PowerPoint не може да вмъкне видео от избрания файл

Поправете своя мултимедиен файл, който не иска да се изпълнява в PowerPoint.

За пълен списък на поддържаните формати на видео преминете към статията Файлови формати за видео и аудио, поддържани в PowerPoint.

Препоръки

Видео:   Препоръчваме да използвате .mp4 файлове, кодирани във формат H.264 за видео (известен още като MPEG-4 AVC) и AAC аудио. Това е най-добрия шанс за съвместимост на версиите за Windows и за Mac на PowerPoint.

Аудио:    Препоръчваме ви да използвате .m4a файлове, кодирани с AAC аудио.

Тези имена и формати изглеждат сложни, но лесно можете да ги конвертирате и да ги използвате, без да знаете нищо повече от имената.

Грешен формат? Конвертирайте файла и го вмъкнете отново

Ако PowerPoint не ви позволява да вмъкнете видео или аудио файл, конвертирайте го в препоръчания формат:

 1. Отидете онлайн на CloudConvert.com.

 2. Щракнете върху Избор на файлове. Появява се диалоговият прозорец Отваряне. Придвижете се до папката, която съдържа видео или аудио файла, който искате да конвертирате.

  В диалоговия прозорец изберете мултимедийния файл, който искате да конвертирате

  Или, за да изберете файл, съхранен в облака, изберете стрелката до Избор на файлове и изберете системата в облака (Box, Dropbox, Google Drive или OneDrive), където се съхранява вашият мултимедиен файл.

 3. Изберете мултимедийния файл и щракнете върху Отвори.

 4. Името на избрания мултимедиен файл и неговият формат се показват на страницата.

  Избраният от вас файл се показва на страницата
 5. Щракнете върху бутона "Формат" ( Бутон за форматиране ) и изберете формат mp4 (за видео) или формат aac (за аудио).

  Опциите под бутона "Формат" ви позволяват да укажете в кой мултимедиен формат искате да конвертирате
 6. Щракнете върху бутона "Опции за конвертиране": Бутонът "Опции за конвертиране"

 7. Изберете H264 като видеокодек, и/или изберете AAC като аудиокодек.

  Диалоговия прозорец "Опции за конвертиране" осигурява опции за видеокодек и аудиокодек

  (За хората с повече опит с мултимедийните файлове, в диалоговия прозорец има и други налични опции за избор.)

 8. Щракнете върху OK.

  Уеб страницата показва обобщени данни за конвертирането: Форматът, с който започвате, е показан отляво, а форматът, в който ще бъде конвертиран – отдясно.

 9. Щракнете върху червения бутон Стартиране на конвертирането в долния край на страницата.

  Бутон за стартиране на конвертирането

  Когато конвертирането завърши, на страницата се появява зелен бутон Изтегляне.

 10. Щракнете върху Изтегляне.

  Когато конвертирането приключи, се показва зелен бутон за изтегляне, така че да можете да копирате конвертирания мултимедиен файл обратно на вашия компютър

  Файлът се копира в папката "Изтеглени" в Windows. След това можете да го преместите в която и да е папка по ваш избор. Файлът е готов за вмъкване във вашата презентация на PowerPoint.

  Конвертираният файл се копира в папката за изтеглени файлове на вашия компютър.

CloudConvert.com не е част от Microsoft. Microsoft не дава никаква подразбираща се или друга гаранция относно производителността или надеждността на тази услуга.

Ако вашият мултимедиен файл е в поддържан формат, но не се възпроизвежда в PowerPoint, то можете или да добавите липсващ кодек в компютъра (описано в процедурата по-долу), или да конвертирате мултимедийния файл в препоръчителния формат (описан по-горе в Неправилен формат?...). Конвертирането на мултимедиен файл е по-лесно от решаването на мистерия с отделен кодек.

Кодекът е малка програма, която декодира цифров мултимедиен файл, така че да може да се възпроизвежда като звук или видео.

Не е лесно да се определи кой кодек ви трябва за вашия мултимедиен файл. Едно решение е да инсталирате пакет от множество кодеци на компютъра си. Това значително увеличава вероятността да имате необходимия кодек за възпроизвеждане на вашия аудио- или видеофайл, който ви създава проблем. Следвайте стъпките по-долу, за да инсталирате пакет от кодеци на вашия компютър.

Инсталиране на K-Lite Codec Pack на вашия компютър:   

 1. Отидете на страницата K-Lite Codec Packs на www.free-codecs.com.

  Предлагат се четири варианта на пакета. Препоръчваме пакета Standard.

 2. Щракнете върху Изтегляне за втория пакет в списъка – пакета Standard.

  На страницата може да има реклами за други продукти в нея. Тези реклами може съдържат "Start Download" или "Start Now". Тези бутони НЕ са свързани с пакета, който искате да инсталирате.

 3. Ако браузърът ви подкани, изберете Запиши.

  Изтеглянето на пакета започва. Файлът се копира на компютъра ви бавно. Това може да отнеме няколко минути, в зависимост от интернет връзката. По подразбиране, той ще се копира в папката "Изтегляния" на вашия компютър. Името на изтегления файл е K-Lite_Codec_Pack_1365_Standard.exe или нещо подобно.

 4. Щракнете двукратно върху изтегления файл, за да започнете процеса на инсталирането ми на компютъра ви.

  Пакетът ще ви даде възможност да изберете веднага опциите за инсталиране.

  Има няколко набора от възможности за избор в процеса на настройка. Ако ги намерите за объркващи, е разумно да приемете настройките по подразбиране, които ви се представят.

 5. Приемете режима на инсталиране Normal, освен в случай че имате опит с мултимедийни файлове и искате да персонализирате инсталирането.

 6. Щракнете върху Next (Напред) в диалоговия прозорец.

 7. Приемете или уточнете Installation Preferences (Предпочитания за инсталиране). След това щракнете върху Next.

 8. Приемете Decoding Method (Метод на декодиране) под Hardware Acceleration (Хардуерно ускоряване).

 9. Под Preferred Language (Предпочитан език) приемете зададеното по подразбиране или направете промени, както смятате за уместно.

 10. След настройките на Audio configuration (Конфигурация на аудио), диалоговият прозорец ще ви предложи допълнителен софтуер, които не е свързан с кодеци. Можете да щракнете върху Decline (Отклони) за това допълнително предложение, за да продължи процесът на настройка на пакета кодеци.

 11. И накрая, под Ready to Install (Готови за инсталиране) щракнете върху бутона Install (Инсталирай).

Пакетът K-Lite Codec вече е инсталиран на компютъра ви. Можете да го видите в менюто на WindowsСтарт. Но което е по-важно, е че присъствието му в компютъра ви повишава вероятността един мултимедиен файл в презентация на PowerPoint да се възпроизведе успешно.

Препоръки

Видео:    Препоръчваме да използвате .wmv файлове.

Аудио:    Препоръчваме да използвате .wav или .wma файлове.

Съобщения за грешка на QuickTime

32-битовата версия на PowerPoint 2010 може да възпроизвежда .mp4 или .mov файл само ако на компютъра е инсталиран QuickTime Player. В този случай имате две възможности:

 • Конвертирайте своя .mp4 или .mov файл в препоръчвания .wmv формат. Следващата секция – Грешен формат? Конвертирайте файла и го вмъкнете отново – ще ви преведе през процеса на конвертиране.

 • Запазете своя .mp4 или .mov файл и инсталирайте QuickTime за Windows на компютъра. (Щракнете върху бутона Изтегли близо до горния край на страницата, за да започнете процеса на инсталиране.) Когато го имате на компютъра си, това ще ви позволи да възпроизвеждате .mp4 или .mov файлове в PowerPoint 2010.

Грешен формат? Конвертирайте файла и го вмъкнете отново

Ако PowerPoint не ви позволява да вмъкнете видео или аудио файл, конвертирайте го в препоръчания формат:

 1. Отидете онлайн на CloudConvert.com.

 2. Щракнете върху Избор на файлове. Появява се диалоговият прозорец Отваряне. Придвижете се до папката, която съдържа мултимедийния файл, който искате да конвертирате.

  В диалоговия прозорец изберете мултимедийния файл, който искате да конвертирате

  Или, за да изберете файл, съхранен в облака, изберете стрелката до Избор на файлове и изберете системата в облака (Box, Dropbox, Google Drive или OneDrive), където се съхранява вашият мултимедиен файл.

 3. Изберете мултимедийния файл и щракнете върху него, после щракнете върху Отвори.

 4. Името на избрания мултимедиен файл и неговият формат се показват на страницата.

  Избраният от вас файл се показва на страницата
 5. Щракнете върху бутона "Формат" ( Бутон за форматиране ) и изберете формат wmv (за видео) или формат wma (за аудио).

  Опциите под бутона "Формат" ви позволяват да укажете в кой мултимедиен формат искате да конвертирате
 6. Щракнете върху бутона "Опции за конвертиране": Бутонът "Опции за конвертиране"

 7. Изберете WMV2 като Видеокодек и/или WMAV2 като Аудиокодек.

  Диалоговият прозорец "Опции за конвертиране" осигурява опции за видеокодек и аудиокодек

  (За хората с повече опит с мултимедийните файлове, в диалоговия прозорец има и други налични опции за избор.)

 8. Щракнете върху OK.

  Уеб страницата показва обобщени данни за конвертирането: Форматът, с който започвате, се показа отляво, а форматът, в който ще бъде конвертиран – отдясно.

 9. Щракнете върху червения бутон Стартиране на конвертирането в долния край на страницата.

  Бутон за стартиране на конвертирането

  Когато конвертирането завърши, се появява зелен бутон Изтегляне.

 10. Щракнете върху Изтегляне.

  Когато конвертирането приключи, се показва зелен бутон за изтегляне, така че да можете да копирате конвертирания мултимедиен файл обратно на вашия компютър

  Файлът се копира в папката "Изтегляния" на Windows. След това можете да го преместите в която и да е папка по ваш избор. Файлът е готов за вмъкване във вашата презентация на PowerPoint.

  Конвертираният файл се копира в папката за изтеглени файлове на вашия компютър.

Ако вашият мултимедиен файл е в поддържан формат, но не се възпроизвежда в PowerPoint, то можете или да добавите липсващ кодек в компютъра (описано в процедурата по-долу), или да конвертирате мултимедийния файл в препоръчителния формат (описан по-горе в Неправилен формат?...). Конвертирането на мултимедиен файл е по-лесно от решаването на мистерия с отделен кодек.

Кодекът е малка програма, която декодира цифров мултимедиен файл, така че да може да се възпроизвежда като звук или видео.

Не е лесно да се определи кой кодек ви трябва за вашия мултимедиен файл. Едно решение е да инсталирате пакет от множество кодеци на компютъра си. Това значително увеличава вероятността да имате необходимия кодек за възпроизвеждане на вашия аудио- или видеофайл, който ви създава проблем. Следвайте стъпките по-долу, за да инсталирате пакет от кодеци на вашия компютър.

Инсталиране на K-Lite Codec Pack на вашия компютър:   

 1. Отидете на страницата K-Lite Codec Packs на www.free-codecs.com.

  Предлагат се четири варианта на пакета. Препоръчваме пакета Standard.

 2. Щракнете върху Изтегляне за втория пакет в списъка – пакета Standard.

  На страницата може да има реклами за други продукти в нея. Тези реклами може съдържат "Start Download" или "Start Now". Тези бутони НЕ са свързани с пакета, който искате да инсталирате.

 3. Ако браузърът ви подкани, изберете Запиши.

  Изтеглянето на пакета започва. Файлът се копира на компютъра ви бавно. Това може да отнеме няколко минути, в зависимост от интернет връзката. По подразбиране, той ще се копира в папката "Изтегляния" на вашия компютър. Името на изтегления файл е K-Lite_Codec_Pack_1365_Standard.exe или нещо подобно.

 4. Щракнете двукратно върху изтегления файл, за да започнете процеса на инсталирането ми на компютъра ви.

  Пакетът ще ви даде възможност да изберете веднага опциите за инсталиране.

  Има няколко набора от възможности за избор в процеса на настройка. Ако ги намерите за объркващи, е разумно да приемете настройките по подразбиране, които ви се представят.

 5. Приемете режима на инсталиране Normal, освен в случай че имате опит с мултимедийни файлове и искате да персонализирате инсталирането.

 6. Щракнете върху Next (Напред) в диалоговия прозорец.

 7. Приемете или уточнете Installation Preferences (Предпочитания за инсталиране). След това щракнете върху Next.

 8. Приемете Decoding Method (Метод на декодиране) под Hardware Acceleration (Хардуерно ускоряване).

 9. Под Preferred Language (Предпочитан език) приемете зададеното по подразбиране или направете промени, както смятате за уместно.

 10. След настройките на Audio configuration (Конфигурация на аудио), диалоговият прозорец ще ви предложи допълнителен софтуер, които не е свързан с кодеци. Можете да щракнете върху Decline (Отклони) за това допълнително предложение, за да продължи процесът на настройка на пакета кодеци.

 11. И накрая, под Ready to Install (Готови за инсталиране) щракнете върху бутона Install (Инсталирай).

Пакетът K-Lite Codec вече е инсталиран на компютъра ви. Можете да го видите в менюто на WindowsСтарт. Но което е по-важно, е че присъствието му в компютъра ви повишава вероятността един мултимедиен файл в презентация на PowerPoint да се възпроизведе успешно.

Още помощ за работа с видео

Ако просто искате помощ за вмъкването на аудио- или видеофайл, вижте една от тези статии:

Вж. също

Видеоклиповете на PowerPoint не се възпроизвеждат на втория монитор

Съобщение за грешка, когато се опитвате да вмъкнете MPEG-4 или филмов файл на QuickTime: "PowerPoint не може да вмъкне видео от избрания файл"

Грешка "PowerPoint не може да вмъкне видео от избрания файл", когато се опитате да вмъкнете видео MPEG-2

Съобщение за грешка, когато се опитвате да вмъкнете MPEG-4 или филмов файл на QuickTime: "PowerPoint не може да вмъкне видео от избрания файл"

Файлови формати, поддържани в PowerPoint

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×