PV функция

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

PV – една от финансовите функции – изчислява настоящата стойност на заем или инвестиция на базата на постоянна лихва. Можете да използвате PV с периодични постоянни плащания (например ипотека или друг заем) или с бъдеща стойност, която е вашата инвестиционна цел.

Инструктор за формули на Excel

Използвайте на Excel формула, за да намерите настоящата стойност (сума на заема), можете да си позволите, въз основа на определени месечно плащане. В същото време ще научите как да използвате функцията PV във формула.

Или използвайте Excel формула, за да намерите настоящата стойност на вашата финансова инвестиционна цел.

Синтаксис

PV(ставка; периоди; плащане; [бъдеща_стойност]; [тип])

Синтаксисът на функцията PV има следните аргументи:

 • "ставка"    Задължително. Лихвеният процент за един период. Например ако получите заем за автомобил при 10 процента годишна лихва и правите месечни вноски, вашият месечен лихвен процент е 10%/12, или 0,83%. Във формулата трябва да въведете за ставка 10%/12, или 0,83%, или 0,0083.

 • "периоди"    Задължително. Общият брой периоди на плащане в един анюитет. Например ако сте получили четиригодишен заем за кола и правите месечни вноски, вашият заем има 4*12 (или 48) периода. Във формулата трябва да въведете за периоди стойността 48.

 • "плащане"    Задължително. Вноската, изплащана за всеки период; тя не може да се променя през времетраенето на анюитета. Като правило плащ съдържа главница и лихва, но без други данъци или такси. Например месечните вноски за четиригодишен заем за кола от $10 000 при 12 процента са $263,33. Във формулата трябва да въведете за плащ стойността -263,33. Ако плащ е пропуснато, трябва да включите аргумента pv.

 • "бъдеща_стойност"    Незадължително. Бъдещата стойност или касова наличност, която искате да достигнете след последната вноска. Ако fv е пропуснато, приема се за 0 (например бъдещата стойност на заем е 0). Ако например искате да спестите $50 000, като плащате по специална схема 18 години, тогава $50 000 е бъдещата стойност. Тогава бихте могли да направите предположение за лихвата и да определите колко трябва да спестявате всеки месец. Ако плащ е пропуснато, трябва да включите аргумента pv.

 • "тип"    Незадължително. Числото 0 или 1 и показва кога са дължими плащанията.

Задайте тип равно на

Ако плащанията са дължими

0 или пропуснато

В края на периода

1

В началото на периода

Забележки

 • Уверете се, че използвате едни и същи единици за ставка и периоди. Ако правите месечни плащания по четиригодишен заем при годишна лихва от 12 процента, използвайте 12%/12 за ставка и 4*12 за периоди. Ако правите годишни плащания по същия заем, използвайте 12% за ставка и 4 за периоди.

 • Следните функции работят с анюитети:

CUMIPMT

PPMT

CUMPRINC

PV

FV

RATE

FVSCHEDULE

XIRR

IPMT

XNPV

PMT


 • Анюитет е последователност от постоянни плащания, извършвани през фиксиран период. Например един заем за кола или една ипотека е анюитет. За повече информация вж. описанието на отделните анюитетни функции.

 • При анюитетните функции сумите, които плащате, например депозитите във влогове, се представят с отрицателни числа; сумите, които получавате, например дивидентите, се представят с положителни числа. Например депозит от $1000 в банка трябва да се представи с аргумента -1000, ако внасяте депозита, и с аргумента 1000, ако сте банката.

 • Microsoft Excel позволява да се намери един от финансовите аргументи, когато са зададени другите. Ако лихвата не е 0, тогава:

  Уравнение

  Ако лихвата е 0, тогава:

(плащане * периоди) + настояща_стойност + бъдеща_стойност = 0

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Описание

500,000 лв.

Сума, плащана по застрахователен анюитет в края на всеки месец.

8%

Лихва върху изплатена сума.

20

Години, през които ще се изплащат суми.

Формула

Описание

Резултат

=PV(A3/12; 12*A4; A2; ; 0)

Настояща стойност на анюитет при условията в A2:A4.

(59 777,15 лв.)

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×