Outlook разширени опции за редактиране

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Outlook съдържа множество опции, които можете да управлявате да оказват влияние върху съдържанието на имейл съобщенията, които изпращате и получавате. Например можете да контролирате как можете да копирате и поставите съдържанието в имейл съобщение, дали Outlook използва Автодовършване, докато въвеждате, форматирането на таблицата и оцветяване на поле. Можете да намерите много от тези опции, като изберете файл > Опции.

Да видите тези опции в Microsoft Outlook, в имейл съобщение, щракнете върху файл > Опции > поща > Опции за редактора > Разширени.

Писане замества избрания текст     Изберете тази опция за изтриване на избрания текст, когато започнете да въвеждате. Ако изчистите отметката от това квадратче, Microsoft Office Outlook вмъква нов текст преди избрания текст и не изтрива избрания текст.

При избиране автоматично избирай цялата дума     Изберете тази опция, за да изберете цялата думи, когато изберете част от една дума и след това част от следващата дума. Включването на тази опция на също води до Outlook, за да изберете дума и пространството, което го следва, когато щракнете двукратно върху дума.

Позволи плъзгане и пускане на текста     Изберете тази опция, за да можете да премествате или копирате избран текст чрез плъзгане. За да преместите текст, изберете текста и след това го плъзнете до новото местоположение. За да копирате текст, изберете текста и след това задръжте натиснат клавиша CTRL, докато плъзгате селекцията до новото й местоположение.

Използвай CTRL + щракване върху хипервръзката за извикването й     Изберете тази опция, за да го направите по-лесен за редактиране на текст на хипервръзки. Когато тази опция е включена, трябва да натиснете клавиша CTRL, докато щраквате върху връзката, за да следва връзка. Когато тази опция е изключена, щракнете върху връзката кара Outlook, за да отидете до местоназначението на връзката, което го прави по-трудно да редактирате текста на връзката.

Автоматично създавай платно при вмъкване на автофигури     Изберете тази опция, за да поставите платно за рисуване около графични обекти или ръкописни чертежи и писане, когато ги вмъквате във вашия имейл. Платно за рисуване ви помага да подредите графичните обекти и картини и да ги премествате като една единица.

Използвай интелигентен избор на абзац     Изберете тази опция, за да изберете знака за абзац, когато избирате цял абзац. Ако включите знака за абзац, когато изрязвате и поставяте абзац, не оставяте празен абзац и вашето форматиране автоматично се запазва с абзаца.

Използвай интелигентно позициониране на курсора     Изберете тази опция, за да укажете, че курсорът се премества, докато превъртате нагоре или надолу. Когато натиснете клавиша СТРЕЛКА НАЛЯВО, СТРЕЛКА НАДЯСНО, СТРЕЛКА НАГОРЕ или СТРЕЛКА НАДОЛУ, след като превъртите, курсорът реагира на страницата, която се вижда в момента, а не на предишната си позиция.

Използвай клавиша Insert за управление на режима на припокриване     Изберете тази опция за включване или изключване на режима на въвеждане със заместване с натискане на INSERT.

 • Използвай режим на въвеждане с припокриване     Изберете тази опция, за да замествате съществуващия текст, докато въвеждате, знак по знак. Ако опцията Използвай клавиша Insert за управление на режима на припокриване е избрана, можете да включвате и изключвате тази опция с натискане на INSERT.

Добави двойна кавичка за азбучно номериране на иврит     Изберете тази опция, за да добавите двойни кавички (") при номериране.

Забележка: Тази опция е налична само ако иврит е разрешен за редактиране на текста.

Предупреждавай за актуализиране на стил     Изберете тази опция, за да получите съобщение, когато директно променяте текст, към който е приложен стил, и след това прилагате отново стила към променения текст. Когато получите съобщението, можете да актуализирате стила на базата на последните промени или да приложите отново форматирането на стила.

Използвай нормален стил за списъци с водещи символи или номерирани     Изберете тази опция, за да базирате стиловете за списък на нормалния стил на абзац вместо на стила за списък на абзац.

Отчитай форматирането     Изберете тази опция, за да следите вашето форматиране, докато въвеждате. Това ви помага лесно да приложите същото форматиране другаде. Трябва да включите тази опция, преди да можете да използвате командата Избери текст с подобно форматиране в контекстното меню, което се появява, ако щракнете с десния бутон върху избрания текст. За да се покажете списък с форматирането, което сте използвали, щракнете върху Опции в екрана Стил и след това изберете квадратчетата за отметка Форматиране на ниво абзац, Форматиране на шрифт и Форматиране на водещи символи и номериране.

 • Маркирай форматиране несъответствия     Изберете тази опция, за да маркирате форматирането със синя вълнообразна линия, когато тя е подобна на, но не точно същото като друго форматиране във вашите имейли. За да използвате тази опция, трябва да изберете квадратчето проследяване на форматирането .

Актуализиране на стил на селекцията     Ако направите промени в стил, изберете тази опция, за да актуализирате стила да отговарят на вашите промени.

Разрешаване на Щракни и въведи     Изберете тази опция, за да вмъкнете текст, графики, таблици или други елементи в празна област на имейл, като щракнете двукратно върху в празната област. Функцията "Щракни и въведи" автоматично вмъква абзаци и се прилага подравняване, необходими за позициониране на елемента там, където сте щракнали два пъти. Тази функция е налична само в изглед "Оформление за печат" и изглед "Оформление за уеб".

 • Стил на абзац по подразбиране Изберете стила, който се прилага към текст, когато използвате свободно въвеждане.

Предложения за показване на "Автодовършване"     Изберете тази опция, за да накарате Outlook да показват най-често използваните word, докато въвеждате. Можете да натиснете клавиша Enter и Outlook автоматично ще приключите с въвеждането на думата.

Направете автоматично хипервръзка екранна снимка     Тази опция не позволява на Outlook да Вмъкване на хипервръзка, когато поставяте снимка във вашия имейл съобщението на екрана.

Използвай проверка на поредност     Изберете тази опция, за да проверите дали току-що Въведеният знак се появява в правилния ред, за да се използва като Тонов маркер, диакритичен знак или гласна и да бъде поставен над, под, пред или зад съгласната го, с която върви.

Забележка: Тази опция е налична само ако е разрешен сложен скриптов език за редактиране на текста. Изберете тази опция, за да заместите преди това Въведеният знак от току-що Въведеният знак, ако два знака не могат да съществуват едновременно в един и същ текст клъстер.

Азиатски шрифтове се отнасят за текст на латиница     Изберете тази опция, за да промените латиница в избрания азиатски шрифт, когато прилагате азиатски шрифт към избрания текст. Изчистете това квадратче, ако искате латиница да остане в латински шрифт, докато прилагате азиатски шрифт на останалата част от имейла.

Забележка: Тази опция е налична само ако е разрешен източноазиатски език за редактиране на текста.

Автоматично превключване на клавиатурата, за да съответства на езика на околния текст     Изберете тази опция за промяна на езика на клавиатурата и шрифт въз основа на езика на текста, където се намира курсорът. Ако изчистите тази опция, само шрифтът е променен.

Забележка: Тази опция е налична само ако е разрешен източноазиатски език за редактиране на текста и е инсталиран редактор за въвеждане на език за източноазиатски знаци.

Използвай наследени режим на IME за разрешаване на режим на въвеждане с припокриване     Изберете тази опция, за да позволите на знаците, които въвеждате да заместите съществуващите знаци (припокриване), докато използвате редактор на методи за въвеждане (IME) на компютър, който се изпълнява операционната система Microsoft Windows XP. Ако Outlook е инсталиран на компютър, на който се изпълнява Windows Vista, тази опция не се показва, защото режима на припокриване се поддържа автоматично.

Забележка: Тази опция е налична само ако е разрешен източноазиатски език за редактиране на текста и е инсталиран редактор за въвеждане на език за източноазиатски знаци.

IME управлявате активен     Изберете тази опция, за да стартирате редактора на методи за въвеждане (IME). Изчистете това квадратче, за да спрете IME.

Забележка: Тази опция е налична само ако е разрешен източноазиатски език за редактиране на текста и е инсталиран редактор за въвеждане на език за източноазиатски знаци.

Trueinline на IME IME     Изберете тази опция, за да използвате интерфейс на естествен език на компютри с разрешен IME.

Забележка: Тази опция е налична само ако е разрешен източноазиатски език за редактиране на текста и е инсталиран редактор за въвеждане на език за източноазиатски знаци.

Настройки на IME     Щракнете, за да отворите свойствата за IME име на диалоговия прозорец. Използвайте този диалогов прозорец, за да зададете или промените текста, клавиатурата, конвертирането на знаците и други опции за активния IME.

Забележка: Тази опция е налична само ако е разрешен източноазиатски език за редактиране на текста и е инсталиран редактор за въвеждане на език за източноазиатски знаци.

В рамките на един и същ имейл     Тази опция показва поведението по подразбиране, което се случва, когато поставяте съдържание в същото имейли, от която сте копирали съдържанието. В падащия списък изберете една от следните неща:

 • Запази форматирането на източника (по подразбиране)     Тази опция запазва стиловете на знаците и директното форматиране, които са били приложени към копирания текст. Директното форматиране включва характеристики като размера на шрифта, курсива или друго форматиране, което не е включено в стила на абзаца.

 • Обединяване на форматирането     Тази опция отхвърля голямата част от форматирането, което е било приложено директно към копирания текст, но запазва форматирането, което се счита за акцентиране, като например получер и курсив, когато е приложено само към част от селекцията. Текстът приема характеристиките на стила на абзаца, в който се поставя. Текстът също така приема всякакво директно форматиране или свойства на стила на знаците от текста, който се намира непосредствено пред курсора при поставянето на текста.

 • Запази само текста     Тази опция отхвърля цялото форматиране и всички елементи, които не са текст, като например картини или таблици. Текстът приема характеристиките на стила на абзаца, в който е поставен, и приема всякакво директно форматиране или свойства на стила на знаците от текста, който се намира непосредствено пред курсора при поставянето на текста. Графичните елементи се отхвърлят, а таблиците се конвертират в поредица от абзаци.

Поставяне между имейли     Тази опция показва поведението по подразбиране, което се случва, когато поставяте съдържание, което е копирано от друг имейл в Outlook. В падащия списък изберете една от следните неща:

 • Запази форматирането (по подразбиране) на източника     Тази опция запазва форматирането, което е приложено към копирания текст. Дефиниция на стил, който е свързан с копирания текст се копира местоназначение имейл.

 • Обединяване на форматирането     Тази опция отхвърля голямата част от форматирането, което е било приложено директно към копирания текст, но запазва форматирането, което се счита за акцентиране, като например получер и курсив, когато е приложено само към част от селекцията. Текстът приема характеристиките на стила на абзаца, в който се поставя. Текстът също така приема всякакво директно форматиране или свойства на стила на знаците от текста, който се намира непосредствено пред курсора при поставянето на текста.

 • Запази само текста     Тази опция отхвърля цялото форматиране и всички елементи, които не са текст, като например картини или таблици. Текстът приема характеристиките на стила на абзаца, в който е поставен, и приема всякакво директно форматиране или свойства на стила на знаците от текста, който се намира непосредствено пред курсора при поставянето на текста. Графичните елементи се отхвърлят, а таблиците се конвертират в поредица от абзаци.

Поставяне между имейли, когато дефинициите на стил са в конфликт     Тази опция показва поведението по подразбиране, което се случва, когато поставяте съдържание, което е копирано от друг имейл в Outlook и стила, който е присвоен на копирания текст се дефинира по различен начин в имейл, където се поставя текста. В падащия списък изберете една от следните неща:

 • Запази форматирането на източника     Тази опция запазва външния вид на копирания текст, като присвоява нормален стил на поставения текст и прилага директното форматиране. Директното форматиране включва характеристики като размера на шрифта, курсива или друго форматиране, за наподобяване на дефиницията на стила на копирания текст.

 • Използвай стиловете на местоназначението (по подразбиране)     Тази опция запазва името на стила, който е свързан с копирания текст, но тя ще използва дефиниция на стил на имейл, където текстът се поставя. Например копирате текст от позиция 1 от един имейл в друг. В един имейл "Заглавие 1" се дефинира като Arial получер, 14 пункта и в имейл, който поставяте текст, "Заглавие 1" се дефинира като Cambria получер, 16 пункта. Когато използвате опцията за Използване на стиловете на местоназначението , поставения текст използва стил "Заглавие 1", Cambria получер, 16 пункта.

 • Обединяване на форматирането     Тази опция изтрива дефиниция на стил и най-форматиране, който е свързан директно копирания текст, но той запазва форматирането, което се смята акцент – например получер и курсив, когато тя се прилага към само част от селекцията. Текстът ще дефиниция на стил в имейла там, където се поставя текста.

 • Запази само текста     Тази опция отхвърля цялото форматиране и всички елементи, които не са текст, като например картини или таблици. Текстът приема характеристиките на стила на абзаца, в който е поставен, и приема всякакво директно форматиране или свойства на стила на знаците от текста, който се намира непосредствено пред курсора при поставянето на текста. Графичните елементи се отхвърлят, а таблиците се конвертират в поредица от абзаци.

Поставяне от други програми     Тази опция показва поведението по подразбиране, което възниква, когато поставяте съдържание, копирано от други програми. В падащия списък изберете една от следните опции:

 • Запази форматирането на източника (по подразбиране)     Тази опция запазва форматирането на копирания текст.

 • Обединяване на форматирането     Тази опция отхвърля голямата част от форматирането, което е било приложено директно към копирания текст, но запазва форматирането, което се счита за акцентиране, като например получер и курсив, когато е приложено само към част от селекцията. Текстът приема характеристиките на стила на абзаца, в който се поставя. Текстът също така приема всички характеристики на директното форматиране от текста, който се намира непосредствено пред курсора при поставянето на текста.

 • Запази само текста     Тази опция отхвърля цялото форматиране и всички елементи, които не са текст, като например картини или таблици. Текстът приема характеристиките на стила на абзаца, в който е поставен, и приема всякакво директно форматиране или свойства на стила на знаците от текста, който се намира непосредствено пред курсора при поставянето на текста. Графичните елементи се отхвърлят, а таблиците се конвертират в поредица от абзаци.

Вмъкване/поставяне на картини като     Тази опция показва как Outlook вмъква картини спрямо текста във вашия имейл. Можете да вмъкнете изображения в текста, да позволявате изображенията да се преместите с текст или да обтичане на текст около, пред или зад изображение. В падащия списък изберете една от следните неща:

 • В текста     Тази опция вмъква графиката в абзац, все едно че е текст. Тази опция се използва по подразбиране. Когато добавяте или изтривате текст, графиката се премества. Можете да плъзнете графиката, за да промените позицията й – по същия начин, по който плъзгате текст.

 • Квадрат     Тази опция пренася текста около всички страни на квадрат, който се намира около графиката. Графиката не се движи, като добавяте или изтривате текст, но можете да плъзнете графиката, за да промените позицията й.

 • Плътно     Тази опция пренася текста около графиката в неправилна форма по контура на действителното изображение. Графиката не се движи, като добавяте или изтривате текст, но можете да плъзнете графиката, за да промените позицията й.

 • Зад текста     Тази опция вмъква графиката, така че тя "плава" в свой собствена слой зад текста. Няма граница около графиката. Графиката не се движи, като добавяте или изтривате текст, но можете да плъзнете графиката, за да промените позицията й.

 • Пред текста     Тази опция вмъква графиката, така че тя "плава" в свой собствен слой пред текста. Няма граница около графиката. Графиката не се движи, като добавяте или изтривате текст, но можете да плъзнете графиката, за да промените позицията й.

 • През     Тази опция пренася текста около графиката, включително попълва пространството, създадено от вдлъбната фигура, като например полумесец. Графиката не се движи, като добавяте или изтривате текст, но можете да плъзнете графиката, за да промените позицията й.

 • Отгоре и отдолу     Тази опция забранява обтичането на текста отстрани на графиката. Графиката не се движи, като добавяте или изтривате текст, но можете да плъзнете графиката, за да промените позицията й.

Запази водещи символи и номера при поставяне на текст с опция "Запази само текста"     Изберете тази опция, за да конвертирате номерирането и водещите символи в текстови символи.

Използвай клавиша Insert за поставяне     Изберете тази опция, за да използвате клавиша INSERT за вмъкване на съдържанието на клипборда на Office в имейл съобщение.

Бутон за показване на опции за поставяне, когато се поставя съдържание     Изберете тази опция, за да се покаже бутонът Опции за поставяне , когато поставяте съдържание. Можете да използвате бутона Опции за поставяне , за да игнорирате или промяна на настройките, които правите в този раздел в диалоговия прозорец Опции на редактора .

Използвай интелигентно изрязване и поставяне     Изберете тази опция, за да се коригира автоматично форматирането, като поставяте текст. След като изберете това квадратче за отметка, можете да щракнете върху Настройки, за да зададете допълнителни опции за поставяне.

 • Настройки     Щракнете върху това, за да отворите диалоговия прозорец Настройки . Използвайте този диалогов прозорец, за да зададете поведението по подразбиране при обединяване, изрязване и поставяне на текст. Можете да игнорирате поведението по подразбиране с помощта на бутона Опции за поставяне , който се появява, когато поставяте съдържанието от клипборда на вашия имейл. Този бутон е наличен само когато е включена опцията Използвай Интелигентно изрязване и поставяне .

  • Нагласяй автоматично интервалите между изречения и думи     Изберете тази опция, за да премахнете излишните интервали, когато изтривате текст, или да добавите необходимите интервали, когато поставяте текст от клипборда.

  • Нагласяй автоматично разредката на абзаците при поставяне     Изберете тази опция, за да предотвратите създаването на празни абзаци и оставянето на несъгласувани разстояния между абзаците.

  • Поправяй форматирането и подравняването на таблици при поставяне     Изберете тази опция, за да контролирате форматирането и подравняването на таблици. Когато тази опция е включена, единичните клетки се поставят като текст, частите от таблици се поставят като редове в съществуваща таблица (а не като вложена таблица), а когато добавяте таблица към съществуваща таблица, поставяната таблица се настройва така, че да съответства на съществуващата таблица.

  • Умно поведение на стиловете     Избирането на тази опция не оказва влияние. За фина настройка на поведението на стиловете, когато поставяте съдържание, използвайте опциите за Поставяне в секцията Изрязване, копиране и поставяне в Разширени.

  • Обединявай форматирането при поставяне от Microsoft Office PowerPoint     Изберете тази опция, за да управлявате резултатите, когато поставяте съдържание от презентация на PowerPoint. Когато тази опция е включена, форматирането на околния текст или таблица се прилага към поставяния текст, най-често използваният стил за водещи символи, номера или списъци се прилага към поставяния списък, а обликът на елементите, като например таблици, хипервръзки, изображения, OLE обекти и фигури, се запазва от източника в PowerPoint.

  • Поправяй форматирането при поставяне от Microsoft Office Excel     Изберете тази опция, за да управлявате резултатите, когато поставяте данни от Excel. Когато тази опция е включена, поставяните данни се слагат в таблица, а диаграмите се поставят като картини, а не като OLE обекти.

  • Обединявай поставените списъци със съседните списъци     Изберете тази опция, за да форматирате списък с елементи така, че да съответства на заобикалящия го списък, когато поставяте елементи в списък.

Показване на текст, опакована в прозореца на документа     Изберете тази опция за обтичане на текста в прозореца, съдържащ имейла, така че да е по-лесен за четене на екрана.

Показване на контейнери за картини     Изберете тази опция за показване на празно поле на мястото на всяка картина в имейлите си. Тази опция ускорява процеса на превъртане имейл, който съдържа голям брой картини.

Покажи чертежи и текстови полета на екрана     Изберете тази опция за показване на обекти, които са създадени с инструменти за рисуване на Outlook в изглед на оформление за печат или изглед "Оформление за уеб". Изчистете това квадратче, за да скриете чертежи и вероятно да ускорите показването на имейли, които съдържат много рисунки. Рисунки ще бъдат отпечатани, дори ако изчистите отметката от това квадратче.

Покажи управляващите знаци     Изберете тази опция, за да покажете контролните знаци за писане "от дясно наляво".

Забележка: Тази опция е налична само ако е разрешен език с въвеждане "от дясно наляво" за редактиране на текста.

Показване на показалци     Изберете тази опция, за да се покаже маркери на екрана. Ако присвоите показалец елемент, отбелязано елемент се показва в скоби ([…]). Ако присвоите показалец местоположение, показалецът се показва като отвесна черта. Скоби и черта не се показват в печатни имейли.

Покажи кодовете на полетата вместо техните стойности     Изберете тази опция, за да покажете кодове на полета вместо резултатите от полетата във вашите имейли. Например можете да видите {час @\"MMMM, д, гггг"} вместо 4 февруари 2008. Изчистете това квадратче, за да видите резултатите в полето.

Независимо от настройката можете винаги да превключвате между показването на кодовете на полетата и резултатите от тях, като натиснете ALT+F9.

Оцветяване на поле     Тази опция показва дали и кога полета са оцветени. В списъка изберете Винаги когато избрано или да сянка вашите полета. Изберете никога не се изключва оцветяване на полетата. Оцветяването на полетата ги да идентифицирате лесно. Оцветяването се появява на екрана, но не и в отпечатаните имейл.

Цифра     Тази опция определя как ще се показват цифрите в имейли. Изберете елемент от списъка.

Забележка: Тази опция е налична само ако е разрешен арабски език за редактиране на текста.

 • Арабски Изберете тази опция, за да се показват цифрите във формат, който е близък на говорещите на английски и други европейски езици.

 • Хинди Изберете тази опция, за да се показват цифрите във формат, който е близък на говорещите на арабски език и хинди.

 • Контекст Изберете тази опция, за да се показват цифрите според езика на околния текст.

 • Система Изберете тази опция, за да се показват цифрите според регионалните настройки в контролния панел.

Имена на месеци     Тази опция определя как западните (григориански) имена на месеците се показват в арабски текст. Изберете елемент от списъка.

Забележка: Тази опция е налична само ако е разрешен арабски език за редактиране на текста.

 • Арабски Изберете тази опция, за да използвате естествените арабски имена на месеците.

 • Английска транслитерация Изберете тази опция, за да се изписват западните (григориански) имена на месеците според изговарянето им на английски с помощта на арабски текст.

 • Френска транслитерация Изберете тази опция, за да се изписват западните (григориански) имена на месеците според изговарянето им на френски с помощта на арабски текст.

Диакритични знаци     Тази опция показва диакритични знаци в имейл.

Забележка: Тази опция е налична само ако е разрешен език, който използва диакритични знаци, за редактиране на текста.

 • Използвай този цвят за диакритични знаци Изберете тази опция, за да зададете цвят за показване на всички диакритични знаци, независимо от цвета на диакритични знаци в първоначалното имейл. В списъка изберете цвят.

Изглед на документа     Тази опция задава посоката на текста за нови имейли.

Забележка: Тази опция е налична само ако е разрешен език с въвеждане "от дясно наляво" за редактиране на текста.

 • Отдясно наляво Изберете тази опция, за да оформите имейли отдясно наляво. Например абзаците започват от дясната страна на имейл текстът тече наляво.

 • Отляво надясно Изберете тази опция, за да оформите имейли отляво надясно. Например абзаците започват от лявата страна на имейл с посока отляво надясно.

Заместване на шрифт     Щракнете върху това, за да отворите диалоговия прозорец Заместване на шрифт . Използвайте тази опция, за да определите дали активен имейл да използва всички шрифтове, които не са налични на вашия компютър. Ако имейл съобщенията използва шрифтове, които не са на вашия компютър, можете да използвате диалоговия прозорец, за да укажете заместване на шрифт.

Разгънете всички заглавия при отваряне на документ     Изберете тази опция, за да разгъвате автоматично никакви заглавия, свити, когато отворите документ.

Показвай мерните единици в     Изберете мерна единица, която искате да използвате за хоризонталната линийка и размерите, които въвеждате в диалоговите прозорци.

Покажи единиците в ширина от знаци     Изберете тази опция, за да използвате ширината на знаците като основа за подравняването на текста, като например по вертикалната и хоризонталната линийка.

Забележка: Тази опция е налична само ако е разрешен източноазиатски език за редактиране на текста.

Покажи пикселите при HTML функции     Изберете тази опция, за да използвате пиксела като мерна единица по подразбиране в диалогови прозорци, които са свързани с HTML функции.

Покажи клавишните комбинации в екранните пояснения     Изберете тази опция, за да покажете клавишните комбинации в екранните пояснения.

Показване на вертикалната линийка в изглед на оформление за печат     Изберете тази опция, за да покажете вертикалната линийка от страна на прозореца на имейл. Уверете се, че можете също да изберете квадратчето линийка в групата Покажи/Скрий в раздела изглед на лентата, която е част от Потребителски интерфейс Microsoft Office Fluent.

 • Покажи дясна линийка в изглед на оформление за печат Изберете тази опция, за да покажете вертикалната линийка в дясната страна на прозореца на имейл.

  Забележка: Тази опция е налична само ако е разрешен език с въвеждане "от дясно наляво" за редактиране на текста.

Оптимизиране знак позициониране за оформление, а не четливостта      Изберете тази опция, за да покажете позиционирането точно, както то ще се вижда в отпечатаните имейл вземат предвид текстовите блокове. Разредката между знаците може да бъде изкривено при тази опция е включена. За най-добри четливостта на екрана изключете тази опция.

Забрани хардуерното графично ускорение      Изберете тази опция, за да позволите на вашата система да използват хардуерно графично ускоряване.

Актуализиране на съдържанието на документа, докато плъзгате      Изберете тази опция, за да забраните вашата система да променят съдържанието на вашия документ, когато плъзнете обект, който има обтичане с текст.

Забележка: Тази опция не е налична в Outlook 2010.

Използвай подпиксел позициониране на гладки шрифтове на екрана      Подпиксел позициониране може да подобри на видно разделителната способност на шрифтове, показвани в Outlook. Изберете тази опция, за да разрешите подпиксел позициониране.

Забележка: Тази опция не е налична в Outlook 2010.

Показване на изскачащите бутони за добавяне на редове и колони в таблици      Изберете тази опция, за да разрешите изскачащите бутон функция, която ви позволява да бързо да изберете броя на редовете и колоните в таблиците.

Забележка: Тази опция не е налична в Outlook 2010 и Outlook 2013.

За да видите тези опции в Outlook, в имейл съобщение, щракнете върху бутона Office и след това щракнете върху Опции на редактора > Разширени.

Писане замества избрания текст     Изберете тази опция за изтриване на избрания текст, когато започнете да въвеждате. Ако изчистите отметката от това квадратче, Microsoft Office Outlook вмъква нов текст преди избрания текст и не изтрива избрания текст.

При избиране автоматично избирай цялата дума     Изберете тази опция, за да изберете цялата думи, когато изберете част от една дума и след това част от следващата дума. Включването на тази опция на също води до Outlook, за да изберете дума и пространството, което го следва, когато щракнете двукратно върху дума.

Позволи плъзгане и пускане на текста     Изберете тази опция, за да можете да премествате или копирате избран текст чрез плъзгане. За да преместите текст, изберете текста и след това го плъзнете до новото местоположение. За да копирате текст, изберете текста и след това задръжте натиснат клавиша CTRL, докато плъзгате селекцията до новото й местоположение.

Използвай CTRL + щракване върху хипервръзката за извикването й     Изберете тази опция, за да го направите по-лесен за редактиране на текст на хипервръзки. Когато тази опция е включена, трябва да натиснете клавиша CTRL, докато щраквате върху връзката, за да следва връзка. Когато тази опция е изключена, щракнете върху връзката кара Outlook, за да отидете до местоназначението на връзката, което го прави по-трудно да редактирате текста на връзката.

Автоматично създавай платно при вмъкване на автофигури     Изберете тази опция, за да поставите платно за рисуване около графични обекти или ръкописни чертежи и писане, когато ги вмъквате във вашия имейл. Платно за рисуване ви помага да подредите графичните обекти и картини и да ги премествате като една единица.

Използвай интелигентен избор на абзац     Изберете тази опция, за да изберете знака за абзац, когато избирате цял абзац. Ако включите знака за абзац, когато изрязвате и поставяте абзац, не оставяте празен абзац и вашето форматиране автоматично се запазва с абзаца.

Използвай интелигентно позициониране на курсора     Изберете тази опция, за да укажете, че курсорът се премества, докато превъртате нагоре или надолу. Когато натиснете клавиша СТРЕЛКА НАЛЯВО, СТРЕЛКА НАДЯСНО, СТРЕЛКА НАГОРЕ или СТРЕЛКА НАДОЛУ, след като превъртите, курсорът реагира на страницата, която се вижда в момента, а не на предишната си позиция.

Използвай клавиша Insert за управление на режима на припокриване     Изберете тази опция за включване или изключване на режима на въвеждане със заместване с натискане на INSERT.

 • Използвай режим на въвеждане с припокриване     Изберете тази опция, за да замествате съществуващия текст, докато въвеждате, знак по знак. Ако опцията Използвай клавиша Insert за управление на режима на припокриване е избрана, можете да включвате и изключвате тази опция с натискане на INSERT.

Добави двойна кавичка за азбучно номериране на иврит     Изберете тази опция, за да добавите двойни кавички (") при номериране.

Забележка: Тази опция е налична само ако иврит е разрешен за редактиране на текста.

Предупреждавай за актуализиране на стил     Изберете тази опция, за да получите съобщение, когато директно променяте текст, към който е приложен стил, и след това прилагате отново стила към променения текст. Когато получите съобщението, можете да актуализирате стила на базата на последните промени или да приложите отново форматирането на стила.

Използвай нормален стил за списъци с водещи символи или номерирани     Изберете тази опция, за да базирате стиловете за списък на нормалния стил на абзац вместо на стила за списък на абзац.

Отчитай форматирането     Изберете тази опция, за да следите вашето форматиране, докато въвеждате. Това ви помага лесно да приложите същото форматиране другаде. Трябва да включите тази опция, преди да можете да използвате командата Избери текст с подобно форматиране в контекстното меню, което се появява, ако щракнете с десния бутон върху избрания текст. За да се покажете списък с форматирането, което сте използвали, щракнете върху Опции в екрана Стил и след това изберете квадратчетата за отметка Форматиране на ниво абзац, Форматиране на шрифт и Форматиране на водещи символи и номериране.

 • Маркирай форматиране несъответствия     Изберете тази опция, за да маркирате форматирането със синя вълнообразна линия, когато тя е подобна на, но не точно същото като друго форматиране във вашите имейли. За да използвате тази опция, трябва да изберете квадратчето проследяване на форматирането .

Разрешаване на Щракни и въведи     Изберете тази опция, за да вмъкнете текст, графики, таблици или други елементи в празна област на имейл, като щракнете двукратно върху в празната област. Функцията "Щракни и въведи" автоматично вмъква абзаци и се прилага подравняване, необходими за позициониране на елемента там, където сте щракнали два пъти. Тази функция е налична само в изглед "Оформление за печат" и изглед "Оформление за уеб".

 • Стил на абзац по подразбиране Изберете стила, който се прилага към текст, когато използвате свободно въвеждане.

Използвай проверка на поредност     Изберете тази опция, за да проверите дали току-що Въведеният знак се появява в правилния ред, за да се използва като Тонов маркер, диакритичен знак или гласна и да бъде поставен над, под, пред или зад съгласната го, с която върви.

Забележка: Тази опция е налична само ако е разрешен сложен скриптов език за редактиране на текста. Въвеждане и заместване изберете тази опция, за да заместите преди това Въведеният знак от току-що Въведеният знак, ако два знака не могат да съществуват едновременно в един и същ текст клъстер.

Азиатски шрифтове се отнасят за текст на латиница     Изберете тази опция, за да промените латиница в избрания азиатски шрифт, когато прилагате азиатски шрифт към избрания текст. Изчистете това квадратче, ако искате латиница да остане в латински шрифт, докато прилагате азиатски шрифт на останалата част от имейла.

Забележка: Тази опция е налична само ако е разрешен източноазиатски език за редактиране на текста.

Автоматично превключване на клавиатурата, за да съответства на езика на околния текст     Изберете тази опция за промяна на езика на клавиатурата и шрифт въз основа на езика на текста, където се намира курсорът. Ако изчистите тази опция, само шрифтът е променен.

Забележка: Тази опция е налична само ако е разрешен източноазиатски език за редактиране на текста и е инсталиран редактор за въвеждане на език за източноазиатски знаци.

Използвай наследени режим на IME за разрешаване на режим на въвеждане с припокриване     Изберете тази опция, за да позволите на знаците, които въвеждате да заместите съществуващите знаци (припокриване), докато използвате редактор на методи за въвеждане (IME) на компютър, който се изпълнява операционната система Microsoft Windows XP. Ако Outlook е инсталиран на компютър, на който се изпълнява Windows Vista, тази опция не се показва, защото режима на припокриване се поддържа автоматично.

Забележка: Тази опция е налична само ако е разрешен източноазиатски език за редактиране на текста и е инсталиран редактор за въвеждане на език за източноазиатски знаци.

IME управлявате активен     Изберете тази опция, за да стартирате редактора на методи за въвеждане (IME). Изчистете това квадратче, за да спрете IME.

Забележка: Тази опция е налична само ако е разрешен източноазиатски език за редактиране на текста и е инсталиран редактор за въвеждане на език за източноазиатски знаци.

Trueinline на IME IME     Изберете тази опция, за да използвате интерфейс на естествен език на компютри с разрешен IME.

Забележка: Тази опция е налична само ако е разрешен източноазиатски език за редактиране на текста и е инсталиран редактор за въвеждане на език за източноазиатски знаци.

Настройки на IME     Щракнете, за да отворите свойствата за IME име на диалоговия прозорец. Използвайте този диалогов прозорец, за да зададете или промените текста, клавиатурата, конвертирането на знаците и други опции за активния IME.

Забележка: Тази опция е налична само ако е разрешен източноазиатски език за редактиране на текста и е инсталиран редактор за въвеждане на език за източноазиатски знаци.

В рамките на един и същ имейл     Тази опция показва поведението по подразбиране, което се случва, когато поставяте съдържание в същото имейли, от която сте копирали съдържанието. В падащия списък изберете една от следните неща:

 • Запази форматирането на източника (по подразбиране)     Тази опция запазва стиловете на знаците и директното форматиране, които са били приложени към копирания текст. Директното форматиране включва характеристики като размера на шрифта, курсива или друго форматиране, което не е включено в стила на абзаца.

 • Спазвай форматирането на местоназначението     Тази опция отхвърля голямата част от форматирането, което е било приложено директно към копирания текст, но запазва форматирането, което се счита за акцентиране, като например получер и курсив, когато е приложено само към част от селекцията. Текстът приема характеристиките на стила на абзаца, в който се поставя. Текстът също така приема всякакво директно форматиране или свойства на стила на знаците от текста, който се намира непосредствено пред курсора при поставянето на текста.

 • Запази само текста     Тази опция отхвърля цялото форматиране и всички елементи, които не са текст, като например картини или таблици. Текстът приема характеристиките на стила на абзаца, в който е поставен, и приема всякакво директно форматиране или свойства на стила на знаците от текста, който се намира непосредствено пред курсора при поставянето на текста. Графичните елементи се отхвърлят, а таблиците се конвертират в поредица от абзаци.

Поставяне между имейли     Тази опция показва поведението по подразбиране, което се случва, когато поставяте съдържание, което е копирано от друг имейл в Outlook. В падащия списък изберете една от следните неща:

 • Запази форматирането (по подразбиране) на източника     Тази опция запазва форматирането, което е приложено към копирания текст. Дефиниция на стил, който е свързан с копирания текст се копира местоназначение имейл.

 • Спазвай форматирането на местоназначението     Тази опция отхвърля голямата част от форматирането, което е било приложено директно към копирания текст, но запазва форматирането, което се счита за акцентиране, като например получер и курсив, когато е приложено само към част от селекцията. Текстът приема характеристиките на стила на абзаца, в който се поставя. Текстът също така приема всякакво директно форматиране или свойства на стила на знаците от текста, който се намира непосредствено пред курсора при поставянето на текста.

 • Запази само текста     Тази опция отхвърля цялото форматиране и всички елементи, които не са текст, като например картини или таблици. Текстът приема характеристиките на стила на абзаца, в който е поставен, и приема всякакво директно форматиране или свойства на стила на знаците от текста, който се намира непосредствено пред курсора при поставянето на текста. Графичните елементи се отхвърлят, а таблиците се конвертират в поредица от абзаци.

Поставяне между имейли, когато дефинициите на стил са в конфликт     Тази опция показва поведението по подразбиране, което се случва, когато поставяте съдържание, което е копирано от друг имейл в Outlook и стила, който е присвоен на копирания текст се дефинира по различен начин в имейл, където се поставя текста. В падащия списък изберете една от следните неща:

 • Запази форматирането на източника     Тази опция запазва външния вид на копирания текст, като присвоява нормален стил на поставения текст и прилага директното форматиране. Директното форматиране включва характеристики като размера на шрифта, курсива или друго форматиране, за наподобяване на дефиницията на стила на копирания текст.

 • Използвай стиловете на местоназначението (по подразбиране)     Тази опция запазва името на стила, който е свързан с копирания текст, но тя ще използва дефиниция на стил на имейл, където текстът се поставя. Например копирате текст от позиция 1 от един имейл в друг. В един имейл "Заглавие 1" се дефинира като Arial получер, 14 пункта и в имейл, който поставяте текст, "Заглавие 1" се дефинира като Cambria получер, 16 пункта. Когато използвате опцията за Използване на стиловете на местоназначението , поставения текст използва стил "Заглавие 1", Cambria получер, 16 пункта.

 • Съгласуване с форматирането на местоназначението     Тази опция изтрива дефиниция на стил и най-форматиране, който е свързан директно копирания текст, но той запазва форматирането, което се смята акцент – например получер и курсив, когато тя се прилага към само част от селекцията. Текстът ще дефиниция на стил в имейла там, където се поставя текста.

 • Запази само текста     Тази опция отхвърля цялото форматиране и всички елементи, които не са текст, като например картини или таблици. Текстът приема характеристиките на стила на абзаца, в който е поставен, и приема всякакво директно форматиране или свойства на стила на знаците от текста, който се намира непосредствено пред курсора при поставянето на текста. Графичните елементи се отхвърлят, а таблиците се конвертират в поредица от абзаци.

Поставяне от други програми     Тази опция показва поведението по подразбиране, което възниква, когато поставяте съдържание, копирано от други програми. В падащия списък изберете една от следните опции:

 • Запази форматирането на източника (по подразбиране)     Тази опция запазва форматирането на копирания текст.

 • Спазвай форматирането на местоназначението     Тази опция отхвърля голямата част от форматирането, което е било приложено директно към копирания текст, но запазва форматирането, което се счита за акцентиране, като например получер и курсив, когато е приложено само към част от селекцията. Текстът приема характеристиките на стила на абзаца, в който се поставя. Текстът също така приема всички характеристики на директното форматиране от текста, който се намира непосредствено пред курсора при поставянето на текста.

 • Запази само текста     Тази опция отхвърля цялото форматиране и всички елементи, които не са текст, като например картини или таблици. Текстът приема характеристиките на стила на абзаца, в който е поставен, и приема всякакво директно форматиране или свойства на стила на знаците от текста, който се намира непосредствено пред курсора при поставянето на текста. Графичните елементи се отхвърлят, а таблиците се конвертират в поредица от абзаци.

Вмъкване/поставяне на картини като     Тази опция показва как Outlook вмъква картини спрямо текста във вашия имейл. Можете да вмъкнете изображения в текста, да позволявате изображенията да се преместите с текст или да обтичане на текст около, пред или зад изображение. В падащия списък изберете една от следните неща:

 • В текста     Тази опция вмъква графиката в абзац, все едно че е текст. Тази опция се използва по подразбиране. Когато добавяте или изтривате текст, графиката се премества. Можете да плъзнете графиката, за да промените позицията й – по същия начин, по който плъзгате текст.

 • Квадрат     Тази опция пренася текста около всички страни на квадрат, който се намира около графиката. Графиката не се движи, като добавяте или изтривате текст, но можете да плъзнете графиката, за да промените позицията й.

 • Плътно     Тази опция пренася текста около графиката в неправилна форма по контура на действителното изображение. Графиката не се движи, като добавяте или изтривате текст, но можете да плъзнете графиката, за да промените позицията й.

 • Зад текста     Тази опция вмъква графиката, така че тя "плава" в свой собствена слой зад текста. Няма граница около графиката. Графиката не се движи, като добавяте или изтривате текст, но можете да плъзнете графиката, за да промените позицията й.

 • Пред текста     Тази опция вмъква графиката, така че тя "плава" в свой собствен слой пред текста. Няма граница около графиката. Графиката не се движи, като добавяте или изтривате текст, но можете да плъзнете графиката, за да промените позицията й.

 • През     Тази опция пренася текста около графиката, включително попълва пространството, създадено от вдлъбната фигура, като например полумесец. Графиката не се движи, като добавяте или изтривате текст, но можете да плъзнете графиката, за да промените позицията й.

 • Отгоре и отдолу     Тази опция забранява обтичането на текста отстрани на графиката. Графиката не се движи, като добавяте или изтривате текст, но можете да плъзнете графиката, за да промените позицията й.

Запази водещи символи и номера при поставяне на текст с опция "Запази само текста"     Изберете тази опция, за да конвертирате номерирането и водещите символи в текстови символи.

Използвай клавиша Insert за поставяне     Изберете тази опция, за да използвате клавиша INSERT за вмъкване на съдържанието на клипборда на Office в имейл.

Бутони за показване на опции за поставяне     Изберете тази опция, за да се покаже бутонът Опции за поставяне , когато поставяте съдържание. Можете да използвате бутона Опции за поставяне , за да игнорирате или промяна на настройките, които правите в този раздел в диалоговия прозорец Опции на редактора .

Използвай интелигентно изрязване и поставяне     Изберете тази опция, за да се коригира автоматично форматирането, като поставяте текст. След като изберете това квадратче за отметка, можете да щракнете върху Настройки, за да зададете допълнителни опции за поставяне.

 • Настройки     Щракнете върху това, за да отворите диалоговия прозорец Настройки . Използвайте този диалогов прозорец, за да зададете поведението по подразбиране при обединяване, изрязване и поставяне на текст. Можете да игнорирате поведението по подразбиране с помощта на бутона Опции за поставяне , който се появява, когато поставяте съдържанието от клипборда на вашия имейл. Този бутон е наличен само когато е включена опцията Използвай Интелигентно изрязване и поставяне .

  • Нагласяй автоматично интервалите между изречения и думи     Изберете тази опция, за да премахнете излишните интервали, когато изтривате текст, или да добавите необходимите интервали, когато поставяте текст от клипборда.

  • Нагласяй автоматично разредката на абзаците при поставяне     Изберете тази опция, за да предотвратите създаването на празни абзаци и оставянето на несъгласувани разстояния между абзаците.

  • Поправяй форматирането и подравняването на таблици при поставяне     Изберете тази опция, за да контролирате форматирането и подравняването на таблици. Когато тази опция е включена, единичните клетки се поставят като текст, частите от таблици се поставят като редове в съществуваща таблица (а не като вложена таблица), а когато добавяте таблица към съществуваща таблица, поставяната таблица се настройва така, че да съответства на съществуващата таблица.

  • Умно поведение на стиловете     Избирането на тази опция не оказва влияние. За фина настройка на поведението на стиловете, когато поставяте съдържание, използвайте опциите за Поставяне в секцията Изрязване, копиране и поставяне в Разширени.

  • Обединявай форматирането при поставяне от Microsoft Office PowerPoint     Изберете тази опция, за да управлявате резултатите, когато поставяте съдържание от презентация на PowerPoint. Когато тази опция е включена, форматирането на околния текст или таблица се прилага към поставяния текст, най-често използваният стил за водещи символи, номера или списъци се прилага към поставяния списък, а обликът на елементите, като например таблици, хипервръзки, изображения, OLE обекти и фигури, се запазва от източника в PowerPoint.

  • Поправяй форматирането при поставяне от Microsoft Office Excel     Изберете тази опция, за да управлявате резултатите, когато поставяте данни от Excel. Когато тази опция е включена, поставяните данни се слагат в таблица, а диаграмите се поставят като картини, а не като OLE обекти.

  • Обединявай поставените списъци със съседните списъци     Изберете тази опция, за да форматирате списък с елементи така, че да съответства на заобикалящия го списък, когато поставяте елементи в списък.

Показване на текст, опакована в прозореца на документа     Изберете тази опция за обтичане на текста в прозореца, съдържащ имейла, така че да е по-лесен за четене на екрана.

Показване на контейнери за картини     Изберете тази опция за показване на празно поле на мястото на всяка картина в имейлите си. Тази опция ускорява процеса на превъртане имейл, който съдържа голям брой картини.

Покажи чертежи и текстови полета на екрана     Изберете тази опция за показване на обекти, които са създадени с инструменти за рисуване на Outlook в изглед на оформление за печат или изглед "Оформление за уеб". Изчистете това квадратче, за да скриете чертежи и вероятно да ускорите показването на имейли, които съдържат много рисунки. Рисунки ще бъдат отпечатани, дори ако изчистите отметката от това квадратче.

Покажи анимацията на текста     Изберете тази опция, за да покажете анимациите на текста на екрана. Изчистете отметката от квадратчето, за да видите как ще изглежда текстът, когато се отпечата.

Забележка: Използвайте тази опция, когато преглеждате анимиран текст в имейли, които са създадени в по-стара от Outlook 2007версия на Outlook. Текущата версия на Outlook вече не предоставя възможност да създадете анимирани текст.

Покажи управляващите знаци     Изберете тази опция, за да покажете контролните знаци за писане "от дясно наляво".

Забележка: Тази опция е налична само ако е разрешен език с въвеждане "от дясно наляво" за редактиране на текста.

Показване на показалци     Изберете тази опция, за да се покаже маркери на екрана. Ако присвоите показалец елемент, отбелязано елемент се показва в скоби ([…]). Ако присвоите показалец местоположение, показалецът се показва като отвесна черта. Скоби и черта не се показват в печатни имейли.

Покажи умни етикетчета     Изберете тази опция, за да покажете лилава пунктирана линия под текста, който се разпознава като умно етикетче.

Покажи кодовете на полетата вместо техните стойности     Изберете тази опция, за да покажете кодове на полета вместо резултатите от полетата във вашите имейли. Например можете да видите {час @\"MMMM, д, гггг"} вместо 4 февруари 2008. Изчистете това квадратче, за да видите резултатите в полето.

Независимо от настройката можете винаги да превключвате между показването на кодовете на полетата и резултатите от тях, като натиснете ALT+F9.

Оцветяване на поле     Тази опция показва дали и кога полета са оцветени. В списъка изберете Винаги когато избрано или да сянка вашите полета. Изберете никога не се изключва оцветяване на полетата. Оцветяването на полетата ги да идентифицирате лесно. Оцветяването се появява на екрана, но не и в отпечатаните имейл.

Цифра     Тази опция определя как ще се показват цифрите в имейли. Изберете елемент от списъка.

Забележка: Тази опция е налична само ако е разрешен арабски език за редактиране на текста.

 • Арабски Изберете тази опция, за да се показват цифрите във формат, който е близък на говорещите на английски и други европейски езици.

 • Хинди Изберете тази опция, за да се показват цифрите във формат, който е близък на говорещите на арабски език и хинди.

 • Контекст Изберете тази опция, за да се показват цифрите според езика на околния текст.

 • Система Изберете тази опция, за да се показват цифрите според регионалните настройки в контролния панел.

Имена на месеци     Тази опция определя как западните (григориански) имена на месеците се показват в арабски текст. Изберете елемент от списъка.

Забележка: Тази опция е налична само ако е разрешен арабски език за редактиране на текста.

 • Арабски Изберете тази опция, за да използвате естествените арабски имена на месеците.

 • Английска транслитерация Изберете тази опция, за да се изписват западните (григориански) имена на месеците според изговарянето им на английски с помощта на арабски текст.

 • Френска транслитерация Изберете тази опция, за да се изписват западните (григориански) имена на месеците според изговарянето им на френски с помощта на арабски текст.

Диакритични знаци     Тази опция показва диакритични знаци в имейл.

Забележка: Тази опция е налична само ако е разрешен език, който използва диакритични знаци, за редактиране на текста.

 • Използвай този цвят за диакритични знаци Изберете тази опция, за да зададете цвят за показване на всички диакритични знаци, независимо от цвета на диакритични знаци в първоначалното имейл. В списъка изберете цвят.

Изглед на документа     Тази опция задава посоката на текста за нови имейли.

Забележка: Тази опция е налична само ако е разрешен език с въвеждане "от дясно наляво" за редактиране на текста.

 • Отдясно наляво Изберете тази опция, за да оформите имейли отдясно наляво. Например абзаците започват от дясната страна на имейл текстът тече наляво.

 • Отляво надясно Изберете тази опция, за да оформите имейли отляво надясно. Например абзаците започват от лявата страна на имейл с посока отляво надясно.

Заместване на шрифт     Щракнете върху това, за да отворите диалоговия прозорец Заместване на шрифт . Използвайте тази опция, за да определите дали активен имейл да използва всички шрифтове, които не са налични на вашия компютър. Ако имейл съобщенията използва шрифтове, които не са на вашия компютър, можете да използвате диалоговия прозорец, за да укажете заместване на шрифт.

Показвай мерните единици в     Изберете мерна единица, която искате да използвате за хоризонталната линийка и размерите, които въвеждате в диалоговите прозорци.

Покажи единиците в ширина от знаци     Изберете тази опция, за да използвате ширината на знаците като основа за подравняването на текста, като например по вертикалната и хоризонталната линийка.

Забележка: Тази опция е налична само ако е разрешен източноазиатски език за редактиране на текста.

Покажи пикселите при HTML функции     Изберете тази опция, за да използвате пиксела като мерна единица по подразбиране в диалогови прозорци, които са свързани с HTML функции.

Покажи клавишните комбинации в екранните пояснения     Изберете тази опция, за да покажете клавишните комбинации в екранните пояснения.

Показване на вертикалната линийка в изглед на оформление за печат     Изберете тази опция, за да покажете вертикалната линийка от страна на прозореца на имейл. Уверете се, че можете също да изберете квадратчето линийка в групата Покажи/Скрий в раздела изглед на лентата, която е част от Потребителски интерфейс Microsoft Office Fluent.

 • Покажи дясна линийка в изглед на оформление за печат Изберете тази опция, за да покажете вертикалната линийка в дясната страна на прозореца на имейл.

  Забележка: Тази опция е налична само ако е разрешен език с въвеждане "от дясно наляво" за редактиране на текста.

Оптимизиране знак позициониране за оформление, а не четливостта      Изберете тази опция, за да покажете позиционирането точно, както то ще се вижда в отпечатаните имейл вземат предвид текстовите блокове. Разредката между знаците може да бъде изкривено при тази опция е включена. За най-добри четливостта на екрана изключете тази опция.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×