Outlook Web App Light > Поща

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Ако вашият Outlook прилича на изображението по-долу, значи използвате олекотената версия на Outlook. Това значи, че използвате стар браузър, който е несъвместим с новия Outlook.com и Outlook в уеб. За най-добра среда за работа трябва да актуализирате своя браузър до най-новата версия.

Екранна снимка на папката "Входящи" в Outlook Web App Light

За повече информация кои браузъри поддържат новия Outlook.com и Outlook в уеб, вижте Поддържани браузъри за Outlook.com и Outlook в уеб.

Тази статия е за Outlook Web App, който се използва от организации, управляваща имейл сървъри с Exchange Server 2013 или 2010. Ако използвате Office 365 или Exchange Server 2016, вашата имейл програма е Outlook в уеб. За помощ относно Outlook в уеб вижте Получаване на помощ за Outlook в уеб.

За да прегледате съобщенията си, изберете Поща в навигационния екран. За да сортирате съобщенията, изберете някоя от заглавките на колоните.

Имейл съобщенията се доставят в сървъра, който хоства вашата пощенска кутия. По подразбиране съобщенията се съхраняват в папката "Входящи" на пощенската кутия. Папките за поща показват новите съобщения с получер шрифт. След като ги отворите, новите съобщения се показват с нормален шрифт.

За да сортирате по дадена колона, изберете заглавката на колоната. За да виждате например най-новите съобщения на първо място, изберете заглавката на колоната Получено.

Можете също така да използвате папки, за да организирате съобщенията. Вашата пощенска кутия разполага с набор папки по подразбиране. Тези папки включват, но не се ограничават до "Календар", "Контакти", "Изтрити", "Чернови", "Входящи", "Нежелана поща" и "Изпратени".

По подразбиране съобщения, изпратени до вас, се съхраняват във вашата папка "Входящи". Но вие можете да организирате своите съобщения в йерархична система от папки и да продължите да я променяте според новите си потребности. Например може да имате папка, наречена "Моят екип", която включва подпапка за всеки един от членовете на екипа ви. Когато някой напусне екипа ви, можете да изтриете неговата папка. Ако някой се премести в друг екип, можете да преместите неговата папка в папката на този екип.

Използвайте опциите за съобщения, за да управлявате броя на съобщенията, показвани на всяка страница.

Преглед на папките и тяхното съдържание

 1. В навигационния екран изберете Избор на показване на всички папки. По този начин ще се покажат всички папки, създадени в леката версия на Outlook Web App или в друга имейл програма, като например Outlook или Outlook Web App.

 2. В падащото поле изберете желаната папка от списъка и щракнете върху зелената стрелка.

Създаване, преместване, преименуване или изтриване на папки

Започнете, като изберете Управление на папки от левия навигационен панел.

 • Използвайте Създаване на нова папка, за да изберете родителската папка и да създадете и именувате нова папка.

 • Използвайте Преименуване на папка, за да изберете и преименувате съществуваща папка.

 • Използвайте Преместване на папка, за да изберете папка, която да преместите, и местоположението, на което да я преместите.

 • Използвайте Изтриване на папка, за да изберете и изтриете съществуваща папка.

Преместване на съобщение в друга папка

 1. Поставете отметка в квадратчето до съобщението, което искате да преместите, след което изберете Премести от менюто над списъка със съобщения.

 2. Изберете папката, в която искате да преместите съобщението. Ако не виждате папката, използвайте падащото меню до опцията Входящи .

 3. Изберете Премести, за да преместите съобщението в избраната папка.

Ако решите да не премествате съобщението, изберете Затвори, за да се върнете към списъка със съобщения.

Не можете да осъществите достъп до архивни папки, създадени в/ъв Outlook или Outlook Web App.

Когато изтриете елемент от пощенската си кутия, той се премества в папката "Изтрити". Това означава, че можете да го върнете обратно, като го намерите в папката "Изтрити" и го преместите в своята папка "Входящи".

Можете да изтриете цялото съдържание на папка, включително всички подпапки, като изберете и щракнете с десния бутон върху папката и след това използвате опцията Изтриване на папка.

Окончателно изтриване на елементи от папката "Изтрити"

 1. Изберете папката Изтрити в Поща.

 2. За да изтриете окончателно цялото съдържание на папката "Изтрити", щракнете с десния бутон върху Изпразване на папка".

 3. За да изтриете окончателно само някои от елементите в папката "Изтрити", поставете отметка в квадратчето до всеки елемент, който искате да изтриете, щракнете с десния бутон върху елемента, след което изберете Изтрий.

Забележка: Възможно е да съществуват правила за папката "Изтрити елементи", съгласно които елементите в нея да се изтриват окончателно, след като престоят в папката определен период от време.

Когато създавате ново съобщение, вие използвате формуляра за нови съобщения. Това е същият формуляр, който се използва за отговор или препращане на съобщение. Когато отговаряте на съобщения, заглавната информация ("До", "От" и "Тема") се попълва автоматично.

Ако желаете имейл подпис, отидете в опциите за съобщения, за да създадете или промените своя подпис.

 1. В "поща" изберете нов имейл.

 2. Адресирайте съобщението:

  • Въведете имената или имейл псевдонимите на желаните получатели в полетата до, Яки СК според случая. Отделете няколкото имена с точка и запетая. Използвайте икона за проверка на имената на лентата с инструменти, за да разрешите на имената. Ако има повече от едно възможно съвпадение, неразрешени имена ще се появят в червено и ще се покаже списък в навигационния екран. Изберете, за да изберете името или имената, които искате, от списъка.

  • За повече опции вижте Outlook Web App Light > Адресна книга.

 3. Въведете кратка тема в полето Тема.

 4. Въведете вашето съобщение в основния текст на съобщението.

 5. Изберете Изпрати от лентата с инструменти на съобщението, за да изпратите съобщението до получателите.

 6. Ако не искате да изпращате съобщението веднага, можете да изберете Запиши в лентата с инструменти. Вашето съобщение ще бъде записано в папката "Чернови", докато го отворите и изпратите.

Други опции в лентата с инструменти за съобщението

 • Изберете Задаване на важност , за да зададете важността на съобщението към високо, нормално или ниско.

 • Изберете иконата на кламер, за да добавите прикачен файл.

Използвайтеопциите за съобщения, за да зададете колко елемента да се показват на страница и какво да се прави след преместване или изтриване на елемент или когато за съобщение е зададена обратна разписка за прочитане. Няма опция за промяна на честотата на проверка за нови съобщения, тъй като пощата е налична веднага след като бъде получена във вашия имейл сървър. Можете да обновите страницата на браузъра, за да видите дали е пристигнало ново съобщение.

 1. В навигационния екран изберете Поща.

 2. Изберете папката, съдържаща съобщението, което искате да прочетете. Новите имейл съобщения винаги пристигат в папка "Входящи" и се показват в получер шрифт.

 3. Изберете темата на съобщението, което искате да прочетете, за да го отворите.

Когато отворите имейл съобщение, в заглавието се показва следната информация:

 • Тема: Темата на съобщението.

 • От: Името или имейл адреса на подателя или организацията.

 • Изпратено: Датата и часът на изпращане на съобщението.

 • До: Името или имейл адресът на основните получатели.

 • Cc: Името или имейл адресът на получателите на явно копие (як).

За повече информация относно подател или получател, например улицата или телефонния номер на лицето, изберете неговото име в реда "От", "До" или "Як".

Внимание: Някои получени от Вас имейл съобщения може да съдържат следната връзка в заглавието: Преглед като уеб страница (или Отвори в браузър).. Когато видите тази връзка, това означава, че първоначалното съобщение е съдържало елементи, които са били блокирани, защото представляват потенциален риск за защитата. Тези елементи включват Java аплети и ActiveX контроли. Изберете връзката, за да видите съобщението в нефилтрирана форма в отделен прозорец на браузъра. Преди да се отвори съобщението, ще видите предупреждение относно потенциалния риск за защитата, свързан с прегледа на подобно съдържание.

Когато отговаряте на съобщение, ще се отвори формулярът за ново съобщение, попълнен със съответните имена в полетата До и Cc. Можете да добавите или премахнете имена, ако е необходимо. Когато препращате съобщение, трябва да попълните сами всички получатели.

Можете да настроите съобщение за автоматичен отговор (Извън офиса), което да се изпраща на хората, които са ви изпратили съобщение, докато ви няма.

Отговор до подателя на съобщение

 1. Изберете Отговор в лентата с инструменти на формуляра на прочетено съобщение. Когато изберете Отговор, редът До вече е попълнен с подателя на първоначалното съобщение.

 2. Полето Тема се попълва автоматично.

 3. Текстът на първоначалното съобщение се копира в основния текст на съобщението. Въведете своя отговор в или над първоначалното съобщение на подателя.

Отговор до подателя и всички други получатели на съобщение

 1. Изберете Отговор до всички в лентата с инструменти на формуляра на прочетено съобщение. Когато изберете Отговор до всички, редовете До и Як вече са попълнени с подателя и с всеки от получателите на първоначалното съобщение.

 2. Полето Тема се попълва автоматично.

 3. Текстът на първоначалното съобщение се копира в основния текст на съобщението. Въведете своя отговор в или над първоначалното съобщение на подателя.

Препращане на съобщение

 1. Изберете Препращане в лентата с инструменти на формуляра на прочетено съобщение.

 2. В реда До въведете имейл адреса, на който искате да препратите съобщението.

 3. Текстът на първоначалното съобщение се копира в основния текст на съобщението. Въведете информацията, която искате да добавите, в или над първоначалното съобщение на подателя.

Когато сте готови с отговора, изберете Изпрати от лентата с инструменти на съобщението.

Прикаченият файл може да е създаден с която и да е програма, например документ на Word, електронна таблица на Excel, файл от тип .wav или растерно изображение. Можете да прикачите всякакви типове файлове, до които може да се осъществи достъп от компютъра ви или през мрежата ви, към който и да е елемент, създаден в Outlook Web App. Можете също така да премахнете прикачените към елемент файлове.

Когато съобщение съдържа прикачен файл, до името му в списъка със съобщения се показва икона на кламер. Елементите на календара показват икона на кламер в единия ъгъл в изгледа на календара и представят списък с прикачените файлове при отваряне на елемента. Контактите показват списък с прикачените файлове при отваряне на контакта.

Когато елемент с прикачен файл бъде отворен, името на прикачения файл се показва в списъка с прикачени файлове. Някои прикачени файлове, като например файлове от тип .txt и .gif, могат да бъдат отворени от уеб браузъра.

Прикачване на файл към имейл съобщение или друг елемент

 1. Когато създавате съобщение, среща или контакт, изберете Вмъкване > Прикачени файлове в лентата с инструменти на формуляра на съобщението. Съобщенията ще имат връзка към Прикачени файлове в заглавката на съобщението. Календарните елементи ще имат връзка към Прикачени файлове в лентата с инструменти или, ако записът е събрание, точно над тялото на съобщението. Контактите ще имат връзка към Прикачени файлове в дъното на страницата на контакта.

 2. В Изберете файл за качваневъведете името на файла, или изберете търсене , за да го намерите.

 3. След като намерите файла, който искате да прикачите, изберете Отвори, за да го добавите към списъка с прикачени файлове.

 4. Повторете стъпки от 1 до 3 за всеки допълнителен файл, който искате да прикачите към елемента.

Дълги имена на файлове могат да се съкратят, преди файловете да се прикачат. Това не влияе върху съдържанието на файла.

Премахване на един или няколко прикачени файла от елемент

 1. Отворете съобщението.

 2. Изберете иконата x до файловете, които искате да премахнете.

Прикачените файлове не се копират, когато отговаряте на съобщение. Вместо това се появява икона контейнер, заместваща файла. За да включите прикачени файлове, препратете съобщението, вместо да му отговаряте. Преди да редактирате прикачени файлове, е необходимо да ги изтеглите на компютъра си.

Прочитане или записване на прикачен файл

 • Изберете името на прикачения файл. Ще ви бъде дадена възможност или да отворите прикачения файл чрез подходящото приложение, или да го запишете на диска.

 • За някои типове прикачени файлове можете да използвате Отвори като уеб страница (или Отвори в браузър), за да отворите прикачения файл като уеб страница, която можете да прегледате през своя уеб браузър. Типовете файлове, които могат да бъдат отворени като уеб страници, са:

  • Word

  • Excel

  • PowerPoint

  • .pdf файлове на Adobe Acrobat

Внимание: Отваряйте прикачени файлове само ако имате доверие на съдържанието им и на лицето, което Ви ги е изпратило. Прикачените файлове са често използван метод за разпространение на компютърни вируси. Затова най-добре е да използвате опцията Отвори като уеб страница (или Отвори в браузър), освен ако не сте сигурни, че прикаченият файл е безопасен. За повече информация вж. Outlook Web App Light > Отвори като уеб страница.

Изпращане на прикачен файл

За да изпратите редактиран прикачен файл, приложението, използвано за създаване на прикачения файл, трябва да е инсталирано на вашия компютър. Например, ако искате да редактирате прикачен файл, който представлява документ на Word, трябва да имате инсталиран Word на компютъра си.

 1. Отворете съобщението, в което се намира първоначалният прикачен файл.

 2. Изберете прикачения файл, след което изберете Запиши, за да го запишете на компютъра си.

 3. Отворете прикачения файл от мястото, на което сте го записали, и извършете желаните промени.

 4. Запишете промените и затворете документа.

 5. Върнете се в Outlook Web App и отворете първоначалното съобщение

 6. Изберете Отговор, ако искате да премахнете първоначалния прикачен файл от съобщението и да прикачите променената от вас версия.

 7. Изберете Препращане, ако искате да включите първоначалния прикачен файл заедно с променената от вас версия.

Какво друго трябва да знам за прикачените файлове?

 • Някои прикачени файлове може да бъдат премахнати или блокирани от антивирусния софтуер, използван от вашата организация или от организацията на получателите на вашите имейли. Ако имате въпроси относно поддържаните прикачени файлове, свържете се с групата за техническа поддръжка във вашата организация.

 • Ограничението по подразбиране за размер на отделните файлове в Outlook Web App е 10 МБ. В зависимост от услугата, която хоства вашата пощенска кутия, ограничението по подразбиране за размер на цялото съобщение, включително всички прикачени файлове, е 25 МБ или 35 МБ. Ограниченията за размер на прикачени файлове и съобщения за вашата пощенска кутия се задават от лицето, което управлява имейла ви, и могат да се различават от ограниченията по подразбиране.

 • Максималният брой по подразбиране за прикачени файлове, които можете да добавите към съобщение, е 125. Ограничението за брой прикачени файлове се задава от вашия системен администратор и може да се различава от ограничението по подразбиране.

Ако имейл съобщения, които очаквате, не са в папката ви "Входящи", ето някои идеи за отстраняване на неизправностите:

 • Проверете своята папка за нежелана поща.

 • Ако имейл съобщението е в свързан акаунт, то ще бъде изтегляно в леката версия на Outlook Web App веднъж на всеки час.

 • Консултирайте се с подателя, за да се уверите, че съобщението е изпратено до правилния имейл адрес.

 • Обновете браузъра си. Съобщенията са налични веднага след като бъдат получени от сървъра.

Леката версия на Outlook Web App разполага с по-малко функции за съобщения в сравнение със стандартната версия на Outlook Web App. В леката версия например не можете да изпълнявате следните задачи:

 • Управление на правила за папка "Входящи" или настройки за пренасочване.

 • Добавяне на изображения към имейл подписа Ви или използване на множество имейл подписи.

 • Преглед на съобщения или използване на екран за четене.

 • Настройване на предупреждение или известие за ново съобщение.

 • Промяна на размера на шрифта на съобщенията, използване на RTF текст или HTML формати, използване на бланка.

 • Свързване или прекъсване на връзката на други имейл акаунти или отваряне на чужда пощенска кутия.

За да научите повече за леката версия на Outlook Web App, като например как да се върнете към редовната версия или какви са функциите и ограниченията, вижте Outlook Web App Light

За да научите за опциите, които оказват влияние върху начина, по който четете и изпращате поща, вижте Опции > съобщения

За да научите как да промените паролата си, вижте Опции > промяна на паролата

Outlook Web App Light > Имейл защита

Outlook Web App Light > Адресна книга

Outlook Web App Light > Календар

Outlook Web App Light > Контакти

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×