. Ако се използва само една променлива, известни_y и известни_x могат да бъдат диапазони с произволна форма, стига да имат еднакви размерности. Ако се използва повече от една променлива, известни_y трябва да бъде вектор (т. е. диапазон с височина от един ред или ширина от един колона).

 • Ако известни_x е пропуснато, вместо него се използва масивът {1,2,3,...} със същия размер като известни_y.

"нови_x"   

Задължителен

Нови x-стойности, за които искате TREND да върне съответните y-стойности

 • Нови_x трябва да включва колона (или ред) за всяка независима променлива, точно като известни_x. Ако например известни_y е в една колона, известни_x и нови_x трябва да имат същия брой колони. Ако известни_y е в един ред, известни_x и нови_x трябва да имат същия брой редове.

 • Ако вие изпуснете нови_x, приема се, че са същите като известни_x.

 • Ако пропуснете и известни_x, и нови_x, приема се, че са зададени с масива {1,2,3,...} със същия размер като известни_y.

Конст   

По желание

Логическа стойност, задаваща дали константата b да е равно на 0

 • Ако конст е TRUE или е пропуснато, b се изчислява нормално.

 • Ако конст е FALSE, b се задава равно на 0 (нула) и m-стойностите се нагласяват така, че y = mx.

 • За информация как Microsoft Excel да побере един ред с данни вж.

 • Можете да използвате TREND за регресия с полиномиална крива на същата променлива, повдигната на различни степени. Нека например колоната A да съдържа стойности на y, а колоната B – на x. Можете да въведете x^2 в колоната C, x^3 в колоната D, и т. н. и след това да извършите регресия на колоните B до D спрямо колоната A.

 • Формулите, които връщат масиви, трябва да бъдат въведени като формули за масиви с Ctrl + Shift + Enter, освен ако имате текущата версия на Office 365, а след това можете просто да натиснете Enter.

  Забележка: Excel Online не поддържа формули за масиви.

 • Когато въвеждате масив от константи за аргумент като известни_x, използвайте запетая за отделяне на стойностите в един ред и точка и запетая за отделяне на редовете.

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на Excel, да получите поддръжка в общността за отговори или да предложите нова функция или подобрение на User Voice за Excel.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×