Outlook Web App Light > Поща

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Последна актуализация 2018-06-13

Ако вашата Outlook Web App прилича на изображението по-долу, използвате леката версия на Outlook Web App. Това може да бъде, тъй като сте избрали опцията да използвате леката версия или използвате уеб браузър, който не поддържа стандартната версия на Outlook Web App.

Outlook Web App Light

Леката версия на Outlook Web App е по-лесно във външния вид и в зависимост от стандартната версия на Outlook Web App. Например той има по-малко възможности за четене и съставяте поща от стандартната версия. За да научите повече за разликите, вижте Сравняване на стандартни и леката версия на Outlook Web App.

За да прегледате съобщенията си, изберете Поща в навигационния екран. За да сортирате съобщенията, изберете някоя от заглавките на колоните.

Не искам олекотената версия на Outlook Web App. Къде е стандартната версия?

Ако не сте избрали леката версия на Outlook Web App, просто излезте и след това да използвате поддържан браузър, за да влезете отново.

Ако сте избрали леката версия от опция, Ето как да се върнете към стандартната версия на Outlook Web App:

 1. В леката версия, отидете на Опции > Настройки за показване наверсия на Outlook Web App.

 2. Изчистете отметката от квадратчето Използвай леката версия на Outlook Web App .

 3. Изберете OK.

Излезте от леката версия, затворете браузъра и влезте отново, като използвате поддържан браузър. Може да се наложи да затворите всички отворени прозорци на браузъра, преди да можете да влезете отново.

Леката версия на Outlook Web App е много проста. Например можете да изпълнявате следните задачи в леката версия:

 • Промяна на шрифта. Леката версия на Outlook Web App използва само обикновен текст, което означава,че не можете да добавяте получер, подчертаване или курсив и не можете да вмъквате вградени картини, нито горещи хипервръзки.

 • Леката версия на Outlook Web App не разполага със собствена правописна проверка. Ако браузърът, който използвате, има правописна проверка, можете да я използвате.

 • Преглед на визуализация на съобщението. Не е наличен екран за четене или екран за визуализация.

 • Промяна на ширината на колоните или показване на по-голяма част от темата в списъчния изглед.

 • Използване на няколко подписа за имейл или избор на съобщенията, които да включват подпис.

 • Използване на правила за препращане на съобщения.

 • Свързване или прекъсване на връзката с други имейл акаунти.

 • Отваряне на чужда пощенска кутия.

 • Отпечатване на съобщение.

 • Копиране на съобщение или прикачен файл. Можете да използвате CTRL+C и CTRL+V, за да копирате и поставяте съдържанието на съобщение.

 • Записване на съобщение като файл.

 • Получаване на известие или предупреждение за ново съобщение.

 • Искане на обратна разписка за прочитане или доставка на съобщение.

 • Управление на задачи, бележки или правила за входяща поща.

 • Оттегляне на имейл съобщение.

 • Създаване или модифициране на група с контакти. За информация относно какво можете и не можете да правите с контакти, вижте Outlook Web App Light > Контакти.

Имейл съобщенията се доставят в сървъра, който хоства вашата пощенска кутия. По подразбиране съобщенията се съхраняват в папката "Входящи" на пощенската кутия. Папките за поща показват новите съобщения с получер шрифт. След като ги отворите, новите съобщения се показват с нормален шрифт.

За да сортирате по дадена колона, изберете заглавката на колоната. За да виждате например най-новите съобщения на първо място, изберете заглавката на колоната Получено.

Можете също така да използвате папки, за да организирате съобщенията. Вашата пощенска кутия разполага с набор папки по подразбиране. Тези папки включват, но не се ограничават до "Календар", "Контакти", "Изтрити", "Чернови", "Входящи", "Нежелана поща" и "Изпратени".

По подразбиране съобщения, изпратени до вас, се съхраняват във вашата папка "Входящи". Но вие можете да организирате своите съобщения в йерархична система от папки и да продължите да я променяте според новите си потребности. Например може да имате папка, наречена "Моят екип", която включва подпапка за всеки един от членовете на екипа ви. Когато някой напусне екипа ви, можете да изтриете неговата папка. Ако някой се премести в друг екип, можете да преместите неговата папка в папката на този екип.

Използвайте опциите за съобщения, за да управлявате броя на съобщенията, показвани на всяка страница.

Преглед на папките и тяхното съдържание

 1. Изберете Управление на папки, след което в навигационния екран изберете Избор на показване на всички папки. По този начин ще се покажат всички папки, създадени в леката версия на Outlook Web App или в друга имейл програма, като например Outlook или Outlook Web App.

 2. В падащото поле изберете желаната папка от списъка и щракнете върху зелената стрелка.

Създаване на нова папка

 1. В левия навигационен екран изберете папка, като например папката "Входящи" и след това щракнете с десния бутон.

 2. Изберете Създаване на нова папка.

 3. В полето Име на папка въведете името, което искате да използвате за новата папка.

Преместване на съобщение в друга папка

 1. Изберете съобщението за преместване, като поставите отметка в квадратчето до него в списъка със съобщения, или отворете съобщението.

 2. С десния бутон върху съобщението и след това изберете Премести.

 3. Отваря се екранът за Преместване на разговор . Изберете папката, която искате да преместите съобщението.

 4. Изберете Премести, за да преместите съобщението в избраната папка.

  Забележка: Ако искате да копирате съобщението, поставете отметка в квадратчето Копирай този разговор в избраната папка и след това изберете Премести.

Ако решите да не премествате съобщението, щракнете върху Отказ , за да излезете от екрана и да се върнете към предходния екран.

Какво още мога да направя с папките?

Когато щракнете с десния бутон на папка, ще видите опции за Преименуване, Преместванеили Изтриване на папки в допълнение към създаване на нови папки.

Нямате достъп до Архивни папки, създадени в Outlook или Outlook Web App.

Когато изтриете елемент от вашата пощенска кутия, то се премества в папката "Изтрити". Това означава, че можете да го получите обратно като го намерите в папката "Изтрити", и го преместите обратно към папката "Входящи".

Можете да изтриете цялото съдържание на папка, включително всички подпапки, като изберете и десния бутон върху папката и след това използвате опцията изпразни папката .

Окончателно изтриване на елементи от папката "Изтрити"

 1. Изберете папката Изтрити в Поща.

 2. За да изтриете окончателно цялото съдържание на папката "Изтрити елементи", щракнете върху изпразни папката .

 3. За да изтриете окончателно само някои от елементите в папката "Изтрити елементи", поставете отметка в квадратчето до всеки елемент, който искате да изтриете, с десния бутон върху елемента и след това изберете Изтриване .

Забележка: ИТ администратор може да е задал правила на вашата папка "Изтрити", който ще накара елементите в него, за да бъде окончателно изтрита след като са били в папката за определен период от време.

Когато създавате ново съобщение, вие използвате формуляра за нови съобщения. Това е същият формуляр, който се използва за отговор или препращане на съобщение. Когато отговаряте на съобщения, заглавната информация ("До", "От" и "Тема") се попълва автоматично.

Ако желаете имейл подпис, отидете в опциите за съобщения, за да създадете или промените своя подпис.

 1. В "поща" изберете нов имейл.

 2. Адресирайте съобщението:

  • Въведете имената или имейл псевдонимите на желаните получатели в полетата до, Яки СК според случая. Отделете няколкото имена с точка и запетая. Използвайте икона за проверка на имената на лентата с инструменти, за да разрешите на имената. Ако има повече от едно възможно съвпадение, неразрешени имена ще се появят в червено и ще се покаже списък в навигационния екран. Изберете, за да изберете името или имената, които искате, от списъка.

  • За повече опции вижте Outlook Web App Light > Адресна книга.

 3. Въведете кратка тема в полето Тема.

 4. Въведете вашето съобщение в основния текст на съобщението.

 5. Изберете Изпрати от лентата с инструменти на съобщението, за да изпратите съобщението до получателите.

 6. Ако не искате да изпратите съобщението веднага, можете да изберете Запиши в лентата с инструменти. Вашето съобщение ще се запише в папката "Чернови", докато отворите и да го изпратите.

Други опции на лентата с инструменти на съобщението

 • Изберете Задаване на важност , за да зададете важността на съобщението към високо, нормално или ниско.

 • Изберете иконата кламер , за да добавите прикачен файл.

Използване на Опции за съобщения , за да определите колко елемента да се покаже на страницата и какво да правя след преместване или изтриване на елемент или когато дадено съобщение има разписка за прочитане. Няма опция за промяна на честотата на проверка за нови съобщения, тъй като имейл е наличен, веднага щом бъде получен от вашия имейл сървър. Можете да обновите вашия браузър страница, за да видите, ако са пристигнали нови съобщения.

 1. В навигационния екран изберете Поща.

 2. Изберете папката, съдържаща съобщението, което искате да прочетете. Нови имейл съобщения винаги пристигат в папка "Входящи" и се показват в получер шрифт.

 3. Изберете темата на съобщението, което искате да прочетете, за да го отворите.

Когато отворите имейл съобщение, в заглавието се показва следната информация:

 • Тема: Темата на съобщението.

 • От: Името или имейл адреса на подателя или организацията.

 • Изпратено: Датата и часът на изпращане на съобщението.

 • До: Името или имейл адресът на основните получатели.

 • Cc: Името или имейл адресът на получателите на явно копие (як).

За повече информация относно подател или получател, например улицата или телефонния номер на лицето, изберете неговото име в реда "От", "До" или "Як".

Внимание: Някои от имейлите, които получавате може да съдържа следната връзка в заглавието: Отвори като уеб страница (или отворен в браузър). Когато видите тази връзка, това означава, че оригиналното съобщение съдържа елементи, които са блокирани, понеже представляват потенциален риск за защитата. Те включват Java аплета и ActiveX контроли. Изберете връзката, за да прегледате съобщението в нефилтрирани му форма в отделен прозорец на браузъра. Преди да се отвори съобщението, ще видите предупредително съобщение за потенциален риск за сигурността, свързан с преглеждането на подобно съдържание.

Когато отговаряте на съобщение, формуляр за ново съобщение се отваря и съдържа съответните имена в редовете до и Як . Можете да добавите или премахнете имена, ако е необходимо. Когато препращате съобщение, вие сами да попълните всички получатели.

Можете да настроите съобщение за автоматични отговори (извън офиса) , който ще бъде изпратено до хората, които ви изпрати съобщение, докато отсъствате.

Отговор до подателя на съобщение

 1. В лентата с формуляр за четене на съобщение изберете отговор. Когато изберете отговор, реда до вече е адресирано до подателя на първоначалното съобщение.

 2. Полето Тема се попълва автоматично.

 3. Текстът на първоначалното съобщение се копира в основния текст на съобщението. Въведете своя отговор в или над първоначалното съобщение на подателя.

Отговор до подателя и всички други получатели на съобщение

 1. В лентата с формуляр за четене на съобщение изберете Отговор до всички. Когато изберете Отговор до всички, редовете до и Як вече са адресирани до подателя и за всеки друг получател на първоначалното съобщение.

 2. Полето Тема се попълва автоматично.

 3. Текстът на първоначалното съобщение се копира в основния текст на съобщението. Въведете своя отговор в или над първоначалното съобщение на подателя.

Препращане на съобщение

 1. Изберете Препращане в лентата с инструменти на формуляра на прочетено съобщение.

 2. В реда до въведете имейл адреса, който искате да препратите съобщението.

 3. Текстът на първоначалното съобщение се копира в основния текст на съобщението. Въведете информацията, която искате да добавите, в или над първоначалното съобщение на подателя.

Когато сте готови с отговора, изберете Изпрати от лентата с инструменти на съобщението.

Прикаченият файл може да е създаден с която и да е програма, например документ на Word, електронна таблица на Excel, файл от тип .wav или растерно изображение. Можете да прикачите всякакви типове файлове, до които може да се осъществи достъп от компютъра ви или през мрежата ви, към който и да е елемент, създаден в Outlook Web App. Можете също така да премахнете прикачените към елемент файлове.

Когато съобщение съдържа прикачен файл, до името му в списъка със съобщения се показва икона на кламер. Елементите на календара показват икона на кламер в единия ъгъл в изгледа на календара и представят списък с прикачените файлове при отваряне на елемента. Контактите показват списък с прикачените файлове при отваряне на контакта.

Когато елемент с прикачен файл бъде отворен, името на прикачения файл се показва в списъка с прикачени файлове. Някои прикачени файлове, като например файлове от тип .txt и .gif, могат да бъдат отворени от уеб браузъра.

Прикачване на файл към имейл съобщение или друг елемент

 1. Когато създавате съобщение, среща или контакт, щракнете върху Вмъкване > прикачени файлове на лентата с инструменти формуляри. Съобщения ще има връзка за прикачени файлове в заглавката на съобщението. Елементи на календара ще имат прикачени файлове за свързване на лентата с инструменти или ако записът е среща, просто над тялото на съобщението. Контакти ще има връзка за прикачени файлове в долната част на страницата за контакт.

 2. В Изберете файл за качваневъведете името на файла, или изберете търсене , за да го намерите.

 3. След като намерите файла, който искате да прикачите, изберете Отвори, за да го добавите към списъка с прикачени файлове.

 4. Повторете стъпки от 1 до 3 за всеки допълнителен файл, който искате да прикачите към елемента.

Дълги имена на файлове могат да бъдат отрязани, преди файловете са приложени. Това не променя съдържанието на файла.

Премахване на един или няколко прикачени файла от елемент

 1. Отворете съобщението.

 2. Изберете иконата x до файловете, които искате да премахнете.

Прикачените файлове не се копират, когато отговаряте на съобщение. Вместо това се появява икона контейнер, заместваща файла. За да включите прикачени файлове, препратете съобщението, вместо да му отговаряте. Преди да редактирате прикачени файлове, е необходимо да ги изтеглите на компютъра си.

Прочетете или записване на прикачен файл

 • Изберете името на прикачения файл. Ще ви бъде дадена възможност или да отворите прикачения файл чрез подходящото приложение, или да го запишете на диска.

 • За някои типове прикачени файлове можете да използвате Отвори като уеб страница (или Отвори в браузъра), за да отворите прикачения файл като уеб страница, която може да бъде преглеждана от вашия уеб браузър. Типове файлове, които може да се отвори като уеб страница, включват:

  • Word

  • Excel

  • PowerPoint

  • .pdf файлове на Adobe Acrobat

Внимание: Не отваряне на прикачен файл, ако нямате доверие на съдържание и лицето, което го е изпратило. Прикачени файлове са общ метод за разпространяване на компютърни вируси. Така че е най-добре да използвате опцията Отвори като уеб страница (или отворен в браузър), освен ако не сте сигурни, че прикачен файл е безопасно. За повече информация вижте Outlook Web App Light > Отвори като уеб страница.

Изпращане на прикачен файл

За да изпратите редактиран прикачен файл, приложението, използвано за създаване на прикачения файл, трябва да е инсталирано на вашия компютър. Например, ако искате да редактирате прикачен файл, който представлява документ на Word, трябва да имате инсталиран Word на компютъра си.

 1. Отворете съобщението, в което се намира първоначалният прикачен файл.

 2. Изберете прикачения файл, след което изберете Запиши, за да го запишете на компютъра си.

 3. Отворете прикачения файл от мястото, на което сте го записали, и извършете желаните промени.

 4. Запишете промените и затворете документа.

 5. Върнете се в Outlook Web Appи Отворете първоначалното съобщение.

 6. Изберете Отговор, ако искате да премахнете първоначалния прикачен файл от съобщението и да прикачите променената от вас версия.

 7. Изберете Препращане, ако искате да включите първоначалния прикачен файл заедно с променената от вас версия.

Какво друго трябва да знам за прикачените файлове?

 • Някои прикачени файлове може да бъдат премахнати или блокирани от антивирусния софтуер, използван от вашата организация или от организацията на получателите на вашите имейли. Ако имате въпроси относно поддържаните прикачени файлове, свържете се с групата за техническа поддръжка във вашата организация.

 • Ограничението по подразбиране за размер на отделните файлове в Outlook Web App е 10 МБ. В зависимост от услугата, която хоства вашата пощенска кутия, ограничението по подразбиране за размер на цялото съобщение, включително всички прикачени файлове, е 25 МБ или 35 МБ. Ограниченията за размер на прикачени файлове и съобщения за вашата пощенска кутия се задават от лицето, което управлява имейла ви, и могат да се различават от ограниченията по подразбиране.

 • Максималният брой по подразбиране за прикачени файлове, които можете да добавите към съобщение, е 125. Ограничението за брой прикачени файлове се задава от вашия системен администратор и може да се различава от ограничението по подразбиране.

Ако имейл съобщения, които очаквате, не са в папката ви "Входящи", ето някои идеи за отстраняване на неизправностите:

 • Проверете своята папка за нежелана поща.

 • Ако имейл съобщението е в свързан акаунт, те ще бъдат изтегляни в леката версия на Outlook Web App веднъж на всеки час.

 • Консултирайте се с подателя, за да се уверите, че съобщението е изпратено до правилния имейл адрес.

 • Обновете браузъра си. Съобщенията са налични веднага след като бъдат получени от сървъра.

За да научите за опциите, които оказват влияние върху начина, по който четете и изпращате поща, вижте Опции > съобщения.

За да научите как да промените паролата си, вижте Опции > Промяна на паролата.

Outlook Web App Light > имейл защита

Outlook Web App Light > Адресна книга

Outlook Web App Light > Контакти

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×