SharePoint Server 2007 края на поддръжката на пътна карта

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

На 10 октомври 2017Microsoft Office SharePoint Server 2007 достигат края на поддръжката. Ако още не сте започнали своята миграция от SharePoint Server 2007 към Office 365 или по-нова версия на SharePoint Server локално, сега е време да започнете да планирате. Тази статия описва подробно ресурси, които да помогне на хората да мигриране на данни в SharePoint Online или надстроите вашия SharePoint Server локално.

Какво прави край на поддръжката средно?

SharePoint Server, като почти всички продукти на Microsoft, има времетраене на поддръжката, през които Microsoft предоставя нови функции, поправки на грешки, корекции на защитата и т.н. Този жизнен цикъл обикновено трае 10 години от датата на първоначалната версия на продукт, и в края на тази жизнен цикъл се нарича на продукта в края на поддръжката. В края на поддръжката на Microsoft вече не предоставя:

  • техническа поддръжка за проблеми, които може да възникнат;

  • корекции на грешки за проблеми, които са открити и които е възможно да се отразят на стабилността и използваемостта на сървъра;

  • Корекции на защитата за пропуски, които са открити и това може да направи сървърът уязвим за пробиви в сигурността; и

  • актуализации на часови зони.

Въпреки че вашата сървърна група на SharePoint Server 2007 все още ще бъдат оперативни след 10 октомври 2017 г., не по-нататъшни актуализации, корекции, или корекции ще бъдат изпратени на продукта (включително корекции/корекции на защитата) и поддръжката на Microsoft ще са напълно прехвърлени усилията си поддръжка за по-нови версии на продукта. Тъй като вашата инсталация ще вече не се поддържа или кръпка, за края на поддръжката подходи трябва да надстроите продукта или мигриране на важни данни.

Съвет: Ако все още не сте планирали надстройка или мигриране, вижте: Опции за мигриране на SharePoint 2007, които трябва да имате предвид за примери откъде да започнете. Можете също да потърсите партньори на Microsoft, които да ви помогнат с надстройката или мигрирането към Office 365 (или и двете).

За повече информация относно сървърите на Office 2007, които стигат до края на поддръжката, вижте Планирайте своята надстройка за сървърите на Office 2007.

Какви са възможностите?

Първата спрете трябва да бъде жизнен цикъл на продукта сайт. Ако имате продукт на Microsoft на локално, което е стареене, трябва да попитате за своя край на поддръжката на дата и така това, една година или така – или, докато ви мигрирания обикновено изискват – можете да планирате надстройка или миграции. Когато се избира следващата стъпка, тя може да помогне да се разглеждат какво ще бъде достатъчно добър, по-добре и най-добри когато става въпрос за функции на продукта. Ето един пример:

Добро

По-добро

Най-добро

SharePoint Server 2010

SharePoint Server 2013

SharePoint Online

Хибридно разполагане на SharePoint

SharePoint Server 2016

Хибридно разполагане на SharePoint

Ако изберете опциите в нисък край на диапазона (е достатъчно добро), не забравяйте, ще трябва да започне планиране за надстройка на най-скоро след мигрирането от SharePoint Server 2007 е завършена. (края на поддръжката за SharePoint Server 2007 е 10 октомври 2017. Имайте предвид, че тези дати подлежат на промяна и проверете жизнен цикъл на продукта сайт.)

Къде мога да отида след това?

SharePoint Server може да се инсталира локално на вашите собствени сървъри, а можете да използвате и SharePoint Online – онлайн услуга, която е част от Microsoft Office 365. Можете да изберете:

Обърнете внимание на скритите разходи, свързани с поддържането на сървърна група занапред, поддържането или мигрирането на персонализации и надстройването на хардуера, от който SharePoint Server зависи. Притежаването на локална група на SharePoint Server се отплаща, ако е необходимост; в противен случай, ако групата ви се изпълнява на остарели сървъри на SharePoint без съществени персонализации, можете да се възползвате от планирана миграция към SharePoint Online.

Важно: Има и друга възможност, ако съдържанието в SharePoint 2007 се използва рядко. Някои администратори на SharePoint може да изберат да създадат абонамент за Office 365, да настроят чисто нов сайт на SharePoint Online и след това да се отделят от SharePoint 2007, чисто, взимайки само най-важните документи в новите сайтове на SharePoint Online. Оттам данните могат да бъдат източени от сайта на SharePoint 2007 в архиви. Помислете как потребителите работят с данните от вашата инсталация на SharePoint 2007. Може да има изобретателни начини да разрешите този проблем!

SharePoint Online (SPO)

Локален сървър на SharePoint

Висок разход във време (планиране/изпълнение/проверка)

Висок разход във време (планиране/изпълнение/проверка)

По-нисък разход в средства (без закупуване на хардуер)

По-висок разход в средства (хардуер + разработчици/администратори)

Еднократен разход за мигриране

Еднократен разход, повтарящ се за всяка бъдеща миграция

Ниска обща цена на притежание/поддръжка

Висока обща цена на притежание/поддръжка

Когато мигрирате към Office 365, еднократното преместване ще има по-висока първоначална цена, докато организирате данните и решавате какво да вземете в облака и какво да оставите зад гърба си. Въпреки това от този момент нататък надстройванията ще се извършват автоматично, вече няма да е необходимо да управлявате актуализации на хардуера и софтуера, а времето на работа на вашата сървърна група ще се поддържа от споразумение за услуги (SLA) на Microsoft.

Мигриране в SharePoint Online

Уверете се, че SharePoint Online разполага с всички функции, които са ви необходими, като прегледате свързаното описание на услугата. Ето връзка към всички описания на услугите на Office 365:

Описания на услугите на Office 365

Няма директен път за мигриране от SharePoint 2007 към SharePoint Online; преместването ви към SharePoint Online трябва да се извърши ръчно. Ако надстройвате до SharePoint Server 2013 или SharePoint Server 2016, преместването ви може да включва и използване на API за мигриране на SharePoint (за мигриране на информация например в OneDrive за бизнеса).

"За" онлайн

"Против" онлайн

Microsoft осигурява хардуера за SPO и цялото администриране на хардуера.

Наличните функции в локална версия на SharePoint Server и SPO може да се различават.

Вие сте глобалният администратор на вашия абонамент и можете да назначавате администратори към сайтове на SPO.

Някои действия, налични за администратор на група в локална версия на SharePoint Server, не съществуват (или не са необходими) в ролята на администратор на SharePoint в Office 365.

Microsoft прилага поправки, корекции и актуализации за поддържащия хардуер и софтуер.

Тъй като няма достъп до поддържащата файловата система в услугата, някои персонализации са ограничени.

Microsoft публикува споразумения за услуги и предприема бързи действия за разрешаване на инциденти в услугите.

Архивирането и други опции за възстановяване са автоматизирани от услугата в SharePoint Online – архивните копия се презаписват, ако не се използват.

Тестването на защитата и настройването на производителността на сървъра се извършват регулярно в услугата от Microsoft.

Промени в потребителския интерфейс и други функции на SharePoint се инсталират от услугата и може да се наложи бъдат включени или изключени.

Office 365 отговаря на много отрасловите стандарти: Съответствие на Office 365.

Разполагане на помощ за миграция е ограничен.

Голяма част от надстройката ще се извърши ръчно или чрез API за мигриране на SPO, описан в Пътна карта на съдържанието за мигриране в SharePoint Online и OneDrive.

Нито инженерите по поддръжката, нито служителите в центъра за данни на Microsoft имат неограничен администраторски достъп до вашия абонамент.

Може да има допълнителни разходи, ако хардуерната инфраструктура има нужда от надстройка, за да поддържа по-новата версия на SharePoint, или ако вторична сървърна група трябва да бъде надстроена.

Можете да получите помощ от партньори за еднократната задача по мигрирането на вашите данни в SharePoint Online.

Онлайн продукти се актуализират автоматично в услугата, което означава, че все пак функции може да отхвърляне, няма вярно край на поддръжката.

Ако сте решили да създадете нов сайт на Office 365 и ръчно ще мигрирате данните в него според необходимостта, можете да погледнете опциите на Office 365 за вас тук:

Опции за план на Office 365

Надстройване на SharePoint Server локално

Исторически няма начин да прескочите версии в надстройването на SharePoint, поне не и след издаването на SharePoint Server 2016. Това означава, че надстройките вървят в серия:

SharePoint 2007 | SharePoint Server 2010 | SharePoint Server 2013 | SharePoint Server 2016

Извървяването на целия път от SharePoint 2007 до SharePoint Server 2016 ще означава значителна инвестиция във време и ще включва разходи за надстройване на хардуер (имайте предвид, че SQL сървърите също трябва да бъдат надстроени), софтуер и администриране. Персонализациите ще трябва да бъдат надстроени или изоставени в зависимост от важността на функцията.

Забележка: Възможно е да запазите вашата достигнала края на живота си група на SharePoint 2007, да инсталирате група на SharePoint Server 2016 на нов хардуер (така че отделните групи да работят паралелно) и след това да планирате и извършите ръчно мигриране на съдържанието (например за изтегляне и повторно качване на съдържанието). Обърнете внимание на някои от уловките на ръчните премествания (например преместване на документи, заместващо акаунта, извършил последната модификация, с псевдонима на акаунта, извършващ ръчното преместване) и на работата, която трябва да бъде извършена предварително (например повторно създаване на сайтовете, подсайтовете, разрешенията и структурите на списъците). И отново, това е моментът да помислите кои данни можете да преместите в място за съхранение и кои данни вече не са ви необходими – действие, което може да намали въздействието на миграцията.
И в двата случая изчистете вашата среда преди надстройката. Уверете се, че вашата съществуваща група функционира, преди да извършите надстройката и (със сигурност) преди да я премахнете!

Не забравяйте да прегледате поддържаните и неподдържаните пътища за надстройка:

Ако имате персонализации, изключително важно е да имате план за всяка стъпка от пътя за мигриране:

"За" локална версия

"Против" локална версия

Пълен контрол над всички аспекти на вашата сървърна група на SharePoint – от сървърния хардуер нагоре.

Всички знаци за нова и поправки са отговорност на вашата фирма (могат да се включат, платена поддръжка от Microsoft, ако вашият продукт не е в края на поддръжката):

Пълен набор от функции на локалната версия на SharePoint Server с опция за свързване на вашата локална сървърна група с абонамент за SharePoint Online чрез хибридно разполагане.

Надстройването, поправките, корекциите на защитата и цялата поддръжка на SharePoint Server се управлява локално.

Пълен достъп за повече персонализиране.

Стандартите за съответствие, поддържани от Office 365, трябва да се конфигурират ръчно в локалната версия.

Тестването на защитата и настройването на производителността на сървъра се извършват локално (под ваш контрол).

Office 365 може да предоставя функции на SharePoint Online, които не работят с локална версия на SharePoint Server

Можете да получите помощ от партньори за мигрирането на данни към следващата версия на SharePoint Server (и след това).

Вашите сайтове на SharePoint Server няма да използват автоматично SSL/TLS сертификати, какъвто е случаят с SharePoint Online.

Пълен контрол над конвенциите за именуване, архивирането и други опции за възстановяване в локална версия на SharePoint Server.

Локалните версии на SharePoint Server имат жизнен цикъл на продукта.

Ресурси за надстройване

Започнете, като се уверите, че отговаряте на изискванията към хардуера и софтуера, след което следвайте поддържаните методи за надстройка.

Създаване на решение за хибридно разполагане на SharePoint между SharePoint Online и локална версия

Ако отговорът на вашите потребности за мигриране е някъде между самостоятелния контрол, предлаган от локалната версия, и по-ниската цена на притежание, предлагана от SharePoint Online, можете да свържете сървърните групи на SharePoint Server 2013 или 2016 с SharePoint Online чрез хибридно разполагане. Научете за решенията за хибридно разполагане на SharePoint

Ако решите, че хибридна сървърна група на SharePoint Server ще е от полза за вашата фирма, запознайте се със съществуващите типове хибридно разполагане и начина за конфигуриране на връзката между вашата локална група на SharePoint и абонамента ви за Office 365.

Добър начин да видите как работи това, е създаването на среда на Office 365 за разработчици/тестване. След като се сдобиете с пробна версия или закупите абонамент за Office 365, ще можете да създадете колекции на сайтове, мрежи и библиотеки с документи в SharePoint Online, в които можете да мигрирате данни (или ръчно чрез използване на API за мигриране, или – ако искате да мигрирате съдържанието на "Моят сайт" в OneDrive за бизнеса – чрез съветника за хибридно разполагане).

Забележка: Не забравяйте, че вашата сървърна група на SharePoint 2007 ще трябва да се надстрои локално до SharePoint Server 2013 или SharePoint Server 2016, за да използвате опцията за хибридно разполагане.

Сродни теми

Отстраняване на неизправности и подновяване на надстройката (Office SharePoint Server 2007)
отстраняване на неизправности при надстройване на проблеми (SharePoint Server 2010)
отстраняване на проблеми с база данни на надстройване на проблеми в SharePoint 2013
Търсене на Microsoft Партньори, за да ви помогнем с надстройката
ресурси за помощ надстройвате от Office 2007 или 2010 сървъри и клиенти

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×