Microsoft Office Word Viewer

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Microsoft Office Word Viewer ви позволява да отваряте, преглеждате или печат на документи, създадени с помощта на Microsoft Office Word 2007, 2003, 2002 или 2000. Word Viewer също така ви позволява да копирате текст и графика в друга програма. Обаче не можете да редактирате, запишете или създаване на нов документ на Word, освен ако нямате инсталиран Word.

Важно: Microsoft Word Viewer е се оттегля през ноември, 2017. В този момент зрителят вече няма да качите и няма да получавате актуализации на защитата. За да продължите преглеждането на файлове на Word за свободно, ви препоръчваме инсталирането на мобилното приложение на Word или съхраняване на документи в OneDrive или Dropbox, където Word Online ги отваря в браузъра.

За мобилното приложение на Word, посетете блога на магазина за вашето устройство:
Google Play
iTunes
Магазин на Microsoft

Най-новата версия на Microsoft Office елиминира нуждата да се използва специални визуализатор за документи на Word.

Връзка за закупуване или изпробване на Office

Помощ за Word Viewer

Преди да започнете

Отваряне на документ за четене

Преглед на документ

Придвижване в документ

Отпечатване на документ

Изберете и копирайте текст и графика

Преглед на цифрови сертификати

Преди да започнете

Тъй като Microsoft Office Word 2007 използва новите файлови формати, трябва да изтеглите Microsoft Office Compatibility Pack за Word, Excel и PowerPoint 2007 файлови формати в допълнение към Word Viewer, за да отворите документи, създадени с помощта на Office Word 2007.

Забележка: Word Viewer не поддържа изпълнение на макроси.

Microsoft ви препоръчва да разпространявате Word Viewer с вашите документи на Word на хора, които не разполагат с Microsoft Word. Word Viewer е заместител на Word Viewer 2003 и всички предишни версии на Word Viewer.

Помощ за Word Viewer е налична само когато сте свързани към интернет. Ако искате да отпечатате тази страница, щракнете върху Покажи всички (горе вдясно) за разгъване на всички раздели и след това натиснете CTRL + P.

Най-горе на страницата

Отваряне на документ за четене

За да отворите файл в Word Viewer, направете следното:

 1. В менюто Файл изберете Отвори.

 2. В списъка търси в щракнете върху устройството, папката или мястото в интернет, която съдържа файла, който искате да отворите.

 3. В списъка с папки намерете файла, или Намерете и отворете папката, която съдържа файла.

 4. Щракнете върху файла и след това изберете Отвори.

 • Когато се опитате да отворите файл, който не е от поддържан файлов тип, Word Viewer отваря файл като .txt файл. Отваря се диалоговият прозорец Конвертиране на файл , и можете да изберете опция за кодиране на текста .

 • Можете да отворите и преглед на файл с ограничени разрешения в Word Viewer, само ако сте получили четене или промяна на достъпа до файла от автора. За да прегледате разрешенията, които имате за документ с ограничено разрешение, щракнете двукратно върху иконата разрешение в лентата на състоянието.

Отваряне на документ за редактиране

Ако Word е инсталиран на компютъра и искате да промените файл, който е отворен в Word Viewer, можете да щракнете върху Отваряне на файл за редактиране в менюто Word Viewer файл , за да отворите файла в Word.

Най-горе на страницата

Преглед на документ

Изберете изглед на документ

 • В менюто изглед щракнете върху нормален, Оформление за уеб"," Оформление за печат"," Оформление за четене, структураили На цял екран.

 • В Word Viewer документи се отварят по подразбиране в изглед на оформление за печат. Отваряне на уеб страници по подразбиране в изгледа "Оформление за уеб".

 • За да изберете команди от меню в режим на цял екран, задръжте показалеца в горната част на екрана, докато се покаже лентата с менюта. За да изключите режима на цял екран и преминете към предишния изглед, щракнете върху Затваряне на цял екран на Цял екран с инструменти или натиснете клавиша ESC.

 • За да видите две страници или екрани едновременно в изглед на оформление за четене, щракнете върху Разрешаване на няколко страници в менюто изглед .

Увеличаване на мащаба на или намаляване на документ

Можете да увеличавате до по-близък изглед на вашия документ или за да видите още от страниците с намалени размери.

 1. В менюто изглед щракнете върху мащабиране.

 2. Под мащабиране доизбор на настройка или въведете число между 10 и 500 в полето за проценти .

Забележка: Не можете да увеличавате или да увеличите намаляване на документ в изглед на оформление за четене.

Показване или скриване на линийките и лентата на състоянието

 • За да покажете или скриете хоризонталната линийка, щракнете върху линийка в менюто изглед .

Можете да видите вертикалната линийка в изглед на оформление за печат само.

 1. В менюто инструменти щракнете върху Опциии след това щракнете върху раздела " изглед ".

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да покажете или скриете вертикалната линийка, отметнете или изчистете квадратчето за отметка вертикалната линийка (само в изгледа за печат) под Опции за печат "и" Оформление за уеб.

  • За да покажете или скриете лентата на състоянието, изберете или изчистете отметката от квадратчето лента на състоянието под Покажи.

Преглед на свойствата на документ

Можете да видите свойствата на документа от текущо отворения документ или от списъка с файлове в диалоговия прозорец отваряне .

 • За да видите свойствата на документа от текущия документ, щракнете върху свойства в менюто файл .

За да видите свойствата на документа от диалоговия прозорец отваряне , направете следното:

 1. В менюто Файл изберете Отвори.

 2. В диалоговия прозорец отваряне изберете документа, за който искате да видите свойствата.

 3. В менюто изгледи направете едно от следните неща:

  • За да разгледате свойства като размер на файла и датата на файла е променен, щракнете върху подробни данни.

  • За да разгледате всички свойства на документа, щракнете върху Свойства.

Най-горе на страницата

Придвижване в документ

Превъртане в документ

За да превъртате през документ, трябва да покажете хоризонтална и вертикална плъзгач.

 1. В менюто инструменти щракнете върху Опциии след това щракнете върху раздела " изглед ".

 2. Под ПоказванеПоставете отметка в квадратчетата хоризонталния плъзгач и вертикалния плъзгач .

За да

Направете следното

Превъртане с един ред нагоре

Щракнете върху стрелката за превъртане нагоре.

Превъртане с един ред надолу

Щракнете върху стрелката за превъртане надолу.

Превъртане нагоре с един екран

Щракнете върху над бутона на плъзгача.

Превъртане надолу с един екран

Щракнете върху под бутона на плъзгача.

Превъртане до определена страница

Плъзнете бутона на плъзгача.

Превъртане наляво

Щракнете върху стрелката за превъртане наляво.

Превъртете надясно

Щракнете върху стрелката за превъртане надясно.

Превъртане наляво извън полето в нормален изглед

Задръжте натиснат клавиша SHIFT и щракнете върху стрелката за превъртане наляво.

Отиване на определена страница, таблица или друг елемент

 1. В менюто Редактиране щракнете върху Отиди на.

 2. В полето Отиване на какво щракнете върху типа на елемента.

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да отидете на определен елемент, въведете името или номера на елемента в полето Въведете и след това щракнете върху Отиди на.

  • За да преминете към следващия или предишния елемент от същия тип, изтрийте текста в полето Въведете и след това щракнете върху Следваща или предишна.

Отваряне на хипервръзка

Когато документ на Word съдържа хипервръзки към други местоположения (например на местоположения в същия файл или файлове в мрежа или интернет), можете да отидете до тези местоположения, като задържите натиснат клавиша CTRL и щракнете върху хипервръзка показван текст или изображение.

Най-горе на страницата

Раздел "Инструменти за таблица" на лентата

Отпечатване на целия документ

 • За да отпечатате активния документ, щракнете върху печат в менюто файл .

  Забележка: Можете да отпечатате файл с ограничени разрешения, само ако имате конкретни разрешение за печат. За да прегледате разрешенията, които имате за документ с ограничено разрешение, щракнете двукратно върху иконата разрешение в лентата на състоянието.

Печат на определени страници и секции

Можете да отпечатате определени страници, една или повече секции или поредица от страници в повече от един раздел.

 1. В менюто Файл щракнете върху Печат.

 2. Под обхват на страницищракнете върху страници.

 3. В полето за страници въведете инструкциите, за да отпечатате един от следните неща:

  Несъседни страници или поредица от страници

  Въведете номера на страници със запетаи между тях. Въведете диапазона от страници с тире между началната и крайната цифра в диапазона.

  Например за да отпечатате страниците 2, 4, 5, 6 и 8, въведете 2,4 6,8

  Поредица от страници в рамките на секция

  Въведете pномер на страница s номер на раздел.

  Например за да отпечатате страници от 5 до 7 в раздел 3, въведете p5s3 p7s3

  Целия раздел

  Въведете sномер на раздел.

  Например напишете s3

  Съществуващи раздели

  Въведете числата на раздела със запетаи между тях.

  Например въведете s3, s5

  Диапазон от страници в разделите

  Въведете диапазон от номера на страници и секции, които ги съдържат с тире между началната и крайната цифра в диапазона.

  Въведете например p2s2 p3s5

Забележка: Можете да отпечатате избраната част от документа. Изберете частта от документа, който искате да отпечатате, щракнете върху печат в менюто файл и след това щракнете върху селекцията.

Отпечатване на само нечетни или четни страници

 1. В менюто Файл щракнете върху Печат.

 2. В списъка печат щракнете върху нечетни страници или четни страници.

Печат в обратен ред

В Word Viewer можете да отпечатате документ в обратен ред, започвайки с последната страница.

 1. В менюто Файл щракнете върху Печат.

 2. В диалоговия прозорец печат щракнете върху Опции.

 3. Под Опции за печатПоставете отметка в квадратчето обратен ред на печат .

Печат на повече от едно копие едновременно

 1. В менюто Файл щракнете върху Печат.

 2. В полето брой копия въведете броя на копията, които искате да отпечатате.

За да отпечатате пълно копие на документа, преди да се отпечата първата страница от следващото копие, отметнете квадратчето Комплектувай . Ако предпочитате да отпечатате всички копия от първата страница и след това да отпечатате всички копия от следващите страници, изчистете отметката от квадратчето Комплектувай .

Най-горе на страницата

Изберете и копирайте текст и графика

Избор на текст и графика

Можете да използвате мишката или клавиатурата, за да изберете текст и графика и след това ги поставете в друго приложение. Можете дори копирате елементи, които не са едни до други. Например можете да изберете абзац на страница 1 и изречение на страница 3.

Забележка: Въпреки че можете да копирате елементи от документ в Word Viewer, можете да използвате Word Viewer, за да поставите елементи в документ. За да поставите елементи, трябва да използвате програма, като например Microsoft Office Word, която ви позволява да редактирате документи.

Изберете елементите, които не са един до друг

 1. Изберете първия елемент, който искате, като например клетка от таблица или абзац.

 2. Задръжте натиснат CTRL.

 3. Изберете всички допълнителни елементи, които искате като продължавате да държите натиснат клавиша CTRL.

Забележка: Когато изберете елементите, които не са едни до други, можете да изберете само елементите от същия тип, като например два или повече текстови селекции или две или повече плаващи графики.

Избиране на текст посредством мишката

За да изберете

Направете следното

Произволно количество текст

Плъзнете над текста.

Дума

Щракнете двукратно върху думата.

Ред

Преместване на курсора в началото на реда, докато се промени в стрелка и след това щракнете върху.

Изречение

Натиснете и задръжте клавиша CTRL, след което щракнете някъде в изречението.

Абзац

Преместване на курсора от лявата страна на абзаца, докато се превърне в стрелка, сочеща надясно и след това щракнете двукратно върху. Или щракнете трикратно някъде в абзаца.

Няколко абзаца

Преместете показалеца на мишката отляво на абзаците, докато се промени на стрелка, сочеща и след това щракнете върху и плъзнете нагоре или надолу.

Голям текстов блок

Щракнете в началото на селекцията, превъртете до края на селекцията и след това задръжте натиснат клавиша SHIFT и щракнете върху.

Таблица

Щракнете в горния ляв ъгъл на таблицата и плъзнете в долния десен ъгъл.

Целия документ

Преместване на курсора отляво на всеки документ текст, докато се превърне в стрелка, сочеща надясно и след това щракнете трикратно.

Избиране на текст посредством клавиатурата

Изберете текст, като задържите натиснат клавиша SHIFT и натиснете клавиша за преместване на точката на вмъкване.

За разширяване на селекция

Натиснете това

С един знак надясно

SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

С един знак наляво

SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

В края на думата

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАДЯСНО

В началото на думата

CTRL+SHIFT+СТРЕЛКА НАЛЯВО

До края на реда

SHIFT+END

До началото на реда

SHIFT+HOME

Един ред надолу

SHIFT+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Един ред нагоре

SHIFT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

До края на документа

CTRL+SHIFT+END

До началото на документа

CTRL+SHIFT+HOME

В края на прозореца

ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN

За включване на целия документ

CTRL+A

Копиране на текст и графика в друга програма

Забележка: Можете да копирате съдържание от файл с ограничени разрешения, само ако имате разрешение за конкретно копие. За да прегледате разрешенията, които имате за документ с ограничено разрешение, щракнете двукратно върху иконата разрешение в лентата на състоянието.

 1. Изберете текста или картините, които искате да копирате.

 2. В менюто Редактиране щракнете върху Копиране.

 3. Превключете на програмата, която искате да копирате информацията и след това използвайте командата " постави " тази програма.

Търсене на текст

 1. В менюто Редактиране щракнете върху Търсене.

 2. В полето търси въведете текста, който искате да търсите.

 3. Изберете останалите опции, които искате.

  За да изберете всички екземпляри на конкретна дума или фраза едновременно, поставете отметка в квадратчето Осветявай всички елементи, намерени в и след това изберете коя част от документа, който искате да търсите в като щракнете върху списъка Осветявай всички елементи, открити в .

 4. Щракнете върху Намери следващ или намиране на всички.

За да отмените текущото търсене, натиснете ESC.

Най-горе на страницата

Преглед на цифрови сертификати

 1. В менюто инструменти щракнете върху Покажи подпис.

 2. За да видите подробна информация за даден сертификат, изберете името на подписващия и след това щракнете върху Преглед на сертификата.

 3. Направете някое от следните неща:

  • За да определите дали да се доверите на източника на цифровия сертификат, погледнете полетата Издаден на и Издаден от.

  • За да определите дали сертификатът още е валиден, погледнете полето Валиден от.

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×