PMT функция

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Изчислява вноската по заем на базата на постоянна вноска и постоянна лихва.

Синтаксис

PMT(rate,nper,pv,fv,type)

За по-пълно описание на аргументите на PMT вж. функция PV.

Rate     е лихвеният процент за заема.

Nper     е общият брой на вноските за заема.

Pv     е настоящата стойност или общата сума, която последователност от бъдещи вноски струва сега; нарича се още главница.

Fv     е бъдещата стойност или касова наличност, която искате да постигнете след последната вноска. Ако fv е пропуснато, приема се за 0 (нула), т. е. бъдещата стойност на заема.

Type     е числото 0 или 1 и показва кога са дължими плащания.

Задайте type да бъде

Ако плащанията се дължат

0 или пропуснато

В края на периода

1

В началото на периода

Забележки

  • Вноската, върната от PMT, включва главница и лихва, но без данъците, обратните плащания или таксите, свързани понякога със заемите.

  • Уверете се, че използвате съпоставими единици за rate и nper. Ако погасявате месечно четиригодишен заем при 12 процента годишна лихва, използвайте 12%/12 за rate и 4*12 за nper. Ако правите годишни плащания по заема, използвайте 12 процента за rate и 4 за nper.

  • За да намерите общата сума, платена за времето на погасяване на заема, умножете стойността, върната от PMT, по nper.

Пример 1

В този пример:

  • Rate е годишната лихва.

  • Nper е броят на месеците с плащания.

  • PV е сумата на заема.

Rate

Nper

PV

Формула

Описание (Резултат)

8%

10

10000

=PMT([Rate]/12, [Nper], [PV])

Месечна вноска по заем при зададените аргументи (-1 037,03)

8%

10

10000

=PMT([Rate]/12, [Nper], [PV], 0, 1)

Месечна вноска по заема при зададените аргументи, но вноските са дължими в началото на периода (-1 030,16)

Пример 2

Можете да използвате PMT, за да определите плащания по анюитети, различни от заеми.

В този пример:

  • Rate е годишният лихвен процент.

  • Nper са планираните от вас години на спестяване.

  • PV е сумата, която искате да спестите за 18 години.

Лихвеният процент се дели на 12, за да се получи месечният лихвен процент. Броят на годините, през които трябва да се правят погасявания, се умножава по 12, за да се получи броят на плащанията.

Rate

Nper

PV

Формула

Описание (Резултат)

6%

18

50000

=PMT([Rate]/12, [Nper]*12, 0, [PV])

Сума, която трябва да спестявате всеки месец, за да имате 50 000 в края на 18-те години (-129,08)

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×