Project Server 2007 края на поддръжката на пътна карта

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Поддръжката за сървърите и приложенията на Office 2007 приключва през 2017 г. и трябва да обмислите планове за мигриране. Ако в момента използвате Project Server 2007, имайте предвид, че този и посочените по-долу други свързани продукти имат следните дати за край на поддръжката:

Продукт

край на поддръжката на дата

Project Server 2007

10 октомври 2017 г.

Project Portfolio Server 2007

10 октомври 2017 г.

Project 2007 Standard

10 октомври 2017 г.

Project 2007 Professional

10 октомври 2017 г.

За повече информация за сървърите на Office 2007, които скоро ще бъдат оттеглени, вижте Планирайте своята надстройка за сървърите на Office 2007.

Какво прави край на поддръжката средно?

Project Server, като почти всички продукти на Microsoft, има времетраене на поддръжката, през които предоставяме нови функции, поправки на грешки, корекции на защитата и т.н. Този жизнен цикъл обикновено трае 10 години от датата на първоначалната версия на продукт, и в края на тази жизнен цикъл се нарича на продукта в края на поддръжката. Тъй като Project Server 2007 достигнал крайната си на поддръжка на 10 октомври 2017, Microsoft вече не осигуряват:

 • техническа поддръжка за проблеми, които може да възникнат;

 • корекции на грешки за проблеми, които са открити и които е възможно да се отразят на стабилността и използваемостта на сървъра;

 • корекции на защитата за уязвимости, които са открити и които е възможно да направят сървъра уязвим за пробиви в сигурността;

 • актуализации на часови зони.

Вашата инсталация на Project Server 2007 ще продължи да работи след тази дата. Въпреки това поради споменатите по-горе промени горещо ви препоръчваме мигриране от Project Server 2007 възможно най-скоро.

Какви са възможностите?

Ако използвате Project Server 2007, трябва да разгледате вашите възможности за мигриране, които са:

 • Мигриране към Project Online

 • Мигриране към по-нова локална версия на Project Server (за предпочитане Project Server 2016).

Защо да предпочета мигриране към Project Online

Защо да предпочета мигриране към Project Server 2016

 • Имам мобилни потребители.

 • Разходите за мигриране са голяма грижа (хардуер, софтуер, часове и усилия за разполагане и т.н.).

 • След мигрирането разходите за поддържане на моята среда са голяма грижа (например автоматични актуализации, гарантирано време на работа без прекъсване и т.н.).

 • Бизнес правила ме ограничават да управлявам бизнеса си в облака.

 • Имам нужда от контрол върху актуализациите на моята среда.

Забележка: За повече информация относно опциите за преминаване от Office 2007 сървъри вижте ресурси, които да ви помогне надстройка от Office 2007 или 2010 сървъри и клиенти. Обърнете внимание, че Project Server не поддържа хибридна конфигурация от Project Server Project Online не могат да споделят една и съща група ресурси.

Важни съображения, които трябва да обмислите, когато планирате мигриране от Project Server 2007

Трябва да помислите за следните неща, когато планирате мигриране от Project Server 2007:

 • Получаване на помощ от партньор на Microsoft – Надстройването от Project Server 2007 може да е трудно и да изисква много подготовка и планиране. Затрудненията може да са особено големи, ако не вие сте инсталирали и конфигурирали първоначално Project Server 2007. За щастие можете да се обърнете към партньори на Microsoft, които си изкарват с това прехраната, независимо дали планирате мигриране към Project Server 2016, или Project Online. Можете да потърсите партньор на Microsoft, който да ви помогне с мигрирането, в центъра за партньори на Microsoft. Можете също така да си съставите списък с всички партньори на Microsoft с опит в Project, като пуснете търсене с ключова фраза Gold Project and Portfolio Management (Златно ниво на компетентност по управление на проекти и портфолио).

 • Планиране на персонализациите ви – Имайте предвид, че много от персонализациите, които работят в средата на Project Server 2007, може да не работят след мигриране към Project Server 2016 или Project Online. Има големи разлики в архитектурата на Project Server между различните версии, както и между изискваните операционни системи, сървъри на бази данни и клиентски уеб браузъри, които се поддържат за работа с по-новата версия. Планирайте как да тествате или изградите повторно персонализациите, които са необходими в новата ви среда. Планирането на надстройката е добра възможност и да проверите дали определена персонализация е наистина необходима, след като преминете напред. В статията Създаване на план за текущи персонализации по време на надстройка до SharePoint 2013 има чудесна обща информация за оценка и планиране на вашите текущи персонализации при надстройването.

 • Време и търпение – Планирането, изпълнението и тестването на надстройката ще отнемат много време и усилия, особено ако надстройвате до Project Server 2016. Ако например извършвате мигриране от Project Server 2007 към Project Server 2016, първо ще трябва да извършите мигриране от Project Server 2007 към Project Server 2010, след това да проверете данните си и след това да направите същото нещо, когато извършвате мигриране към всяка следваща версия. Може да се консултирате с партньор на Microsoft, за да сравните вашите разходи с неговата оценка колко време ще му трябва, за да извърши надстройката, и на каква цена.

Мигриране към Project Online

Ако изберете да извършите мигриране от Project Server 2007 към Project Online, можете да направите следното, за да мигрирате ръчно данните за плановете на вашите проекти:

 1. Запишете плановете на проектите ви от Project Server 2003 в .MPP формат.

 2. Използвайки Project Professional 2013, Project Professional 2016 или настолния клиент на Project Online, отворете всеки .mpp файл и след това го запишете и публикувайте в Project Online.

Можете ръчно да създадете вашата PWA конфигурация в Project Online (например да създадете повторно необходимите полета по избор или корпоративни календари). Партньорите на Microsoft също могат да ви помогнат с това.

Основни ресурси:

Ресурс

Описание

Първи стъпки с Project Online

Как да настроите и използвате Project Online.

Описания на услугите на Project Online

Информация за различните планове на Project Online, които са достъпни за вас.

Мигриране към по-нова локална версия на Project Server

Макар твърдо да вярваме, че можете да получите най-добрата стойност и потребителско изживяване чрез мигриране към Project Online, също така разбираме, че някои организации трябва да запазят данните за проекти в локална среда. Ако решите да запазите данните за проектите ви локално, можете да мигрирате вашата среда на Project Server 2007 към Project Server 2010, Project Server 2013 или Project Server 2016.

Препоръчваме ви да мигрирате към Project Server 2016, ако не можете да мигрирате към Project Online. Project Server 2016 съдържа всички функции и подобрения, които са включени в предишните издания на Project Server, и наподобява в най-голяма степен начина на работа с Project Online (макар че някои функции са налични само в Project Online).

След завършване на всяко мигриране трябва да проверявате данните си, за да сте сигурни, че са мигрирани успешно.

Забележка: Ако смятате да само преминаване към Project Server 2010, ако са ограничени до локално решение, е важно да се отбележи, че има само няколко години на поддръжка наляво. Project Server 2010 със Service Pack 2 край на поддръжката дата е 10/13/2020. За повече информация за края на поддръжката на дати вижте Правилата на жизнения цикъл на продукта на Microsoft.

Как да извърша мигриране към Project Server 2016?

Разликите в архитектурата на Project Server 2007 и Project Server 2016 не позволяват директен път на мигриране. Това означава, че ще трябва да мигрирате вашите данни от Project Server 2007 към всяка следваща версия на Project Server, докато не надстроите до Project Server 2016.

Ще трябва да направите следното, за да надстроите до Project Server 2016:

 1. Стъпка 1: Мигриране от Project Server 2007 към Project Server 2010.

 2. Стъпка 2: Мигриране от Project Server 2010 към Project Server 2013.

 3. Стъпка 3: Мигриране от Project Server 2013 към Project Server 2016.

След завършване на всяко мигриране трябва да проверявате данните си, за да сте сигурни, че са мигрирани успешно.

Стъпка 1: Мигриране от Project Server 2007 до Project Server 2010

За цялостно разбиране какво трябва да направите, за да надстроите от Project Server 2007 до Project Server 2010, вижте набора от съдържание Надстройване до Project Server 2010 в TechNet.

Основни ресурси:

Ресурс

Описание

Общ преглед на надстройването до Project Server 2010

Придобийте обща представа какво трябва да направите, за да надстроите от Project Server 2007 до Project Server 2010.

Планиране на надстройка до Project Server 2010

Прегледайте съображенията за планиране, които трябва да обмислите, когато надстройвате от Project Server 2007 до Project Server 2010, включително изискванията към системата.

Как да извърша надстройката?

Макар че можете да намерите подробна информация как да извършите надстройката, в набора от съдържание Надстройване до Project Server 2010, важно е да разберете, че има два различни метода, които можете да използвате за надстройване:

 • Надстройка, прикачена към база данни: Този метод надстройва само съдържанието за вашата среда, но не и настройките за конфигуриране. Той е необходим, ако надстройвате от Office Project Server 2007, разположен на хардуер, който поддържа само 32-битова сървърна операционна система. Има два вида методи за надстройка, прикачена към база данни:

  • Пълна надстройка, прикачена към база данни – мигрира данните за проекти, съхранявани в базите данни на Office Project Server 2007, плюс данните за сайтове на Microsoft Project Web App (PWA), съхранявани в базите данни за съдържание на SharePoint.

  • Основна надстройка, прикачена към база данни – мигрира само данните за проекти, съхранявани в базите данни на Project Server.

 • Надстройка на място: Данните за конфигуриране на сървърната група и цялото съдържание в нея се надстройват на съществуващия хардуер в определен ред. Когато стартирате процеса за надстройка на място, инсталиращата програма сваля цялата сървърна група офлайн, а уеб сайтовете и сайтове на Microsoft Project Web App няма да бъдат достъпни, докато надстройката не завърши, след което инсталиращата програма рестартира сървъра. След като започнете надстройка на място, няма да можете да спрете временно надстройката, нито да се върнете към предишната версия. Силно препоръчително е да направите огледален образ на вашата производствена среда и да извършите надстройката в него, а не в производствената ви среда.

Допълнителни ресурси:

Стъпка 2: Мигриране към Project Server 2013

След като извършите мигрирането към Project Server 2010 и се уверите, че данните ви са мигрирани успешно, следващата стъпка е да мигрирате данните към Project Server 2013.

За цялостно разбиране какво трябва да направите, за да надстроите от Project Server 2010 до Project Server 2013, вижте набора от съдържание Надстройване до Project Server 2013 в TechNet.

Основни ресурси:

Ресурс

Описание

Общ преглед на процеса за надстройване до Project Server 2013

Придобийте обща представа какво трябва да направите, за да надстроите от Project Server 2010 до Project Server 2013.

Планиране на надстройка до Project Server 2013

Прегледайте съображенията за планиране, които трябва да обмислите, когато надстройвате от Project Server 2010 до Project Server 2013, включително изискванията към системата.

Неща, които трябва да знаете за надстройването до тази версия

Какво е новото в надстройката до Project Server 2013 ви дава информация за някои важни промени в надстройването до тази версия, като най-забележимите са:

 • Няма надстройка на място до Project Server 2013. Методът на надстройка, прикачена към база данни, е единственият поддържан метод за надстройване от Project Server 2010 до Project Server 2013.

 • Процесът на надстройване не само ще преобразува данните ви на Project Server 2010 във формат на Project Server 2013, но също така ще консолидира четирите бази данни на Project Server 2010 в една-единствена база данни на Project Web App.

 • И SharePoint Server 2013, и Project Server 2013 преминаха към удостоверяване, базирано на искове, от предишната версия. Когато надстройвате, ще трябва да обмислите добре нещата, ако използвате класическо удостоверяване. За повече информация вижте Мигриране от класически режим на удостоверяване към удостоверяване, базирано на искове, в SharePoint 2013.

Допълнителни ресурси:

Стъпка 3: Мигриране към Project Server 2016

След като извършите мигрирането към Project Server 2013 и се уверите, че данните ви са мигрирани успешно, следващата стъпка е да мигрирате данните към Project Server 2016.

За цялостно разбиране какво трябва да направите, за да надстроите от Project Server 2013 до Project Server 2016, вижте набора от съдържание "Надстройване до Project Server 2016" в TechNet.

Основни ресурси:

Ресурс

Описание

Общ преглед на процеса за надстройване до Project Server 2016

Придобийте обща представа какво трябва да направите, за да надстроите от Project Server 2013 до Project Server 2016.

Планиране на надстройка до Project Server 2016

Прегледайте съображенията за планиране, които трябва да обмислите, когато надстройвате от Project Server 2013 до Project Server 2016.

Неща, които трябва да знаете за надстройването до тази версия

Неща, които трябва да знаете за надстройката до Project Server 2016 ви дава информация за някои важни промени в надстройването до тази версия, включително:

 • Когато създавате средата на Project Server 2016, в която ще мигрирате вашите данни на Project Server 2013, имайте предвид, че инсталационните файлове на Project Server 2016 са включени в SharePoint Server 2016. За повече информация вижте Разполагане на Project Server 2016.

 • Плановете за ресурси са прекратени в Project Server 2016. Плановете ви за ресурси в Project Server 2013 ще бъдат мигрирани към "Ангажименти на ресурси" в Project Server 2016 и Project Online. Вижте Общ преглед: Ангажименти на ресурси за повече информация.

Мигриране от Portfolio Server 2007

Project Portfolio Server 2007 се използваше с Project Server 2007 за стратегия, приоритизиране и оптимизиране на портфолио. След тази версия не са създавани никакви допълнителни версии на Project Portfolio Server. Въпреки това функции за управление на портфолио са налични какво в Project Server 2016, така и в Premium версията на Project Online. В нито една от тези версии не могат да бъдат мигрирани данни от Project Portfolio Server 2007. Данни, като например фактори за стимулиране на бизнеса, ще трябва да бъдат създадени наново.

Други ресурси:

Сродни теми

SharePoint Server 2007 края на поддръжката на пътна карта
ресурси, които да ви помогне да надстроите от Office 2007 сървъри и клиенти

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×